LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Troškimas – nėra dvasinis*

Jeigu norite surasti materialius pasaulio dalykus, jūs turite ieškoti išorėje. Bet jeigu norite surasti patį save, jūs turite nutraukti ieškojimo pastangas ir nusiraminti, nesijaudinti ir nesinervinti.

Tai, kas jūs esate, gali būti surasta tik visiškoje ramybėje ir tuštumoje. Atsiminkite, kad ieškojimas taip pat yra nerimastingumas, įtampa, geismas, troškimas. Bet savastis – siela negali būti pasiekta per troškimą. Tai apsunkina. Troškimas reiškia, kad norite tapti kuo nors arba kai ką pasiekti, o siela yra tai, kas jau yra. Siela yra tai, kas esu aš pats. Troškimas ir siela yra dvi priešingos kryptys, priešingos dimensijos.

Taigi supraskite gerai, kad siela gali būti pasiekta, tačiau ji negali tapti troškimo objektu. Negali būti jokio sielos troškimo. Visi troškimai yra žemiški; joks troškimas nėra dvasinis. Pasaulį sukuria troškimai ir geismai. Nesvarbu, ar tai pinigų, ar meditacijos troškimas, socialinio statuso ar dieviškumo, žemiškų malonumų ar išsilaisvinimo troškimas – nėra jokio skirtumo. Visi troškimai yra troškimai, o troškimas yra vergovė.

Aš neprašau jūsų, kad trokštumėte sielos. Aš tik prašau, kad jūs suprastumėte troškimo prigimtį. Troškimo supratimas išlaisvina nuo troškimo, nes atskleidžia jo skausmingą prigimtį. Skausmo supratimas išlaisvina nuo skausmo, nes jį supratus niekas negali jo trokšti. Tuo momentu, kai nėra jokio troškimo, kai proto nedrumsčia aistra ir jūs nieko neieškote, būtent tuo momentu, tuo ramiu ir tyliu momentu jūs patiriate savo tikrą autentišką būtį. Siela pasireiškia, kai troškimas dingsta.

Taigi, mano draugai, aš prašyčiau jūsų, kad netrokštumėte sielos, bet suprastumėte patį troškimą ir nuo jo išsilaisvintumėte. Tuomet jūs suprasite ir realizuosite sielą.

Kas yra religija? Religija, dharma, neturi nieko bendra nei su mintimis, nei su galvojimu. Ji gimsta iš ne-galvojimo. Galvojimas yra filosofija. Ji duoda jums išvadas, bet nieko neišsprendžia. Sprendimas yra dharma. Logika yra tarpduris į mintį, o prašvitimas – į sprendimą.

Prašvitimas yra beturinė sąmonė. Protas yra tuščias, bet budrus ir gyvas. Šioje ramioje būsenoje atsiveria durys į tiesą. Tik tuštumoje gali būti realizuota tiesa ir dėl to transformuojasi visas gyvenimas.

Ši tuštumos būsena, prašvitimas, yra pasiekiama per meditaciją. Bet tai, kas paprastai yra suprantama kaip meditacija, iš tikrųjų nėra meditacija. Tai taip pat yra galvojimo procesas. Galbūt mintys sąveikauja su siela ar su dieviškumu, bet jos vis tiek tėra mintys. Nėra jokio skirtumo, apie ką jos sukasi. Iš tikrųjų mintis iš savo prigimties yra susijusi su kitu, su išore. Ji sąveikauja tik su tuo, kas nėra savastis.

Jokia mintis negali būti apie savastį, nes minčiai egzistuoti yra reikalingi du. Štai kodėl mintis nenuveda jūsų anapus dvilypumo. Jeigu kas nors pageidautų patekti vidun ir pažinti nedvilypumą – savastį – tuomet kelias yra meditacija, o ne galvojimas.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

 

Atnaujinta 2019-04-22


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos