LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


Meditacijos mokyklos dvasiniai eksperimentai

Tikras dvasingumas ir religingumas yra ne apeigos, ritualai, maldos, mesijų ar dievų garbinimas, o dvasinės praktikos, kurių pamatas yra dvasiniai atradimai. Tikrame dvasingume, kaip ir moksle, tai, kas atrasta ar išrasta, ir yra tiesa, tiesa buvo prieš tūkstantmečius ir tiesa yra bei bus bet kurioje vietoje ir po tūkstantmečių ar milijonų metų.

Tikro dvasingumo pamatas yra meditacija, meditacinė vizija, įžvalga. Mokslinis tyrimas prasideda, kai individas moka galvoti, atlikti mokslinį eksperimentą, padaryri išvadas ir patobulinti daiktą ar procesą. Dvasinis tyrimas prasideda, kai individas moka liudyti, atlikti dvasinį eksperimentą, įžvelgti realybę ir pamatyti tobulesnę ar evoliucijos viziją. Tokių eksperimentų negali atlikti tikintys, nes tikėjimas taip iškreipia realybės matymą, kad ne tik skirtingų, bet ir to paties tikėjimo atstovai negali susikalbėti. Tokius eksperimentus galima atlikti tik meditacijos mokykloje, meditacijos universitete. Ir visi gauna tą patį rezultatą.

Dvasiniai eksperimentai tik prasideda ir yra panašiame būvyje, kaip mokslas buvo prieš keletą šimtmečių. Visos meditacijos atskleidžia tą pačią tiesą, tą pačią realybę, naujas galimybes. Keliai veda žemyn ir aukštyn. Tobulėjimas ir evoliucija yra tik individualūs ir veda aukštyn. Ar žmogus pasinaudos tomis galimybėmis, priklauso tik nuo jo paties.

Nuostabias tobulumo ir evoliucijos galimybes atveria meditacija. Kol mokslininkai aiškinasi, kur yra augimo, tobulumo ir evoliucijos priežastys, meditatoriai jomis jau naudojasi. Kai kam gali būti sunkiau suprasti dvasinių eksperimentų eigą ir jų taikymą. Tačiau šių tyrimų ir šios publikacijos paskirtis yra ta, kad matytųsi, jog dvasiniai eksperimentai įmanomi ir kaip jie taikomi gyvenime. Jie išsikristalizavo vienos meditacinės praktikos metu.

Tobulumą ir evoliuciją visuomet lydi vitalinių ir dvasinių energijų jutimas, matymas, geresnė sveikata, atsipalaidavimas, fizinė ir psichinė gerovė, aukštesnė laisvė, laimė.

Tobulumo ir evoliucijos dėsniai

Žmogus visuomet yra tam tikroje gyvoje, arba vitalinėje, situacijoje, kurią veikia įvairūs impulsai, įvairios fizinės, psichinės ar dvasinės įtampos. Pavyzdžiui, jūs matote, kad reikia persodinti ar palaistyti gėlę, aplankyti tėvus, kažką padaryti darbe ar sutvarkyti butą. Tai sukuria įtampą, tam tikrą energiją, stimulą bei skatina veikti.

1. Esant nesubalansuotai gyvenimiškai situacijai, yra vitalinis stimulas – vitalinės energijos impulsas, vitalinė įtampa.

2. Vitalinę energiją galima sukurti ir transformuoti.

3. Esant vitalinei įtampai, yra ir vitalinė energija. Ji spaudžia, traukia į situaciją, potyrį.

  

4. Skiriant dėmesį, energija takėja, bunda. Paprastai žmonės negali skirti dėmesio negalvodami.

5. Energijai tekant, ji veikia.Kaip ir elektros, oro ar vandens tekėjimas.

6. Žiūrėjimas ir matymas veikia.Taip sukuriama energija. Pvz., matant vaiką norintį gerti, traukia jį pagirdyti. Suaugęs žmogus iš karto gali surasti ir vandenį. Šios sąlygos yra įvykdomos, kai žmogus žiūri ir mato, kai tarp jo ir vaiko, tarp jo ir vandens nestovi mintis, tikėjimas. Fašistas nepagirdys žydo vaiko.

7. Bukesnė mintis energiją stingdo. Vien tėvų įpirštos minties, kad tau nesigaus, prisiminimo užtenka nuleisti rankas.

8. Budresnė mintis – energiją ir sąmonę budina.Geriausia yra bemintė vizija. Ojas meditatorius įkvėpė vizija pasistatyti Harmonijos Rūmus.

9. Lūkestis, planas, noras yra mintis, turi vitalinę varžą, sugeria energiją, atspindi.Meditatorius neturi lūkesčių, norų, kad Rūmai būtų pastatyti. Jis apie tai negalvoja. Jis mato viziją ir leidžia jai įsikūnyti. Taip teka pati egzistencija, vitališkumas, meilė, sąmonė.

10. Taki energija linksmina, džiugina. Ji kyla, pasiekia širdį, sielą.

11. Tekant energijai, ji kaupiasi.Kaupiasi ne tik taki vitalinė energija, bet ir pyktis, liūdesys, baimės.

12. Kaupiantis energijai, ji kyla, kol bent per vieną vietą ar individą pratrūksta.Nelaukite, kol pyktis pratrūks muštynėmis, ar seksualinė energija – išprievartavimu. Labiausiai už girtuoklystę, narkomaniją, avarijas, muštynes ir seksualinius iškrypimus atsakingi tikėjimai. Išmokite energiją pajusti ir ją laiku transformuoti. Taip bet kurią nelaimę paversite laime, kančią - džiaugsmu.

13. Tas individas, kuris jaučia vitalines energijas ir įtampas bei moka jas transformuoti, gali tapti laidininku, mediumu, upe.

14. Bet kuris vitalinės energijos šaltinio polius bus minusas ar pliusas jūsų proto, jūsų atžvilgiu.Tai priklauso nuo jūsų įpročių, jūsų proto budrumo, modelių. Vienam palaistyti gėlę bus džiaugsmas. Jis pats atsigaus. Kitam – vargas. Bet kokia mintis tarp jūsų ir gėlės mažins potyrių tyrumą, laistymo džiaugsmą. Laistymo ūpas gimsta iš gėlės jutimo, atvirumo gamtai, vitališkumo tekėjimo. Tikėjimai, norai, lūkesčiai, įsakymai, planai tyrumui ir džiaugsmui trukdo.

15. Palietus šaltinio polius, teka vitalinė energija.Paliečiame matydami, girdėdami, jausdami. Ūpas daryti gimsta palietus sergančio žmogaus galvą ar išgirdus pagalbos šauksmą. Trokštanti gėlė yra žadinantis vitališkumą polius. Žvilgsniu palietus gėlę, pradeda tekėti vitališkumas, gimsta ūpas ją palaistyti.

16. Energija teka takiausiu keliu. Kaip ir elektra ar vanduo. Takiausią ar lengviausią būdą įkūnyti energiją ar subalansuoti situaciją pamatyti galima tik iš bemintės sąmonės. Vakarų mokslininkai ir menininkai vis dar kuria per kančią, spaudimą, nes kuria mintimi, o meditatoriai kuria per lengvumą, džiaugsmą, nes kuria beminte sąmone.

17. Tekėdama energija kristalizuojasi: įvyksta arba reakcija, arba gimsta tobulesnis atsakymas ar evoliucija.Reakcija yra mechaninis veiksmas. Todėl reaguojant į situaciją tobulėjimo nėra. Tai tik dantis už dantį ar akis už akį – proto, įsakymų, tikėjimų kelias.

Tobulėjimas gimsta, kai pamatome naują tobulesnį veiksmą, tobulesnį atsakymą arba, kai toks atsakymas gimsta kaip egzistencinė vizija, egzistencinė kristalizacija.Taip pamatome mylimąjį, taip pereiname mirtį, taip lengvai teka vitališkumas, meilė, sąmonė.

18. Vykstant reakcijai, šaltinis išsenka.Tėvai gali pykčiu reaguoti į vaikų tingumą, nes taip reaguodavo jų tėvai. Tuomet energija krinta, kūnas skauda, yra sunku, kyla depresija, liūdesys, ir pan.

Esant atsakymui, sąmoningam atsakymui – energija kyla – vitalinis šaltinis įsikrauna, individas tobulėja, bunda, evoliucionuoja. Būsena, situacija susibalansuoja.Taip elgiasi mylimieji, mylintieji tėvai, dvasios mokytojai ir pan. Mylintys tėvai niekuomet neverčia vaikų dirbti. Jei tėvai nuo pat kūdikystės lieka atviri ir tiesūs su vaikais, tai tuomet, kai tėvai negali ko nors padaryti, vaikai tai jaučia, per juos teka vitališkumas, meilė ir tai jie padaro su džiaugsmu ir įkvėpimu. Taip vyksta ne tik mylimųjų, bet net ir gyvūnų pasaulyje.

19. Esant naujiems stimulams, impulsams, naujoms energijoms, situacija vėl išsibalansuoja, vėl pradeda tekėti vitališkumas ir vėl viskas prasideda nuo pirmos pakopos.

Tobulumas ir evoliucija vyksta ir gimsta tik įvykus visoms pakopoms. Tai galima įžvelgti žmogaus gyvenime, tas pats matoma ir egzistencijos fizinėje, mentalinėje ir dvasinėje evoliucijoje.

Ojas
2007-08-24


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos