LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Pragaro vartai*

Rojus ir pragaras yra ne geografiški, o psichologiški, jie yra jūsų psichologija. Rojus ir pragaras egzistuoja ne po mirties; jie yra čia ir dabar. Kiekvienu momentu atsiveria durys; kiekvienu momentu jūs svyruojate tarp rojaus ir pragaro. Tai vyksta iš momento į momentą; tai neatidėliojama. Momente jūs galite judėti iš pragaro į rojų ar iš rojaus į pragarą.

Pragaras ir rojus yra jumyse. Abejos durys yra labai arti: dešine ranka jūs galite atidaryti vienas, kaire ranka – kitas. Kai tik pasikeičia jūsų protas, jūsų būtis irgi transformuojasi – nuo rojaus į pragarą ar nuo pragaro į rojų. Jei jūs veikiate nesąmoningai, nedėmesingai, jūs esate pragare; kai jūs esate sąmoningas, kai veikiate visiškai dėmesingai, jūs esate rojuje.

Zen meistras Hakuinas (Hakuin) – vienas iš retų žiedų. Pas jį atėjo samurajus, didingas karys, ir paklausė: „Ar yra kur nors pragaras ar rojus? Jei pragaras ir rojus yra, tai kur yra jų vartai? Pro kur aš galiu įeiti? Kaip aš galiu išvengti pragaro ir pasirinkti rojų?“ Jis buvo paprastas karys. Karys visuomet yra paprastas; kitaip jis negali būti kariu. Karys žino tik du dalykus: gyvenimą ir mirtį – gyvenimas visuomet yra ant kortos, iš jo visuomet yra lošiama. Jis visuomet yra paprastas žmogus. Jis neatėjo mokytis tikėjimo. Jis norėjo sužinoti, kur yra vartai, kad galėtų išvengti pragaro ir patektų į rojų.

Hakuinas atsakė tokiu būdu, kad tik karys gali suprasti. Ką padarė Hakuinas? Jis paklausė: „Kas tu esi?“ Karys atsakė: „Aš esu samurajus.“ Japonijoje būti samurajumi yra didelė garbė. Tai reiškia būti tobulu kariu, žmogumi, kuris nė akimirkos nesuabejos atiduodamas savo gyvenimą. Jam gyvenimas ir mirtis tėra žaidimas.

Jis tarė: „Aš esu samurajus, aš esu samurajų vadas. Net imperatoriai gerbia mane.“

Hakuinas nusijuokė: „Tu esi samurajus? Tu atrodai kaip elgeta.“

Samurajaus savigarba buvo užgauta, jo ego įžeistas. Jis pamiršo, ko atėjo. Jis išsiėmė kardą ir buvo jau beužmušąs Hakuiną. Jis pamiršo, kad atėjo pas šį meistrą paklausti, kur yra rojaus vartai, paklausti, kur yra pragaro vartai. Hakuinas nusijuokė ir pasakė: „Tai pragaro vartai. Šiuo kardu, šiuo pykčiu, šiuo ego atveriami pragaro vartai.“ Tai buvo atsakymas, kurį karys galėjo suprasti. Jis iš karto suprato – tai yra vartai. Jis įsidėjo kardą atgal į dėklą.

O Hakuinas kalbėjo: „Taip atsidaro rojaus vartai.“

Pragaras ir rojus yra jumyse, abeji vartai yra jumyse. Kai jūs elgiatės nesąmoningai, atviri pragaro vartai, o kai tampate budrūs ir sąmoningi, atviri rojaus vartai. Kas įvyko su samurajumi? Ar jis buvo sąmoningas, kai ketino užmušti Hakuiną? Ar jis įsisąmonino, ką norėjo padaryti? Ar jis įsisąmonino, ko atėjo? Visas sąmoningumas dingo. Kai ego paima viršų, jūs negalite būti budrus. Ego yra narkotikai, svaigalai, kurie jus padaro visiškai nesąmoningą. Jūs veikiate, bet veiksmas ateina ne iš sąmonės, o iš pasąmonės. O kai jūs elgiatės iš pasąmonės, atsiveria pragaro vartai. Ką bedarytumėte, jei jūs neįsisąmoninate, ką darote, atsiveria pragaro vartai. Samurajus tučtuojau tapo budrus.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2018-12-23


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos