LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Sąmoningai stebėkite nuolatinio kalbėjimo įprotį*

Trečias dalykas yra tas, kad šias tris meditacijos dienas jūs negyvensite taip, kaip gyvenote iki šio vakaro. Žmogus yra robotas, pilnas įpročių, ir jeigu jis lieka šių įpročių ribose, tai naujas meditacijos kelias bus labai sunkus. Aš siūlau jums keletą pakeitimų.

Pirmas pokytis toks: per šias tris dienas jūs kalbėsite tiek mažai, kiek įmanoma. Kalbėjimas yra didžiausia šio šimtmečio nelaimė! Jūs net neįsisąmoninate, kiek daug kalbate. Nuo ryto iki vakaro, kol nueinate miegoti, jūs vis kalbate. Arba kalbate kam nors kitam, arba jei nieko nėra, kalbate patys sau.

  

Per šias tris dienas sąmoningai stebėkite nuolatinio kalbėjimo įprotį, stabdykite jį. Tai tėra tik įprotis. Meditacijai tai gyvybiška. Aš pageidaučiau, kad per šias tris dienas kalbėtumėte tiek mažai, kiek įmanoma. Kai jūs kalbate, tai turėtų būti aiški kalba, ne įprastas plepėjimas. Tai jūs darote kasdien. Apie ką iš tikrųjų kalbate kasdien? Ar tai turi kokią nors vertę? Ar būtų žalinga, jeigu nekalbėtumėte? Jūs paprasčiausiai plepate, tai visiškai nevertinga. Jeigu jūs nekalbėtumėte, ar tai pakenktų kitiems? Ar kiti jaustų, kad jiems ko nors trūksta, jei negirdėtų jūsų kalbėjimo?

Šias tris dienas atsiminkite, kad jūs su niekuo daug nekalbėsite. Tai bus labai naudinga. O jeigu kalbėsite, būtų geriau, kad tai būtų susiję su meditacija ir daugiau su niekuo. Būtų dar daug geriau, jeigu nekalbėtumėte iš viso: būkite tylūs tiek, kiek įmanoma.

Aš neturiu omenyje, kad jūs griežtai verstumėte save būti tyliu, kad jūs užrašytumėte tai, ką norite pasakyti. Jūs galite laisvai kalbėti, bet ne plepėti. Kalbėkite sąmoningai ir tik tuomet, kai būtina.

Tai bus naudinga dviem požiūriais. Pirmiausia, naudinga bus tai, kad išsaugote energiją, kurią jūs išnaudojate kalbėdamas. Tuomet ta energija gali būti panaudota meditacijai. Antra nauda bus ta, kad jūs atsiesite save nuo kitų ir būsite šiuo laikotarpiu vienumoje. Mes atvykome į šią kalnų vietą ir būtų netinkamas švaistymasis, jeigu visi du šimtai žmonių, kurie čia susirinkę, kalbėtų vienas su kitu, plepėtų vienas su kitu. Tuomet jūs vis dar būtumėte minioje, kaip buvote ir anksčiau, ir negalėtumėte patirti tylos.

Norint patirti tylą, nepakanka tik būti kalnuose. Būtina atskirti save nuo kitų ir būti vienatvėje. Jūs turėtumėte kontaktuoti su kitais tik esant absoliučiai būtinybei. Įsivaizduokite, kad ant šio kalno esate vienintelis asmuo ir aplink daugiau nieko nėra. Jūs turite gyventi taip, lyg būtumėte atvykęs čia vienas, jūs gyvenate vienas ir vaikštote apylinkėse vienas. Sėdėkite vienumoje po medžiu. Nevaikštinėkite žmonių grupėse. Šias tris dienas gyvenkite atskirai ir pavieniui. Gyvenimo tiesos niekas nepažino gyvendamas minioje. Panašiose sąlygose jos negalima patirti. Joks reikšmingas potyris neatsitiko minioje. Bet kas, patyręs tylą, patyrė ją absoliučioje vienatvėje, nuošalumoje.

Kai jūs nustosite kalbėti su kitais ir kai sustos jūsų plepėjimas viduje ir išorėje, su jumis paslaptingu būdu pradės bendrauti gamta. Gamta nuolat bendrauja su jumis, bet jūs esate taip įsitraukę į savo plepėjimą, kad negirdite to švelnaus balso. Jūs turėsite save nuraminti taip, kad galėtumėte išgirsti tą balsą, kalbantį iš jūsų vidaus.

Taigi šias tris dienas plepėjimas turi būti sąmoningai nutildomas. Jei užsimiršite ir pradėsite kalbėti iš įpročio ir tik vėliau vėl prisiminsite, iš karto nustokite kalbėti ir atsiprašykite. Būkite pavieniui. Jūs tai tyrinėsite būdami čia, bet jūs tą turėsite taip pat pabandyti patys.

Eikite ten, kur norite, sėdėkite po medžiais; jūs visiškai pamiršote, kad esate gamtos dalis. Jūs taip pat nežinote, kad būnant arti gamtos lengviausia patirti tai, kas aukščiausia; niekur kitur nėra lengviau.

Gerai pasinaudokite trimis stebinančiomis dienomis. Būkite izoliuoti, vienumoje ir be būtinybės nekalbėkite. Be to, jei kas nors yra ramybėje, vis tiek būkite pavieniui. Meditatorius turi būti vienas. Čia yra labai daug žmonių, todėl kai visi atsisėdame meditacijai, gali atrodyti, lyg čia būtų medituojančių žmonių susirinkimas. Visos meditacijos yra individualios, grupė negali medituoti. Čia sėdėdami jūs esate didelėje grupėje, bet kai judėsite vidun, visi pajausite vienatvę.

Kai užsimerksite ir pajausite vienatvę, kai pajausite, kad viduje yra tyla, jūs nebebūsite jokia grupė. Čia bus du šimtai žmonių, bet kiekvienas bus tik su savimi, o ne su kitais šimtu devyniasdešimt devyniais meditatoriais. Meditacija negali būti kolektyvinė. Visos maldos, visos meditacijos yra individualios, privačios.

Būkite vienumoje čia ir po to, kai iš čia išeinate. Didžiausią savo laiko dalį praleiskite tyloje. Nekalbėkite. Nepakaks paprasčiausiai nustoti kalbėti, jums taip pat reikės sąmoningų pastangų sustabdyti nuolatinį plepėjimą, kuris tęsiasi jūsų viduje. Jūs kalbate sau, jūs atsakinėjate sau – nutildykite save ir tai taip pat palikite. Jei yra sunku sustabdyti tą vidinį plepėjimą, tuomet ryžtingai pasakykite sau, kad sustotų šis triukšmas, pasakykite sau, kad jūs nemėgstate šio triukšmo.

Kalbėkite savo vidiniam aš. Kaip meditatoriui jums yra svarbi įtaiga. Pabandykite tai kartais. Atsisėskite kur nors vienatvėje ir pasakykite savo protui nustoti tauškėti, pasakykite savo protui, kad jūs to nemėgstate ir nustebsite, kad kažkuriam laikui jūsų vidinis plepėjimas sustos.

Trims dienoms įteikite sau, kad nekalbėsite. Per šias tris dienas jūs pastebėsite skirtumą… iš lėto, iš lėto, palaipsniui plepėjimas mažės.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2019-03-18


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos