LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Ne-protas*

Aukščiausias ir neišreiškiamas

 

Ne-proto būsena yra dieviškumo būsena. Dievas – tai ne mintis, o bemintiškumo potyris. Tai ne proto turinys; tai sprogimas, kai protas yra tuščias. Tai ne objektas, kurį jūs galite pamatyti; tai pati geba matyti. Tai ne matomasis, o matantysis. Tai nepanašu į debesis, kurie dengia dangų, o pats dangus, kai jame nėra debesų. Tai tuščias dangus.

Kai sąmonė nejuda į jokį objektą išorėn, kai nėra ko matyti, nėra apie ką galvoti, o aplink tik tuštuma, tuomet įkrentama į save. Nėra kur eiti – tuomet atsipalaiduojama savo šaltinyje, o tas šaltinis yra Dievas.

Jūsų vidinė būsena – tai ne kas kita, o vidinis dangus. Dangus yra tuščias, bet būtent tuščias dangus apima viską, visą egzistenciją: saulę, mėnulį, žvaigždes, žemę, planetas. Būtent tuščias dangus suteikia erdvę viskam, kas yra. Būtent tuščias dangus yra visos egzistencijos pamatas. Daiktai ateina ir nueina, o dangus išlieka toks pats.

Lygiai taip pat jūs turite vidinį dangų, kuris taip pat tuščias. Debesys atslenka ir nuslenka, planetos gimsta ir dingsta, žvaigždės suspindi ir miršta, o vidinis dangus lieka toks pats, nepaliestas, nesuteptas, neįbrėžtas. Mes šį vidinį dangų vadiname sakšin, liudijimu, o tai ir yra visos meditacijos tikslas.

Įeikite vidun, džiaukitės vidiniu dangumi. Prisiminkite: viskas, ką matote, nesate jūs. Jūs galite matyti mintis, todėl jūs nesate mintys; jūs galite matyti jausmus, todėl jūs nesate jausmai; jūs galite matyti savo sapnus, troškimus, prisiminimus, vaizdinius, projekcijas – todėl jūs nesate jie. Eliminuokite toliau viską, ką galite matyti. Tuomet vieną dieną ateis nuostabus momentas, reikšmingiausias gyvenimo momentas, kai nelieka nieko, kas dar gali būti paleista. Viskas, kas matoma, išnyko ir liko tik regėtojas. Tas regėtojas yra tuščias dangus.

Pažinti tai – reiškia būti bebaimiam, pažinti tai – reiškia būti pilnam meilės. Pažinti tai – tai būti Dievu, būti nemirtingam.

  

Dangaus negalima užteršti, negalima jame palikti atspaudų ar žymių. Galime piešti ant vandens, bet brėžiamos linijos iš karto pranyksta; bet jeigu linijas įrėšime ant akmens, jos liks tūkstančius metų. Danguje negalima įbrėžti linijų, todėl nereikia svarstyti, ar jos pranyks. Prašom suprasti šį skirtumą. Linijos negali būti nupieštos danguje. Aš galiu vedžioti pirštu po dangų, bet pirštui judant linijų nelieka, todėl ir klausimas, ar jos išnyksta, tiesiog neiškyla.

Tą dieną, kai asmuo patenka anapus proto, kai sąmonė transcendentuoja protą, jis patiria tai kaip dangų; iki šiol jokios linijos ar žymės niekada nebuvo nupieštos ant sielos. Ji amžinai tyra, amžinai švyti, niekada nesutepta.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą įžvalgų ir alegorijų knygą su kortomis Ošo transformacijos taro galima rasti.  

 

Atnaujinta 2017-08-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos