LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Naujojo žmogaus gimimas

Jums buvo pasakyta tikėti šventraščiais, tikėti Dievo žodžiais, tikėti religijos mokytojais. Aš visai to nesakau. Aš sakau: tikėkite savimi. Tik pažindami save jūs galite pažinti tai, kas yra šventraščiuose, kokie yra Dievo žodžiai. Tas, kuris netiki savimi, aptinka, kad visi kiti jo tikėjimai yra beprasmiai. Argi galite stovėti ant kieno nors kito kojų, jeigu negalite stovėti ant savų? Buda pasakė: „Būkite šviesa sau. Būkite savo paties prieglobsčiu. Nėra tinkamo prieglobsčio, išskyrus savasties prieglobstį.” Aš sakau tą patį dalyką.

  

Vieną naktį kažkoks vienuolis, atsisveikindamas su kitu, pas kurį svečiavosi, pasakė: „Naktis labai tamsi. Kaip aš matysiu, kur eiti?” Šeimininkas uždegė žibintą ir padavė jį savo svečiui. Bet kai svečias leidosi laiptais žemyn, šeimininkas užgesino žibintą. Vėl tapo tamsu. Tuomet šeimininkas pasakė: „Mano žibintas negalės apšviesti tavo kelio. Tam tau reikia turėti nuosavą žibintą.” Svečias suprato vienuolio patarimą ir šis supratimas tapo šviesos, kuri niekada negali būti nei užgesinta, nei atimta, gimimu jo gyvenimo kelyje.

Dvasinė praktika nėra tik gyvenimo dalis, fragmentas, ji yra jo visuma. Jūsų stovėjimas, sėdėjimas, kalbėjimas, juokas – visa turi būti jos apimta. Tik tuomet ji yra prasminga ir natūrali. Religija nebus tikra tik kokiu nors ypatingu veiksmu, panašiai kaip garbinimas ar malda, ji yra gyvenimo būdas, kuriame visas jūsų gyvenimas tampa garbinimu, malda. Ji – ne ritualas, ji – gyvenimo būdas. Šia prasme jokia religija nėra religinga, tik individas tampa religingas. Joks elgesys nėra religinis, o gyvenimas yra religinis.

Tik išsilaisvinant iš ego, iš „aš” vergovės, sąmonė pakyla virš individo ir tampa viena su visuma. Panašiai kaip ir molinis ąsotis atskiria vandenyno vandenį nuo vandenyno, mirtingas ego aptvaras atskiria individą nuo tiesos.

Kas yra šis ego, šis „aš”? Ar kada nors jo ieškojote savo viduje? Jis ten yra tik todėl, kad jūs niekada jo neieškojote. Kai aš mėginau surasti save, atradau, kad jis neegzistuoja.

Vieną tylų momentą įeikite savo vidun ir žiūrėkite. Niekur nerandamas joks „aš”. „Aš” neegzistuoja. Tai yra tik į jūsų būtį dėl socialinės naudos įvesta iliuzija. Kaip jūs turite vardą, turite ir savo ego. Abu yra dėl naudos, o ne dėl tiesos. Tai, kas yra jumyse, neturi nei vardo, nei ego.

Nėra tokio dalyko kaip įeiti į nirvaną, mokšą, išsilaisvinti, įeiti į sielą. Kaip jūs galite įeiti į vietą, kurios niekada nepalikote? Tuomet kas gi atsitinka? Nėra tokio dalyko kaip įėjimas į nirvaną, o atsitinka tai, kad pasaulis, į kurį jūs buvote įtrauktas, ištirpsta kaip sapnas ir jūs aptinkate save savastyje. Šis potyris visai nėra panašus į ėjimą kurion nors vieton, jis daugiau panašus į savęs aptikimą ant lovos staiga nutrūkus kelionei, kurioje jūs buvote sapne. Kadangi jūs niekur nebuvote išvykę, nekyla sugrįžimo klausimas; kadangi jūs nieko nepametėte, visa kalba apie radimą yra beprasmė. Jūs tik sapnuojate sapną; visos jūsų idėjos, kad išvykote ir kažką pametėte, yra tik sapne. Taigi jums nereikia nei kur nors sugrįžti, nei ką nors surasti. Jums tereikia atsibusti. <...>

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

Atnaujinta 2018-05-21


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos