LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Prisikelkime su pavasariu ir dinamine meditacija!

Jau nuo kovo 1 iki 21 d. ir toliau gyvenkime sveikiau, gaiviau ir lengviau!

Kiekvienas gali būti atsakingas už savo gyvenimą, dvasią ir prisikėlimą, o gali žiūrėti į tai, kaip vaikas ar beždžionė į saldainį ar bananą. Mes galime patys juos pasigaminti ar užsiauginti ir mes galime prisikelti. Tai įmanoma absoliučiai kiekvienam ir tai priklauso tik nuo mūsų atsakingumo.

Kiekviena ląstelė, augalas ir medis po kelių mėnesių žiemos įmigio ar komos pavasarį prisikelia. Tai natūralu ir tai palaiko gamta ir egzistencija. Sielai to nepakanka.

Kūno, proto ir sielos prisikėlimui būtina jų budimą iš išorės mums pasitikti ir palaikyti iš vidaus. Tam reikalingas didingas jautrumas, centruotumas ir sąmoningumas. Ojas meditacijos centre tai yra. Deja, kol kas, tik Oje. Tai yra patikrinama ir matoma. Čia individas gali medituoti ir prisikelti lengvai, kaip transplantuotas organas, pasodinta sėkla ir sodinukas.  Lengviausiai, su įkvėpimu ir dvasia. Tai matoma ir Ojas meditacijos centro Ošo dinaminės meditacijos (Dinaminės) demo.

Prisikelk kūnu ir siela su pavasariu ir Dinamine meditacija 21 dienos cikle nuo kovo 1 iki 21 dienos!

Šiandieniniame fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai užterštame pasaulyje faktiškai neįmanoma būti sveikam, turtingam ir laimingam be tinkamų meditacijų, nes tik jos palaiko gyvybę, augimą ir evoliuciją iš vidaus, kur dar yra gyva ir švaru. Dar geriau gyvybę, augimą ir budimą palaikyti ir iš išorės. Paleidžiant ego, kaip sėklai – lukštą.  Pavasarį kartu su gamta ir egzistencija. Tuomet rezultatas yra greičiausias ir didžiausias.

Geriausia iš tokių meditacijų - Dinaminė. Dinaminė taip išmintingai sukurta, kad tai parodo giliausią Ošo įžvalgą į gyvybę, sąmonę bei į kūno ir dvasios susijungimo mokslą. Joje panaudotos Gautama Budos, sufijų, Gurdžijevo, kitų mistikų ir mokslo geriausios įžvalgos. Ji nepaprastai gerai veikia kūną, protą ir sielą, parodo kaip juos laiku, lengvai paliesti, pajudinti ir pabudinti prisikėlimui ir tolesniam augimui bei brendimui iš vidaus ir išorės.

Meditatoriai apie dešimt kartų mažiau serga nei apsėsti tikėjimais ir mintimis. Mažiau nei vieną dieną per metus. Meditacijos meistras neserga dešimtmečiais, nes nelieka nešvarumų ir nemokšiškumo. Egzistencija nuolat pila žiedus ir vaisius, džiaugsmą ir laimę. Mūsų iššūkis tam atsiverti, tai auginti ir dalintis su pasauliu.

Pavasarį gamta duoda daug daugiau energijos, o apsijungimas ją beveik tiek pat kartų padidina ir pakelia kokybę, kiek žmonių medituoja. Šiemet pavasarinį prisikėlimą galime pradėti ir tinkamiausia kryptimi, nes ciklas prasideda sekmadienį, kai Dinaminę veda meditacijos Meistras. Tai daugiau nei reikia.

Dinaminė yra medituojama tuščiu skrandžiu, ryte (Grafikas). Trukmė 1 valanda. Medituojant ne vieną, o 21 dienos ciklą įvyksta proporcingai daugiau tiek, kiek per tiek laiko įvyksta prižiūrint ar auginant augalą ar mažylį.

Po pirmos 21 dienos ciklo dinaminės meditacijos
Po 21 dienos dinaminės meditacijos ciklo

 

Ošo dinaminė meditacija

Pirmoji pakopa: dešimt gilaus kvėpavimo minučių

Kuo gilesnis įkvėpimas ir iškvėpimas, tuo didesnė galimybė pažadinti ir transformuoti latentinę energiją. Gilaus kvėpavimo virpesiai pradeda budinti ir kurti mumyse naują energiją. Energingai kvėpuojant, mieganti mumyse šviesa pradės žybčioti.

 

Antroji pakopa: dešimt katarsio minučių

Energija teka, kyla, taigi kvėpuokite ir palikite kūną nerepresuojamą, laisvą. Kai energija prabunda, daug dalykų atsitinka jūsų kūne ir emocijose; tai gali būti verksmas, tai gali būti kratymasis, sukimasis, šokis, rėkimas ar šaukimas; leiskite kūnui tai išreikšti visiškai. Atpalaiduokite kūną visiškai. Kas bevyktų su jūsų kūnu, leiskite tai; netrukdykite jokiu būdu, nesistokite jam skersai kelio. Jūs galite aiškiai pamatyti, kad esate atskirai nuo kūno ir kūnas atskirtas nuo jūsų.

 

Trečioji pakopa: dešimt minučių šokinėjimo iškeltomis rankomis smūgiuojat garsu hu ir psichine energija į seksualinį centrą, esantį vitaliniam kūne

Energija pradeda busti, kilti, užsidegti, transformuotis. Šokinėjimas tampa lengvas, įkvepiantis; kaip sėklos ar sodinuko augimas. Kaip ėjimas į meilę ar namo.

Faktiškai tik tuomet, kai atiduodame visą savo energiją meditacijai, atsiranda poreikis pažadinti ir panaudoti energiją, kuri yra rezervuare. Tik tuomet gyvenimo energija pradeda kilti, ne iki tol. Iki tol ji guli kundoje, baseine. Iki tol, kol yra likę bent truputis senos ir nepanaudotos energijos, ji neprieinama. Energijos rezervai prieinami ir panaudojami tik tuomet, kai tarp jos ir mūsų nieko nelieka. Kaip tarp sėklos, šaknų ir dirvos. Tik tuomet, kai gyvybinė jėga reikalinga ir mes jai atsivėrę. Centras yra aktyvuojamas tik tuomet, kai mes rizikuojame viskuo, atsiveriame viskam. Tik tuomet tampa būtina ištraukti energiją iš šio rezervuaro, iš centro – ne kitaip.

Tai pakopa, kai mes turime pasiekti viršūnę, nuo kurios prasideda vidinis skrydis. Daugiau energijos, atidesnis žiūrėjimas, aiškesnis matymas, gilesnė įžvalga, mažiau minčių, bemintiškesnė sąmonė. Tyla ir laimė.

 

Ketvirtoji pakopa – penkiolika minučių stop, liudijimo, pasyvios transformacijos

Viską palikite, nedėkite jokių pastangų. Visiškai nesujudat. Liekat atsivėrę išorėn ir vidun. Liečiat kūną ir dvasią ir tai juntat. Neapsakomi jutimai. Nieko neužspaudžiat. Rankos pačios pakyla ir laikosi, kaip šakos, lapai ir žiedai. Stuburas tiesinasi. Kyla ir nuotaika.

Išnaudokit šią pakopą įžvalgoms į ką laikotės, prie ko prisirišę, ką neteisingai darot, kurie veiksmai ir pasirinkimai neteisingi. Ir juos paleiskit, pakeiskit.

Nespaudžiat ir nejudinat kūno ir minčių; beminte sąmone judat į tuštumą, nematerialumą, vidun į meditaciją. Nuo visko atsitapatinate, viską paleidžiate, lieka tik tai, kas savaime laikosi. Gimsta ir auga liudijimas. Judėkit į laisvę, į patį sąmoningumą.

 

Penktoji pakopa – penkiolika minučių šokio

Sugrįžtat į kūną palaipsniui harmoningiau, drąsiau, laisviau. Atnešate laisvę, dvasią, budalauko energiją iš vidaus iki kūno ir pasaulio. Kūnui, ląstelėms didesnė šventė, kai grįžta gaivus ir išmintingas šeimininkas. Negrįžkite į senus įpročius ir rėmus. Likite atsitraukę, viduj, laisvėje ir skrydyje. Palaikote apsivaliusios ir atsigaivinusios sielos šokį su kūnu, ištirpkite šokyje ir erdvėje. Praleidžiant budalauko energiją iki kūno šokis šventiškėja, gaivėja ir džiugėja. Ir tai gali likti ir po meditacijos, visą laiką. Tai mūsų laisvė ir atsakomybė. Įkvepianti, maitinanti ir laisvinanti atsakomybė.

 

 

 

Meditatorių, atsigaivinusių pavasariniame meditacijos cikle,  aidai      

Pavasarinis dinaminės meditacijos ciklas pažadino mano viduje pavasarį. Mintys, įsivaizdavimai, tikėjimai ir lūkesčiai kaip sniego luitai – ištirpo, širdyje ir viduje juntu lengvumą, šviežumą ir šviesumą. Viduje mažiau minčių, labai gaivinanti erdvė – tarsi žydras pavasarinio dangaus skliautas. Dinaminė meditacija – man didžiulė egzistencinė dovana. Sangit

 

  

Per meditaciją labai giliai atsipalaiduoju, po to visą dieną daug mažiau jaudinuosi dėl įvairių dalykų. Pamatau kuriuos dalykus labai sureikšminu ir tai pakoreguoju. Susistato gyvenimiškos veikos prioritetai. Labai giliai išsivalo kūnas.  Be meditacijos jausčiausi daug sunkiau, ligočiau. Nuo kylančios energijos išsitiesina stuburas – atsiranda lengvumas, gerumas, džiaugsmas. Dinaminė meditacija – įkvėpimo šaltinis.  Šaida

 

Kasdien medituoju dinaminę meditaciją. Tai atpalaiduoja ir įkvepia kasdienei veikai, darbui. Per meditaciją patiriu džiaugsmo, laimės momentus, ateina pamatymai, ką reikia daryti darbe, kaip spręsti savo kasdienius reikalus. Viduje – pilnatvės jausmas.  Jivan

Dinaminė – puiku! Atgaiva kūnui, protui, sielai. Per dinaminę atsipalaiduoja vakarykščiai rūpesčiai, pasimato nauji žingsniai. Po dinaminės visuomet jaučiuosi labiau prabudęs, žvalesnis, geresnės nuotaikos ir savijautos. Gatyo

Juntasi bundanti gamtos energija, ir tuo pačiu bunda vidinė energija, - ypač per dinaminę meditaciją. Tiesiog yra daugiau bundančios energijos, aktyviau medituojasi; daugiau džiaugsmo, įkvėpimo, atgaivos. Gagan

 

21-os dienos dinaminės meditacijos banga man jautėsi, ypač jos pabaigoje. Oje yra meditacinė erdvė ir apsijungimas – tai mane labai palaiko ir sveikatina. Be šito būrio meditatorių man būtų sunkiau gyventi, nebūtų įkvėpimo, energijų keistis, ieškoti ir tiesiog džiaugtis. Nandan

  

Per 21 dienos dinaminės meditacijos ciklą buvo lengviau keltis rytais medituoti, jutosi papildomas energijos srautas per meditacijas, didesnė įtampa, tekėjimas, pojūčiai suaštrėjo ir tai yra smagu.
Veikoje, gyvenime taip pat jutosi papildoma įtampa, energija. Kundan

Visas 3 savaites per dinaminę meditaciją jutosi papildoma energija, daugiau šventiškumo, erdvė takesnė. Jaučiausi lyg 21 dieną atsitraukinėjau nuo kažkokių savo proto sluoksnių, lyg lindau iš kažkokios duobės ir po 21 dienos išlindau. Kanta

Ošo apie Dinaminę meditaciją*

"Kitas draugas klausia: „Jūs kalbėjote apie meditacijos etapus. Ar negalėtumėte jų geriau paaiškinti?“

Pirma, jūs turėtumėte žinoti, kad pirmi trys dinaminės meditacijos etapai yra tik laipteliai į ją, ne pati meditacija. Ketvirtasis yra meditacija. Ketvirtasis etapas yra durys, tuo tarpu trys pirmieji – tik slenksčio laipteliai. Laipteliai nėra pačios durys, jie tik veda link durų. Ketvirtasis etapas yra durys į meditaciją, jis yra relaksacija ir poilsis, tuštuma ir nežinia, kapituliacija ir atsisakymas, ištirpimas ir mirtis ar kitaip jūs tai galite pavadinti. Tai yra durys, o pirmi trys laipteliai mus atveda prie jų.

Fundamentalus principas yra pirmuose trijuose etapuose. Jei kažkas nori atsipalaiduoti, jis turi pereiti per absoliučios įtampos būseną; tuomet įėjimas į relaksaciją taps labai lengvu. Jei žmogus dirba visą dieną, tai jis gali gerai miegoti naktį. Kuo energingiau dirbama, tuo giliau miegama. Galima įrodinėti, kad miegas yra kažkas priešinga darbui, kaip gali miegoti, jei sunkiai dirbi? Nebus galima giliai miegoti, kadangi darbas ir poilsis yra tokie priešingi vienas kitam. Logiškai kalbant, tas galės lengvai užmigti, kuris visą dieną buvo lovoje. Bet tiesa tokia, kad jis negalės miegoti naktį, jei ilsėjosi dieną.

Štai kodėl tuo pat mastu, kai žmogaus gyvenimas tampa vis patogesniu, jo miegas tuo pat laipsniu tampa vis paviršutiniškesniu. Kuo daugiau patogumų ir laisvalaikio mes turime, tuo mažiau galime miegoti. Ironiška yra tai, kad mes didiname savo patogumus vildamiesi, jog jie padės mums netrikdomai miegoti. Bet išeina priešingai. Civilizuotumui augant ir laisvalaikiui didėjant, miegas dingsta, kadangi darbas yra miego prielaida. Kaip žmogus dirba, taip ir miega. Panašiai kaip įtampai pakilus ir pasiekus maksimumą, po to žmogus lengvai įkrinta į gilią relaksaciją.

Pirmieji trys etapai atrodo visiškai priešingi ketvirtajam, kuris yra meditacija. Kas nors gali paklausti, kaip gali žmogus atsipalaiduoti po to, kai taip stipriai save išsekina, praeidamas per įtampų piką ir pamišimo audrą? Aš sakau, kad tik tas, ir tik po to gali atsipalaiduoti. Tiesa yra tokia, kad atsipalaidavimas seka po įtampos kaip naktis seka po dienos ir slėniai prasideda už kalnų. Kuo aukštesnė viršūnė, tuo gilesnis slėnis. Kuo aukštesnė kalva, nuo kurios jūs krintate, tuo gilesnis tarpeklis, į kurį jūs įkrisite. Nepamirškite, kad kiekvienas kalnas turi savo slėnius. Faktiškai negali būti kalnų be slėnių. Kai kalnai auga, jie sukuria gilias daubas aplink save. Kai jūsų įtampa auga, greta to renkasi energija jūsų relaksacijai ir poilsiui. Kuo aukštesnė įtampos viršūnė, tuo gilesnė poilsio dauba. Dėl šios priežasties aš prašau jūsų visą savo energiją atiduoti tam, išeikvoti save visiškai, išmesti iš savęs viską, surizikuoti viskuo ir nesulaikyti savęs nė trupučio. Tik taip jūs galite pasiekti įtampos viršūnę ir tik po to galite nukristi į atsipalaidavimo ir poilsio bedugnę, duobę. Tuomet absoliutaus poilsio momentu atsitinka meditacija."

*Ošo „Stebuklo beieškant“, I tomas

 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos