LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Sveikas reiškia vientisas*

Religinė nuostata yra žiūrėti ne į simptomus, bet į šaltinius. Tai yra tas, ką aš vadinu „budų psichologija“. Jeigu jums skauda galvą, tai ne jūsų liga, tai ne jūsų negalia. Faktiškai tai jūsų kūno signalas, kad kažkas negerai šaltinyje – bėkite į šaltinį! Išsiaiškinkite, kas negerai. Galva jums tiesiog duoda signalą, pavojaus signalą, aliarmą: „Klausykitės kūno. Kažkas negerai, jūs padarėte kažką, kas nėra teisinga, kas griauna jūsų kūno harmoniją. Daugiau to nedarykite, kitaip besitęsiantis galvos skausmas jums tai primins.“

Žodis „meditacija“, kaip ir žodis „medicina“, kilo iš tos pačios šaknies. Medicina yra priemonė, kuri gydo fiziškai, o meditacija yra priemonė, kuri gydo dvasiškai. Abi priemonės turi gydomąją galią. <...>

Meditacija gydo, daro jus sveiką, o būti sveikam reiškia būti šventam.

Šventumas neturi nieko bendra su priklausymu kokiai nors religijai, kokiai nors bažnyčiai. Tai paprasčiausiai reiškia, kad viduje esate vientisas, pilnas, nieko netrūkstantis, užbaigtas. Jūs esate tas, kas pagal egzistencijos dėsnius privalote būti. Jūs realizavote savo potencialą…

Religija yra kelionė vidun, o meditacija yra kelias. Ką iš tikrųjų daro meditacija, yra tai, kad ji pasiekia jus, jūsų sąmoningumą taip giliai, kaip tik įmanoma. Net jūsų kūnas tampa kažkuo išorišku. Net jūsų protas tampa kažkuo išorišku. Net jūsų širdis, kuri yra labai arti jūsų būties centro, tampa išore. Kai jūsų kūnas, protas ir širdis visi trys matomi kaip išorė, jūs atėjote į savo būties centrą.

Šis atėjimas į centrą yra milžiniškas protrūkis, kuris viską transformuoja. Jūs jau niekada netapsite tuo pačiu žmogumi, nes dabar žinote, kad kūnas tėra išorinis jūsų kevalas; protas yra šiek tiek vidinis, bet tai nėra tikrasis centras; širdis yra dar labiau vidinė, bet ir tai nėra giliausias centras. Jūs disidentifikavotės su šiais trimis dalykais.

Jūs pirmą kartą pradedate jaustis kristalizuotas… ne, tai ne tas pats bespalvis asmuo, kuris visuomet buvote. Pirmą kartą pajusite milžinišką energiją, neišsenkančią energiją, apie kurią nieko nežinojote. Pirmą kartą sužinote, kad mirs tik kūnas, protas, širdis, bet ne jūs.

Jūs amžinas. Jūs visuomet ten buvote ir visuomet ten būsite – įvairiose formose ir galiausiai beformėje būsenoje. Bet jūs negalite būti suardytas – jūs nesuardomas. Tai išlaisvina jus nuo visų baimių. Dingus baimėms, atsiranda laisvė. Baimėms dingus, atsiranda meilė. Dabar jūs galite dalintis. Dabar galite duoti tiek, kiek norite, nes dabar esate gyvybinių vandenų šaltinis.

Meditacija padaro jus holistišką, padaro šventą, padaro neišsenkamu šaltiniu tiems, kurie yra alkani, ištroškę, siekiantys, ieškantys, einantys tamsoje apgraibomis. Jūs tampate šviesa. Meditacija yra kelias tapti savo būties šeimininku. Nereikalingas Dievas, nereikalingas katekizmas, nereikalingos šventos knygos. Niekam nereikia tapti krikščioniu, judėjumi ar induistu – visa tai yra grynos nesąmonės. Visa, kas reikalinga, tai susirasti savo centrą. Geriausias būdas tai surasti yra meditacija.

Tai padarys jus visuminį, dvasiškai sveiką, jūs tapsite tokiu turtingu, kad tai gali sunaikinti viso pasaulio dvasinį skurdą. Dvasinis skurdas yra tikrasis skurdas.

Fizinių kūnų maisto, rūbų, pastogės nepakankamumą lengvai gali patenkinti mokslas ir technologija. Bet mokslas ir technologija negali jums duoti palaimos – tai yra anapus jų užmojo. Jūs galite turėti viską, ką siūlo pasaulis, bet jei jumyse nėra taikos, ramybės, tylos, ekstazės, jūs liksite vargšas.

Iš tikrųjų jūs jausite dar didesnį skurdą negu bet kada, kadangi bus kontrastas. Jūs gyvenate auksiniuose rūmuose ir žinote, kad esate vargšas. Auksiniai rūmai taps kontrastu: dabar galėsite matyti, kad nieko nėra viduje, jūs tiesiog tušti.

Štai kodėl tuo metu, kai žmonija tampa inteligentiškesne, brandesne, vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda jausti, kad gyvenimas yra atsitiktinis, kad visiškai tuščia gyventi toliau.

  

Vėliausia Vakarų filosofijos evoliucija rodo, kad tikriausiai vienintelė išeitis yra savižudybė. Žinoma, jei jūs nepažįstate savo vidinio pasaulio ir turite viską, ką gali duoti išorinis pasaulis, tuomet savižudybė gali atrodyti vienintelė išeitis.

Meditacija gali padaryti jus turtingą viduje. Tuomet apie savižudybę negali būti ir kalbos, tuomet net jei norite sunaikinti save, nėra kelio. Jūsų būtis nesunaikinama. Pažinti šį nemirtingumą yra didinga laisvė – nuo mirties, nuo ligų, nuo senatvės. Visi šie dalykai ateis ir nueis, bet jūs liksite nepaliestas, nepažeistas. Vidiniai jūsų turtai yra anapus bet kokios ligos.

Visa tai yra, belieka tik surasti.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Nuo medicinos į meditaciją" galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos