LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Tikėjimas yra tiems, kurie nežino

II dalis

Mylimasis Ošo, meditacijų pabaigoje kartais prieinu tylią, besiplečiančią erdvę savyje. Tai panašu į platybės pajautimą ir tai mane labai atpalaiduoja. Po kažkurio laiko įsitempiu, pradedu bijoti ir tuomet platybė pasiekia kliūtį ir dingsta. Kaskart tyla per šį patyrimą turi savyje kažką nepakeliamo. Mylimasis Ošo, kas yra ta kliūtis, su kuria susiduriu?

<...>

Kai savyje įeinate į gilią tylą, tai taip pat iš pradžių labai keista patirtis. Ji sukuria baimę. Savo tylos viduje žinote, kad jūsų susitapatinimas su pačiu savimi yra visiškai netikras. Jūsų vardas yra netikras. Jūsų forma yra netikra. Jūsų kūnas yra tik nuo jūsų atskiras daiktas. Ir viduje nerandate nieko kieto, kad galėtumėte įsikabinti. Faktiškai aptinkate, kad jūs esate tyla, tam tikra nebūtis, niekas.

  

Gautama Buda parinko tinkamus žodžius šiai patirčiai. Vienas žodis - anatta, jaučiate savojo "aš" nebuvimą. Antras - shunyata, aptinkate, kad esate tiesiog nulis. Trečias, kad nėra jokios užuominos į kokį nors "aš". Tyla tokia kurtinanti ir jūs ja esate, jaučiate, kad norite pabėgti į gerai pažįstamą pasaulį. Mūsų pasaulį, kad ir koks vargingas, pilnas kančios jis būtų, bet mums įprastą.

Astronautai įgyja keistas patirtis, per kurias visuomet praeina mistikai rytietišku būdu, tiesiog įeidami vidun. Kai erdvėlaivis palieka žemės gravitacijos sferą, pirmą kartą jūs prarandate savo svorį ir tai didelis sukrėtimas. Jūs pradedate plaukioti erdvėlaivyje. Jeigu esate neprisisegę, negalite likti savo vietoje. Jūs tiesiog plaukiate, liečiate lubas. Visa kita, kas nepritvirtinta, taip pat plaukioja, nes nebėra gravitacijos. Jūs nebeturite svorio.

Albertas Einšteinas turėjo idėją. Labai tikėtina, kad bus atrasta, kad ji yra tiksli. Nes jis buvo žmogus, kuris daugiausiai dirbo kelionių kosmose srityje. Jo idėja stulbina protą. Jis ją laikė daugelį mėnesių ir nepaskelbė mokslo pasauliui, nes bijojo, kad niekas juo netikės. Žmonės galvos, kad jam pasimaišė. Bet idėja tokia. Idėja tokia reikšminga, kad galiausiai jis nusprendė surizikuoti savo sveiku protu ir ją paskelbti. Idėja buvo ta, kad anapus gravitacijos jūs nustojate senti. Jeigu žmogus palieka žemę, keliauja į tolimiausią žvaigždę ir reikia trisdešimt metų, kad jis pasiektų tą žvaigždę. Ir tam kad sugrįžtų reikia vėl trisdešimties. Kai jis išvyksta jam trisdešimt. Tai reiškia, kad kai jis sugrįš, jam bus devyniasdešimt. Klystate. Jam vis dar bus trisdešimt. Visi jo draugai ir kolegos bus kapuose. Galbūt vienas ar du vis dar bus viena koja grabe, o kita ne. Bet jis bus toks jaunas koks išvyko.

Tą akimirką, kai paliekate gravitaciją, senėjimo procesas sustoja. Senėjimas jūsų kūnui yra tam tikra nuolatinė našta. Žemė jus traukia, o jūs kovojate su ta trauka. Jūsų energija trikdoma ir naikinama toje nuolatinėje kovoje. Bet kai esate anapus žemės gravitacijos lauko, jūs tiesiog liekate toks, koks buvote. Jūs nerasite savo amžininkų, jūs nerasite visų tų madų, kurios buvo tuomet, kai išvykote. Jūs nerasite... Prabėgo šešiasdešimt metų.

Bet ėjimo anapus gravitacijos jausmas gali atsitikti netgi meditacijoje. Jis atsitinka. Tai suklaidino daugelį. Užsimerkę, kai esate visiškai tylūs, esate anapus gravitacijos. Bet tik jūsų tyla yra anapus gravitacijos, ne kūnas. Bet tą akimirką esate susitapatinę su savo tyla, todėl jauti tarsi kiltum aukštyn. Jogai tai vadina levitacija.

Neatsimerkę juntate, kad tai nėra tik jausmas, bet išties jūsų kūnas juda aukštyn. Bet tai tik klaidingas įsitikinimas. Jūsų tyla yra anapus gravitacijos. Tai yra tikra patirtis. Bet kadangi vis dar esate susitapatinę su kūnu, jaučiate tarsi judėtų jūsų kūnas. Jeigu atsimerktumėte, aptiktumėte, kad sėdite ta pačia poza ant žemės.

Kaip tik šiuo metu nagrinėjama byla Aukščiausiame Amerikos teisme prieš Mahariši Mahesh Yogi, iškelta septynių jo mokinių. Jie reikalauja devyniasdešimt milijonų dolerių už tai, kad buvo apgauti. Nes jis pažadėjo, kad jie galės levituoti su savo kūnu, o taip neįvyko. Kada tik jie atsimerkdavo, jie sėdėdavo ant žemės, nors užsimerkę jusdavo, kad tai vyksta. Mahariši Mahesh Yogi ėmė iš žmonių pinigus už mokymą levituoti, bet jis pats negalėjo netgi vieną kartą to viešai parodyti. Tai išnaudojimas dvasingumo vardu. Be abejonės tie žmonės jaučia, bet jie turi likti užsimerkę. Jeigu jie atsimerkia viskas sugriūna. Jie sėdi ant žemės. Jeigu valandų valandas jausite, kad kylate aukštyn, aukštyn galėsite pakilti virš namų, galėsite judėti virš medžių, galėsite pakilti virš kalnų, tačiau neatsimerkite, nes sėdite ten, kuri sėdite.

Tai tik jūsų tylos patyrimas. Jūsų tyla juda anapus gravitacijos. Nemanau, kad Mahariši Mahesh Yogi ką nors įrodys Aukščiausiame teisme. Jo nuolatos prašo viešai tai parodyti. Bet neįmanoma to viešai parodyti. Tai seniai žinomas faktas, kad meditatoriai visuomet juto, kad kyla aukštyn, bet tai grynai dvasinė patirtis. Nieko fiziško. Ką jis padarė, tai mėgino padaryti, kad tai atrodytų taip, tarsi būtų fiziška. Tūkstančiai žmonių sumokėjo jam po du šimtus penkiasdešimt dolerių už mokymus.

Labai lengva išnaudoti žmonės dvasingumo vardu ir suteikti jiems jausmą, kad jie nėra išnaudojami. Vienintelė sąlyga yra būti užsimerkus. Jūs tai pajusite ir grįšite namo jausdami, kad pasiekėte levitaciją. Jums taip pat įmanoma tai pajusti, nebijokite, jūs niekur neinate. Jūs gerai sėdite savo vietoje. Visos tos patirtys gali sukurti baimę. Žinant gerai, kad jos sukuria baimę, nors baimė yra nepagrįsta. Tereikia labai nedaug drąsos, kad priprastum prie to, kas nepažinta ir baimė pradings.

 

 

Ištrauka iš: Ošo "Naujoji aušra", 18 skyrius "Saugokitės proto. Jis yra aklas.", 1987 m. birželio 27 d. (OSHO. The New Dawn. Chapter 18 "Beware of the mind: it is blind", 27 June 1987)

 

 

Atnaujinta 2021-07-19


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos