LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Su tikėjimu ar evoliucija?

  

Tyliai sėdint, nieko nedarant, liudijant patiriama giliausia tyla, didžiausias centruotumas ir jautrumas. Susilieja Visatos ir individo centrai.

Atidžiai įsižiūrėję galime pastebėti, kad balansas gyvenime gimsta ne tuomet, kai vidus reaguoja į išorę, ar išorė į vidų, o tuomet, kai vidus rezonuoja su išore, su gyvenimu, kai kuriame ir palaikome rezonansą - meilę, gerovę, laimę. Net ir atskirai paimtos mūsų kūno ląstelės, įdėtos į Petri lėkštutę, sukasi nuo nuodų į maistą, į gerovę. Visos juntančios būtybės to siekia.

Paprastai evoliucija vyksta beveik nesąmoningai. Tai akivaizdžiai patiriama meditacijoje. Tačiau medituojant evoliucija ir budimas vyksta daug sąmoningiau, greičiau ir saugiau. Tai yra ir giliausia gyvenimo bei buvimo prasmė, nes nektaru užsipildo širdis ir siela.

Užterštos ir alinamos Žemės bei mūsų ir mūsų palikuonių likimas priklauso nuo to, ar mes toliau eisime su ego, su senienom, fosilijom, neevoliucionuojančiais ir retrogradiškais tikėjimais, dievais ar su humanizmu, pažanga ir evoliucija? Toks posūkis turi įvykti greitai. Toks ėjimas - lyg sėklos ir medžio stiebimasis į Saulę ar ėjimas iš tamsaus kampo link lango. Lengva, aišku ir įkvepia.

„Medituojant esu pajutusi tokį neapsakomą gerumą, džiaugsmą, atrodo, net fizinio kūno nebėra, manęs nelieka, yra vien tik gerumas, ramybė, džiaugsmas, sakyčiau, - lieka vien tik palaimingumas“, - dalijosi pedagogė Sigita.

Balandžio 12 d. - Kosmonautikos dieną, yra Ojo registracijos Lietuvoje septintosios metinės - laisvės ir meilės gūsis sau ir Lietuvai. Daugiau tokių dvasios gūsių, ir žmonės ne tik nebėgtų iš Lietuvos, bet ir į čia plauktų, čia sveikėtų ir laimingėtų. O  kol kas katalikiškumo pasekmės Oje ir Lietuvoje vis dar jaučiamos - iš motinos Ilonos Gineitienės dėl meditacijų Oje pagal teisėjos Neringos Venckienės sprendimą atimtos dukros negrąžintos, veidmainiška katalikiškai psichiatriška prievarta naudota Oje meditavusiai Neringai ir visuomenei apgauti tebenaudojama ir toliau, katalikybė, kaip ir dar visai neseniai komunistai, iškelti virš visų teisėje, atitinkamai dabartinėje ir buvusioje Lietuvos Konstitucijose, mokyklose, universitetuose, vaikų ir suaugusių globos namuose, beveik visur.

 

Meditatoriai apie meditacijos poveikį ir Ojas:

  

Gerai, kad meditacijos centre Ojas pamatas – meditacija, o ne tradicijų, šventųjų garbinimas. Galima augti dvasiškai ir mokytis įkūnyti iš esmės transformuojantis. Per meditacijų metus nuo 1997 m. iki 2012 m. paevoliucionavau, paleidau daug nuostatų, kaip turi būti, kaip kiti turi elgtis, kokie kiti turi būti, kokios moterys turi būti. Dėl to gyventi darosi lengviau, džiugiau. Arūnas, vadybininkas

Po pirmų meditacinių praktikumų, vedamų Prembudos, pajutau, supratau, jog yra kelias išmokti gyventi laimingiau, sveikiau, pilnatviškiau. Todėl atėjau į Meditacijos mokyklą. Pasikeitė gyvenimas: jaučiuosi geriau, energingesnė, daugiau džiaugsmo. Medituojant esu pajutusi tokį neapsakomą gerumą, džiaugsmą, atrodo, net fizinio kūno nebėra, manęs nelieka, yra vien tik gerumas, ramybė, džiaugsmas, sakyčiau, - lieka vien tik palaimingumas. Kaip gerai, jog yra tokia vieta, kaip Ojas. Linkiu žmonėms sužinoti apie šią vietą ir naudotis čia dalinamais dvasiniais turtais. Sigita, pedagogė

 

Patinka medituoti, meditacijos pojūtis, kai protas, mintys akimirkoms nurimsta, kūnas atsipalaiduoja, atsiranda vidinė tyla, didžiulė erdvė, džiaugsmas, palaima, liūdesys. Tai vyksta šią akimirką, jaučiu kaip gyvenime yra susijungę veiksmai, darbai ir įvykiai.

Dabar norisi kuo mažiau save susireikšminti, gyventi natūraliai be vaidybos, apgaulių, mylėti save, kitus, būti reikalingu egzistencijai, dalintis. Vaikystėje mačiau ir jutau daug smurto krikščionybėje. Pats nukentėjau, bet nebepykstu ant jų.  Bet krikščioniškos prievartos žymę man paliko visam gyvenimui.

Šiame meditacijos centre yra galimybė tobulėti, nuostabūs dalyviai, džiugu  dalintis.  Man pasisekė, kad šiame gyvenime sutikau tiesos meistrą, jis kaip didelis egzistencinis beribis kamuolys ir jokio blato - viskas su tiesa.  Tomas, verslininkas

 

  

Meditacijos poveikis man yra dvasiškai gaivinantis, atnaujinantis, gyvenimą darantis jį džiugesniu, laimingesniu ir pilnavertiškesniu. Džiugu, kad yra meditacijos centras Ojas, kur sudarytos sąlygos dvasiniam augimui ir mokymuisi sujungti su gyvenimu. Mama nepritaria mano pasirinkimui medituoti ir mums tai trukdo nuoširdžiai bendrauti. O aš pati nebesijaučiu esanti klystkelėje ir nežinanti, kur judėti. Žinau kelią (vidun). Neringa, medikė

 

Giliau pažiūrėjus matau, kad nuolankumas, susitraukimas, abejingumas ir nuostata „aš nežinau, kiti žino geriau“ atėjo iš krikščionybės ir tai trukdo. Kai darbe pritaikau tai, ką pamatau per meditacijas ir meditacines praktikas, –  geresni, kokybiškesni rezultatai. Gerai, kad toks Meditacijos centras yra – gyvas, takus. Daiva, programuotoja

 

Krikščionybės poveikis man slegiantis, dusinantis, „durninantis“, riečiantis į kuprą. 3 kartus dariau „žygius“ atsikrikštyti – oficialiai nepavyko, bet kūne ir viduje daug geriau jaučiausi, laisviau, daugiau oro, įkvėpimo, drąsiau.

 

Medituojant viduj jaučiuosi gyvesnė. Išorėj - irgi. Prembuda - meditacijos meistras, mokslininkas, gilus meditatorius, unikaliai sujungiantis meditaciją su gyvenimu, labai išmintingas, atsipalaidavęs ir mylintis. Normalus, sveikas žmogus. Rasa, programuotoja, skyriaus vedėja

 

Vis daugiau medituojant atėjo supratimas, kad man būtina medituoti kiekvieną dieną ryte, nes tuomet daug aiškesnė diena, geriau matosi, kuriuos darbus daryti, lengviau, praleidžiu daugiau energijos, mažiau pykstu, daugiau energijos transformuojasi. Ojas - meditacijos centras, kur galima giliai medituoti, mokytis meditacijos, mokytis meditaciją taikyti gyvenime praktiškai, o Prembuda - tikras pažangus meditacijos meistras, mokantis ne tik meditacijos, bet ir kaip meditaciją atnešti iki kūno, sujungti su gyvenimu. Joana, vadybininkė

 

  

Ieškojau meditacijos, nes tik išgirdus šitą žodį šiam gyvenime iškart pajutau, kad man to reikia ir esu tai praktikavusi praeityje. Tiesa labai gaivina, atpalaiduoja. Labai gerai jaučiuosi, užsipildau dvasine energija, kurios niekur kitur Lietuvoje nematau.

Dvasinį patyrimą mokausi atnešti, įkūnyti darbe. Matau, kad išorinis ir vidinis pasauliai labai susiję ir įtakoja vienas kitą – tai visai neatitinka krikščionių teiginių, kad „šie du pasauliai eina paraleliai ir nesusiję“. Medituojant gilėja matymas ir supratimas, patyrimas, kad meditacijos gylis yra begalinis ir tai labai džiugina, įkvepia. Atsirado daugiau nuoširdumo, meilės, artumo su tėvais, broliais. Jie mato, kaip teigiamai mane paveikė dvasinis ieškojimas.

Niekur kitur kaip Oje nesu patyrusi tokios gilios, atpalaiduotos budalauko erdvės, kurioje pati save juntu giliau, pažįstu, transformuojasi mano energijos iš žemesnių į aukštesnes, užsipildau meile. Jei nori pamatyti savo sąmoningumo pakopą – čia gali pamatyti kaip veidrodyje. Vienus tai labai piktina, kitus – tai įkvepia transformuotis. Vieta ir meistras yra. Ingrida, odontologė

 

Pradėjau medituoti, nes buvo depresija, trūko dvasinės energijos, išorėje nežinojau, ką veikti, dirbti, buvau pasimetusi. Krikščionybė mane paveikė taip, kad aš buvau neatsakinga ir tikėjau, kad už mano klaidas turi atsakyti kiti. Medituoju keliolika metų, patinka energijos, užpildo, problemas sprendžiu meditacine įžvalga. Atsirado viduje pilnatviškumas, gera savijauta nepriklausanti nuo kitų. Meditacijos centre Ojas labai švari erdvė, juntamas budalaukas. Visos sąlygos pamatyti savo vidines šiukšles ir švarėti, sąmoningėti. Prembuda - žmogus be ego, be nuostatų, mylintis, labai sąmoningas. Prie jo būnant jaučiu budalauką, kuris mane užpildo. Asta, ezoterinio centro vadovė

 

  

Medituoju dėl geros dvasinės būsenos. Tapau nepriklausoma nuo „horoskopų“, laisvinuosi nuo tikėjimo. Padidėjo artumas su tėvais, nes tapau nuoširdesnė, „geranoriškiau“ atsakau į situacijas su klientais darbe, mažiau supykstu, daugiau džiaugsmo. Atsirado gairės gyvenime – tiesos ieškojimas, kas yra tiesa. Kad yra tiesa. Energijos tekėjimo jutimas. Tai įkvepia. Meditacijos akademija – tai tikra dvasingumo akademija. Niekur kitur nieko panašaus neradau. Rūta, vadybininkė

Prembuda - meistras kuris yra centruotas, nuoširdus, spontaniškas. Mato daug giliau, šalia jo galima išmokti medituoti, bent pamatyti arba pajusti, kur yra vidus, ir su tuo gyventi ir veikti. Česlav, ūkvedys

 

Meditacija ir meditaciniai kursai duoda vidines akis, įrankius blogai situacijai pakeisti, padeda giliau įsižeminti, pažinti realybę paleidžiant fantazijas, tikėjimus. Iki meditacijų turėjau įprotį sportuoti, būti kietu, prietarus, kad taip ir turi būti, kad reikia gyventi su jėga, dėti pastangas. Pradėjau medituoti, kad išmokčiau atpalaiduočiau, gausiau gyventi, dirbti, taikyti meditatyvumą gyvenime. Medituojant jaučiasi vidinis apsivalymas, apsišvarinimas, atgaiva. Ojas dalijasi dvasingumu su pasauliu, nepataikauja, nenuolaidžiauja, yra gilus balansas, darna. Artūras, verslininkas

  

 

Pradėjau medituoti, nes traukė ieškoti kažko daugiau, nežinojau, ką toliau daryti, trūko labai subtilumo gyvenime. Meditacija ir buvimas Oje veikia gydančiai, labai giliai išjudina, pamatau, ką jau galiu pakeisti prote, gyvenime. Abyti, mokytoja, auklė

 

Atėjau į Meditacijos mokyklą, kad atsipalaiduočiau nuo visuomenės įtampų, nuostatų, savo nuostatų, mokytis gyventi iš savo vidaus. Iš krikščionybės buvau perėmusi vienuolišką nelaimingumą, savo šaknų neturėjimą, atitrūkimą nuo kūno. Nuo meditacijų esu labiau centruota, nuoširdesnė, sąmoningesnė, kūnas labiau atsipalaidavęs. Ojas  - geriausia vieta individui norinčiam augti, ieškančiam meilės, sveiko gyvenimo. Ilona, vadybininkė

 

Kiekvieną sėklą,  kiekvieną žiedą ir kiekvieną ląstelę iš vidaus palietus dirvą ir šviesą įkvepia skleistis ir dalintis ...

 

Ojas info, 2013-04-12


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos