LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

POPIEŽIAUS KELIONIŲ PABALTIJYJE ŠOU IR ĮŽVALGOS

Popiežius lankosi Lietuvoje, po to Latvijoje ir Estijoje. Neša viltį ir tikėjimą, veda žemiau proto. Pažadėtas rojus po mirties – masalas? Žemėje, kūne yra daug lengviau pamatyti, ką kuriame - rojų ar pragarą, nes materiją ir daiktus matome. Kas yra emocijose ir prote galima taip pat matyti, bet tik būnant aukščiau jų, bemintėje sąmonėje.

Kur katalikai sukūrė rojų Žemėje per 2000 metų? Bent techniką, pažangą ir gerovę? Natūrali žmogaus potencija yra gyventi sveikai, turtingai ir džiugiai. Žemė ir dangus tai begaliniai palaiko. Sėkla virsta medžiu ir vaisiais. Natūraliai. Palaikant, sėkla virsta miškais ir sodais. Nusiristi į vargus, ligas ir nelaimes reikia egoizmo ar tikėjimo.

Tikintis popiežius Estiją papeikė dėl jų ištikimybės laisvei, atvirumui, demokratijai ir gerovei. Tai – jo nesąmoningumo ženklas. Popiežius tiki, nes nepažino savęs ir laisvės. Gali tikėti tik tol, kol esi nesąmoningas ir nematantis. Popiežius deja, yra nesąmoningas prote, mintyse, todėl geriausių ir net gerų atsakymų nemato. Nuostabu – pamatyti savo nesąmoningumą. Tai sąmoningumo ir rojaus pradžia ir neišvengiama pabaiga. Darna ir meditacija.

  

Žmogus yra ir gali būti džiugus, laimėje ir meilėje tik anapus proto, sąmonėje. Tai labai paprasta. Popiežiaus veidas, akys ir žodžiai rodo, kad jis – prote. Ne sąmonėje. Nesąmonėje. Būti prote, reiškia būti technikoje, ypač labai išlavintam prote ir pažangioje technikoje nėra blogai, jei esi jo šeimininkas. Bet popiežius nėra proto, kuriame jis yra, šeimininkas. Todėl jis negali nuvesti žmones į gerovę, džiaugsmą ir laimę, anapus proto ir technikos. Visame tame šou ir popse aplink popiežių nėra atsakymų, evoliucijos, pažangos ir laisvės.

Popiežius siūlo grįžti į identifikacijas ir priklausomybes. Tai – nelaimės, nesąmonės ir nelaisvės. Jos – žemiau proto.

Kardinolas iškelia popiežiaus melus https://www.dailymail.co.uk/news/article-6205349/Vatican-cardinal-slams-Pope-Francis-ice-cold-cunning-Machiavellian.html
 Kardinolas iškelia popiežiaus melus https://www.dailymail.co.uk/news/article-6205349/Vatican-cardinal-slams-Pope-Francis-ice-cold-cunning-Machiavellian.html

Popiežius už plėšimą ir žydą siūlo kelias sveika Marijas, vietoj Tiesos – savo Dievą ir atleidimą. Tai neteisingumo, melo ir plėšimo pateisinimas bei plėtra. Tai daro jau du tūkstantmečius. Varguolius, iškrypėlius, pedofilus, alkoholikus, agresorius, kryžininkus, kyšininkus ir pan. ir sukūrė tikėjimai bei asmeniniai ir kolektyviniai ego.

Popiežius ir visi tikintieji neįgali transformuoti seksualinės energijos į džiaugsmą ir meilę, net to nežino ir jie žada vesti minias ir tautas. Pradžioje reikėtų išmokti vesti moterį, vaikus, poroje išmokti transformuoti seksualinę energiją į meilę, tylą ir ekstaziškumą, ir eiti anapus emocijų, minčių, identifikacijų ir priklausomybių. Tuomet jis būtų sąmonėje, be minčių, matyme ir galėtų matyti bei patarti. Bet tuomet, jis nebūtų tikintis ir – katalikas.

Sąmoningas popiežius ne siūlytų išganymą, kaip kerpamoms avims, o pats būtų džiaugsme, meilėje ir laimėje, ir galėtų vesti. Rojus yra anapus vilčių, tikėjimų ir minčių. Einant anapus jų, rojus visiems mums kartu būtų neišvengiamas jau Žemėje.

Prembuda, 2018-09-25


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos