LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

STEREOREGOS ĮŽVALGA IR VIZIJA PASITVIRTINO NUO KŪNO IKI SIELOS

Lėtai, bet lengvai, patikimai ir ilgam. Moksle ir gyvenime svarbu ne tiek žinoti, kiek mokėti pasinaudoti žiniomis. Tiesa ir žinios išlaisvina ne tik nuo vergovės, bet ir nuo vargo bei ligų. Dar daugiau, ji veda džiaugsmo ir laimės keliu. Įžvalga ir straipsnis apie tai.

 Tiesos ir įžvalgos įkūnijimas vyksta, kaip sodinimas, augimas ir evoliucija. Kartais labai lėtai, šimtus milijonus metų, kaip gamtoje - evoliucija ir filogenezė – organizmų ir jų tipų, klasių ir pan. istorinė raida. Tarp jų ir žmogaus. Kartais – labai greitai, per kelis ar keliolika mėnesių, kaip ontogenezė - individualus organizmo vystymasis nuo jo pradžios iki gimimo ir toliau. Evoliucijoje kūno pokyčius seka ir genomo pokyčiai.

10
Kūnai skirtingose filogenezės pakopose
10
Kūnai skirtingose ontogenezės pakopose


Ši publikacija yra nuoroda link lengvo, patikimo ir greito tobulėjimo, sveikatos, grožio ir laimės. Kodėl? Todėl, kad einama bendru keliu, kurį pramynė evoliucija, ontogenezė ir net fizika, chemija ir biologija. Skirtingi biologiniai, fizikiniai ir cheminiai procesai vyksta kūne, ląstelėse ir jų energetikoje suspaudžiant ir atpalaiduojant ranką iš baimės, pykčio ar džiaugsmo. Pirmu atveju kūnas trikdomas, antru – gydomas, vystomas. Skirtingai veikia ir atrodo burna, dantys ir akys skirtingų veiksmų ir emocijų metu.

Ontogenezė tęsiasi visą gyvenimą. Šio straipsnio pirma įžvalga - evoliucijos ir ontogenezės galimybės ir ląstelių bei organų kooperacija nesibaigia su gimimu, o tęsiasi viso gyvenimo bėgyje. Dėl to pagal prigimtį galime ištiesinti akis ir dantis ne tik vaikystėje, bet ir vėliau, kai išauga sąmoningumas ir atsakomybė už save ir išmokstame kooperuotis ne tik su kūnu viduje, bet ir su atitinkamomis žiniomis, dėsniais bei specialistais išorėje.

10
10
10
Akys išsitiesina ir pradeda matyti per kelis mėnesius – metus. Foto: I.Rabičev©


10
10
Dantys taip pat išsitiesina per kelis mėnesius – metus; šiuo atveju per šešis 6 mėn. Foto: VivaDens©


Ištiesinti akis yra per mažai, nes dėl  chirurginio akių ištiesinimo, erdvinis matymas neatsiranda.

Antra gimusi įžvalga – sukurti  tinkamą prietaisą, kad individas galėtų  išlavinti stereoregą  ir stereoveiką - VISUS-4D. Naujų galimybių ir gerovės pamatas yra vykstanti kooperacija tarp abiejų akių bei tarp apatinio ir viršutinio žandikaulio dantų ir netgi tarp genų, ląstelių, kūno, proto ir sąmonės. Organelų šokį ląstelių viduje galima pamatyti naujo tipo elektroniniais mikroskopais, o kūnuose - akių ir dantų ištiesinimo bei jų sąveikos rezultatuose – grožyje, stereoveikoje ir sąkandyje. Grožis ir stereoregos  bei stereoveikos išlavinimas kilsteli individo gyvenimo kokybę į naują lygmenį.

Įžvalga gimusi apie 1988 metus visiškai pasitvirtino ir per kelis dešimtmečius atvėrė dar didesnes galimybes. Įžvalgai virstant vizija – konkrečiais veiksmais buvo labai svarbu nepasimesti klystkeliuose, atskirti, kas tikra ir veda link sveikatos ir gerovės. Buvo labai svarbu žinoti, per kokį laiką, kas gali ir turi įvykti. Jei einame tinkamu keliu, žinome, kad trijų kilometrų atstumą įveiksime per pusvalandį. Jei to neatsitinka – pasiklydome. Patikimumui čia pasirinktos dvi kryptys – veikti ir stebėti abiejų akių ir dantų ištiesinimą iki stereoregos ir tinkamo abiejų žandikaulių dantų sąkandžio. Nuo sielos iki kūno, nes akys yra arčiausiai sielos, o dantys, yra kiečiausia, materialiausia kūno dalis – toliausiai nuo sielos, arčiausiai negyvos materijos. Visi kiti kūno organai ir ląstelės yra tarp jų. Vadinasi, kas tinka akims ir dantims, tiks ir visoms kitoms ląstelėms ir organams.  Juk ir Niutonas pamatęs, kad ta pati traukos jėga veikia ir krintantį obuolį, ir Mėnulį,  atrado visuotinės gravitacijos dėsnį.

Įžvalga rėmėsi bendriausiais dėsniais ir procesais, todėl buvo numatyta, kad ir praktikoje jie veiks panašiai. Gyvenime pasirodė, kad iš tikrųjų dantis ir akis ištiesinti galime per kelis mėnesius – metus, tam reikalingas nedidelis tinkamas nuolatinis poveikis ar treniruotė ir rezultatai yra tuo geresni, kuo tinkamiau ir sąmoningiau – giliau jusdami kooperuojamės su vykstamu procesu.

Skaitant reikėtų turėti omenyje dar keletą dalykų. Čia mums yra daug svarbiau stereoregos išugdymas, matavimas ir treniravimas - ortoptika ir optometrija, nei dantų - ortodontija.  Antra, dažniausiai parodyti ir suprasti abi akių ir dantų tiesinimo puses yra lengviau ir greičiau nei kiekvieną atskirai. Trečia, praktikoje lengviau pasiekti rezultatą dirbant su abiem akim ir abiem žandikauliais – nei po vieną, nes jie kooperuojasi iš vidaus ir išorės. Ketvirta, praktikoje ir gyvenime kandant ir žiūrint mums tenka judėti ne tik realioje keturmatėje erdvėje (trys statmenos kryptys ir laikas), bet ir keliauti per mūsų pačių kūną ir protą iki sąmonės. Ir penkta, jei mums pavyksta suderinti veiksmus nuo viso organizmo iki ląstelės biologijos, fizikos ir chemijos bei nuo sąmonės iki kūno, tuomet rezultatai pranoksta lūkesčius ir galima džiaugtis daug aukštesne gyvenimo kokybe – gerove ir laime.

 

Iš praeities į dabartį nuo kūno iki sielos. Paprastai žmonės žiūri abiem akimis ir mato trimatį ar stereovaizdą.  Taip matome svarbiausius gyvenimui ir mūsų saugumui reikalingus dalykus – formas, judesius ir perspektyvą. Netiesiogiai suvokti erdvę padeda spalvų ir šešėlių matymas. Uždengus vieną akį vaizdas tampa plokščias. Panašų vaizdą mato apie 10-20 proc. pasaulio žmonių, nes jiems trūksta abiakio matymo ar stereoregos. 2-4 proc. pasaulio žmonių žvairuoja. Apie 20 proc. pasaulio avarijų įvyksta dėl stereoregos stokos. Jų sukeliama žala per metus žemėje viršija 100-200 milijardų dolerių.

Stereorega – būtinybė kai kurių profesijų žmonėms: chirurgams, odontologams, vairuojams, lakūnams, turistams, sportininkams, kt. Foto: VivaDens © Video


Sėkmingai veiklai daugelyje specialybių stereorega - tiesiog būtina. Tai lakūnai, vairuotojai, sportininkai, turistai, chirurgai, odontologai  ir pan.  –  visi tie, kurie juda ar dirba trimatėje erdvėje.  Stereorega yra dar svarbesnė, jei asmuo veikia komandoje, kurioje reikalingi tikslūs ir suderinti visų komandos narių veiksmai ir judesiai. Nežinant savo stereoregos aštrumo  galima gerokai suklysti pasirenkant specialybę. Be jos nukenčia ne tik darbas, bet ir gyvenimo kokybė. Daugelyje profesijų ir gyvenimo atvejų yra labai naudinga žinoti ne tik stereoregos, bet ir stereojudesio (VISUS-4D) tikslumą. Pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikos mokslininkai specialiame tyrime nustatė, kad tais atvejais, kai vairuotojų stereorega yra mažesnė nei 150 kampo sekundžių arba 2,5 kampo minutės, tai padidina jų avaringumą. Kita vertus, stereoregos pagerėjimas ar atsiradimas žymiai padidina vairavimo saugumą ir gyvenimo kokybę. Agnė sako: „Geriausias džiaugsmas yra stereomatymas, atsiradęs treniruojant akis, o labiausiai tai - kad galiu geriau vairuoti. Jaučiuosi saugesnė ir taip pat atidesnė, jaučiu, kad yra padidėjusi vairavimo koncentracija, vairuodama aš mažiau blaškausi.“ Plačiau

Stereoregos dabartis ir galimybės. Šiandien akių ir regos mokslas ir praktika (optometrija, ortoptika ir oftalmologija) rodo, kad galima išsiugdyti gerą stereoregą. Net jei yra žvairumas, ambliopija ir kitos akių ligos. Tačiau tam reikia paties žmogaus pastangų, treniruočių ir kooperavimosi su tinkamu specialistu. Deja, dažniausiai dar taip nėra, nes stereoregos išlavinimui dabar vis dar trukdo atgyvenusios akių ir regos specialistų ir pačių žmonių nuostatos - tikėjimai.

JAV optometristai svetainėje The Children's Vision Information Network rašo apie plataus 2003 m. atlikto optometrinio tyrimo rezultatus. Atlikti tyrimai sako, kad akies gydytojų dvi pagrindinės su stereorega susijusių procedūrų nuostatos: 1. Vieną akį reikia uždengti tam, kad priversti  antrą akį dirbti; ir 2. Gydyti vaikus virš šešerių metų yra per vėlu – pasenusios ir klaidingos. Pagal tyrimo rezultatus derinant regos terapiją, akinius ir akies uždengimą tingios ar silpnaregės akies regėjimui gerinti, gaunami geri ilgalaikiai rezultatai 93 proc. atvejų. Gyvu to įrodymu yra publikacijoje aprašyta net 66 metų močiutė, kuri po trijų mėnesių regos terapijos pradėjo gerai matyti stereovaizdą. Tai labai jaudinančiai paveikė jos gyvenimą. Daugiau apie suaugusių stereoregos išlavinimą

Prof. Igoris Rabičevas Maskvoje pasiekia dar geresnius rezultatus – stereoregą ištreniruoja virš 99 proc. klientų. Tam jis naudoja ir savo sukurtą binarimetrą. Jis išgydė virš 10 tūkstančių pacientų nuo 5 iki 55 metų amžiaus per laikotarpį nuo dviejų dienų iki 14 metų. Pasak profesoriaus, Europoje tik Italija ir Prancūzija tinkamiau išnaudoja žmogaus stereomatymo ištreniravimo galimybes.

Rasa pradėjo patikimiau matyti    stereovaizdą po   9 mėn. treniruočių. Foto: Ojas © 
Rasa pradėjo patikimiau matyti stereovaizdą po 9 mėn. treniruočių. Foto: Ojas © 

Naujausi tyrimai ir praktika rodo, kad stereoregą beveik visuomet galime išsiugdyti, net jei yra abejonės ir baimės.  Klaipėdos Regos Ugdymo Centro (RUC) direktorė Laima Baranauskienė, vykdanti bendrą regos ugdymo projektą kartu su Olandijos optometristais sako, kad olandai, pavyzdžiui, baiminasi treniruoti stereoregą, dėl galimo dvejinimosi. Bet dvejinimasis juk rodo, kad pradeda matyti ir antra akis. Kodėl dėl to išsigąsti, o ne atvirkščiai – apsidžiaugti ir tai panaudoti. Tuo labiau, kad tai lengvai išsprendžiama.

Rasa nuo gimimo neturėjo stereoregos, o prieš keletą metų regimi vaizdai pradėjo ir dvejintis. Reikalinga ne baimė, o įžvalga. Mano siūlymu 2013 m. pabaigoje ji pradėjo treniruoti stereomatymą pas prof. I.Rabičevą, o maždaug po pusmečio - ir mano sukurtu stereometru VISUS-4D ir dabar po devynių mėnesių ji jau džiaugiasi daline stereorega ne tik vairuodama, bet ir stebėdama 3D filmus.   Tai džiugina, įkvepia. Prof. Igoris Rabičevas (Binarimetr) irgi pastebėjo, kad viskas vyksta žymiai efektyviau, jei silpnaregė akis nedengiama, o skatinama veikti kooperuotai su matančiąja.  Jis sako: „Treniruotės būtinos, nes simetrinė akių padėtis yra smegenų permokymas. Chirurgas simetriškai tik kosmetiškai išstato akis. O išlaikyti tokią būseną gali tik pats pacientas po ilgų treniruočių“.

Mokslas šiuo metu dar neatsakė, kurioje smegenų vietoje, (laikoma, kad penktame ar šeštame smegenų žievės sluoksnyje) įvyksta vaizdų matomų skirtingomis akimis suliejimas. Viena aišku, kad suliejus sąmonėje matomas vienas vaizdas. Lengviau stebėti ir daug įžvalgų gimsta, tyrinėjant stereoregą, stereojudesius ir įžvalgas meditatyviai ar medituojant.

Dantų tiesinimo dabartis ir galimybės. Kad vaizdas būtų aiškesnis ir pamatytume gilesnius atsakymus, šalia akių tiesinimo žvilgtelėsime ir į dantų tiesinimą. Antro taško pridėjimas prie pirmojo duoda liniją - kryptį. Taip rutuliojosi  ir įžvalgų bei vizijos gimimas ir įkūnijimas, nes šių eilučių autorius virš dviejų dešimtmečių domisi ir yra prisidėjęs prie abiejų aukščiau minėtų problemų sprendimo ir jo įžvalgos bei vizija, kaip tai daryti pasitvirtino (VISUS-4D, GESO).

Ortodontijos dabartis. Dar ne taip seniai ir odontologų pasaulyje, buvo tikima, kad dantis ištiesinti galima tik jauniems ir negreitai. Bet mokslas ir praktika parodė, kad tai įmanoma ir dauguma odontologų nuomones jau yra pakeitę – daugelyje atvejų prieš keliolika metų. Ir odontologijoje padėtis keičiasi greičiau nei akių ir regos moksle ir praktikoje. Ortodontai jau tiesina žmonėms dantis visame progresyviame pasaulyje ir gana greitai (GESO) – kai kada ir per šešis mėnesius ir nuo kelių metukų iki neriboto amžiaus. Dantis ištiesinti lyg ir lengviau, nes čia daugiau lemia ortodonto indėlis nei akių - ortoptiko. Ortodontijoje pakanka ortodonto sąmoningumo, o ortoptikoje absoliučiai būtinas paciento ar kliento dalyvavimas ir sąmoningumas. Akių ištiesinimui paciento ir ortoptiko indėliai yra panašūs. Nuostabu ir svarbu tai, kad dauguma esminių dėsnių ir dalykų tiesinant dantis ir akis yra tokie patys. Tai turi savo aukščiau minėtas priežastis ir labai reikšmingas pasekmes.

10
10
Dantys išsitiesino per 7.5 mėn. Foto: VivaDens©


Tapti savo sveikatos ir grožio kūrėju nuo kūno iki sielos. Žvairuojančio berniuko mama Edita sako, kad jos kelių metukų sūneliui oftalmologai nežada ištreniruoti stereoregos.

10

Klaipėdos RUC tiflopedagogė Joana kartu su gydytoja oftalmologe atrinko ir treniravo ikimokyklinių kelių vaikų grupę. Ji pastebėjo, kad treniruojant stereometru VISUS-4D per šešis mėnesius vienai mergaitei atsirado stereorega. Taigi mokslas ir gyvenimas patvirtina, kad atsakingas žmogus gali tapti savo sveikatos ir grožio kūrėju nuo dantų iki akių - nuo kūno iki sielos. Pasinaudokime šia išmintimi ir galimybe. Tęsinys artimiausioje ateityje.

 

T.dr. Mečislovas Vrubliauskas, stereometro VISUS-4D autorius, 2014-10-26

Atnaujinta 2014-11-04


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos