LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Skirtumas tarp ne-proto ir mano proto

Mylimasis meistre, koks skirtumas tarp ne-proto ir mano proto?

Milarepa, skirtumas tarp ne-proto ir mano proto yra skirtumas tarp tavo proto ir mano proto. Tiesiog paleisk "mano" ir nėra jokio skirtumo tarp ne-proto ir proto. "Mano" protas sukuria ribą. Pašalink ribą ir protas taps ne-protu, begalinis, neribotas. Jūs esate įkalintas didingumas. Tiesiog pašalinkite kalėjimą. O kalėjimas, tai nėra daug, tai "aš", "mano", "maniškis". Tiesiog būkite be šių jus supančių žodžių. Ir ne-protas suteiks jums visą egzistenciją kaip palikimą. Protas užnuodijo jus, bet jis galėjo jus užnuodyti, nes jūs susitapatinote su juo, pradėjote jį vadinti "mano protas". Paleiskite "mano" ir būsite atskiras nuo proto, tai buvo tiltas. Atskirkite tai, kas esate nuo proto, tiesiog grynas buvimas, absoliuti tyla, nejudantis tylumas. Ir toje erdvėje vyksta viskas, ko giliai ieškote, žinodami tai ar ne. 

  Trys pelės atėjo į barą, atsisėdo ir pradėjo rimtai gerti. Visos trys daug prisigėrė ir kaip dera kiekviena pradėjo girtis, kokia drąsi ji yra.

  - Pasakysiu kvailiui Ronaldui Reiganui Baltuosiuose rūmuose apie jo politiką, - pasakė pirma pelė.

  - Tai niekis, - pasišaipė antroji. - Aš nuvyksiu į Kremlių ir pasakysiu, ką apie juos galvoju.

  Jos abi atsisuko į trečią pelę, kuri sėdėjo svajodama.

  - Ką ruošiesi daryti? - jos reikalavo atsakyti.

  - Aš? Ruošiuosi nusukti sprandą katinui! 

Tai jūsų protas. Tiesiog paleiskite susitapatinimą su protu ir nustebsite anapus pačių beprotiškiausių lūkesčių, kokius didingus turtus turite, neišsemiamus. Kai tai sakau, nesakau to kabutėse. Kai tai sakau, sakau tai iš savo autoriteto. Nesu autoritetingas, prisiminkite, galima susipainioti. Autoritetingas asmuo yra toks, kuris nori dominuoti. Nesu autoritetingas asmuo, netrokštu dominuoti. Bet sakau tai visiškai autoritetingai, nes necituoju jokių šventraščių. Sakau tik tai, ką sutikau savyje. Tą dieną, kai paleidau  susitapatinimą su protu, tapau ne-protu. Ne-protas yra aukščiausia sąmonės būsena.

  Pedis ir Šonas sėdėjo bare, kai Pedis pasakė:

  - Žinai, Šonai, tiek daug skaičiau, kaip rūkymas gali sugadinti sveikatą, kad galiausiai nusprendžiau kai ką su tuo daryti.

  - Taigi, ruošiesi mesti rūkyti? - paklausė Šonas.

  - Gink, Dieve, ne! - sušuko Pedis. - Ruošiuosi mesti skaityti.

Taigi, būkite labai budrūs. Sakau paleiskite idėją "mano", "maniškis", susitapatinimą. Bet jūs galite klaidingai suprasti, nes klaidingam supratimui nereikia daug inteligentiškumo. Galite ir toliau tapatintis su protu. Jūsų protas geba suteikti jums jausmą, kad atvykote, bet tai nėra ne-protas. Taip lengva apsigauti, kad turite vėl ir vėl būti budrūs, kad neapsigautumėte.

Kaip tik anądien vėl gavau laišką  iš vokiečio sanjasino. Jis prašo mano palaiminimo, nes prašvito. Vokiečiai yra labai stiprūs žmonės. Kai jie pasigauna idėją, labai sunku juos pakeisti. Ir tai jau ne pirmas atvejis. 

Taip jau buvo su kitu vokiečiu sanjasinu Gunakaru. Jis prašvito mažiausiai šešis kartus ir galiausiai jis tai paleido. Kai nuvažiuoja į Vokietiją, jis prašvinta ir iš ten... Jis buvo turtingas, turėjo gražią pilį kalnuose, rašydavo laiškus visiems prezidentams, visiems pasaulio ministrams pirmininkams, visiems Jungtinių tautų nariams: "Aš prašvitau. Jeigu reikia kokio patarimo, galiu padėti." Jo laiškai buvo adresuoti ir man. "Ošo, dėkoju tau, buvai teisus, kad prašvitimas yra mūsų prigimtis. Aš prašvitau. Man tereikia tavo pripažinimo, nes daugiau niekas manimi netiki". Taigi, turėjau vėl ir vėl jį pasikviesti. Kai jis atvykdavo ir sėdėdavo prieš mane aš jo paklausdavau: "Gunakarai, ar esi išties prašvitęs?" Jis atsakydavo: "Ne. Labai keista, kai atvykstu pas tave, aš tampu neprašvitęs, o kai grįžtu į Vokietiją, aš vėl prašvintu."

Tai įvyko šešis kartus. Gautama Buda prašvito tik vieną kartą. Faktiškai žmonės niekada neprašvinta netgi du kartus. Vienas kartas yra daugiau nei reikia. Bet protas yra labai suktas, jis gali duoti jums visokiausių idėjų. Saugokitės savo proto. Jeigu galite išlikti budrūs ir neleisti protui sutrikdyti jūsų tylos ir ramybės, pamažu protas nustos jums trukdyti. Tą dieną, kai protas jausis visiškai sužlugdytas, kad daugiau jo nesiklausote, jis išgaruoja. Visas jo gyvenimas yra parazito gyvenimas. Jeigu su juo susitapatinsite, jūs jam duodate gyvybę, jį maitinate. Tiesiog nesitapatinkite. Leiskite protui būti, bet prisiminkite, jūs juo nesate. Paprasčiausiai prisiminkite: "Aš nesu protas". Nereikia to kartoti, nes kartos protas ir tai bus problema. Tiesiog bežodis įsisąmoninimas, kad "Aš esu ne-protas" ir ne-protas pradės atverti jums duris. Ir tai yra transformacijos pradžia.

 

Ištrauka iš: Ošo, "Didžioji kelionė iš čia į čia", 23 skyrius, "Žinios yra pažinimo lavonas", 1987 m. spalio 1 d. (OSHO. The Great Pilgrimage: From Here to Here,  Chapter 23 Knowledge is the corpse of knowing, 1 October 1987)

 

 

 

Atnaujinta 2020-11-23


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos