LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Prem atsakymai į Delfi straipsnio skaitytojų komentarus

Prem atsakymai į 2005-10-04 Živilės Viteikaitės straipsnio "Kaip aš nepapietavau su Ošo mylėtojais" "Delfi blog'e" skaitytojų komentarus.


Prem, 2005 10 07 15:36

Živilė Viteikaitė ne tik savyje, bet varde ir pavardėje turi dvi galimybės. Vardas nurodo į ŽIV. Živ – sanskrite - jiv – reiškia gyvybė, pavardės šaknis artima sanskrito žodžiui veet, kuris nurodo į vitališkumą ir jo transcendenciją. Živilė piktinasi, jog jos be ŽIV pažymos neįleido į Ašramą. Jeigu ji važiuotų į JAV - be pažymos, jog ji neužsikrėtusi ŽIV – į ten neįvažiuotų. Mažiau išsivysčiusioje Indijoje be pažymos jai pavyko prisikasti iki Ašramo. Živilės protas labai sukinėjasi apie ŽIV, atrodo, jau užkrėstas. Fizinis užkratas seka po psichinio, o psichinis – po dvasinio užkrato. Be to, faktas, jog Živilei nepavyko nors šiek tiek savarankiškai prisiliesti prie meditacijos, nors savarankiškai papietauti ašrame ir pakilti iki skrandžio, kalba apie didelius pavojus.

Tikras žurnalistas parašytų bent jau ašramo pavadinimą – Ošo Tarptautinis Meditacinis Resortas. Jo pagrindinis tikslas – meditacija. Ošo, mylėtojai, pietūs ir visa kita tėra antraeiliai, trečiaeiliai dalykai.

Živilės rašinys net nėra nuoširdus, o meditacija yra net anapus širdies. Rašinys net nėra protingas. Tik tendencingas, klaidinantis. Kita vertus, jei už tai moka, o Živilė kitko nemoka, ją galima suprasti.

Živilė tendencingai rašo: „Kalbant apie Ošo, seksas vis dar yra vienas svarbiausių diskusijų objektų.“ Iš tikrųjų, kalbant apie Ošo, meditacija buvo ir yra svarbiausias dalykas, o kiti svarbūs dalykai yra dvasingumas, dvasios ir kūno sujungimas, iškrypimų transcendencija ir pan. Šis Živilės sakinys būtų, matyt, teisingas, jei ji rašytų „Krikščionims arba kitiems tikintiesiems ir jų iškrypimus atstovaujantiems žurnalistams kalbant apie OŠO, vis dar vienas svarbiausių diskusijų objektų yra seksas, o ne jo ir seksualinės energijos transformacija.“

Neįtikėtina, bet ir Lietuvoje tie, kurie iš tikrųjų ūpija transformuoti seksą ir seksualinę energiją, jau medituoja Ošo Ojas meditacijos centre. Su meditacija atsiveria neįsivaizduojamos galimybės. Viena vertus, gilesni pradedantieji meditatoriai negali atsistebėti, jog tai prieinama, net Lietuvoje. Kita vertus, lietuvių kalba yra arčiausiai sanskrito, arčiausiai dvasingiausios kalbos... Tai nurodo į didelę potenciją.

Maždaug prieš dvidešimt metų, kai buvau klubo „Dialogas“ prezidentu, po straipsnelio apie dialogą žurnale „Katalikų pasaulis“ nuėjau į redakciją pasikalbėti su redaktoriumi Vaclovu Aliuliu. Paprašė lukterėti, dar lukterėti pusvalandį, dar valandą, dar... vėliau pranešė, jog redaktoriaus nebus. Man anuomet ne tik kad nepavyko papietauti su JĖZAUS mylėtojais, bet nepavyko nei pasikalbėti, nei net pasimatyti. Pačioje redakcijoje; joje būnant.

Dialogas gerai, meilė gerai, bet meditacija įgalina patirti, kad yra dar daugiau. Daug daugiau.

Su meile, PREM


Prem, ojas@dhyan.eu, 2005 10 06 12:59

Mieliems tiesos ir meilės ieškotojams

Pirmiau meilės eina tiesa. Meilė neteka su melu. Žmonės, nematantys vitalinės energijos tekėjimo, tik vitalinės, o ne meilės, nėra tiesos žmonės. Du tūkstantmečius krikščionys nemato. Mielieji, atsimerkite.

Delfi komentaruose asmuo, pasivadinęs MANAU, 2005 10 06 08:30 rašo: „is Prem komentaru eina tokia neapykanta kitaip mastantiems, kitaip gyvenantiems, jo zodziais tariant katalikams, stribams, komunistams, juokinga, kokia meile, ar zinot ka tas zodis reiskia?“

PREM, 2005 10 05 15:14 rašė: „Žinoma, nemalonu stribui, komunistui ar inkvizitoriui matyti auką, girdėti jos žodžius“. Kai MANAU akys šiek tiek prasivers, jis pamatys savo neapykantą. Prem jam tėra veidrodis. Be to, MANAU net neišdrįsta prisistatyti. Veikia, kaip sovietiniai anonimai.

Mano patyrimas su panašiais anonimais-bailiukais yra ilgas. Daug jų yra bandę pakenkti. Jūsų melą, pyktį ir baimes Prem transformuoja.

Dešimt metų melo ir falsifikacijų lydėjo OŠO OJAS meditacijos centro registraciją. OJAS šiemet įregistruotas. Nerasta nė mažiausio fakto ar liudijimo, trukdančio OJAS įregistruoti. Kas tiek metų sugebėjo meluoti ir falsifikuoti?

Tie, kurie ieško meilės ir tiesos, gerovės ir laisvės šiandien gali atvykti į Prem meditacinę paskaitą Kaune, pasižiūrėti į save, tiesintis, laisvintis.

Su meile – ir bailiukui MANAU -

Prem


Prem, 2005 10 05 15:14

Mieli tiesos ir dvasios ieškotojai,

Živilė rašo: "Pats Ošo tvirtino, kad amerikiečiai jį apnuodijo taliu". Tai nustatė kelios geriausių pasaulio ekspertų grupės.

D.JALOPAS knygoje "Kas nužudė popiežių", psl.269 rašo: "Mano išvados, kad Jonas Paulius I buvo nunuodytas, jeigu Vatikanas įstengtų paneigti mano išvadas <...> tuomet aš būčiau pasirengęs visą honorarą, gautą pardavus knygą visame pasaulyje, atiduoti vėžiu sergančių ligonių gydymui."

Ošo buvo apnuodytas per 12 dienų JAV kalėjimuose. Pagrindiniai organizatoriai - anuometiniai Vatikano ir JAV vadovai.

Delfi komentaruose autorius, pasivadinęs MANAU, rašo: "jei vairuotojas suvazinejo zmogu, jis negali buti nubaustas administracine bauda. Uz tai baudziamoji ir tiurma."

Aš negaliu pakeisti sprendimo, kurį priėmė katalikiškos šalies Teismas. Gal dėl to, jog Ingrida buvo meditatorė, o vairuotojas - ne? Meditacijos centrui ir tai buvo nelengva sužinoti, mes ne sekliai.

Toliau MANAU rašo: "2. Vairuotojas buvo girtas. Su tikejimu tai mazai turi ka bendra. Kodel tiek norisi tai prikergti?"

Ingrida Meilutienė buvo suvažinėta antrą-trečią velykų dieną, pirmadienį vakare, kai daug girtų ir nesąmoningų velykininkų metasi į gatves. Per visas ir ypač per trijų dienų "šventes" labai padaugėja prisigėrusių. Tomis dienomis būkite atidūs, įmanomai sąmoningi, pasiruošę aplenkti "šventuosius".

MANAU: " Nesuprantu kodel deklaruojantys Sviesa, Tikejima, meditacijas ir t.t. daznai tokie nepakantus kitai nuomonei,". Meditatoriai skleidžia šviesą ir tiesą, o ne nuomones. Tiesa tik pradžioje yra karti. Žinoma, nemalonu stribui, komunistui ar inkvizitoriui matyti auką, girdėti jos žodžius. Bet net ir žodžių ar atsiprašymo nepakanka. Reikia ne mažiau kaip nemokšos pasąmonės transformacijos. Po to Tiesos, Laisvės ir Prašvitimo vaisiai pranoksta bet kokius tikinčiųjų potyrius ir jų aprašymus.

Su meile, Prem


Prem, ojas@dhyan.eu, 2005 10 05 13:04

Mielieji,

nuostabu, kai žmonės domisi meditacija. Jos vaisiai pranoksta bet ką, ką jau žinote. Taip yra, nes meditacija sujungia sielą su dangumi ir Žeme, su žiedu ir mylimuoju; be galvos ir žodžių, meilėje ir palaimoje.

Meditacija išlaisvina nuo ganytojų, dievų ir kitų išnaudotojų. Jie nemokšoms ir vargšams. Kam jie, jei žolė siekia Žemę ir dangų, paukštis siekia. Keista, kad krikščionims reikia vyskupo ir jo lazdos.

Negerai, kai žurnalistai, tokie kaip Živilė Viteikaitė, rašantys apie meditaciją, aukščiau kelnių nepakyla. Meditacijos centras yra aukščiau širdies centro, gerklėje. Vitaliniame kūne. Tai taip matoma. Melaginga tarnystė baigiasi parkinsonyste, alzheimeryste...

Živilė rašo "per meditacijas buvo praktikuojamas ir fizinis smurtas". Niekada. Tai, kaip rakšties ištraukimui rašyt: "buvo naudojama jėga".

"Yogendra pasivadinęs trisdešimtmetis vyras". Yogendrai yra per penkiasdešimt metų.

"Kažkodėl kilo noras paklausti, ar kurorte galima vartoti alkoholį ir narkotikus".Živilė visiškai nežino savo pasąmonės. Tokie jau krikščionys. Per du tūkstantmečius nė vienas su ja nesusipažino. Reikia ne slampinėti aplink Ašramą, o įeiti. Reikia ne klausinėti iš pasąmonės, o ją transformuoti. Žmogus nepažinęs savo pasąmonės yra pigmėjas, pažinęs ir transformavęs - buda.

"Ošo yra išleidęs pusantro šimto knygų ".Yra išleista per šešis šimtus Ošo knygų ir kiekviena gilesnė nei biblija.

Živilė: "Apskritai, kai paklausdavau ko nors, į ką Yogendra nenorėdavo atsakyti ". Pabandykite panašius klausimus užduoti klinikose ar prezidentūroje ir žiūrėkite, kas vyks. O tai daug arčiau jūsų, nei meditacija ar meditacijos centras.

Komentaruose minėjo kaunietę Ingridą Meilutienę. Ją suvažinėjo girtas iš šv. velykų grįžtantis krikščionis. Vairuotojas iš įvykio vietos pabėgo, surastas, nubaustas administracine bauda. Turtas atiteko artimiems krikščionims.

Meditacija atveria akis, širdį ir sielą. Netikėkite. Patirkite.


Su meile, Prem

Ojas, 2005.10.05-07


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos