LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Relaksacijos raktai*

Visa visuomenė yra pritaikyta dirbti. Tai darboholiška visuomenė. Ji nenori, kad išmoktumėte atsipalaiduoti, todėl nuo pačios vaikystės ji įteigė jūsų protui antirelaksacines idėjas.

Aš jums nesakau atsipalaiduoti visą dieną. Dirbkite savo darbą, bet suraskite laiko ir sau, o tai gali atsitikti tik relaksacijoje. Jūs nustebsite, jei jums pavyks atsipalaiduoti vieną ar dvi valandas iš dvidešimt keturių. Tai jums suteiks gilesnę savęs įžvalgą. Tai pakeis jūsų išorinį elgesį. Jūs tapsite ramesniu, tylesniu. Tai pakeis jūsų darbo kokybę – jis taps meniškesnis ir malonesnis. Jūs mažiau darysite klaidų negu darėte iki tol, nes dabar jūs visumiškesnis, centruotesnis. Relaksacija turi stebuklingą galią.

Tai ne tingumas. Tingus žmogus iš išorės gali atrodyti kaip nieko nedarantis, bet jo protas veikia taip greitai, kaip tik gali; o jei žmogus relaksuotas – jo kūnas relaksuotas, jo protas relaksuotas, jo širdis relaksuota. Tik šių trijų sluoksnių – kūno, proto, širdies – relaksacija dvi valandas, kai jo beveik nėra. Per šias dvi valandas atsigauna kūnas, širdis, atgyja jo inteligentiškumas. Jo darbe pamatysite visuminę atgaivą.

Jis nebus pralošėlis – nors jis nebebus smarkuolis, jis be reikalo nelakstys šen ir ten. Jis eis tiesiai ten, kur nori nueiti. Ir darys dalykus, kurie turi būti padaryti; jis nedarys nereikalingų trivialių dalykų. Jis sakys tik tai, ką reikia pasakyti. Jo žodžiai taps telegrafiškais, jo judesiai taps grakščiais, jo gyvenimas taps poezija.

Relaksacija gali transformuoti jus iki nuostabiausių aukščių, o technika tokia paprasta. Joje nėra nieko ypatingo; tik keletą dienų jums bus sunku dėl savo senų įpročių… Relaksacija… ateis į jus. Ji atneš naują šviesą jūsų akims, naują gaivumą į jūsų būtį. Tai padės jums suprasti, kas yra meditacija. Tai tik pirmas laiptelis už meditacijos šventyklos durų. Vis giliau ir giliau atsipalaiduojant tai tampa meditacija.

Aukščiausia yra totali relaksacija. Tuo momentu tampama Buda. Tai savirealizacijos momentas, prašvitimas, Kristaus sąmoningumas. Tiesiog dabar jūs negalite totaliai atsipalaiduoti. Giliausiame lygmenyje vis tiek liks įtampa.

Bet pradėkite relaksuoti. Pradėkite nuo periferijos – ten, kur mes esame. Galime pradėti tik nuo ten, kur esame. Atpalaiduokite savo būties periferiją – atpalaiduokite kūną, atpalaiduokite savo elgesį, atpalaiduokite veiksmus. Atsipalaiduokite vaikščiodami, atsipalaiduokite valgydami, atsipalaiduokite kalbėdami, klausydamiesi. Kiekvieną procesą sulėtinkite. Neskubėkite, nieko nedarykite greitai. Judėkite lyg visa amžinybė jums būtų prieinama – faktiškai ji jums prieinama. Mes čia esame nuo pat pradžios, mes čia būsime iki pačios pabaigos. Jei iš viso yra pradžia ir yra pabaiga. Iš tikrųjų nėra nei pradžios, nei pabaigos. Mes visuomet čia buvome ir visuomet čia būsime. Keičiasi formos, bet ne substancija; keičiasi drabužiai, bet ne siela.

Įtampa reiškia skubėjimą, baimę, abejonę. Įtampa reiškia nuolatines pastangas apsisaugoti, būti tikram, būti saugiam. Įtampa reiškia pasiruošimą rytojui ar pomirtiniam gyvenimui dabar – bijantis, kad rytoj jūs negalėsite susitikti akis į akį su realybe, taigi būkite pasiruošę. Įtampa reiškia, kad jūsų praeitis nebuvo realiai išgyventa, bet tik kažkaip paviršutiniškai, ji kybo, supa jus, yra kaip liekana.

Atsiminkite labai fundamentalų dalyką apie gyvenimą: bet kuris potyris, kuris nebuvo išgyventas, sups, persekios jus: „Užbaik mane! Išgyvenk mane! Pabaik su manimi!“ Kiekvieno potyrio vidinė savybė yra ta, kad jis siekia ir nori būti užbaigtas, realizuotas. Kartą jam pasibaigus, jis išgaruoja; neužbaigtas persekioja, kankina jus, jums vaidenasi, traukia jūsų dėmesį. Jis sako: „Ką jūs darysite su manimi? Aš vis dar neužbaigtas – užbaikite su manimi!“

Visa jūsų praeitis kabo aplink neužbaigta, nes niekas nebuvo realiai išgyventa, viskas buvo praeita bet kaip, išgyventa tik šiaip taip, abejingai. Praeityje nebuvo intensyvumo, aistros. Jūs judėjote kaip somnambulas, lunatikas. Taigi praeitis kabo, o ateitis kuria baimę. Tarp praeities ir ateities spraudžiasi dabartis, vienintelė realybė dabartis.

Jūs turite pradėti relaksuoti nuo periferijos. Pirmas relaksacijos žingsnis turi būti kūne. Atsiminkite kiek įmanoma kartų pasižiūrėti į kūną, ar jūs juntate kokią nors įtampą kūne – prie kaklo, galvoje, kojose. Atpalaiduokite ją sąmoningai. Būkite toje kūno dalyje, įtikinkite tą dalį, sakykite jai su meile: „Atsipalaiduok!“

Jūs nustebsite, kad kreipiantis į bet kurią kūno dalį, ji klauso, ji jus seka – tai jūsų kūnas! Užmerktomis akimis eikite kūno vidun nuo kojų pirštų iki galvos, ieškodami visų vietų, kur yra įtampa. Kalbėkite toms kūno vietoms taip, lyg kalbate su draugu, tegul tai bus dialogas tarp jūsų ir jūsų kūno. Pasakykite jam atsipalaiduoti, sakykite jam: „Nėra jokio reikalo bijoti. Nesibaimink. Aš esu čia tam, kad pasirūpinčiau – tu gali atsipalaiduoti.“ Iš lėto, iš lėto jūs įgysite įgūdį. Tuomet kūnas taps relaksuotu.

  

Po to galite žengti naują žingsnį, dar giliau: pasakykite protui atsipalaiduoti. Jei kūnas klauso, tai klauso ir protas, bet negalite pradėti nuo proto – turite pradėti nuo pradžios. Jūs negalite pradėti nuo vidurio. Daug žmonių pradėjo nuo proto ir pralaimėjo; jie pralaimėjo, nes pradėjo nuo netinkamos vietos. Viskas turi būti daroma tinkama tvarka.

Jei sąmoningai sugebėsite atpalaiduoti kūną, tuomet galėsite sąmoningai padėti atsipalaiduoti ir savo protui. Protas yra sudėtingesnis fenomenas. Kartą įsitikinę, kad kūnas jūsų klauso, jūs iš naujo įgysite pasitikėjimą savimi. Dabar net protas galės jūsų klausyti. Protas užims daugiau laiko, bet ir tai atsitiks.

Kai protas bus atpalaiduotas, tuomet pradėkite atpalaiduoti širdį, savo emocijų ir jausmų pasaulį, kurie yra dar sudėtingesni, subtilesni. Bet dabar veikiate su pasitikėjimu, su didingu pasitikėjimu savimi. Dabar jūs žinote, kad tai įmanoma. Jei tai įmanoma su kūnu, jei įmanoma su protu, tai įmanoma ir su širdimi. Tik tuomet, kai nueisite visus šiuos tris žingsnius, jūs galėsite žengti ketvirtą – dabar jūs galite eiti į giliausią savo būties šerdį – kuri yra anapus kūno, proto, širdies – į patį jūsų egzistencijos centrą. Ir ten galima relaksacija. Ji iš tikrųjų atneša didžiausius, kokie tik įmanomi, džiaugsmą, aukščiausią ekstazę, priėmimą. Jūs būsite pilni palaimos ir džiaugsmo. Jūsų gyvenimas turės šokio požymius.

Visa egzistencija šoka, išskyrus žmogų. Visa egzistencija juda labai relaksuotai – iš tikrųjų yra judesys, bet visiškai relaksuotas. Auga medžiai, čiulba paukščiai, teka upės, juda žvaigždės: viskas vyksta nepaprastai relaksuotai… jokio skubėjimo, jokio skubinimo, jokio nerimo, nieko nereikalingo. Išskyrus žmogų. Žmogus tapo savo paties proto auka.

Žmogus gali pakilti aukščiau dievų ir nukristi žemiau gyvulių. Žmogui prieinamas didžiulis spektras. Nuo žemiausio iki aukščiausio, žmogus yra kopėčios.

Pradėkite nuo kūno ir iš lėto, iš lėto judėkite gilyn. Nepradėkite dar ko nors, kol jūs neužbaigėte su pirmesniu lygmeniu. Jei kūnas įsitempęs, nepradėkite darbo su protu. Palaukite. Dirbkite su kūnu. Ir tuomet net maži dalykai suteiks didžiulę pagalbą.

Jūs vaikščiojate tam tikru tempu, tai tapo automatišku įpročiu. Dabar pabandykite vaikščioti lėtai. Buda sakydavo savo mokiniams: „Vaikščiokite labai iš lėto ir kiekvieną žingsnį ženkite labai sąmoningai.“ Jei kiekvieną žingsnį žengsite labai sąmoningai, jūs turėsite vaikščioti labai iš lėto. Jei bėgate, skubate, jūs pamiršite prisiminimą. Taigi Buda vaikšto labai lėtai.

Pabandykite vaikščioti labai lėtai ir jūs nustebsite – kūne pradeda atsirasti nauji sąmoningumo požymiai. Valgykite lėtai ir nustebsite – atsiras gili relaksacija. Viską darykite lėtai… tam, kad pakeistumėte senus modelius, tam, kad pakeistumėte senus įpročius.

Pradžioje turi atsipalaiduoti kūnas visiškai, kaip mažo vaiko, tik po to pradėkite su protu. Veikite moksliškai: pradžioje paprasčiausia, po to sudėtingiau, vėliau dar sudėtingiau. Ir tik po to galima aukščiausio centro relaksacija…

Relaksacija yra vienas iš sudėtingiausių fenomenų – labai turtingas, multidimensiškas. Štai dalykai, kurie yra jo dalis: atsipalaidavimas, pasitikėjimas, kapituliacija, meilė, priėmimas, judėjimas su tėkme, vienovė su egzistencija, neegoistiškumas, ekstazė. Tai jos dalys. Visi šie dalykai pradės atsitikti, jei išmoksite relaksacijos metodų.

Jūsų taip vadinamos religijos sukūrė jumyse didžiulę įtampą, nes jos sukūrė jumyse kaltę. Mano pastangos yra nukreiptos į tai, kad jūs ištrūktumėte iš visų tų kalčių ir baimių. Aš noriu jums pasakyti, kad nėra jokio pragaro ir jokio dangaus. Nebijokite pragaro, bet ir nesiekite godžiai dangaus. Viskas, kas yra, tai šis momentas. Jūs galite paversti šį momentą pragaru ar dangumi – tai iš tikrųjų įmanoma, bet niekur kitur nėra nei dangaus, nei pragaro. Pragaras yra tuomet, kai jūs įsitempę, o dangus yra tuomet, kai jūs relaksuoti. Rojus – tai totali relaksacija.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Nuo medicinos į meditaciją" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2016-03-31


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos