LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Šviesa kelyje*

Filosofas, mistikas ir audra

Žaibo blyksnis neapšviečia jūsų kelio, jis nėra toks patogus, kaip jūsų rankoje lempa; jis tik blyksteli, akimirkai duoda kelio įspūdį. Bet tas paprastas blykstelėjimas yra labai vertingas; dabar jūsų kojos tvirtesnės, dabar jūsų valia stipresnė, dabar jūsų pasiryžimas pasiekti tikslą yra tvirtesnis. Jūs pamatėte kelią ir žinote, kad jis yra, jūs be tikslo neklajojate. Vienas žaibo blyksnis, ir jūs gaunate kelio, kuriuo turite keliauti, ir šventyklos, kuri yra kelionės tikslas, įspūdį.

Aš girdėjau istoriją apie du žmones, kurie tamsią naktį pasiklydo miške. Tai buvo labai pavojingas miškas, pilnas laukinių gyvūnų, labai tankus, tamsus. Vienas žmogus buvo filosofas, o kitas – mistikas. Staiga prasidėjo audra su baisiais debesimis ir ryškiais žaibais.

Filosofas pasižiūrėjo į dangų, mistikas pasižiūrėjo į kelią. Tą akimirką žaibas apšvietė jį. Filosofas pasižiūrėjo į žaibą ir pradėjo stebėtis: „Kas čia vyksta?“ ir pražiopsojo kelią.

  

Jūs pasiklydote dar tamsesniame miške, nei toje istorijoje. Naktis yra tamsesnė. Kartais blyksteli žaibas – tuomet žiūrėkite į kelią.

Čuang Tzė (Chuang Tzu) yra žaibas, Buda yra žaibas, aš esu žaibas. Nežiūrėkite į mane. Žiūrėkite į kelią. Jei žiūrėsite į mane, pražiūrėsite kelią, nes žaibas užges. Jis tęsiasi tik akimirką – o akimirka, kai amžinybė perskverbia laiką, yra reta; taip pat, kaip ir žaibas.

Jei žiūrėsite į žaibą, jei žiūrėsite į budą, – o buda yra nuostabus, veidas žavus, akys it magnetai, – jei jūs žiūrėsite į budą, jūs pražiūrėsite kelią.

Pamirškite budą, žiūrėkite į kelią. Žiūrėkite į kelią ir darykite ką nors – sekite keliu, veikite. Galvojimas niekur nenuves, tik veikimas, nes galvojimas vyksta tik galvoje. Jis niekada nebūna totalus; tik tuomet, kai veikiate, veiksmas yra totalus.

Tapkite suinteresuoti gyvenimu! Realus dalykas yra gyvenimas. Nerinkite informacijos apie meditaciją – medituokite! Nerinkite informacijos apie šokį – yra šokių enciklopedijos, bet jos yra visiškai beprasmės, jei jūs pats nešoksite.

Visas tas enciklopedijas išmeskite! Nusimeskite žinių naštas ir pradėkite gyventi. O kai pradėsite gyventi, tuomet paprasti dalykai transformuojasi į nepaprastą grožį. Tik maži dalykai – gyvenimas susideda iš mažų dalykų, bet kai jūs pridedate intensyvią, aistringą meilę, jie yra transformuojami, jie sušvyti.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

Atnaujinta 2013-10-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos