LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Jūs kviečiate mus nesikabinti į mintis. Ar tai taip pat tinka ir geroms mintims?*

Jeigu jūs norite pažinti realią savastį, jūs turite ištrūkti iš abiejų, gėrio ir blogio, ir tapti tuščiu, beturiniu. Geros mintys, blogos mintys – visos jos yra įgyti dalykai. Jos atėjo iš išorės: jos yra du dalykai, prisiimti vidun. Jūsų reali prigimtis yra paslėpta už jų, ji yra anapus jų uždangos. Mintys, kaip tokios, yra uždanga. Jos yra panašios į grandines, kurios laiko jus surakintus. Būtina tas grandines nutraukti. Nėra jokio skirtumo, ar grandinės yra iš geležies, ar iš aukso.

Viskas, kas tik ateina iš išorės, yra įgytas dalykas, sukauptas. Nekaupimas reiškia tyros sąmonės būseną, kurioje nėra jokių įspūdžių iš išorės. Sielos atskleidimas tampa įmanomas tik tuomet, kai nėra jokių sąlygotumų. O tam reikia nesąlygoto proto pamato. Bet mes esame pilni minčių. O tie, kurie yra religingi, netgi pilnesni religinių minčių. Štai kas suprantama posakiu „būti religingam”! Prisipildymas šventraščių yra laikomas religingumu. Tai yra visiškai klaidinga.

Vieną kartą meistras pasakė vienam iš savo išsimokslinusių mokinių: „Visa kita yra gerai, bet tavyje vis dar yra vienas trūkumas.” Daug dienų mokinys galvojo apie tai, bet savo veiksmuose ir elgsenoje negalėjo surasti jokio trūkumo, todėl apie tai paklausė meistro. Meistras atsakė: „Tu apskritai turi per daug religijos savyje. Tu esi jos persipildęs. Tai yra vienintelis trūkumas, kuris lieka tavyje, bet tai nėra įprastas trūkumas.”

Kaip gali būti per daug religijos? Taip, prote gali būti prikimšta per daug religinių šventraščių, per daug religingų minčių. Tai taip apsunkina jūsų protą, kad jis negali skristi į tiesos dangų. Štai kodėl aš kviečiu jus tapti tuščiais. Visiškai ištrūkite iš visų minčių, visų įspūdžių ir po to matykite, kas atsitinka toje tuštumoje. Toje tuštumoje, vakuume vyksta didžiausias gyvenimo stebuklas. Tas vakuumas atveda jus akis į akį su savimi. Nėra didesnio stebuklo už šį, nes kai tik stovite akis į akį su savimi, jūs stovite akis į akį su Dievu.

Aš noriu nugalėti savo protą, bet tai, atrodo, neįmanoma, tačiau jūs sakote, kad tai yra labai lengvas dalykas. Ką jūs turite omenyje?

Pačioje mintyje nugalėti aš matau negalimumo nugalėti sėklą. Būtent tai ir yra klaida, kuri neleidžia žmogui nugalėti. Jeigu jūs norite nugalėti savo šešėlį, ar galite tai padaryti? Kai tik jūs pažįstate šešėlį esant šešėliu, jūs jį nugalite. Šešėlis nėra nugalimas, jis yra tiesiog pažįstamas. Tai, kas tinka šešėliui, taip pat tinka ir protui. Aš kviečiu jus pažinti protą, o ne jį nugalėti.

Vieną kartą kažkas pagarbiai paklausė Bodhidharmos: „Mano protas yra labai neramus. Prašau parodyti man būdą jį nuraminti.” Atsakydamas Bodhidharma uždavė klausimą: „Kur yra tavo protas? Atnešk jį man ir aš jį nuraminsiu.” Žmogus pasakė: „Tai ir yra sunkumas. Jis išsisuka nuo visų mano pastangų jį pagauti.”

Bodhidharma statula Kencho-ji šventykloje 
Bodhidharma statula Kencho-ji šventykloje 

Jeigu aš būčiau buvęs Bodhidharmos vietoje, būčiau po to pasakęs: „Nemėgink jo pagauti, paleisk jį. Pats tavo troškimas jį pagauti ir yra jo neramumas. Ar kada nors gali pagauti šešėlį?” Ar žinote, ką dar tuomet pasakė Bodhidharma? Jis pasakė: „Pažiūrėk, aš jį nuraminau, ar ne?”

Jeigu jūs galėtumėte tik stebėti savo protą ir nemėgintumėte jo pagauti ar nugalėti, jūs jo daugiau neaptiktumėte. Senais laikais, nuimant balną nuo arklio, būdavo klausiama, ar geriau būtų pririšti žirgą, ar įtempti vadžias. Šie du metodai taip pat buvo skirti nugalėti protą, jį kontroliuoti. Bet aš nenurodau nė vieno iš šių dviejų metodų. Aš kviečiu jus visų pirma pažiūrėti, ar ten iš tikrųjų yra arklys. Aiškėja, kad jūs varginate, kinkote ir balnojate tą, kas iš viso neegzistuoja. Abi pastangos yra klaidingos, nes nėra arklio. Arklys yra jūsų nesąmoningumo šešėlis. Jeigu jūs pabusite, nebus nei arklio, nei proto, kurį reikėtų nugalėti ar kontroliuoti.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

 

Atnaujinta 2016-08-09


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos