LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Nuo ko pradėti mokytis meditacijos? *

Ojas MC © 
Ojas MC © 

Mokytis medituoti reikia kiekvienam skirtingai ir tai priklauso nuo to, kur esate, apie ką sukoncentruotas jūsų vitališkumas ir sąmonė. Šis klausimas primena žmogų, kuris domisi, nuo ko pradėti skrydį į kosmosą. Pradžia sunkiausia; pradžioje tai atrodo arba labai lengva, arba neįmanoma. Abu požiūriai nėra teisingi. Tai nei lengva, nei neįmanoma. Patyręs meditaciją žmogus neabejotinai medituos, nes nėra nieko kilnesnio ir gražesnio už meditaciją. Meditacija visapusiškiausiai praturtins ir palaimins žmogų. Tai nesulyginama su darbu, malda, aukojimu ar sportu. Juose nėra darnos, individo ir Kosmoso vienovės. Meditacija yra kosminis fenomenas, nes ir pats žmogus yra kosminis – kūniškai ir dvasiškai.

Meditacija yra metodas, vedantis į natūralią žmogaus darnos ir palaimos būseną, kosminę palaimos būseną, nes ji yra natūrali žmogaus galimybė. Dar daugiau. Meditacija išlaisvina žmogų iš žmonių, žemės ir dievų nelaisvės, atveria jam vidinį Kosmosą, palaimos ir nemirtingumo šaltinį. Deja, paprastai žmonės yra labai toli nuo tokios būsenos, yra nelaimingi ir tik tiki, svajoja apie laimę, bet per mažai daro, kad būtų laimingi. Tai labai žemiška, labai lietuviška, krikščioniška. Niekas nėra girdėjęs, kad lietuvis ar krikščionis būtų taip giliai ieškojęs tiesos, kad pabustų, prašvistų. Tai atspindi mūsų pasąmonę, mūsų būseną, padėtį. Norint suprasti, nuo ko pradėti, viena vertus, reikia pažiūrėti, kur esame, o kita vertus – į kur einame. Sakai, jog eini į meditaciją. Ar eisi į meditaciją sužinojusi, kad ji neprieinama meluojant, smurtaujant, valdant, tikint?

<...>

Tai, kas lieka pašalinus nelaimingumo ir nemeditatyvumo priežastis, yra palaimingumas ir meditacija. Meditacija lieka supratus mūsų nenatūralumo, įtampų, išsekimo, uždarumo, teisimo, susidvejinimo ir koncentracijos potraukį, jų priežastis. Mano, meditatorių, budų patyrimas visiškai paneigia klaidingą tradicinį krikščionišką požiūrį, kad žmogus negali būti palaimingas Žemėje. Tai šiandien įmanoma. Anuomet Gautama Buda negalėjo pilnatviškai sujungti dvasios su kūnu, nes Rytai nesidomėjo pasauliu, nebuvo išvystyto mokslo, šiuolaikinės technikos ir technologijų, kurios įgalina nesmurtaujant prieš gyvūnus ir jų nežudant atlikti sunkius darbus, auginti ir gaminti maistą, išgydyti daugumą ligų. Smurtaujantis prieš gyvūnus ir juos žudantis žmogus niekada nepatirs palaimos, tuo labiau aukščiausios palaimos, nirvanos, nes smurtas ir žudymas teršia ne tik išorinį fizinį, bet ir vidinius astralinį bei mentalinį kūnus. Meditatorius turi laikytis kūno ir psichohigienos – nesmurtauti, nemeluoti.

<...>

Ojas MC © 
Ojas MC © 

Naudinga šiek tiek žvilgtelėti ir į meditatoriaus kelią. Priklausomai nuo žmogaus potraukių ir sąmonės subtilumo, santykinai galima išskirti keturis meditatoriaus kelio etapus. Pirmas etapas ar žingsnis į meditaciją, į sąmoningumą yra mokymasis atpalaiduoti, vitalizuoti ir liudyti savo kūną. Iš lėto, iš lėto pradedame įsisąmoninti savo gestus, kvėpavimą, kiekvieną judesį, pojūčius, fizinio kūno energijas, vitališkumą. Kūnas atsipalaiduoja, susiderina. Liudijimas atsitinka atsitapatinus nuo kūno.

 Antrame etape pradedame įsisąmoninti savo emocijas, jausmus, vitališkumo – gyvo elektriškumo – tekėjimą per fizinį kūną į protą ir atvirkščiai. Įsisąmoninus visas baimes, pykčius, liūdesius, pašalinus jų priežastis, visos emocijos yra transformuojamos į gyvą kylantį vitališkumą, kuris užpildo protą, o vėliau ir širdį. Tuomet atsitinka atsitapatinamas nuo vitališkumo, emocijų, jausmų, jų liudijimas.

Trečiame žingsnyje įsisąmoniname visus asmeninius ir kolektyvinius įsivaizdavimus, mintis, idėjas, tikėjimus, nuotaikas, jų nepalaikome, liudijame ir nuo jų atsitapatiname. Šie dalykai yra daug subtilesni negu kūnas. Šiuos tris dalykus reikia padaryti mums, kai kada per pastangas.

Ketvirtas dalykas atsitinka savaime. Tai meditacija. Tuomet žmogaus kūnas, emocijos, vitališkumas, protas ir nuotaikos susiderina, tampa darnia visuma, orkestru. Panašiai kaip pašalinus ligos priežastis ir pasekmes kūnas išgyja, o auginant rožę – ji užauga ir pražysta. Tai egzistencijos atsakas mums, kad praėjome pirmus tris. Meditacija ir ją lydinti meilė, inteligentiškumas, palaima toliau auga, gilėja iki prašvitimo, iki savo sąmoningumo įsisąmoninimo. Ego dingsta prašvintant, kiautui pratrūkstant, sielai tapus buda. Lyg sėklai tapus medžiu ar kiaušiniui – paukščiu. Po to liudijimas ir meditacija yra natūrali mūsų būsena. Ošo patvirtina, jog tai vienintelis dalykas, kuris niekada nemiršta.

 

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos