LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Tylos zona

Kaip lengva matyti tiesą! Bet paprasčiausi dalykai visada įžvelgiami sunkiausiai. Tai, kas nesunku ir arti, greitai užmirštama. Mes užsiimame dalykais, kurie yra toli, ir nustojame matyti tuos dalykus, kurie yra arti. Mes nuolat užsiimame kitais ir užmirštame patys save.

  

Argi ne dažnai teatre atsitinka taip, kad žiūrovai taip įsitraukia į vaidinimą, kad užmiršta save? Štai kas atsitiko ir gyvenime. Gyvenimas yra milžiniška scena ir mes taip įsitraukėme į tai, kas vaidinama scenoje, kad užmiršome žiūrovą, matantįjį, savastį. Tam, kad pasiektumėte tiesą, kad pasiektumėte savastį, jums tereikia padaryti tik vieną dalyką: jūs turite pabusti scenoje, dramoje ir nieko kita.

Aš matau, kad jūs visada esate apsupti tam tikros rūšies nerimo, kuris pasireiškia jūsų elgesyje, nesvarbu, ar jūs sėdite, stovite, vaikštote ar miegate. Tai yra kiekviename jūsų veiksme, mažame ir dideliame. Argi patys to nejaučiate? Argi niekada nepastebėjote, jog kad ir ką bedarytumėte, jūs darote tai sunerimę?

Jūs turite pralaužti šį nerimo ratą ir sukurti tylos zoną. Tik dėl šio tylos pamato jūs galėsite patirti palaimą ir muziką, kuri visada yra jūsų viduje – bet kurios jums nėra įmanoma išgirsti ir išgyventi dėl jūsų vidinio triukšmo. Mano draugai, išorinis triukšmas visiškai netrukdo. Jeigu jūs viduje esate ramūs, tai išorinis triukšmas tarsi neegzistuoja. Mes esame sunerimę savo viduje, ir tai yra vienintelė kliūtis.

Šį rytą manęs kažkas paklausė: „Ką mums reikėtų daryti, kad viduje turėtume ramybę?” Aš pasakiau: „Pažiūrėkite į gėles. Pažiūrėkite, kaip jos išsiskleidžia. Pažiūrėkite į kalnų upokšnius. Pažiūrėkite, kaip jie teka.” Ar jūs matote ten kokį nors nerimą? Kaip ramiai visa tai vyksta! Niekur nėra nerimo, išskyrus žmogų.

Jūs irgi galite taip gyventi. Gyvenkite taip ir patirkite save kaip gamtos dalį. Tikėjimas, kad „aš” yra atskiras, sukūrė visą šį nerimą ir įtampą. Prieš ką nors veikdami, darydami, visiškai atsitraukite nuo „aš”. Tuomet jūs aptiksite savyje pasklindančią dievišką ramybę.

  

Kai vėjas pučia, būkite tarsi vėjas, ir kai lyja, jauskite, kad jūs esate lietus, o po to matykite, kaip palaipsniui gilėja ši tyla. Danguje būkite dangumi, tamsoje būkite tamsa, o šviesoje būkite šviesa. Nelaikykite savęs atskiru; leiskite lašui, kuriuo esate, įkristi į vandenyną. Ir tuomet jūs pažinsite tą, kuris yra grožis, tą, kuris yra muzika, tą, kuris yra tiesa.

Kai vaikštau, turiu būti sąmoningas, kad vaikštau; kai aš atsistoju, turiu būti sąmoningas, kad stojuosi. Nė vienas kūno ar proto veiksmas neturėtų įvykti nesąmoningai, mieguistai. Jeigu tuo būdu jūs pabusite ir gyvensite savo gyvenimą sąmoningai, jūsų protas taps tyras, švarus, skaidrus.

Per tokį sąmoningą gyvenimą ir elgesį meditacija apima kiekvieną gyvenimo veiklą. Jos vidinė tėkmė lydi mus naktį ir dieną. Ji mus ramina. Ji ištyrina mūsų veiksmus ir padaro juos dorybingus. Prisiminkite, kad žmogus, kuris yra pabudęs ir sąmoningas kiekvienu savo veiksmu, fiziniu ar mentaliniu, negali blogai elgtis su kitais. Blogiems veiksmams reikalingas nesąmoningumas. Esant sąmoningumui, jie atkrenta spontaniškai.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

 

 

Atnaujinta 2013-09-02


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos