LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Optimistinė proto būsena*

Taigi aš jums sakau, šias tris dienas palaikykite labai optimistinę proto būseną. Kai eisite šį vakarą miegoti, užmikite pilni optimizmo. Be to, užmikite su įsitikinimu, kad rytoj rytą, kai atsikelsite, kažkas atsitiks, kažkas galės atsitikti, kažkas galės būti padaryta.

Labai svarbi optimistinė nuostata ir gyvenimas su ja. Po daugelio metų pergyvenimų aš priėjau išvadą, kad žmogaus negatyviškumas gali būti toks stiprus, kad net tuomet, kai asmuo pradeda ką nors pasiekti, jis negalės to pamatyti dėl savo negatyviškumo.

  

Prieš kažkiek laiko pas mane ateidavo vyras ir atsivesdavo žmoną. Pirmą kartą, kai mes susitikome, jis pasakė, kad žmona negali miegoti. Jis taip aprašė jos būseną: „Ji negali užmigti be vaistų ir netgi juos vartodama ji gali miegoti tik tris ar keturias valandas. Be to, mano žmona bijo; ją, atrodo, kankina kažkokios keistos problemos. Ji bijo išeiti iš namų, o jei ji namie, tai bijo, kad namas sugrius. Jei nieko nėra šalia, ji bijo, kad vienatvėje ji numirs, taigi nuolat kas nors turi būti šalia jos. Naktį visus savo vaistus ji laiko šalia, bijodama bet kokio nenumatyto atvejo.“

Aš pasiūliau pradėti daryti mažutę meditaciją, kuri jai galėtų būti naudinga. Ji pradėjo tą eksperimentą. Po septynių dienų sutikau jos vyrą ir paklausiau: „Kas atsitiko? Kaip dabar jūsų žmona?“

Jis pasakė: „Labai nedidelis progresas – ji pradėjo geriau miegoti.“

Po savaitės aš vėl jį sutikau ir paklausiau: „Ar yra kokių nors pokyčių?“

 Jis atsakė: „Jos savijauta nelabai pasikeitė, bet ji truputį mažiau bijo.“

Aš jį vėl sutikau po septynių dienų ir paklausiau: „Ar kas nors atsitiko?“

„Nieko reikšmingo“, – pasakė jis. „Ji dabar jau gali truputį miegoti, mažiau bijo ir nelaiko arti savęs vaistų – nieko ypatingo.“

Aš tai vadinu negatyviu požiūriu. Net jei šis žmogus ką nors patirs, jis nesugebės to pamatyti, atpažinti. Negatyvus požiūris tame asmenyje yra įsišaknijęs. Tai reiškia, asmuo su negatyviu požiūriu nieko nepatirs, o jeigu net ką nors patirs, jis negalės to atpažinti – daug to, kas galėtų kitu atveju atsitikti, bus sulaikyta.

Šalia pozityvios nuostatos aš jums taip pat siūlau šias tris dienas galvoti tik apie tai, kas jums atsitinka – nebandykite galvoti apie tai, ko jums neatsitinka. Kas jums beatsitiktų šias tris dienas, stebėkite. Visiškai pamirškite tai, ko jums neatsitinka, ko negalėjo atsitikti. Prisiminkite tik tai, ką patyrėte. Jei patyrėte tik truputį taikos, ar tylos, puoselėkite tai. Jūs įgysite vilties ir tai skatins jus eiti į priekį. Jei puoselėsite kažką, ko jums neatsitinka, tuomet jūsų varomoji jėga bus prarasta ir tai, kas iš tikrųjų atsitiko, bus suardyta.

Taigi šias tris dienas savo meditaciniuose eksperimentuose skirkite dėmesį kiekvienam mažam dalykui, kurį patyrėte, ir padarykite tai savo progreso pagrindu. Neduokite energijos niekam, ko neatsitiko.

Žmogus visuomet buvo nelaimingas dėl to, kad pamiršo, ką jis turi, ir bando gauti tai, ko neturi. Turėti gyvenime tokį pagrindą yra absoliučiai klaidinga. Būkite tas, kuris supranta, ką turi, ir gyvena ant tokio pagrindo.

Aš kažkur skaičiau, kad vienas asmuo skundėsi kitam: „Esu labai neturtingas žmogus, aš nieko neturiu.“

Antrasis žmogus tarė: „Jeigu tu esi labai neturtingas, tu gali padaryti tokį dalyką: aš noriu dešinės tavo akies. Aš tau duosiu už ją penkis tūkstančius rupijų. Paimk tuos penkis tūkstančius rupijų ir duok man savo dešinę akį.“

Pirmasis žmogus pasakė: „Tai labai sunku, aš negaliu duoti savo dešinės akies.“

Tuomet antrasis žmogus pasiūlė: „Aš tau duosiu dešimt tūkstančių rupijų už abi akis.“

Pirmasis žmogus ištarė: „Dešimt tūkstančių rupijų! Už jas aš negaliu duoti savo akių.“

Antrasis žmogus pasiūlė: „Aš tau duosiu penkiasdešimt tūkstančių rupijų, jeigu atiduosi man savo gyvybę.“

Pirmasis žmogus sušuko: „Bet tai neįmanoma! Aš negaliu atiduoti savo gyvybės.“

Antrasis žmogus pasakė: „Tai rodo, kad tu turi daug vertingų dalykų. Tu turi dvi akis, kurių neparduodi už dešimt tūkstančių rupijų, ir turi gyvybę, o sakei, kad nieko neturi!“

Aš kalbu apie tokio tipo asmenis ir apie tokio tipo mąstymą. Vertinkite tai, ką turite, ir tai, kas atsitinka meditaciniuose potyriuose. Galvokite apie tai, kalbėkite apie tai, nes ar tai bus patirta, ar ne, daugiau priklauso nuo tokio mąstymo būdo – jūsų optimizmas sukurs dar daugiau. O apie tai, ko jūs neturite…

Pas mane ateidavo moteris – ji buvo labai apsišvietusi, koledžo profesorė, sanskrito žinovė. Ji dalyvavo septynių dienų meditacijos stovykloje. Po pirmos meditacijos stovyklos dienos atėjo pas mane ir pasakė: „Atleiskite man, bet aš nepatiriu jokios vienovės su dieviškumu.“

Tai buvo tik pirma eksperimento diena, o ji pasakė, kad nesusitinka su dieviškumu!

Aš pasakiau: „Jeigu jūs būtumėte sutikusi dieviškumą, tai būtų buvę pavojinga, nes jeigu jūs galėtumėte sutikti dieviškumą taip lengvai, jūs jo nevertintumėte.“ Be to, aš dar pasakiau: „Asmuo turėtų būti iš tikrųjų bukaprotis, jei galvotų, jog tyliai pasėdėjęs užmerktomis akimis dešimt minučių, bus pasiruošęs pažinti dieviškumą.“

Jei patirsite nors mažiausią tylos spindulėlį, laikykite, kad jūs pamatėte visą saulę, nes net mažiausias šviesos potyris padės pasiekti saulę. Jei sėdžiu tamsiame kambaryje ir pamatau silpną šviesos spindulėlį, aš galiu svarstyti dvejopai. Vienas kelias būtų sakyti: „Kas yra silpnas šviesos spindulėlis, palyginus su gilia tamsa, kuri mane supa? Ką gali padaryti silpnas šviesos spindulėlis, kai tiek daug tamsos aplink mane?“

Kitas būdas galvoti būtų toks: „Nepaisant visos šios tamsos, man prieinamas mažiausiai vienas šviesos spindulys. Jeigu aš eisiu pagal šį mažą šviesos spindulį, aš galiu pasiekti šaltinį, kuris yra saulė.“ Štai kodėl aš jums nesakau galvoti apie visą tamsą; jei yra netgi blyškiausias, silpniausias šviesos spindulėlis, koncentruokitės į jį. Jis žadins jumyse pozityvią viziją.

Paprastai jūsų gyvenime yra kaip tik priešingai. Jei aš rodau rožės krūmą, jūs galite sakyti: „Į ką ten žiūrėti? Egzistencija yra tokia neteisinga, joje yra tik trys ar keturi žiedai ir tūkstančiai spyglių.“ Tai yra vienas būdas matyti rožės krūmą ir sakyti: „Egzistencija yra tokia neteisinga! Čia yra tūkstančiai spyglių ir tik keletas rožių žiedų.“ Tai yra vienas pajautos, nuostatos būdas. Kitas būdas būtų sakyti: „Egzistencija yra tokia paslaptinga: tarp šių tūkstančių spyglių ji sukuria rožę.“ Jūs galite tai matyti ir sakyti: „Rožė tarp visų šitų spyglių… Ar tai ne paslaptingas pasaulis! Tai iš tikrųjų atrodo kaip stebuklas, – rožė gali žydėti tarp visų šitų spyglių.“

Aš jūsų prašyčiau priimti antrą nuostatą. Per šias tris dienas laikykite pamatu mažiausią vilties spindulėlį, kurį matote meditacijoje, ir tegul jis tampa ryškesniu.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2019-03-11


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos