LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Iš sąmonės apie pasaulėžiūrą*

Pasaulėžiūra yra kliūtis rasti tiesą.

Pirma, pasaulėžiūra yra pažiūrų, požiūrių ir nuostatų visuma. Pasaulėžiūra nėra mokslas, tiesa, nėra žinios, o tik požiūris į juos. Žiūrint į gyvenimą ar situaciją per protą, idėją, vaizduotę ar požiūrį viskas iškrypsta. Tikras mokslas, tikras pažinimas yra žinios apie gamtą, pasaulį, o ne pasaulėžiūra, o tikra religija yra vidinio pasaulio žinios, o ne doktrina ar požiūris į jas.

Protavimas, eksperimentas, analizė ir išvados veda link supratimo, teisingo veiksmo. Tai mokslinis kelias, kuris reikalauja sudėtingo praktinio ir protinio darbo. Nemokšiškesni žmonės tokio darbo neatlieka ar neįgali atlikti ir dėl to turi nuomones, begalę nuomonių, kvailybių. Jeigu atliktas didingas tyrimas, tai galima šiek tiek numatyti. Jeigu nuėjote šimtą kilometrų, tai gal ir galite numatyti vieną ar dešimt kilometrų į priekį – šimtadalį ar dešimtadalį kelio. Bet nemokšos nueina vieną kilometrą, o kalba apie šimtą, tūkstantį kilometrų į priekį. Tuomet tai jau tik požiūris ar tikėjimas apie ateitį, tolybę, pomirtinį gyvenimą. Požiūris ar tikėjimas yra proto filtras, pro kurį žiūrime. <...>

Tikintieji nuolat kariauja tarpusavyje ir puola meditatorius. 77 žmones nužudęs krikščionis fundamentalistas norvegas A. Breivikas: „Veikiau savo šalies vardu“.
Foto: www.veteranstoday.com ; www.dailymail.co.uk

Pasaulėžiūra nėra tiesa ar žinojimas. Ji reikalinga ideologams, teologams, politikams, šventikams, antraip – tai šlamštas. Gerovę ir palaimą sukuria tiesa, o ne tiesos vertinimas ar požiūris į ją. Nuo požiūrio iki tiesos didelis atstumas. O jums reikalinga sveikata ar požiūris į ją, jums reikalinga meilė, gerovė, laisvė ar požiūris į jas? Tiesa išlaisvina, tiesa gaivina, laimina, o požiūris į ją įkalina. Paprastai žmonės nesidomi tiesa, o tik požiūriu į ją, nes tiesai pažinti reikia inteligentiškumo, ieškojimo, pastangų. Nemokšos nori įvertinimo, o ne tiesos, nes taip tarp nemokšų, tarp tikinčių greitai gali pasirodyti protingi.

Ar apie tai, kad dukart du yra keturi, reikia turėti nuomonę, ar – žinoti tiesą? Ar reikia turėti tik nuomonę apie vakarykštę dieną ar praėjusius gyvenimus, ar reikia juos prisiminti? Ypač vakarykštę dieną. Jei neprisimename vakarykštės dienos, tai jau ne mankurtizmas, o alzheimerystė, silpnaprotystė. Mankurtas yra žmogus, nežinantis savo praeities, tėvynės, tautos, giminės, pamiršęs, ką žinojo, ir nenorintis apie tai žinoti. Jei praėjusius gyvenimus prisimename – sakome, kad jie yra, jei neprisimename, esame dvasiniai mankurtai. Prisiminti nėra sunku, netgi labai paprasta. Kita vertus, tokie tikėjimai kaip judaizmas, krikščionybė ir islamas neatliko nė vieno eksperimento patikrinti, ar praėję gyvenimai yra; kokios žinomos metodikos jiems prisiminti, ką jie parodo? Toks svarbus dalykas, ir neatlikta nė vieno eksperimento. Jeigu taip būtų moksle, tai ir gyventume viduramžių sąlygomis. Tiesa, tikėjimai dar senesni, tradiciniai. Todėl, jei mokslas būtų tradicinis – kaip tikėjimas, gyventume dar blogiau. Ar jūs girdėjote apie tradicinę fiziką, biologiją ar genetiką? Tradiciniai būna tik tikėjimai, o ne tiesa. Tiesa visuomet yra nauja, šviežia, gaivinanti; ypač gili ir aukšta tiesa. Tiesa niekada nebūna tradicinė. Todėl tradiciniuose tikėjimuose ir nėra tiesos, laisvės, palaimos. Net juoko. Jie yra tik gyvenime ir tik einant su tiesa, laisve, lygybe. Savo ir visos egzistencijos.

Meditatorius yra laisvas nuo bet kokio požiūrio – marksistinio, krikščioniško, judėjiško, musulmoniško, induistiško, laisvamaniško, teistinio ar ateistinio. Jis laisvas nuo bet kokių pasaulėžiūrų, tikėjimų ir ideologijų. Jis ieško, žiūri ir mato, kaip yra, ir sąveikauja su realybe tiesiogiai, darniai. Jis aplenkia laiką. Meditatorius pralenkia laikmetį bet kurioje tiriamoje srityje, nes jo kairė žino, ką daro dešinė, o vidus žino, ką daro išorė. Kaip ir atvirkščiai. Meditatoriaus vidus ir išorė susitinka. Tikėjimuose tai du nesueinantys, nesusitinkantys, paraleliniai pasauliai. Iš čia ir nemokėjimas eksperimentuoti, kurti, nelaimės, kovos, begaliniai karai ir nemokšiškumas.

Mokslininkai ir ypač meditatoriai yra nepaprasti kūrėjai. Jiems ne Dievas, o kiekvienas individas, visa egzistencija yra kūrėjas. Taip yra ir jie to negali paneigti. Jie gali tai tik patvirtinti. Be to, jie gali ne tik kurti individualiai, bet ir kolektyviai. <...>

Gimęs vaikas neturi požiūrio ir pasaulėžiūros, todėl jis greitai mokosi ir pažįsta pasaulį. Devyniasdešimt procentų žinių jis įgyja iki vienerių metų; kol neturi požiūrio. Požiūris užstoja sąmonę, kaip dulkės ar krislas akyje, todėl nei meditatorius, nei buda neturi požiūrio, o naudojasi vizija, įžvalga, aiškiaregyste.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos