LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Taiklus kryptingumas*

Saraha ir strėlių meistrė

 

Protas yra toks gudrus, kad jis gali pasislėpti po savo priešingybės apdarais. Pataikaujantis gali virsti asketišku, materialistinis gali virsti dvasiniu, pasaulietinis gali virsti anapusiniu. Bet protas yra protas – ar jūs esate už pasaulietiškumą, ar prieš jį, jūs liekate uždaryti proto narve. Abi pusės – už ar prieš – yra proto dalys.

Protas dingsta nesirenkančioje sąmonėje. Kai nustojate rinktis, kai nesate nei už, nei prieš, sustojate viduryje. Vienas pasirinkimas veda į kairę, į vieną kraštutinybę, kitas – į dešinę, į kitą kraštutinybę. Jei nesirenkate, esate tiksliai viduryje. Tai atsipalaidavimas, poilsis. Jūs tampate nesirenkantis, neapsėstas ir toje neapsėstoje, nesirenkančioje sąmonės būsenoje gimsta inteligentiškumas, kuris miegojo giliai jūsų būtyje. Jūs tampate šviesa sau.

Saraha (Saraha), tantros įkūrėjas, buvo labai mokyto bramino, gyvenusio karaliaus Mahapalos (Mahapala) dvare, sūnus. Karalius norėjo už Sarahos ištekinti savo dukrą, o Saraha norėjo visko atsisakyti – jis norėjo tapti sanjasinu. Karalius bandė jį perkalbėti, nes Saraha buvo labai puikus ir labai inteligentiškas, ir labai dailus jaunuolis. Bet šis atsilaikė ir jam buvo duotas leidimas – Saraha tapo Šri Kirti (Sri Kirti) mokiniu.

Pirmiausia Šri Kirti jam pasakė: „Pamiršk visas Vedas, visus mokymus ir visas tas nesąmones.“ Tai buvo sunku, bet jis buvo pasiruošęs viskuo rizikuoti. Metai ėjo ir jis greitai pamiršo viską, ką žinojo. Jis tapo didingu meditatoriumi.

Vieną dieną meditacijos metu jis netikėtai pamatė viziją – moterį turguje, kuri turėjo būti tikroji jo mokytoja. Jis nuėjo į turgų. Ten pamatė tą labai gyvą moterį, spinduliuojančią gyvenimu jauną moterį, raižančią strėlės kotą, nežiūrinčią nei į kairę, nei į dešinę ir visiškai pasinėrusią į strėlės gamybą. Jis jos akivaizdoje tučtuojau pajautė kažką nepaprasto, ko niekada anksčiau nebuvo patyręs. Kažką labai gaivaus, kažką iš paties šaltinio. Strėlė baigta, moteris primerkia vieną akį ir atmerkia kitą lyg taikydamasi į nematomą taikinį...

Ir kažkas atsitiko, kažkas panašaus į komuniją. Saraha nieko panašaus anksčiau nebuvo jautęs. Tuo momentu jame prašvito to, ką ji daro, dvasia. Nežiūrint nei į kairę, nei į dešinę – žiūrint tiesiog per vidurį.

Pirmą kartą jis suprato, ką Buda turėjo omenyje, sakydamas būti viduryje – vengti kraštų. Jūs galite judėti iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, bet jūs tuomet būsite kaip švytuoklė. Būti viduryje reiškia ten kabančią švytuoklę, nei dešinėje, nei kairėje. Tuomet laikrodis sustoja, pasaulis sustoja... Tuomet daugiau nėra laiko... Tuomet tai ne-laiko būsena.

Jis daug kartų girdėjo apie tai kalbant Šri Kirti; jis apie tai skaitė, apie tai svarstė, kontempliavo; apie tai diskutavo su kitais, kalbėjo, kad būti viduryje yra teisinga. Pirmą kartą jis tai pamatė realiai – moteris nežiūrėjo nei į kairę, nei į dešinę... ji žiūrėjo per vidurį, fokusavosi per vidurį.

Vidurys yra taškas, nuo kurio prasideda transcendencija. Galvokite apie tai, tai kontempliuokite, stebėkite tai gyvenime.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2017-08-10


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos