LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ar meditacija nepavojinga? *

Teko girdėti, kad meditacija yra labai pavojinga technika. Ar gali ji sukelti kokius psichinius sutrikimus?

Mark      Hooper. Getty Images © 
Mark Hooper. Getty Images © 

Meditacija yra tiek pavojinga, kiek ir švarus oras, sveikata, meilė, laimė, palaima. Pavojinga manyti, įsivaizduoti, kad esi sveikas, mylintis, laimingas, medituojantis, ir nepaprastai naudinga – medituoti. Vakarai dar nepažino įvairiapusės meditacijos naudos. Mano ir tūkstančių kitų meditatorių patyrimu, meditacija yra būdas nepapulti į pamišimą ir, jei pusiausvyra yra suardyta, ją atkurti. Bet jei asmuo naudoja meditaciją ne dvasiniam augimui, o savanaudiškais tikslais arba nemokšiškai, tai pavojus yra.

Meditacija veikia kaip geriausi vaistai. Net geriausi vaistai gali padaryti žalos. Todėl kaip vaistų atmintinėje būtina pažymėti, kad juos vartoti galima tik pasitarus su gydytoju ar vaistininku, taip ir medituoti pradėti galima tik su meditacijos mokytoju ar meistru. Medicina gydo kūną, meditacija – sielą. Kitaip ir medicina, ir meditacija gali ne tik nepadėti, bet ir pakenkti.

Veidmainiui meditacija pavojinga. Veidmainio protas jau suskilęs. Jį nuolat reikia gydyti, palaikyti. Sielos atsitraukimas nuo suskilusio proto gresia griūtimi. Todėl ji negali atsitraukti, o jį palaiko, įsitempia ir kenčia. Veidmainiui, melagiui, smurtautojui, žudikui pavojinga medituoti. Reikės arba nustoti meluoti, veidmainiauti, arba nustoti medituoti. Veidmainiui labai tinka malda, nes jis vienam meluoja, o kito prašo atleidimo. Taip jis sujaukia ne tik savo, bet ir kolektyvinę pasąmonę, astralinį kūną. Tuomet mažytis žmogaus pyktis kaupsis su kitų pykčiais, melais ir taps dideliu pykčiu ir melu. Po to jau kovos ne asmuo prieš asmenį, o kaimas prieš kaimą, tauta prieš tautą, tikėjimas prieš tikėjimą. Meditacijoje jūs esate savęs gydytojas. Gydytojas negali meluoti ir veidmainiauti, nes nėra kam atleisti jo klaidų ir pasekmių. Jis pats turės jas ištaisyti; kaip ir meditatorius.

Veidmainis, biznierius, politikas, karys, sportininkas, teistas ir ateistas visada liks prote. Kiekvienas, kuris siekia tikslo, eina su idėja, planu, teise, niekada neatsipalaiduos, niekada nebus meditacijoje. Nebus, nes meditacijai tikslus, idėjas ir dogmas reikia paleisti. Reikia pasirinkti – būti maldininku, avimi, ar meditatoriumi, savimi. Nepasirinkus būti savimi, neprieinamas vidinis skrydis, gyvenimo pilnatvė. Faktiškai to nereikia net rinktis. Deja, dauguma tai supranta tik krizės ar mirties akivaizdoje. Teisingas pasirinkimas būti savimi reikalingas tik tuomet, jei prieš tai buvo klaidingas pasirinkimas būti avimi.

Mano vedamuose seminaruose yra dalyvavę psichologai ir psichiatrai. Jų trūkumas – kad jie per daug tiki mintimi, idėja, teorija, protu, bet realiai negali pajausti ir matyti energijų, pasąmonės ir veikti iš sąmonės. Kitas jų trūkumas, faktiškai klaida yra tai, kad neturėdami tyros sąmonės patyrimo bet kokį ėjimą, atsipalaidavimą, šnekėjimą jie vadina meditacija. Geriausiu atveju tai veikia kaip placebas, bet placebas veikia ne faktų, o fikcijų atvejais. Realiais atvejais reikalingas ne placebas, fiktyvūs vaistai, o realūs; ne įsivaizdinimas, kad medituoji, o meditacija.

Ojas MC ©
 Ojas MC ©

Ne geriau, o dar blogiau yra su vadinamaisiais religijotyrininkais. Vakarų religijotyrininkai visiškai nepatyrę bemintės sąmonės ir meditacijos, bet dažniausiai tarnaudami krikščionims ir komunistams ne tik kad klysta, bet ir nusikalba iki visiškų nesąmonių. Aš turėjau galimybę prisiklausyti jų nesąmonių ir prisiskaityti jų rašliavų visą dešimtmetį, kol buvo užregistruotas Ošo „Ojas“ meditacijos centras. Ypač Lietuvos religijotyrininkai antrino prancūzams. Tarp jų vienuolis Arūnas Peškaitis, Donatas Glodenis ir kiti, antrindami vakariečiams skelbia, kad dvasingumui reikalingas dievas, malda, šventieji; meditacijai reikia suteikti prasmę; siela, kundalini energija ir anapusiniu gyvenimu reikia tikėti, o ne patirti ir panašiai. Šie ir panašūs nemokšos uždaro žmonėms tiesą, nesąmoningai juos kankina, klaidina bei gąsdina kaip komunistai – kapitalizmu, o krikščionys – piktąja dvasia.

Proto, širdies ir sąmonės evoliucija vyksta ne tiems, kurie bijo ir tiki, o tiems, kurie drąsūs, ieško ir eina su tiesa. Atsiverkite, aukite, nes visi dangaus bei Žemės vartai ir durys jau atviri. Nebijokite, nesivaržykite, išsitieskite ir įeikite.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos