LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 


Įvykis: 2006 metų rugpjūčio mėnesio praktikume Meditacijos mokyklos ketvirtakursiai tyrinėjo tiesą ir laisvę.

TIESOS IEŠKOJIMAS IR POŽYMIAI

Mokslas atranda ir moko objektyvių tiesų, meditacija – subjektyvių tiesų. Objektyvi tiesa papildo subjektyvią ir atvirkščiai. Jei jos prieštarauja viena kitai, tai jos iš viso nėra tiesos. Jei objektyvi tiesa atitinka subjektyvią – ji tampa tikra arba gyva, nemirtinga tiesa.

Pradedančiam dvasios ieškotojui – neofitui paprastai nepavyksta teisingai sujungti objektyvią – išorinę tiesą su vidine, subjektyvia tiesa. Tai natūralu. Jei jas sujungiame arba jei jos susijungia, tuomet jos tampa gyvomis tiesomis. Objektyvi ir subjektyvi tiesa susijungia, tampa gyva arba tiesiog tiesa tik tuomet, jei ji   nepriklauso nuo vietos, laiko, subjekto. Tikros tiesos yra amžinos ir tinka visiems ir visais laikais. Todėl akivaizdu, jog asmeninės ar skirtingų tikėjimų tiesos niekada netampa gyvomis, nemirtingomis tiesomis. Gana gili tiesa yra ir tai, kas pereina per mirtį. Tai vienas iš reikšmingų kriterijų. Jei mirdama sėkla perneša tiesą į medį, vadinasi joje yra gyva tiesa, gyva medžio tiesa.

Jei žmogus pereidamas per mirtį – mirdamas ir vėl gimdamas kažką atsineša iš praėjusio gyvenimo, kažkiek jį prisimena, tai praėjusiame gyvenime kažkiek buvo tiesos. Jei nieko neprisimena, tai jo gyvenime tebuvo paviršutinė tiesa arba – beveik tik melas.

Žmonės sako, jog viltis miršta paskutinė. Tai paviršutiniška tiesa. Tiesa iš viso nemiršta. Todėl kvailys gyvena viltimi, išminčius – tiesa. Tie, kurie gyvena tiesa, irgi nemiršta.

Tiesa netampa tiesa tikint, manant, įsivaizduojant, jog tai tiesa ir pnš. Tiesa turi būti patirta ir patikrinta. Ir tai įmanoma. Tikintieji ir įsivaizduojantieji visiškai neprisimena praėjusių gyvenimų. Tai rodo trumparegiškumą. Bet tai nėra taip blogai kaip neprisiminti praėjusių metų ar vakarykštės dienos. Praėjusios dienos ar praėjusios akimirkos neprisiminimas yra didelio nemokšiškumo, didelio tikėjimo pasekmė. Trumpalaikės tiesos ir ypač tikėjimas jomis sukelia begalę konfliktų ir nelaimių.

Irako karą sukėlė visiškas bukumas ir didingas tikėjimas savo tikėjimais. Anekdote pasakojama, kad dievai baudžia tik tuomet, kai jais tikima. Krikščionys tiki, jog Jėzus į dangų nuėjo su kūnu, o musulmonai - kad Mahometas nuėjo ir su žirgu. Čia tai tikėjimas. Prieš keletą šimtmečių krikščionys pareiškė, jog į dangų nuėjo ir vienintelė moteris – Marija. Man žinoma, jog vidun nieko negalima įsinešti. Vidun gali įeiti tik vienas. Net mylimasis ar mylimoji ten negali įžengti. Net rūbų ten negali įsinešti. Kažin, ar į dangų galima įsinešti rūbus? Jei galima rūbus, tuomet galima įsinešti viską, tuomet galima įsinešti ir garbę, ir medalius, ir kitus turtus.

Tikra tiesa ar gyva tiesa atrandama eksperimentuojant. Tik eksperimentuodamas ir patirdamas gilius ir net anapus mirties potyrius dvasios ieškotojas auga, bręsta, sąmoningėja. Dvasinės tiesos gali ir turi būti patirtos ir patikrintos. Taip yra visuose moksluose.

Ošo praėjusiame gyvenime pamatė galimybę pabusti, prašvisti paeiliui medituojant 21-ą dieną. Po 18 meditacijos dienų Ošo pamatė, kad galutinai neįėjus į nirvaną yra galimybė dar kartą gimti ir taip pasidalinti savo išmintimi. Jį užmušė. Bet vėl gimęs po septynių šimtmečių Ošo pratęsė badavimą tris dienas. Motina ir gydytojai niekaip negalėjo suprasti, kodėl jis tris dienas nieko nevalgė, o ketvirtą lyg niekur nieko pradėjo valgyti. Likusiam trijų dienų sąmonėje atstumui praeiti Ošo paskutiniame gyvenime prireikė 21 metų. Dvidešimt vienerių metų būdamas studentu Ošo prašvito. Taip susijungia pasaulietinė ir dvasinė tiesos. Tokių pavyzdžių daugybė ir jos ir patiriamos, ir patikrinamos.

Tiesa yra patiriama ir yra tam tikri tiesos ir jos patyrimo požymiai. Jei neatpažįstame tiesos tiesiogiai, tai pradžioje ją galime atpažinti pagal antrinius požymius.

Pateiksime paprastą tiesos požymio ir patyrimo pavyzdį. Pavyzdžiui, pirmas tiesos požymis nurodo, kad atradus tiesą ar supratus kito melą jaučiamės geriau. Tai reiškia, kad geriau jausdamiesi esame ir arčiau tiesos. Ne iš karto neofitas supras, kodėl, pavyzdžiui, tiesos radimui, tiesai trukdo 15-as tiesos trukdžio požymis - saikingumas. Tiesos negalima rasti galvojant, protu. Todėl negalvokite, o įžvelkite. Tiesa įžvelgiama. Saikingumas trukdo, nes ateina iš proto, tikėjimo. Vienam saikinga atrodo taurė alaus, kitam – stiklinė degtinės. Vegetarui mėsos valgymas atrodo kaip nesaikingumas, o kanibalui ir žmogienos gabalas atrodo ir sąžininga, ir saikinga. Sąžinė, tikėjimas ir saikingumas niekada neatves žmogaus į taiką ir ramybę, nesuvienys pasaulio. Pradinukui, neofitui tai nėra blogai, bet egzistencijos vienovė ir tiesa yra tik anapus saikingumo, anapus proto ir sąžinės. Egzistencijos vienovę ir tiesą atveria meditaciniai tyrinėjimai ir meditacija.

Meditacijos mokykloje ketvirtos laidos ketvirtakursiai 2006 metų rugpjūčio mėnesio praktikume tyrinėjo tiesą ir laisvę. Žemiau pateikiame meditacijos mokinių atrastus tiesos požymius bei trukdžius tiesai ir laisvei atrasti bei patirti.      TIESOS požymiai:


            1. Tiesa yra ir ji nepaprastai veikia;
            2. Tiesa yra objektyvi (matoma, patiriama išoriškai);
            3. Ten, kur tiesa yra subjektyvi, ji tampa laisve;
            4. Tiesa sukelia džiaugsmą;
            5. Tiesa sukelia lengvumą;
            6. Tiesą lydi tyla;

Tiesą atitinka visi 10 meditacijos raktų:
7. Natūralumas;
8. Atsipalaidavimas;
9. Vitalinės energijos tekėjimas, gyvumas;
10. Vidinė įžvalga ar žiūrėjimas vidun;
11. Neteisimas;
12. Neįvaizdinimas;
13. Atvirumas;
14. Nuoširdumas;
15. Totalumas;
16. Liudijimas;Be to, tiesą atveria ir palaiko:
        17. Nevertinimas, nenorėjimas, neplanavimas;  
        18. Tai, kas pereina per mirtį;  
        19. Abejojimas;  
        20. Energijos tekėjimas iki širdies, sielos;

 
       

21. Bemintiškumas;
        22. Meditacija;
        23. Meilė;
        24. Vienodas elgesys savo ir kitų atžvilgiu;
        25. Vienodi dėsniai visiems;
        26. Laimė, palaima;
        27. Darna, lygybė;
        28. Sveikumas;
        29. Derinimasis į mokslą, kūrybiškumą, evoliuciją;
        30. Laisvė – įsisąmoninta ir įkūnyta galimybė.


      TIESOS trukdžiai:      1. Derinimasis ir sekimas kitais (aviškumas);
        2. Baimė;
        3. Spaudimas (per planą, lūkestį, norą, idėją, tikslą);
        4. Tikėjimas;
        5. Sektantiškumas (siaurumas, dogmatiškumas, atsiribojimas);
        6. Ambicijos – prisirišimas prie pozos, pinigų, ..., užsispyrimas;
        7. Pyktis (agresija);
        8. Kerštas;

Dichotomijos ar dvilypumas:
9. Pavydas-meilingumas;
10. Puikybė-nuolankumas;
11. Tingumas-uolumas;
12. Godumas-dosnumas;


13. Gašlumas-skaistumas;
14. Rūstumas-romumas;
15. Nesaikingumas-saikingumas;

        16. Kompromisas (spaudžiant energiją);
        17. Kova ar pataikavimas;
        18. Melas, netiesa;
        19. Įvaizdis, įsivaizdinimas, poza, mada, stilius;
       

Anti-meditaciniai raktai:
        20. Nenatūralumas (poza);
        21. Įsitempimas;


22. Asteniškumas;
23. Nežiūrėjimas vidun, nebuvimas savimi;
24. Vertinimas - teisimas;
25. Įvaizdinimas;
26. Uždarumas;
27. Nenuoširdumas;
28. Netotalumas;
29. Neliudijimas;
30. Kova prieš mokslą, pažinimą, tiesą, kitų laisvę.

Aukščiau užrašyti tiesos požymiai praktikume buvo atrasti žaidžiant, atitinkamai elgiantis, keičiant emocijas, mintis, įsivaizdavimus, įsijaučiant ir įsisąmoninant vidinį ir išorinį pasaulius bei juos sujungiant. Tai toli gražu neišsemia visų tiesos požymių, o tik nurodo į tokių tyrimų galimybę ir nuostabius rezultatus.Ojas
2006-10-20


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos