LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Religijos okultinės misterijos (I dalis)*

Vakarykštės dienos pokalbyje jūs sakėte, kad mokslas gali tyrinėti žmogų iki penktojo kūno. Po to jūs kalbėjote apie mokslo galimybes ketvirtajame žmogaus kūne. Malonėkite pasakyti mums apie mokslo galimybes penktajame kūne.

Tai, ką mes vadiname fiziniu kūnu, ir tai, ką mes vadiname siela, nėra du skirtingi ar atskiri dalykai. Tarp jų nėra plyšio, tarp jų yra grandys. Mes visuomet galvojome, kad kūnas yra atskirtas ir siela atskirta ir kad tarp jų nėra sąsajų. Be to mes galvojome, kad jie ne tik atskirti vienas nuo kito, bet yra vienas kitam priešingi. Ši idėja atskyrė religiją nuo mokslo. Buvo manoma, kad religija tyrinėja tai, kas nėra kūnas, kai tuo tarpu mokslas tyrinėja viską apie kūną - viską, išskyrus atmaną, sielą. Buvo natūralu, kad vienas neigė kitą.

  

Mokslas buvo įsigilinęs į fizinį kūną ir buvo sakoma: „Kūnas tikrai yra, o kur yra siela?“ Religija tyrinėjo vidų ir vadino tai siela. Ji sakė: „Dvasia yra reali, o fizinis kūnas yra iliuzija.“ Todėl, kai religija pasiekė viršūnę, ji sako apie kūną kaip apie iliuziją, fantaziją, maja, ji sako, kad iš tikrųjų kūno nėra. Ji paskelbė sielą tiesa, o kūną iliuzija. Kai mokslas pasiekė viršūnę, jis paneigė sielą. Jis sako: „Sielos koncepcija yra netikra, tai yra melas. Kūnas yra viskas.“ Klaida yra pačioje koncepcijoje, kurioje sakoma, kad kūnas ir siela yra du priešingi dalykai.

Aš kalbėjau apie septynis kūnus. Jeigu pirmasis kūnas yra fizinis, o paskutinysis dvasinis, tuomet tyrinėjant kitus penkis kūnus, esančius tarp jų, jie bus tiltai tarp šių dviejų. Tai būtų panašu, kad jūs lipdamas kopėčiomis išimate visus tarpinius skersinukus tarp paskutinio ir pirmo. Tuomet tarp pirmo ir paskutinio laiptelių nebus grandžių.

Jeigu jūs matysite visas kopėčias, jūs aptiksite, kad pirmas skersinukas yra susijęs su paskutiniu. Jeigu jūs atidžiau patikrinsite jas, jūs aptiksite, kad paskutinis skersinukas yra paskutinė pirmo skersinuko dalis ir pirmas skersinukas yra paskutinio skersinuko pradžia. Panašiai bus paėmus kartu septynis kūnus, kuriuose surasime ryšį tarp pirmojo ir antrojo kūnų. Pirmasis yra fizinis kūnas, antrasis yra eterinis kūnas - emocinis kūnas. Tai tik subtilesnė fizinio kūno forma, jis nėra nematerialus. Jis yra toks subtilus, kad vis dar nepakankamai apčiuopiamas fizinėmis priemonėmis. Dabar fizikai neneigia tokio fakto, kad fizinė materija gali būti vis retesnė ir retesnė, o subtiliausia savo forma gali būti nemateriali.

Pavyzdžiui, šiuolaikinis mokslas sako, kad jei materija yra analizuojama iki subtiliausio lygio, ji išsiskirsto į elektronus, kurie jau ne materija, o elektros dalelės. Pabaigoje nieko materialaus nelieka - tik energija. Mokslas per paskutiniuosius trisdešimt metų surado daug nuostabių dalykų. Nors jis paskelbė materiją esančia realybe, tačiau dabar priėjo išvados, kad materijos nėra, iš tikrųjų yra energija. Mokslas dabar sako, kad materija yra iliuzija, kuri atsiranda dėl energijos judėjimo dideliu greičiu.

Jeigu ventiliatoriaus sparneliai sukasi dideliu greičiu, mes negalime atskirai pamatyti jo trijų sparnelių. Tai, ką mes matome, tai ratas, kuris sukasi ir sukasi. Todėl ir erdvė tarp sparnelių atrodo užpildyta. Iš tikrųjų sparneliai sukasi taip greitai, kad prieš tai, kol atspindys nuo vieno sparnelio per mūsų akis yra įsisąmoninamas, antras sparnelis užima jo vietą. Po to greitai atsisuka trečias sparnelis. Jiems sekant vienas paskui kitą, mes negalime pamatyti tarpų tarp jų. Ventiliatorius gali būti padarytas taip, kad jo sparneliai suktųsi tokiu dideliu greičiu, jog jūs sėdėtumėte ant jo ir niekad nesužinotumėte, kad po jumis kažkas juda. Erdvė tarp dviejų sparnelių būtų užpildoma taip greitai, kad po to, kai vienas sparnelis praeina, vietoj jo iš karto atsiranda kitas, tuomet jūs iš viso nejusite laisvos erdvės tarp jų. Tai yra greičio dalykas.

Kai energija sukasi dideliu greičiu, ji atrodo kaip materija. Šiuolaikinio mokslo apie atominę energiją rezultatai remiasi į visiškai nematomus dalykus; matomos tik jų pasekmės. Fundamentali energija yra nematoma. Klausimas, kad ją galima matyti net neiškyla, bet mes galime stebėti jos pasekmes.

Todėl jeigu žiūrėsime į eterinį kūną kaip į atomišką kūną, tai bus klaidinga - kadangi mes matome tik jo poveikius, ne patį eterinį kūną. Tik dėl jo poveikio mes turime priimti, kad jis egzistuoja. Antrasis kūnas yra subtili pirmojo kūno forma; būtent dėl to yra sunkumų susiejant juos. Jie tam tikra prasme yra sujungti vienas su kitu. Vienas yra didelis, gali būti stambus ir gali būti matomas; kitas yra subtilus ir būtent dėl to nėra matomas.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą „Stebuklo beieškant“II tomas galima rasti.

 

Atnaujinta 2019-09-09


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos