LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Represuoti ar transformuoti seksualinę energiją?

 

  

Visuomenės ir pagrindinės jų dedamosios - individai vis dar beveik nieko nežino apie save, apie pagrindines savo energijas ir dėl to bereikalingai kenčia. Tuo galite įsitikinti paklausę savęs ar kitų. Kokias savo energijas pažįstate ir galite transformuoti? Ar juntate vitalinę, seksualinę, kundalini, kitas energijas ir galite jas naudoti ir transformuoti?

Gamtoje mes jau pažinome cheminę, vėjo, vandens, saulės, elektros, branduolinę ir kitas energijas bei jų transformaciją vienos į kitą. Šį pažinimą suteikia šiuolaikinis mokslas ir technologijos. Bet paties žmogaus energijų pažinimas visame pasaulyje, išskyrus keletą išimčių, vis dar tėra beveik viduramžių lygyje - tikėjimai ir prietarai.

Atsakymus į žmogaus energijų transformacijos klausimus duoda religija, arba dvasios mokslas ir praktika. Analogiškai gamtos mokslams. Yra keletas tokių dvasios mokslų - zen, joga, meditacija, tantra, sufizmas. Tereikia paliesti savo kūną ir protą šiek tiek giliau ir gauname atsakymus. Deja, religiją kol kas pakeitė keli šimtai tikėjimų su begale dogmų ir įsakymų. Trukdo egoizmas, nepripažinimas, kad nieko nežinome ir dėl to yra blogai, trukdo tradicijos ir įpročiai. Tai būdingiau vyrams. Iki šiol tikėjimai beveik išimtinai  išreiškia seksualinę energiją tik per karus, prievartą ir terorą arba ją slopina, represuoja ir kaupia galimai kovai, naujai pergalei. Dėl to tikėjimai sukūrė gausybę prievartos ir iškrypimų, tarp jų celibatą, prostituciją, pornografiją, vaikų vedybas, homoseksualumą, pedofiliją ir pan. Šeimose, vienuolynuose, bažnyčiose, kalėjimuose ir armijose. Beveik visur.

Tikėjimų dogmos ir įsakymai iškreipė net ir natūralias sutuoktinių sueitis. Pati gamta be jokių įsakymų ir apreiškimų yra daug natūralesnė ir dėl to daug moralesnė nei tikėjimai. Viskas, kas ateina ne iš prigimties, vidaus ir sąmonės, o iš sugalvotų ar apreikštų idėjų, pažadų, planų, tiesiog iš proto - tėra maži ar dideli iškrypimai.

Laikas tai pakeisti ir mes tai galime. Žemiau prašvitęs individas arba buda, Ošo atsako į sanjasino klausimą apie seksualinės energijos transformaciją ir kalba apie tokią galimybę.

 

Ar seksas yra kūrybinė energija? Kaip būtų galima padaryti santykius tarp vyro ir žmonos kūrybiškais? *

Tai svarbus klausimas. Yra tik keletas žmonių, kuriems šis klausimas nebus svarbus.

Šiame pasaulyje yra dviejų tipų žmonės: vieni žmonės tai tie, kurie kenčia nuo sekso, o kiti žmonės – tie, kurie transformavo savo seksualinę energiją į meilę.

Jūs nustebsite sužinoję, kad seksas ir meilė yra du priešingi dalykai. Kai meilė auga, sekso lieka mažiau, o jei meilės mažėja, sekso daugėja. Kuo labiau esate mylintis, tuo mažiau būsite seksualus. Jei jūs esate totaliai prisipildę meile, tuomet jumyse nebus nieko seksualaus. Bet jei jūsų viduje nėra meilės, tuomet viskas jūsų viduje turės seksualumo foną.

Seksualinės energijos transformacija, sublimacija gali atsitikti tik per meilę. Štai kodėl nenaudinga norint išsilaisvinti nuo sekso bandyti jį užslopinti. Jei jūs jį užslopinsite, jūs galite tapti pamišusiu. Iš visų pamišusių žmonių pasaulyje devyniasdešimt devyni iš šimto bandė užslopinti savo seksualinę energiją. Galbūt jūs pastebėjote, kad kai išaugo civilizacija, išaugo pamišimas, nes civilizuota visuomenė slopina seksą labiau nei bet ką.

Kiekvienas slopina savo seksualinę energiją. Ši užslopinta seksualinė energija kuria pamišimą; ji sukuria psichines ligas. Bet koks mėginimas užslopinti jūsų seksualinę energiją pats savaime yra pamišimas. Daugelis taip vadinamų šventųjų faktiškai yra pamišėliai. Vienintelė priežastis yra ta, kad jie nuolat bandė užslopinti savo seksualinę energiją; jie nežino, kad seksas neturi būti užslopintas.

Jei meilės durys yra atviros, tuomet ta energija, kuri atpalaiduojama per seksą, bus transformuota su meilės šviesa. Tai, kas buvo aistros liepsnos, taps meilės šviesa. Taigi tegul meilė plečiasi. Meilė yra kūrybiškas sekso naudojimas.

Pripildykite savo gyvenimą meile. Jūs pasakysite: "Mes visuomet mylime." Aš pasakysiu, kad jūs retai mylite. Jūs galbūt ilgitės meilės… o tarp šių dviejų dalykų yra milžiniškas skirtumas. Mylėti ir jausti meilės poreikį yra du skirtingi dalykai. Dauguma mūsų yra kaip vaikai, kurie visą gyvenimą ieško kieno nors meilės. Mylėti yra labai misteriškas dalykas; trokšti meilės yra labai vaikiškas dalykas. Maži vaikai nori meilės; kai motina skiria meilę, jie auga. Jie nori meilės iš kitų, ir šeima juos myli. Po to jie tampa vyresniais, tuomet jei jie vyrai, jie nori žmonų meilės, o jei tai žmonos, jos nori vyrų meilės. Kiekvienas, kuris nori meilės, kenčia nuo jos, nes meilės negalima išprašyti, meilė tik gali būti duota. Norėdami jūs negalite būti tikri, kad ją gausite. O jei asmuo, iš kurio jūs tikitės meilės, to paties tikisi iš jūsų, bus problema. Tai bus panašu į du vargšus, kurie susitinka ir prašo kartu. Visame pasaulyje tarp vyrų ir žmonų yra santuokinių problemų; vienintelė jų priežastis yra ta, kad abu tikisi meilės iš kito, bet nė vienas meilės negali duoti.

 

Pagalvokite truputį apie tai – jums nuolat reikia meilės. Jūs norite, kad kažkas jus mylėtų ir jeigu taip yra, jūs jaučiatės gerai. Bet jūs nežinote, kad kitas jus myli todėl, kad jis nori, jog jūs jį mylėtumėte. Tai primena žmogų, kuris meta jauką žuviai: jis nenori, kad žuvis jį suėstų, jis meta, kad žuvį pagautų. Jis nenori to duoti žuviai, jis tai daro tik todėl, kad nori žuvies. Visi įsimylėjėliai, kuriuos matote aplink save, tik mėto jaukus, kad gautų meilę. Jie užmeta jauką valandėlei, kol kitas asmuo pradeda jausti, kad yra galimybė iš šio asmens gauti meilę. Po to jis irgi pradeda rodyti kažkiek meilės iki tol, kol pagaliau abu supranta, kad abu yra vargšai. Jie suklydo: kiekvienas pagalvojo, kad kitas yra imperatorius. Tam tikru metu kiekvienas supranta, kad jis negaus jokios meilės iš kito ir tuomet prasideda konfliktai.

 

  

Štai kodėl sutuoktinių gyvenimas yra panašus į pragarą, nes jūs visi norite meilės, bet nežinote, kaip ją duoti. Tai yra pagrindinė visų kovų priežastis. Tol, kol tai, ką aš šneku, neatsitiks, santykiai tarp vyro ir žmonos nebus harmoningi, nepriklausomai nuo to, kaip jūs juos bereguliuotumėte, nepriklausomai nuo to, kokios vestuvės būtų, nepriklausomai nuo to, kokias taisykles taiko visuomenė. Vienintelis įmanomas kelias, kad būtų geriau, jei jūs suprasite, kad meilė gali būti tik duota, o ne išprašyta. Ji gali būti tik duota. Visuomet, kai priimate palaimą, tai nėra atpildas už meilę. Meilė turi būti duodama. Visuomet, kai jūs ją priimate, yra paprasčiausiai palaima, o ne atlyginimas. Net tada, jei nieko nepriimate, jūs esate laimingas, kad galėjote ją duoti.

Jeigu vyras ir žmona pradėtų vietoj prašymo dalintis meile, tuomet jų gyvenimas galėtų tapti rojumi. Šis pasaulis yra toks misteriškas, kad jei jie duotų daugiau meilės ir nustotų prašyti, jie meilės priimtų dar daugiau ir patirtų šią misteriją. Be to, kuo labiau jie mylės, tuo mažiau bus įsitraukę į seksą.

<...>

 

Jei meilė tarp vyro ir žmonos auga, tai jie toliau nebus vyras ir žmona: jų santykiai pasikeis, tarp jų liks mažiau sekso. Jų santykiai virs meile. Tol, kol yra seksas, yra ir eksploatacija. Seksas yra eksploatacija – o kaip galite eksploatuoti asmenį, kurį mylite? Seksas yra labiausiai gyvas būtybes eksploatuojantis dalykas. Jei ką nors mylite, kaip jūs jį galite eksploatuoti tokiu būdu? Kaip jūs galite naudoti gyvą būtybę tokiu būdu? Jei jūs ką nors mylite, kai jūsų meilė pagilės, eksploatacija dings. O jeigu meilė dings, tuomet eksploatacija vėl išaugs.

 

Štai kodėl aš norėčiau asmeniui, kuris paklausė, kaip seksą padaryti kūrybiškesne energija, pasakyti, kad seksas yra labai misteriška energija. Planetoje nėra kitos energijos, tokios galingos kaip seksualinė energija. Dauguma žmonių fokusuojasi į seksą. Jie gyvenime devyniasdešimčia procentų remiasi ne į dieviškumą, o į sekso centrą. Labai nedaug yra žmonių, kurių gyvenimas sukasi apie dieviškumą. Daugumos žmonių gyvenimas sukasi aplink sekso centrą. Seksas yra didingiausia energija. Teisingai supratę jūs pamatysite, kad nėra jokios kitos energijos, kuri taip motyvuotų žmogaus veiksmus kaip seksas. Bet ši seksualinė energija gali būti transformuota į meilę. Tos pačios energijos transformavimas gali tapti keliu į prašvitimą.

  

Būtina pažymėti, kad religijos yra giliai susijusios su seksu – ne su sekso represija, kaip yra paprastai suprantama, bet su sekso transformacija. Religija nesusijusi su sekso slopinimu. Celibatas nėra priešingas seksui, tai sekso transformacija. Pati sekso energija transformuojama į dievišką energiją. Energija, kuri tekėjo žemyn, kuri leidosi, pradeda kilti aukštyn. Jei seksualinė energija kils aukštyn, ji padės jums pasiekti aukščiausią sąmoningumo būseną. O jei ši energija teka žemyn, ji veda jus į kasdienį gyvenimą. Bet ši energija gali būti transformuota per meilę.

 

Mokykitės mylėti. Mokykitės meilės prasmės. Vėliau, kai mes kalbėsime apie emocijas, jūs aiškiai suprasite meilės prasmę.

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2013-10-29


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos