LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Piktnaudžiavimas valdžia*

Kaip Vivekananda pametė raktą

 

Vienintelis piktnaudžiavimo psichinėmis galiomis priešnuodis yra meilė; kitaip visos galios sugadina. Tai gali būti turtai, tai gali būti prestižas, tai gali būti politika arba psichika – nėra jokio skirtumo. Visuomet, kai jūs jaučiatės galingas, jei neturite priešnuodžio savo galiai – meilės, jūsų galia kitiems taps katastrofa, bėda, nes galia apakina. Meilė atveria akis, meilė išvalo jūsų akis... jūsų įžvalga tampa aiški.

Ramakrišnos ašrame Dakšinešvare (Dakshineshwar), Kalkutoje (Calcutta), buvo daug mokinių, o Vivekananda (Vivekananda) jame buvo vienas iš intelektualiausių. Jame buvo ir vienas labai paprastas žmogus, kuris taip pat buvo mokinys, vardu Kalu (Kalu) – neturtingas žmogus. Jis buvo toks tikintis, religingas, emocionalus, kad savo kambaryje turėjo šimtus skirtingų dievų statulų. Anksti ryte jis nusimaudydavo Gange ir pradėdavo melstis tiems dievams – žinoma, visiems vienodai, kad kuris nors nepasijustų įžeistas. Taip praeidavo visa Kalu diena ir visi iš jo šaipydavosi: „Ką tu darai? Užtenka ir vieno dievo!“

Vivekananda buvo žymiausias tarp besišaipančiųjų iš Kalu. Jis sakė: „Tu esi neprotingas; jie tėra tik akmenys! O tu tuščiai leidi gyvenimą.“

Vieną dieną Ramakrišna davė Vivekanandai tam tikrą metodą budrumui praktikuoti: „Eik į savo vienutę, užsidaryk duris ir praktikuok.“ Kai Vivekananda pasiekė tam tikrą pakopą, jis pajuto tokią galią, kad į jo galvą atėjo idėja: „Jei šiuo momentu savo viduje pasakysiu Kalu: „Paimk visus savo dievus ir išmesk juos į Gangą“, tai jis taip ir padarys.“

Ir jis tai padarė, jis pasakė, tik savo vienutėje, tik savyje: „Kalu, tiesiog surink visus savo dievus ir išmesk juos į Gangą.“

Kai Kalu surinko visus savo dievus į didelį maišą ir tempė laiptais žemyn, Ramakrišna pribėgo prie jo ir paklausė: „Ką tu darai?“

Kalu tarė: „Staiga aš išgirdau balsą, – jis turėjo būti paties Dievo, nes nieko nebuvo kambaryje: „Kalu, surink visus savo dievus ir išmesk juos į Gangą“. Jis buvo toks galingas, kad aš negalėjau juo abejoti.“

Ramakrišna tarė: „Grįžk. Sustatyk savo dievus atgal ir aš tau parodysiu, iš kur atėjo tas balsas.“ Jis pasibeldė į Vivekanandos duris. Vivekananda išėjo, o Ramakrišna buvo labai piktas. Jis tarė: „Vivekanada, tai yra netinkamiausias dalykas, kokio aš galėjau tikėtis iš tavęs. Aš tau sakiau būti atsargiam, nesugriauti neturtingo žmogaus gyvenimo. Jis yra toks naiviai nuoširdus, toks mylintis, toks nuostabus žmogus, kaip tu galėjai taip pasielgti? Ateityje tu niekada nepasieksi tokios pat galios.“

Kalbama, kad Vivekananda mirė neprašvitęs. Bet nepaisant to, jis tapo Ramakrišnos įpėdiniu, nes buvo didingas oratorius, turėjo tam tikrą charizmą, poveikį žmonėms, nors pats mirė nelaimingas, nieko nesupratęs. To priežastis buvo tai, kad jis sutrikdė naiviai nuoširdų žmogų, nes įgijo truputį galios, kurią iš karto panaudojo – ir ne kieno nors gerovei, o kažkam pakenkti.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2018-04-16


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos