LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Sustokite ir matykite*

Neieškokite tiesos. Ieškojime yra ego. Pats ego ir yra kliūtis. Tiesiog paleiskite save, pradinkite. Kai „aš“, kaip ego, pradingsta, pasimato tas, kuris realiai yra. Kai pradingsta „aš-atis“, yra matoma „aš” esatis. Tik paleidžiant save galima pasiekti savo savastį. Kaip ir nauja gyvybė sudygsta iš sėklos tik tuomet, kai sėkla suskyla ir nustoja būti, taip pat ir nemirtingo gyvenimo daigas sudygsta tik tuomet, kai sėkla vadinamas „aš”, kuris yra sielos apdangalas, suskyla ir nustoja būti.

Atsiminkite šią sutrą: jeigu jūs norite pasiekti savastį, turite pradingti. Nemirtingumas yra pasiekiamas mirties kaina. Lašas tampa vandenynu tuomet, kai dingsta vandenyne.

Jūs esate siela, tačiau jeigu jos ieškosite savo viduje, terasite tik troškimus. Mūsų ištisi gyvenimai yra troškimai. Troškimas reiškia norėti kuo nors tapti, ką nors pasiekti. Kiekvienas nori tapti kuo nors, pasiekti ką nors. Šios lenktynės tęsiasi kiekvieną mūsų gyvenimų momentą. Niekas nenori būti ten, kur yra. Kiekvienas nori būti ten, kur jis nėra. Troškimas reiškia aklą nepasitenkinimą tuo, kas yra, ir aklą geismą to, ko nėra. Nėra pabaigos šioms beprotiškoms lenktynėms, nes vos tik ką nors gauname, tai tampa nebenaudinga ir tuomet troškimas vėl sukasi apie tai, ko neturime. Trokštame visuomet to, kas nepasiekta.

Troškimas yra kaip horizontas. Kuo arčiau mėginate prie jo prieiti, tuo jis toliau pasitraukia. Taip yra todėl, kad horizonto tiesiog nėra. Jis tėra tik regimybė, iliuzija. Jis nėra realus. Jeigu jis būtų realus, jums artinantis prie jo atstumas mažėtų; jeigu jis būtų nerealus, jis pradingtų jums priėjus. Jeigu jis yra nei realus, nei nerealus, jeigu jis tėra regimybė, sapnas, iliuzija, vaizduotės padarinys, jis liks taip pat toli kaip ir anksčiau, nesvarbu, kaip atkakliai jūs besistengtumėte prie jo prieiti.

Nerealumas yra realumo priešybė. Iliuzija, maja nėra realybės priešybė, bet jos šydas, uždanga. Troškimas nėra sielos priešybė, bet jos šydas, uždanga. Tai yra rūkas, dūmai, kurie slepia mūsų būtį, mūsų sielą. Mes nuolat bandome būti, kuo nesame, ir todėl negalime matyti tai, kuo esame. Troškimas yra sielos šydas ir dėl to mums tampa neįmanoma pažinti savo sielas. Kadangi mes nuolat norime tapti kuo nors kitu, mes niekada nežiūrime į tai, kas esame.

Jeigu tos lenktynės, tas troškimas tapti kuo nors kitu liausis nors momentui, pasirodys tai, kas yra, panašiai kaip ir saulė pasirodo tuo momentu, kai dangus yra giedras. Tokių lenktynių tapti kuo nors viduje nebuvimą aš vadinu dhyana, meditacija. O koks nuostabos jausmas yra patiriamas tuo momentu, kai pažįstamas tas, kuris realiai yra, nes tuo momentu yra pasiekta visa, kas buvo kada nors trokšta. Sielos matymas yra totalus troškimo patenkinimas, nes ten nėra nieko, ko trūktų.

Mintis yra nemokšiškumo ženklas. Žinojime nėra minties, yra tik matymas. Todėl galvojimo kelias niekada nenuveda į pažinimą. Sąmoningumas – išsilaisvinimas nuo minties – yra durys į pažinimą. Pažinimas nėra pasiekimas, tai yra atradimas. Mums nereikia jo pasiekti, mes turime jį atidengti. Jis visada yra mūsų viduje. Mes tiesiog turime iki jo prisikasti, kaip prisikasama iki vandens kasant šulinį.

Šviežio vandens šaltiniai, natūralios vandens versmės glūdi paslėptos giliai po uolienų sluoksniais žemėje. Kai tik šios uolienos yra pašalinamos, išsiveržia vandens srovės. Aš matau minties sluoksnius, uždengiančius pažinimo versmes. Kai tik šios mintys yra pašalinamos, mes turime beribę sąmonės srovę. Savo viduje iškaskite šulinį. Pašalinkite minties sluoksnius meditacija. Teisingu budrumu ir gyvu sąmoningumu nemaitinkite minčių ir nemaitinkite jų šaknų. Tai, ką tuomet patirsite, yra pažinimas. Šioje tyroje sąmonės liepsnoje, kurioje nėra minčių, yra pažinimas.

Aš neprašau jūsų, kad eitumėte į vienumą. Aš kviečiu jus sukurti vienumą savo viduje. Vietos pakeitimas nepadės, reikalingas jūsų vidinės būsenos pasikeitimas. Tai ne situacija, bet jūsų proto būsena, kuri yra centrinis ir svarbus taškas. Jūs galite eiti į nuošalią vietą, bet jeigu viduje nebus vienumos, tai netgi joje jūs būsite apsuptas minios, nes minia bus ten, jūsų viduje.

Mano draugai, minia yra ne išorėje, ji yra jūsų viduje. Jūs esate apsupti minios viduje, tad kaip gali padėti bėgimas tolyn nuo minios išorėje? Minia, kuri yra su jumis, eis su jumis į jūsų vienatvę. Bėgimas nuo minios yra nenaudingas. Vienintelis prasmingas dalykas – tai paleisti minią iš vidaus. Taigi neieškokite vienumos išorėje, tapkite vienuma. Neikite į nuošalią vietą, susikurkite nuošalią vietą savo viduje. Tą momentą, kurį patirsite savastį viduje, visiškoje vienumoje, sužinosite, jog nebuvo pasaulio, jog niekada nebuvo išorinio pasaulio, jis visas buvo jūsų viduje. Šis pasaulis, pamatytas iš ramybės, tuštumos ir vienatvės, pavirsta dievišku. Jūs aptiksite, jog jūs pats esate visa tai, kas jus supa. Jūs pavirsite viskuo. Tai, matyt, atsitiko tokiu momentu, kai kažkas sušuko „Aham brahmasmi“– aš esu Dievas, aš esu aukščiausia tikrovė.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2016-06-23


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos