LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

zmogus.gif
1995 Nr.3   Seksas – ne jūsų kūrinys: tai Dievo dovana. Tai dalyvavimas didžiojoje šventėje, kuri yra gyvenimas… Kas pasakė, kas seksas – nuodėmė? Visas gyvenimas egzistuoja sekso dėka, visa gyvybė išauga iš jo. Gėlė tokia puiki – jūs matėte. Tai irgi seksualu. Paukštis, giedantis ryte šalia atsiskyrėlio būsto, puikus. Ar jūs pagalvojote apie tai, kad ši paukščio giesmė – seksualinis kvietimas? Grožis ir seksas – visada greta. Nėra nieko nuodėmingo gryname, paprastame sekse. Tai natūralu. Dviese tuo pačiu metu patiria, kad norėtų vienas kitą kuo geriau jausti, susiliesti – štai ir viskas.
     Seksas turi būti kupinas žaidimo ir maldos…
    Kai seksas tampa sąmoningu, meditatyviu, atsiranda visiškai nauja energija; tuomet prasideda tantra.(Ošo)

TANTRA: SEKSO IR MEILĖS MISTERIJA

    Tęsdami diskusiją “Seksas kaip meditacijos forma” kalbamės su Lietuvos Ošo “Prem” meditacijos centro lyderiu Mečislovu Vrubliausku.

    Gerbiamas Mečislovai, kaip apibūdintumėte Ošo mokymą? Kas tai – religija, filosofija?

    - Ošo mokymas galbūt artimesnis religijai negu filosofijai – kaip dzenas, kaip joga, kaip sufijai, kaip chasidizmas judaizmo ezoterine linija… Filosofija Ošo matymu – tai kažkas paviršutiniška, tai, kas veikia protą.

Kiek Ošo pasekėjų yra Lietuvoje?

    Tikrų pasekėjų – sanjasinų – gal apie kelias dešimtis. Skaitančių knygas – turbūt keli tūkstančiai. Nemažai žmonių lankosi ir paskaitose, tačiau tai priklauso nuo temos ir šiek tiek nuo reklamos.

    Šiandien jūs esate Ošo meditacijos centro lyderis. Kada susidomėjote Ošo ir meditacijomis?

    Į meditaciją atėjau per mokslą, tirdamas regėjimą, kai supratau, kad medikai, gydydami žmones, nemato ligos priežasties. Esu baigęs Kauno politechnikos institutą. 1979 metais įstojau į tuometinio VISI aspirantūrą, 1987 metais apsigyniau radiotechninių sistemų mokslų kandidato disertaciją. Maždaug po metų atėjau dirbti į Vilniaus universitetą ir tyriau regimąjį suvokimą. Kaip tik tada supratau, kad gydyti reikia ne tik fizinį žmogaus kūną. Akys – pats “psichiškiausias” organas, jose susitinka psichika su kūnu. Jei nejunti žmogaus psichinės būklės, jo aukštesniųjų kūnų (vitalinio, astralinio ir kt.), neturi metodų jiems tyrinėti, apie regėjimą nieko nesuprasi, nes regėjimas – tai daugiau negu akys, tai labai sudėtingas procesas.

    Šie apmąstymai ir paskatino mane susidomėti meditacija kaip gydymo, gyvenimo ir dvasinio augimo metodu. Meditacija – tai tyla, kurioje imi justi kitus kūnus, matyti, kurioje vietoje atsirado problema, sutrikimas. Dažnai ji būna psichikoje: išgąstis, nerimas, baimė, neapykanta, tiesiog energijų užblokavimas. Įtampa pereina į raumenis, sutrikdo visą kraujo apytaką, ir regėjimas sutrinka. Taigi nešalinant priežasties, liga tik įstumiama gilyn į organizmą. 

    Ošo publikacijų buvau skaitęs anksčiau, ir, kurdamas sistemą žvairumui šalinti, aptikau nuostabių Ošo patarimų apie tai, kas yra akys, kaip jas treniruoti, kaip lavinti vidinį ir išorinį regėjimą. Tačiau mano pastangos pritaikyti visa tai moksliniuose tyrinėjimuose atsimušė į abejingumo ir nesupratimo sieną: prasidėjo įvairūs trukdymai, konfliktai. Maždaug po penkerių darbo universitete metų supratau, kad visi šie ginčai, barniai yra beprasmiški, kad jie atima daug energijos. Ir nusprendžiau palikti universitetą. Juolab, kad latviai per tą laiką įkūrė magistratūrą, optometrijos specialybę, ir jie padarė tai, ką aš norėjau daryti. Jie įsigijo mano sukurtą sistemą; ji vadinosi “Erdvė”, vėliau “Vizus” – matuoti erdvės gyliui, suvokimo gyliui, treniruoti stereomatymui, ir drauge gydyti žvairumui.

    Ta sistema yra taikoma ir Lietuvoje, tačiau aš juntu, kad ją pritaikyti medikams sekasi gana sunkiai, nes jie neturi psichologinio pasirengimo. Jeigu jie nemato, kur psichikoje prasideda sutrikimas, somatiškai atkurti regėjimą neįmanoma.

    Jūs buvote pirmasis Ošo sanjasinas Lietuvoje?

    Taip, tai buvo 1992 metais, bet ieškojimus pradėjau prieš 1980-uosius, prieš aspirantūrą. Materialiniame lygmenyje, rodos, turėjau viską: butą, mašiną, gavau palikimą, buvo šeima, atsivėrė aspirantūros galimybės. Tačiau viduje vis viena jaučiau, kad kažko trūksta. Tuo metu jaunųjų mokslininkų klube “Po Zodiaku” susibūrėme į praktinių užsiėmimų grupę. Tai buvo pulkelis gyvų žmonių, kurie degė noru kažką savyje keisti, ieškoti. Dalis žmonių atsimetė, dalis pasimetė, suklydo, bet juk nebūna ieškojimų be klaidų. Kadangi ir pats priklausiau Lietuvos psichologų sąjungai, teiravausi profesionalius psichologus, ar yra Lietuvoje žmonių, dirbančių meditacijos srityje. Išaiškėjo, kad nėra. Bet ir aš pats mačiau: nėra meditatyvių žmonių. Nėra psichologų, kurie net justų energijas, o meditacija yra energijų, sąmonės srautų judėjimas. Tada nusprendžiau galutinai: aš “šoksiu” į meditaciją.

    Šiandien mūsų pokalbio tema – seksas kaip meditacijos forma. Mane pas jus atvedė laiškai, išspausdinti mūsų žurnalo 2-jame numeryje. Mėgindami spręsti savo problemas vien sekso požiūriu, žmonės dažnai apsirinka, suklysta, tuo dar labiau komplikuodami savo gyvenimą. Taip atsitiko ir minėtų laiškų autorėms.

    Jeigu gyvenime seksualiniais santykiais nepavyksta seksualinę energiją pakelti iki ketvirtos čakros (vitaliniame kūne iki širdies), ji įstringa kažkur ties antrąja čakra ir lieka šiurkšti. Šios moterys, matyt, bendravo su žmonėmis, kurie galbūt būdami vieni, sakysime, su mylima moterimi, dar sugeba šią energiją pakelti, išlaisvinti, bet kai yra keli ar keliolika žmonių, kurie nori, kad tas lyderis energiją pakeltų, jis sužlunga kartu su visais. Nelengva lyderiui, nelengva ir visiems ar visoms, nes sąmoningai seksualinės energijos transformaciją į dieviškąją Lietuvoje niekas dar neužsiiminėjo.

    Tačiau per sueitį vyras ir moteris sukuria tam tikrą energetinį ratą tik tuomet, kai yra dvasinis ryšys, kai yra meilė?

    Taip, žinoma. Tačiau situacija tokia, kad mes pradedame ne nuo meilės. Nėra Lietuvoje tokių, kurie galėtų pradėti nuo meilės.

    Jūs einate per seksą į meilę, o ne per meilę į seksą?

    Man visa tai gal atsirado kartu: pajutau, kad gali būti kitaip, seksas gali būti kitoks. Buvau vedęs, bet išsiskyriau. Būna, kad šeimoje nėra kontakto, kad, sakykime, moteris nėra nuoširdi, nenori ieškoti priežasčių, kodėl ta energija nekyla, nesitransformuoja.

    Per seksą galima ateiti į meilę. Audio: Pirmiausiai mes sukuriam tūkstantį barjerų seksualinei energijai kilti. Po to mes sakom, kad seksas gaunasi negeras. Nėra Lietuvoj beveik žmogaus, merginos, moters, kuri galėtų iš tėvų mokytis, kas yra vibracija akte. [Žurnalistė: "Užspausta, užspausta Lietuvoje..."] Rytuose yra tantristinės tradicijos. Netgi rašo, kad būtų gražu, jeigu tėvai mylisi, o vaikas dalyvauja, atneša sulčių. Jisai junta, koks yra dieviškumas tame. Tai jisai vibruoja tuo. Jis, nereikia jam žodžių. Visas kūnas jo pagauna. Pagauna emocijos tas vibracijas. Jo siela pagauna. Ir jis nusiderina, jis mato, kad tai yra gražu. Jokio barjero nėra. Ir tada jisai išmoks mylėti, atgaminti savyje sužadintas vibracijas. Kai vaikas jus, kiek meilės ir džiaugsmo tame, jis į seksą eis su džiaugsmu, be jokių konfliktų. (Kunigų melai ir išvedžiojimai apie tantrą, bandant pridengti pedofiliją)

    Tačiau ar jums neatrodo, kad čia iškyla gana rimtas barjeras, kurį peržengti tikrai nėra taip paprasta – tai mūsų mentalitetas? Kaip jūs vaizdžiai pavadinote, tas pirmapradės nuodėmės kompleksas, kurį jaučia visi krikščionys?

    Taip,protas veikia vitalinį kūną, vitalinis kūnas – fizinį kūną. Tuo būdu mintys, kad tai negerai, negražu, kad už tai eisi į pragarą, kad tai yra nuodėmė, pereina į kūną, ir tada žmogus lieka nemokša, tampa impotentu arba iškrypėliu.

    Aš nuo vaikystės jutau, kad kažkas yra gilesnio, tikresnio negu melstis, kartojant visą laiką tą pačią maldą… Kūryba – tai malda. Jei aš dirbu mokslinį darbą, man tai ir yra malda. Nenoriu būti susiskaldęs, aš esu vientisas. Jei ką nors darau, atiduodu energiją, man tai yra kaip malda. Negaliu būti su jomis kalbėdamas ne maldoje, o, sakysime, valgydamas – maldoje, mylėdamas – maldoje ir t.t. Ką bedaryčiau, man tai yra malda, dar daugiau, tai yra beveik meditacija.

    Jaučiu, kad esu “iššokęs” iš Lietuvos mentaliteto. Šiaip jau tokių žmonių yra labai nedaug, nes niekas nemėgina. Esu jau laisvokas. Galiu su mokslininkais, medikais, filosofais, tiesiog su bet kokiu žmogumi apie tai šnekėti, ir visi jaučia, kad tai, ką sakau, yra tiesa. Pase aš nerašiau tautybės. Esu pasaulio žmogus. Negaliu priimti sukto lietuvio ir nepriimti doro japono ar ruso. Energijos, tame tarpe ir seksualinė energija, yra kažkas bendra visai Žemei. Kosminė sąmonė yra bendra. Ošo sako: turi savo prigimtį, būni, kuo esi, ir esi tiesiog žmogus. Kiekvieno žmogaus prigimtis yra budiška. Ji nori sužydėti visa savo siela, visa savo dvasia, mirti ir prisikelti, kaip Buda.

    Tad ką gi Jūs patartumėte tiems, kurie turi seksualinių bei kitokių problemų?

    Tas klausimas yra nelengvas, ir negalima jo išspręsti priebėgom. Manau, kad kai kurie žmonės sekso problemas spręs visą gyvenimą. Spręs, įklimpdami ne vieną sykį.

    Jie gali atmesti seksą – jis juos trauks. Jie gali šokti į seksą – jie ten įklimps. Nuo didžiausios nevilties – kai jie norės nužudyti kitą arba nusižudyti, kai bus kažkokios pasąmoninės labai nelaimingos liūdesio minutės, valandos, dienos – iki didžiulio džiaugsmo. Galimas dalykas, kad tuose žmonėse ne vieną gyvenimą seksas buvo represuotas. Ir išspręsti tai staiga, per kelerius metus, nėra taip paprasta. Jei žmoguje yra tamsi kertė, su ta kerte anksčiau ar vėliau jam bus problemų. Bet jam reikia ne kaltinti kitus, bet susipažinti su šia kerte ir kitą sykį nesuklysti, būti sąmoningesniam. Sueina trys žmonės, turintys tris skirtingas tamsias kertes – jos persipina, ir jie įkrenta į duobę. Tačiau reikia išsikapstyti. Jei žmogus yra pasirengęs, jis pateks pas tuos mokytojus, kurie padės pamatyti, transformuotis. Ir ten jis taip pat aptiks, kad ir per mėnesį negali išspręsti šios problemos. Galbūt reikia spręsti vieną mėnesį, po pusės metų – antrą mėnesį, po metų trečią mėnesį, ir taip po kokių septynerių metų problema išsispręs. Su sąlyga, kad tas žmogus bus labai nuoširdus, be galo atidus sau ir kitiems. Tačiau jei apgaudinėjate save arba kitą žmogų, kuris jus veda – nieko nebus

    Apibūdinkite Tantros mokymą.

    Tantra yra rytietiška tradicija. Tai yra seksualinės energijos transformacijos į dvasinę mokslas ir menas arba religija. Ši tradicija sušvisdavo ir vėl dingdavo, nes žmonės dažnai bijodavo mokytojų, žvelgdavo į juos įtariai, užmušdavo, kaip Jėzų. Ir vėl atgimdavo kažkoks mokinys, prašvisdavo. Mokantis pakelti energiją per visas čakras, iki septinto, subtiliausio, kūno, jei tai pavyksta, galima pasiekti prašvitimą – samadchi. Taip Rytuose vadinama sąmoninga mirtis ir prisikėlimas.

    Šiuo metu ir Vakarai savotiškai artėja prie tos tradicijos – sekso kulto. Nemažai vakariečių dirba su seksualine energija ir mokosi transformuoti ją į meilę. Bet tam nebūtinas aktas. Seksualinę energiją galima panaudoti ir transformuoti kūryboje… Aš aiškiai supratau, kas sekso represavimas – ne išeitis, ir pamėginau tą dalyką išspręsti. Ir niekad nekaltinau kitų. Jei patikėjau kuriuo nors žmogumi, vadinasi, mes kažką turim bendro. Jei kaltinu kitus – šansų mokytis beveik nėra. Susidėjau su kažkokiais žmonėmis ir įklimpau – tai tik būdas suprasti, kur aš klystu.

    Prieš kurį laiką Lietuvos televizijos laidoje “Ar įvyko seksualinė revoliucija Lietuvoje?” buvo diskutuojama šia tema. Ką manote apie tai?

    Manau, kad mes šiuo metu esame seksualinės revoliucijos sūkuryje, eigoje, pačiame jos procese. Masinės psichozės, mados čia kaip tik nereikėtų. Kiekvienas individas turėtų pasirinkti, kada ir kaip jam žengti į sąmoningą kelią.

    Ošo sako, kad vieni pataikauja seksui, kiti jį slopina. Reikia nei pataikauti, nei slopinti. Sekso energiją turi visa, kas gyva – medžiai, gyvuliai, paukščiai ir žmonės. Tai kaip valgymas, kaip gėrimas, kaip kvėpavimas. Ošo teigia, kad būtų labai gražu, jei vaikai nuo trylikos metų galėtų santykiauti, kai jie dar neturi barjerų ir iškrypimų. Yra tokių visuomenių, iš kurių galima pasimokyti – pavyzdžiui mangajiečiai Polinezijoje.

    Mes darėme iš to problemą. Žinome, kad tą energiją represavus, atsiranda geri žudikai, prievartautojai. Kai kurie žmonės mūsų visuomenėje yra tiesiog suinteresuoti represuoti tą energiją ir panaudoti savo tikslams.

    Neišlaisvinta seksualinė energija transformuojasi į negatyvią, griaunančią jėgą, o išlaisvinta – į teigiamą, kūrybinę?

    Taip, jei seksualinė energija neišlaisvinta, anksčiau ar vėliau ji pratrūksta ir tampa ardančia, griaunančia. Seksualinė energija yra be galo stipri, niekam nepavaldi; jai veikiant mes atėjome į žemę. Galime kurti teorijas, tačiau seksualinė energija jas nušluos. Ji yra mūsų pamatas. Ir mums reikia išmokti ją transformuoti, tada ji tampa džiaugsmu.

    Šiandien, deja, seksas yra iškrypęs. Krikščionybė, kiti tikėjimai labai ilgai slopino seksą: “komunizmo statymo” laikotarpiu buvo daroma tas pat. Amžiais represuota energija dabar prasiveržė į paviršių ardančia, griaunančia forma. Todėl tiek daug išprievartavimų, įvairių iškrypimų.

    Be to, vieni metasi į seksą, kiti į dvasią. Jei nėra sujungimo – bus problemų. Į dvasią gali mestis vieną gyvenimą, du gyvenimus, gali pakilti iki kosminės sąmonės, bet visiškai realizuoti nepavyks. Jei seksas buvo represuotas, teks į jį grįžti, teks jį išsemti pilnai. Taip pat kitas žmogus gali būti man mokytoju tiek, kiek jis pats tai yra praėjęs – kiekviena kūno ląstele – ne tik fizinio, bet ir kitų kūnų. Jeigu jis tik šneka – tuščias dalykas. Tai tas pat, kaip įjungti gramofoną ar kokį blaivybės veikėjo balsą, kuris viską daro tik žodžiais. Turi jaustis tiesa, žmogaus gyvas patyrimas.

    Jūs rekomenduojate viską daryti grupėse, su vadovu, nes vienam žmogui tai pasiekti yra labai sunku?

    Tegu daro kiek įmanoma vienas, susiradęs partnerį, tegul neina į jokias grupes. Aš nerekomenduoju nei eiti į grupes, nei būti vienam – tegul tai bus laisva. Nereikia drausti nei homoseksualizmo, nei lesbijizmo, nei onanizmo, nei grupinio sekso. Ir nereikia raginti tai daryti iš tikrųjų dabar beveik visi žmonės yra žemiau žmogiškojo sekso… Jeigu drausime, niekas nepasikeis. Ošo pozicija yra tokia: lai jis pradeda nuo tos vietos, kurioje žmogus yra. Vienas pradės nuo homoseksualizmo – ateis į normalų seksą. Vėliau atsiras meilė, dar vėliau ir seksas “atkris”. Leiskime jam žengti pirmą žingsnį. Neerzinkim, neniekinkim, nesakykim, kad jis yra smukęs. Toje vietoje jis yra smukęs, bet gal labai gražiai piešia, gal groja labai gražiai.

    Seksualinės energijos išlaisvinimas turi teigiamą poveikį ir fizinei žmogaus sveikatai?  

    Lietuvoje daugumai žmonių energija ties antrąją čakra (2-3 cm žemiau bambos) įstringa. Atitinkamai ir kūne iki tos vietos formuojasi įvairios ligos: juosmens skausmai, stuburo, virškinimo trakto ligos, moterims – ginekologiniai negalavimai ir t.t.

    Šiame pokalbyje mes aptarėme tik sekso klausimus…

    Taip, iš tikrųjų mes kalbėjome tik apie pačią energijų apačią, daugumai žmonių galbūt pirmąjį žingsnelį, kai energijos yra šiurkščios, kietos, agresyvios. Dauguma žmonių ir šio žingsnelio dar sąmoningai nežengia. Apie seksualinę energiją, jos transformaciją reikėtų kalbėti pradedant nuo įvairiausių prietarų, proto sąlygotumų, įvairių baimių, išgąsčių, konfliktų, nesusipratimų, kurių yra kiekvieno žmogaus psichikoje. Pamažu šalindami proto sąlygotumus, įvairius konfliktus, išlaisviname emocijas ir laipsniškai – kūną. Tuomet pamažu žmogus tampa vientisesnis, taigi ir sveikesnis. Atsiranda sielos jutimas. Aš kviečiu neužsibūti vien apačioje, vien šiurkščiose energijose, bet sujungti aukštesniuosius ir žemesniuosius lygmenis. Tik tuomet rasime balansą ir galėsime džiaugtis gyvenimu.

    Pokalbio pradžioje užsiminėte, kad nemėgstate kreipinio “gerbiamasis”, nes šis žodis yra padiktuotas proto, o ne širdies. Tad kreipdamasi tiesiog vardu, dėkoju Jums, Mečislovai, už pokalbį ir sakau ne “sudie”, o “iki naujų susitikimų”, tikėdamasi, kad jūs dar ne kartą viešėsite mūsų žurnalo puslapiuose.

    Kalbėjosi Jolanta Vazbutaitė


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos