LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Nuo Markso ir minties iki europarlamentarų ir išminties

Stoviu aerouosto eilėje skrydžiui iš Frankfurto į Vilnių ir girdžiu, kaip dvi moteriškės čiauška apie Marksą, Engelsą ir Leniną. Neišsiaiškino, kuris klasikas internacionalistas ir ką sakė. Žiū, kažkur matytos moteriškės. Ogi prieš mane stovi ir čiauška europarlamentarės p. A. Maldeikienė ir p. R.Juknevičienė.

Mane domina, ar žmonės kalbasi ir elgiasi sąmoningai ar nesąmoningai. Tai iš karto juntasi, jaučiasi ir matosi. Tai svarbiausia. Svarbiausia, ar žmogus žiūri ir mato mintis ir emocijas, per kurias kalba, ar mato ir įsisąmonina, kad kalba per mintį – nesąmoningai, ar kalba ne per mintį ir sąmoningai? Jei stovi ar sėdi sąmoningai, tai ir ramiai, relaksuotai, palaimingai. Sąmonė be minčių, kaip ir be lakstymo po kambarį ar lėktuvą - aukšta sąmonė - sanskrite vadinama čita. Rytai sako sat-čit-anad = per tiesą – bemintę sąmonę – pasekmė palaima.

Sąmonė iš karto keičia energetiką, aurą, protą, emocijas, draugiškumą, atsipalaidavimą. Tai aiškiai parodo ir veidas, kūnas. Jei esame sąmonėje, kalbame iš sąmonės, viskas atpalaiduota, žmogus, laidus ir takus, meilėje ir palaimoje. Jei kalba per mintį, vitalinę varžą, puslaidininkį, veidas, rankos, visas kūnas įtempti, sukaustyti, todėl bukoki. Mintis įtempia, botulinas, anestetikai, alkoholis, narkotikai atpalaiduoja nesąmoningai, o sąmonė – sąmoningai. Pirmu atveju, žmogus bjaurėja, antru – gražėja.

O! Lėktuve aplink apsėdo daugiau nei pusė Lietuvos europarlamentarų. Aštuoni. Skridome biznio klase, aš su partnere iš mokslinės konferencijos, vykusios JAV.

Esant sąmonėje matoma, kad visos, tarp jų ypač individualios ir kolektyvinės mintys visuomet yra su polinkiu. Jos niekuomet nesubalansuoja, jos iškreipia. Todėl teisingumo, tiesos žmogus visuomet kalba ne per mintis – ne per vitalines varžas ir puslaidininkius, o atpalaiduotai ir laidžiai. Tuomet žiūri ir matai tiesiai ir skaidriai, matai tiesą ir teisingumą ir vengi melo ir teisiškumo. Tuomet matai ir, ar kitas žiūri ir mato iš sąmonės ar iš pasąmonės = nesąmonės. Jeigu iš minties, tai iš nesąmonės. Blogai, kai žmogus kalba ir nemato, kad kalba per polinkį, kolektyvinę, tautinę mintį, filtrą, ar dar blogiau - per tikėjimą.

Sąmoningas negalvoja, galvojantis – nesąmoningas. Tikintis – žemiau minties. Išeitis - judėti link universalios minties ar, dar geriau - link išminties, link aukštos sąmonės, bemintės sąmonės - čitos.

Pasukus galvą - prieš akis p. Valdemar Tomaševski. Rankos, veidas ir protas įtempti, niekaip negali nurimti. Visa europarlamentarų grupelė žiūri per mintis, ne per vieną, o per daug kolektyvinių minčių. Gyvūnai minčių nemato, žmonėms laikas jas matyti. Tik tuomet bus galima taika ir gerovė.

Laikas mokytis ir šviestis apie mintis ir protą ir jų poveikį, nes jie įtempia, padidina tiek turtą ir neturtą, laimę ir nelaimes dešimtis, šimtus kartų. Tikėjimuose ir prote įstrigę suaugėliai ir paaugliai ieško laimės ir atsipalaidavimo. Prieinami tik alkoholis, narkotikai, įvairūs chemikalai. Niekas nežino apie tiesą, sąmonę ir meditaciją praktiškai. Bent jau Lietuvoje iki šiol. Viena europarlamentarė prieš akis gurkšteli taurelę stipresnės. Atsipalaidavimui. Suprantama.

Mintys, kalbos, nesąmoningos kalbos net apie sąmonę, spaudžia, vargina. Tikintieji ir galvočiai visuomet įsitempę. Čitoje žmogus atsipalaidavęs, tiesus, lengvas, sveikas, laimingas, turtingas. Be viršsvorio, viršturčio ir viršpročio.

Kur atsakymas? Atsakymai ir kitos įžvalgos tęsinyje.

Su meile,

Prembuda

Atnaujinta 2022-05-23

 

 

 Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos