LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Teisingumo ministerijos (TM) religijos katalikiška samprata

Meditacinė religija, kuri yra praktikuojama religinėje bendruomenėje Ošo "Ojas" meditacijos centras (MC) neabejotinai priskiriama prie naujų religijų. Jos ieškoma ir bijoma ne tik todėl, kad joje yra tikras dvasingumas, kurio pamatu yra tiesa, laisvė, meilė, sąmoningumas ir pan., bet ir todėl, kad Lietuvoje ir Vakaruose rasime vos vieną kitą individą realiai pažinusį, vadinasi, patiriantį meditaciją.

Jau daugiau nei vieneri metai nuo 2003 kovo mėn. vyksta bendruomenės registracijos procesas LR Teisingumo ministerijoje. TM pasiremdama siauru ir paviršutinišku katalikišku dvasingumo supratimu atsisakė įregistruoti bendruomenę dėl šventųjų, dievų ir maldų trūkumo. Bendruomenė padavė TM į Vilniaus apygardos administracinio teismą (VAAT).

Čia pateikta TM religijos samprata audio citatoje / ir žemiau tekstinėje citatoje iš 2003-11-11 viešo VAAT posėdžio, kuriame ieškovas yra Ošo "Ojas" meditacijos centras, atsakovas LR Teisingumo ministerija, teisėjų kolegija: L. Žukauskas (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), S. Rudėnaitė, L. Baltrūnaitė, ieškovo pareiškėjas M. Vrubliauskas, jo atstovas A. Goštautas ir atsakovo atstovas A. Juknevičius.

"Atsakovo (TM) atstovas A. Juknevičius (TM atst.): 2001 metų spalio 15 dieną beveik analogiška byla Vilniaus apygardos administraciniam teisme buvo išnagrinėta, kur Ministerijos veiksmus buvo apskundusi Lietuvos pagonių tikėjimo "Senasis žynys" - norintis įsikurti toks tikėjimas, bet tas reikalavimas irgi buvo atmestas. Tai tiek.

Teisėjų kolegijos pirmininkas L.Žukauskas (Teisėjas L.Ž.): Girdėjot ką tiktai atstovo pastabą, kad jūs turėtumėt tiktai tris pagrindus neregistruoti, kurie įstatyme yra, būtent, tai, viešajai tvarkai...

TM atst.: Bet tai visa esmė vis tiek susiveda, ar tai religinė bendruomenė, ar ne, ir ar būtent religinių bendruomenių įstatymas. Tai išeit reikia iš pačios klausimo esmės. Jeigu, tarkim, tuos tris formalius požymius gali atitikti ir ne visai nereliginė bendruomenė. Tai, sakysim, gali labai daug Ministerija priregistruoti.

Teisėjas L.Ž.:O kokią takoskyrą jūs matote tarp religinės bendruomenės ir nereliginės?

TM atst.: Tai takoskyros, sakysim, man tai sunku tą takoskyrą apibrėžt, kadangi, sakau <...>

Teisėjas L.Ž.: <...> Takoskyra - kur yra religinė bendruomenė ir nereliginė bendruomenė?

TM atst.: Tai aš iš ekspertų išvadų kalbu čia aš - kuom remiasi specialistai.

Teisėjas L.Ž.: "italų" - čia yra parašyta.

TM atst.: Jo.

Teisėjas L.Ž.: O kur čia pas jus parašyta yra, aiškiai, kad nereliginė bendruomenė, jos neregistruojamos niekur, kad jos tikrai nėra religinės? Čia šnekama apie jainizmą...

Pareiškėjo atstovas A.Goštautas: Kur irgi nėra tikėjimo dievu, jeigu galima pastebėt...

Teisėjas L.Ž.: Mes supratom... <...> Čia rašoma, kad Indijoje, pavyzdžiui, laikoma religija, tai čia kažkas turi tokio pagrindo jainizmo. Nu, aišku, tiktai negryno jainizmo, tačiau tam tikra jau atšaka būtų. Tačiau kategoriškai, kad tai nėra, negali būti religija ar religijos atšaka, nėra taip pasakyta jų ekspertų išvadoj - tai patys...?

TM atst.: Taip.

Teisėjas L.Ž.: Tai jūs neatsakėte į mano klausimą vis tiktai, kur matote tą būtent takoskyrą? Kad tai ne religija absoliučiai ir nieko bendro neturi su religija, su bet kuo kitu turi, tik ne su religija?

TM atst.: Tai takoskyra čia labai formali - ekspertų išvados tiktai. Nes aš, tarkim, su šitos krypties religijomis esu visiškai nesusipažinęs ir man labai sunku, sunku diskutuot būtų, ar meditacija - tai religija, ar ne religija. Aš, sakysim, šiuo atveju turiu tiktai specialistų išvadom pasitikėt.

Teisėja: Tai čia visos išvados - jūsų minimas laiškas iš Italijos, čia jau visos išvados, kurių pagrindu padarė sprendimą Ministerija?

TM atst.: Jo.

Teisėja: Gal kitokių kokių turėjo, gal nepateikė Ministerija...

TM atst.: Kokių, gal kažkokių tai kitokių ir būtų, bet...

Teisėja: O kodėl jų nėra čia tada byloje ir kokie dar ekspertai, gal kokius specialistus ir Lietuvoj <...>

TM atst.: Tai aš kiek šnekėjau su religijotyros ekspertu mūsų Ministerijos, tai jis, jo manymu, ta prasme, jam atrodė, kad aiškiai išdėstė jisai poziciją. Nebent jeigu ar atidėjus posėdį, aš kažką ne taip sakau jeigu ...

Teisėja: Tai jūs apsiribojat savo Ministerijoje religijotyros ekspertu, taip?

TM atst.: Ministerijos ir, ir Italija.

Teisėja: Ir tuo laišku, taip?

TM atst.: Taip.

Teisėja: Aha. O visgi tas raštas ministro - tai yra kaipo atsisakymas, aktas atsisakyti registruoti - tai koks jo norminis pagrindas, kokios teisės normos pagrindu yra priimtas šitas jūsų sprendimas atsisakyti registruoti? Suprantat, turi pretenzijų pareiškėjas, kad įstatymas tokio pagrindo nenumatė, kokiu jūs atsisakėt? Ir visgi, koks yra tas pagrindas, norminis, teisės normos pagrindu kokios paremtas atsisakymas?

TM atst.: Va, štai...

Teisėja: Čia nenurodyta, nors ten turėtų būti <...>

TM atst.: Aš sutinku, bet...

Teisėja: ...įstatymas, kokiu pagrindu, jūs turit teisę neregistruoti, pagrindą neregistruoti.

TM atst.: Kadangi aš tiesiogiai šituo neužsiimu, man sunku atsakyti į šitą klausimą būtų.

Teisėja: Taip, bet jūsų atstovas mums reikia tokio, kuris atsakytų, o ne tokio, kuris dirba Ministerijoj. Atsiprašau, aišku, bet iš esmės, tai mes norim klausti ir žinoti iš jūsų informaciją. Negalit pasakyti, koks čia, koks čia norminis?

TM atst.: Ne, negaliu pasakyti.

Teisėja: Aišku, ačiū."


Ojas info,
2003-11-11

P.S. Ojas buvo įregistruotas kaip religinė bendruomenė 2005-02-04 teismo sprendimu.


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos