LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Tiesiog būkite*

Klausykitės. Užsimerkite ir tik klausykitės. Klausykitės ramybėje ir tyloje.

Klausykitės paukščių čiulbėjimo, medžius siūbuojančių vėjo gūsių, vaiko verksmo, vandens rato garso šaltinyje. Tiesiog klausykitės kvėpavimo ir širdies plakimo.

Nauja ramybė ir romybė nusileis ant jūsų. Jūs aptiksite, kad nors išorėje ir yra triukšmas, tačiau viduje – tyla. Jūs aptiksite, kad įėjote į naują ramybės dimensiją. Joje nėra minčių, o tik gryna sąmonė. Šioje tuštumoje jūsų dėmesys ir budrumas pasisuks link tos vietos, kuri yra realus jūsų būstas. Nuo išorės jūs pasisuksite savo namų link.

Matymas nuvedė jus išorėn, matymas atves jus vidun. Tiesiog stebėkite toliau. Stebėkite savo mintis, savo kvėpavimą ir judesius prie bambos. Į nieką nereikia reaguoti. Tuomet atsitiks tai, kas nėra jūsų proto kūrinys, kas iš viso nėra jūsų kūrinys; o greičiau išsiskleis jūsų būtis, jūsų esatis, jūsų vidinė prigimtis, kuri yra jūsų esmė, ir jūs aptiksite save stovint akis į akį su visų staigmenų staigmena – savo savastimi.

Aš prisimenu istoriją:

Vieną kartą sadhu, ieškotojas, stovėjo ant kalvos. Buvo ankstyvas rytas, švito. Keletas draugų buvo išėję pasivaikščioti. Jie pamatė sadhu, stovintį vienui vieną. Jie vienas kito klausinėjo: „Ką šis sadhu gali ten daryti?”

Vienas iš jų pasakė: „Jo karvė kartais pasiklysta brūzgynuose ir tikriausiai jis stovi ant kalvos ir jos ieško.” Kiti draugai nesutiko. Kitas pasakė: „Iš to, kaip jis stovi, neatrodytų, jog jis ko nors ieško. Greičiau atrodo, kad jis kažko laukia, galbūt kažkur atsiliko už nugaros jį lydėjęs draugas.” Tačiau kiti su tuo irgi nesutiko. Trečiasis pasakė: „Jis nei ko nors ieško, nei ko nors laukia. Jis pasinėręs į Dievo kontempliaciją.” Jie negalėjo sutarti, todėl priėjo prie sadhu, kad šis pats paaiškintų situaciją.

Pirmasis paklausė: „Ar tu ieškai pasiklydusios karvės?” Sadhu atsakė: „Ne.” Kitas paklausė: „Tuomet tu kažko lauki?” Į tai jis atsakė: „Ne.” Trečiasis paklausė: „Ar tu kontempliuoji Dievą?” Ir vėl sadhu atsakė neigiamai. Visi trys buvo nustebę. Kartu jie paklausė jo: „Tuomet ką tu čia darai?” Sadhu atsakė: „Aš nieko nedarau. Aš tiesiog stoviu. Aš tiesiog esu.”

Mes turime gyventi tiesiog taip. Mes neturime ką nors daryti. Mes turime viską paleisti ir tiesiog būti. Tik tuomet atsitiks tai, ko negalima išsakyti žodžiais. Vien tik tokia patirtis, kuri negali būti išreikšta žodžiais, yra tiesos, savasties ir dieviškumo potyris.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

Atnaujinta 2018-02-05


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos