LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Požiūrių yra daug, tikėjimų, dievų yra daug, bet tiesa yra tik viena*

Realybė yra viena, kaip ir viena Žemė, viena žmonija ir viena Visata. Tik žiūrint iš įvairių vietų ji skiriasi. Tiesa irgi yra viena. Tai ne tik gyvenimiška, mokslinė, bet ir gyva tiesa, viską persmelkianti, viską veikianti, bemintė, amžina ir nemirtinga gyva tiesa – patiriama ir patikrinama. Medituojant ir prašvitus sielai visi individai ir visuma atsiduria toje pačioje realybėje, toje pačioje sąmonėje ir tiesoje. Požiūrių yra daug, tikėjimų, dievų yra daug, bet tiesa yra tik viena. Realybėje materija ir sąmonė neatskirtos. Materija yra mieganti, gal net mirusi sąmonė, o sąmonė yra pabudusi, prašvitusi materija.

<...>

Miegantis tiki, tikintis – miega. Tikintis niekada nėra pabudęs, pabudęs niekada nėra tikintis. Sapnas ir tikėjimas yra visiškas susitapatinimas su mintimi, doktrina, pasąmone. Sapnuojantis ir tikintis neabejoja. Abejojimas ir galvojimas yra nežymus atsitapatinimas nuo sapno ar tikėjimo. Abejojimas gali padėti. Pradėjęs abejoti ir galvoti gali nutraukti tikėjimo grandines ir įžengti į pažinimo kelią. Visiškas atsitapatinimas nuo minties ir sapno, doktrinos ir tikėjimo yra meditacija.

<...>

Tikėjimas iki šiol nė vieno neišlaisvino. Protas irgi. Bet nuo tikėjimo teks grįžti į protą ir iš jo vėl pradėti kelionę aukštyn, virš jo. Protas yra gera, tegul ir sudėtinga, bet gera technika. O technika galima tinkamai pasinaudoti. Tai įrodė mokslas ir tai davė daug geresnius rezultatus nei tikėjimai. Tačiau proto nepakaks, nes mintis neįveda į širdį, negrąžina žmogui vientisumo. Jei abejojate, tai jūs esate prote, mintyje, esate atitrūkę nuo žemės, nuo vitališkumo. Teks prie vitališkumo grįžti, nes be gyvybės, be energijos išseksite arba žūsite. Pabandykite justi, jausti, pamatyti, praregėti. Esant jutimui, jausmui, teka gyvybė, teka vitalinė energija, kurią galima transformuoti ir ne kristi, o skristi. Tikrumą juntame, kai teka energija. O tai yra arba žemiau proto, arba aukščiau jo. Jutimai, pojūčiai, jausmas gali jus nuvesti žemiau proto, jei eisite su idėja, prietaru, noru ar tikėjimu, ir gali nuvesti jus aukščiau proto, jei eisite su meile ir sąmoningumu. Gyvybė eina su tiesa, su sąmonės ir kūno evoliucija, darniu jų susijungimu. Gyvybė Žemėje taip evoliucionuoja jau apie keturis milijardus metų.

 Tikėjimas yra blogiau už galvojimą, bet tikėjimas duoda tam tikrą galią. Kai tikintis žmogus kūnu, protu ar vaizduote susitelkia apie tam tikrą idėją ar doktriną, tai sukoncentruoja energiją ir iš to atsiranda jėga. Buka, bet jėga. Kvaili žmonės labai mėgsta jėgą. Kuo kvailesnis žmogus, tuo labiau mėgsta jėgą ir valdžią. Tikėjimas jėgą didina ir veikia kaip strėlė ar kaminas. Jis turi kryptį ir inerciją. Dėl to tikėjimas niekada nėra atviras, lankstus, takus, laisvas. Kaminas sukuria trauką ir įkuria liepsną. Išorinė ugnis degs esant kaminui, vidinė – esant tikėjimui. Tai labai primityvi ir apgaulinga jėga. Kaminas ir tikėjimas nebūna ilgalaikis, nebūna amžinas.

<...>

Medis užaugina sėklą, kuri krinta į dirvą, miršta kaip sėkla ir prisikelia kaip medis. Vėliau medis mirs, bet vietoj jo liks milijonai sėklų, sėklų, virtusių medžiais, sodais. Medžiui nereikia žmogaus, žmogui reikalingas medis. Medžiui nereikia Dievo, Dievui reikalingas medis, žmogus. Dievui ypač reikalingas žmogus. Dievai duoda įsakymus, jie ir jų kariai reikalauja pagarbos, gyvybės ir meilės. Medis gyvavo šimtus milijonus metų iki žmogaus ir iki Dievo. Dievas, aukščiausias žydų Dievas atsirado neseniai, su judaizmu; pagal Bibliją – prieš šešetą tūkstantmečių. Gyvybė Žemėje atsirado beveik milijoną kartų anksčiau. Prieš šešetą tūkstantmečių sukurtas ir žydų bei krikščionių pasaulis. Induizmo dievai atsirado daug anksčiau, keliasdešimt tūkstantmečių anksčiau, bet jie nieko nežinojo, nieko negirdėjo apie žydų Dievą. Žydų Dievas nieko nežinojo apie induistų dievus. Tai Žemei, matyt, buvo palaimos metas. Kai tik vienas Dievas sužino apie kitą, jie pradeda kautis. Kai tik atsirado krikščionių Dievas, o jis gimė kartu su krikščionimis, tarp dievų ir ypač tarp jų pasekėjų prasidėjo karai. Vėliau dar prisidėjo islamo aukščiausias dievas Alachas ir kova tapo dar nuožmesnė. Ji tebesitęsia iki šiol. Ta kova, atrodo, liausis, kai neliks dievų arba žmonių. Taikai dar iki žmonių išsinaikinimo reikalinga meditacija.

<...>

Tikėjimas yra iki protavimo, žemiau proto, meditacija – anapus protavimo, virš proto. Be to, meditacijoje yra ir atvirumas, darna, meilė ir pats sąmoningumas.

 

* - Meditacijos centro Ojas išleistą Prembudos knygą"Meditacija – sielos dalijimasis" galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos