LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

O kokia yra meilė kitam asmeniui?*

Jeigu meilė gimė dėl kito – ji nebrandi. Pati meilė turi turėti laisvę tekėti arba ne. Jei ji nelaisva, jei ji spaudžiama mintimi ar įsivaizdavimu – ji nebus pilnatviška, besąlyginė. Tuomet besąlyginė meilė taps sąlygota, užprogramuota ir dėl to turinti savyje tam tikrą kryptį, jėgą, smurtą, programą. Jūs galite pajausti, ar žmogus atėjo pas jus dėl meilės, ar dėl ko nors kito, dėl kokios nors sąlygos, savybės.

  

Jeigu žmogus myli dėl to, jog jūs turtingi, gražūs ar įtakingi, tai jis jūsų nemyli. Jei jūs tapsite neturtingi, negražūs ar neįtakingi, jis nustos jus mylėti ir nueis pas kitą. Tai nėra besąlyginė meilė. Jeigu žmogus jus myli tik todėl, jog tarp jūsų teka meilė, tik todėl, jog jūsų širdys rezonuoja ir viena kitą atveria, tai tokia meilė nėra dėl ko nors. Žinoma, jei šalia tokios meilės dar yra grožis, sveikata ir turtai, tai tebūna. Tai meilę praturtina, pagražina, bet ji tekės ir be šių savybių.

Jeigu veiksmas ar meilė gimsta kaip žiedo žydėjimas, iš vidaus, iš prigimties, tai brandu. Meilė, orientuota į kitą, yra nesubrendusi meilė. Kai meilė subręsta, ji į nieką neorientuota. Gėlė nežydi kam nors. Net jei meilė skirta jūsų Dievui, ji dar nesubrendusi. Meilė iš subrendusios širdies sklinda kaip aromatas iš gėlės, kaip lietus iš dangaus, kaip vaisiai nuo medžio ar šviesa iš žvaigždės. Šviesa, giesmė, meilė gimsta, atsiskiria nuo šaltinio ir gyvena savo prigimtinį gyvenimą. Jeigu esate šalia ar toli, o jūsų širdis atvira – ji įtekės į jus. Bet ne todėl, jog be jos negalite, o todėl, jog ją labiausiai atitinkate, papildote.

Meilė kitam yra sąlygota, suvaržanti meilė. Tam, kad meilė tekėtų į kitą, ją reikia atnešti iki kito, nukreipti į kitą. Tokia meilė bus panaši į magnetofoninę lakštingalos giesmę. Magnetofoną lengva atnešti ir įjungti. Bet tuomet ji bus negyva, vienoda ir greitai įkyrės. Gyva giesmė ir gyva meilė visuomet nauja ir teka savais keliais. Atnešta gyva lakštingala gali ir negiedoti vyrui ar žmonai, nes gyva lakštingala gali geisti laisvės ir giedoti tik tuomet, kai bus laiminga. Meilės reikia ieškoti, kaip ir paukščio giesmės. Sąlygota meilė, kito nukreipta į jus ar jūsų – į kitą, gal ir bus geriau nei nieko, bet jos nepakaks. Beveik visose šeimose, beveik visose porose tokia sąlygota meile vyrai kankina moteris, o moterys – vyrus. Deja, paprastai jie net nežino, kaip gyventi ir mylėti nekankinant. Atrodo, kad jie jaučia malonumą, kai vienas kitą kankina. Jie baksnoja vienas kitą, kaip netikęs šeimininkas lakštingalą ir tikisi įkvepiančios giesmės. Vergai, baudžiauninkai ir tarnai negieda meilės ir laisvės giesmės.

Meilei reikalinga ne šeima, o mylimieji. Jeigu dviem žmonėms reikalinga meilė, jei jie jos ieško ir ja dalijasi, tai meilė tarp mylimųjų gali tekėti visą gyvenimą. Žmogui reikalinga laisvė ir meilė. Žmogui reikia ne mažiau kaip meilės laisvėje ir laisvės meilėje. Aš besąlygiškai esu už laisvą meilę, nes tik laisva ir besąlygiška meilė žmogų pagirdo.

 

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Anglišką knygos versiją "Meditation: Body Soul Balance" e-formatu galite rasti Amazon https://www.amazon.com/dp/B087PD8TRP.

Atnaujinta 2021-09-21


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos