LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

MEDITACIJOS MOKYKLA / MEDITACINIS KURSAS

Tantra – vyro ir moters energijų jutimas ir balansas

2017 m. balandžio 28-30 d.

Vedė Prembuda, Šaida (Vilnius, Ojas)

Kurso pristatymas

AIDAI, Įžvalgos

Labai patiko kundalini energijos derinimasis, ieškojimas ir pati kundalini meditacija buvo labai energizuojanti... buvau pasiilgęs tokio tekėjimo. Šiandien per dinaminę, per stop‘ą žiūriu staiga išlindo tokia agresija, agresyvūs vaizdiniai. Ir išlindo duotas įžadas, kad nieko neskaudinti, nieko nežaloti, nenaudoti jėgos, smurto. Ir aš to įžado laikiausi. Ir kai aš jo bandau laikytis, ta agresija vis tiek yra, tai iš pradžių visokie judesiukai (rodo rankomis) gaunasi, o už to yra ta agresija. Ir aš suvedžiau, kad mano tie pažadai, įžadai duoti kadaise, suklaidino mane. Aš jaučiau agresiją, ir vietoj to, kad žiūrėti, aš prisimindavau įžadus ir vaidindavau, o paskui ta agresija prasiverždavo vis tiek. Tai tas momentas, kai aš pamačiau per stop‘ą, kad aš tą vietą pajudinau ir jaučiuosi ne tai kad laisvesnis, bet labiau natūralus. Nors atrodytų, kad jie moralūs, gražūs, bet jie ilgainiui atneša ne tas pasekmes, ne tuos vaisius. Povilas


  

Šiandien buvo labai gaivi, gili, įžvalgų suteikianti dinaminė meditacija. Jautėsi, kad tu (Prembuda) vedi ir jutau kaip pasileidžiu, atsipalaiduoju ir pradeda nešti ta gaivinanti energija... juntasi energetinis laukas, matosi kaip jisai pradeda taip lyg tirpti, plėstis. Jutau kaip per visą salę lyg kokia žiežirba praeitų. Tai buvo labai malonu, kai matėsi kaip lyg iš pasąmonės skauduliai išeina man ir kitiems. Atrodo, lyg būtume kažkokiame karo lauke ir žmonės atpalaiduoja tą skausmą. Norisi nuo to atsipalaiduoti. Buvo taip gerai... ir po to ta tyla per stop‘ą... Taip norėtųsi visada toj laisvėj būti, kai išeini už savo rėmų. Šaida


Labai stiprus man šis kursas. Man toks jausmas buvo, kad ne Šaida vedė, o Prem per Šaidą. Ir net ne Ingrida jinai buvo, net ne Šaida, o tiesiog kaip tas įrankis, kuris praleidinėja. Ji vedė labai tiksliai, šįkart tai labai jautėsi: ir energetika, ir pasakymai tokie tikslūs, ir pastabos - taip viskas labai tiko, energetiškai stipru buvo. Visas dienas: nuo paskaitos pradedant ir vakar, šiandien. Ši kartą man tikrai didelė atgaiva yra. Kaip visada nemažai suprantu ir eilinį kartą įsitikinu, kad toliau reikia daryti, ir kaip Prem sako, ne šiaip daryti, o kuriančiai, augančiai, kad kiekviena smulkmena tokia būtų.(...) Per lietimo praktiką, aš pati užėjau už kai kurių savo nuostatų, tie visi žmonės artimesni tapo. Ypač nustebino Nandan: paprastai priėjo, pradėjom bendraut, pradėjo liesti, tikrai malonu buvo, gera, kad žmogus ne kabinosi, bet tiesiog pamatė, kur ko reiktų ir tikrai buvo gera ir malonu. Sigita


Man šitas kursas labai patiko, iš visų tantros kursų kiek esu lankiusi, šitas nuoširdžiausias. Pirmą sykį labai patiko, kai Šaida vedė, visi užsiėmėm, darėm kartu labai nuoširdžiai. Gal ir aš pati nuoširdesnė. Labai dėkinga visiems ir Šaidai. Abyti


Pati technika tokia naujoviška, man vakar viskas buvo naujovė. Tie pyktis, pavydas – labai ačiū. Jolanta


Aš dalyvavau ketvirtadienį Kaune seminare Tantros grupėj ir nuo šeštadienio čia tęsiau. Yra skirtingai, bet tiek Kaune, tiek čia man labai patinka, nes tokie dalykai kaip ir paprastesni atrodo, bet jų trūksta ir iš tikrųjų susiveda. Kaip abėcėlė būtų, bet ar jinai pamiršta, ar tuo metu aš pramiegojau, kai man buvo abėcėlė, kai buvo gal pirmuose Meditacijos mokyklos kursuose. Grįžimas ir pakartojimas labai gerai. Iš šito kurso tas momentas – pabūti be ego – ta erdvė ar srautas, taip traukia. Taip traukia, iš tikrųjų taip gerai be ego būti. Kryptis. Ir dar Kundan išsakyti traukia: jaučiu, kad pas jį viduj yra subtili, labai jautri energija, šviesi, kuri kažkaip traukia, ir gaivina, ir kartais pagalvoju, kodėl tie vyrai užsidaro tam savo kiaute ir nerodo to savo jautrumo, nes tai ir yra ta energija, kurios taip reiktų. Šunjam


  

Man šitam praktikume gal naujai nuskambėjo pats žodis tantra. Aš anksčiau išskirdavau, kad tantra tai yra tai, kas su seksu susiję. Išgirdau, kaip tu (Prembuda) mums sakei, kad kiekvienas mūsų judesys ir balansavimas yra tantra. Kad tuomet tai pereina ir į santykius, ir į mylėjimąsi. Aš anksčiau prote buvau atskyręs, kad tantra tai yra tai, kas susiję su seksu, su santykiais vyras-moteris, kad tai kaip ir atskirta nuo gyvenimo. O dabar man susiveda, kad iš tikrųjų yra gyvenimo dalis, kurios neįsisąmoninu. Paskutiniai žodžiai, kuriuos Prembuda pasakė, kad tuo naudojasi, kad tai yra galinga energija ir kai kas iš to kraunasi turtus. Aš pažiūrėjau, kad vau, čia tokia galinga energija ir jeigu kažkaip nemokšiškai elgtis, kaip kad aš iki šiol elgdavausi, tai skausmas ar nuostoliai - iš to nesupratimo. Man buvo neaišku – kur kelias, ką daryti. Tą energiją reikia justi ir sąmoningumą, tai man kažkaip susiveda, kad kiekviename [budriame] žingsnyje, judesyje yra tantra, su tuo judėti. Ačiū visiems. Nandan


Man labai patiko ieškojimas su kundalini energija, nuo pirmo vakaro, nes kai aš ją pajuntu man būna laisvės potyris. Ir per dinaminę man šiandien labai tekėjo kundalini, daugiausia per katarsį, ir dar jeigu tu (Prembuda) palieti – tai tikrai laisvės pojūtis būna. Ir per visą kursą į tai žiūrėjau. Mano ego krizė gal dabar yra. Kai vakar per konsteliacijas Povilas manim buvo, tai vis: o Aš, Aš... Ir tikrai sau pamačiau, tas vietas, kur aš noriu būti svarbi ir susitapatinu ir negaliu už to užeiti. Jaučiau, kad kažkokio mėšlo paleidau iš vidaus savo. Ir šiandien tie visi lietimai, kažkas tokio labai subtilaus, neapčiuopiamo, man labai patinka, kažkas viduj atsigauna. Ir aš dabar jaučiuosi lengvesnė – kažkas labai palengvėjo viduj. Ir dabar galvoju: ateis darbo dienos, kaip man tą laisvę išlaikyti ir nesusitapatinti. Labai dėkinga. Ir kai Prem tu priėjai ir pirštą palenki, labai dėkinga, kažkokia energija meilės prateka – taip to norisi... Jivan


  

Ką labiausiai pastebėjau, kai tu (Prembuda) masažavai, kokia gali būti visuma. Anksčiau seksualinė energija man gal buvo mažiau įdomi, mažiau aktuali, ir visada seksualinė energija man lygu seksas. Nebuvo tokio aiškaus potyrio, kokį gavau per kursą, kad tu lieti pirštą ir aš juntu kundalini, seksualinę – visą visumą, ir ta visuma teka iki širdies. Ir iš tikrųjų yra palaima būti toj visoj visumoj, tam visam deriny. Ir aiškiai pamačiau, kad seksualinė energija yra tas kelias – ne sekso kelias, bet aiškus, aiškus, kuris teka iki širdies. Ir tu laikai tą pirštą, aš atsipalaiduoju, praleidžiu, žiūriu – ir iš tikrųjų energija kyla, iki širdies, iki meilės ir giliau. Ir tikrai tos vietos užsipildo ir atrodo, šimtą metų jos nebuvo užsipildžiusios, kad ten tikrai buvo labai tuščia ir to labai, labai reikia. Atrodo, tai taip paprasta po šito kurso. Tas gerumas kaip kad medis stovi: turi tiesų kamieną, turi šaknis – tikrai toks jausmas... visuminis, atrodo, kad to neturiu, to visuomet ilgiuos, nežinau kaip pasiekt. Bet bent jau laikinai atsigėriau, ko labai seniai troškau. Iš tų energijų susijungimo visuma gaunasi, labai, labai giliai užpildo ir minčių tada nėra, nekankina visokios nesąmonės – viskas labai darniai užsipildo. Ir vakarykštės Šaidos praktikos kaip visada būna labai gražiai paruošiančios tai antrai dienai su Prem (...): užsiimi savim, pagal tai kas yra, ir tą antrą dieną būna labai gerai išpurenta, paruošta dirva. Sangit


  

Man labai patiko, kad penktadienį buvo kvėpavimas prieš kundalini meditaciją. Tada kitaip kundalini energija jautėsi. Dar labai patiko, kaip vakar Šaida vedė praktikas: tokia ilga diena buvo, daug visokių praktikų, įtraukia ir atsitrauki nuo kažkokių problemų. Kai aš bandžiau mūsų svečiui olandui paaiškinti kaip pas mus vyksta Meditacijos mokykla, nes jis klausė, ar mes medituojam visą dieną, tai aš jam atsakiau, kad būna dinaminė meditacija, kundalini meditacija ir dar kokia nors viena meditacija ir tada dar būna praktikos. Bet kaip jam paaiškinti apie tas praktikas, kai jos būna tokios įvairios ir jų tiek daug yra skirtingų, kad ir pavyzdžiui su pykčiu, pavydu ir panašiai.
Labai patiko, kai šiandien Prembuda išsakė man, Šunjam ir Nandan pastabas apie takumą, energijų tekėjimą: visai nesvarbu, kad buvo išsakyta kitai moteriai, tas pats gali ir man tikti, nes būna bendrų dalykų pas moteris, bent jau aš galiu sau kai ką pritaikyti.
Dar labiau džiaugiuosi, kad mano draugas ieško atsakymų, nes kaip sakė Šunjam, kad mato pas jį giliau gražią subtilią energiją, tai aš irgi matau tą patį, tik jis pats gal dar neprieina iki tos dalies arba ne visada prieina. Ir aš matau, kad dygliuotas yra tik paviršius, tas grubumas, o už to yra kita jo pusė ir kad jisai to ieško. Į santykius aš žiūriu kaip į augimą ir kol yra tas ieškojimas, kol žmogus ieško, tai tikrai įdomu, nes ne visi ieško, dauguma neieško arba ieško, bet labai paviršutiniškai. Tai Meditacijos mokykla, meditacinės praktikos ir meditacija yra vieta ar tas būdas, kaip gyventi balanse arba su daugiau balanso. Labai šaunu, kad yra Meditacijos mokykla, tikrai nereikia indijų, kaip sakiau olandui – čia yra mūsų little (mažoji) Puna. Labai ačiū visiems, savaitgalis buvo kaip atostogos. Agnė

Info 2017-05-12. Ojas©2017


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos