LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Natūralus moralumas *

III dalis

<...>Ši sutra nusipelno viso jūsų dėmesio: stebėjimas ne tik sukuria pažinimą, bet taip pat ir transformuoja. Iš tikrųjų, stebėjimas atneša supratimą, o supratimas – transformaciją. Supratimo revoliucija yra gyvenimo transformacija. Panašiai nukasus žemę medžio šaknys atidengiamos šviesai tam, kad jas pažintume. Tai ne tik suteiks galimybę pažinti šaknis, bet jų ištraukimas iš tamsos ir atskyrimas nuo žemės reikš ir jų mirtį. Viena vertus, aš pamatysiu medžio šaknis, kita vertus, bus sunaikintos šakos.

Stebėjimas gali tapti troškimo ir aistros šaknų mirtimi. Jos negali pakęsti šviesos. Blogis negali pakęsti pažinimo. Sokratas, sakydamas „Žinojimas yra dorybė“, tikriausiai būtent tai ir turėjo omenyje. Aš irgi sakau tą patį: žinojimas yra dorybė; nemokšiškumas yra blogis. Šviesa yra reali moralė; tamsa – amoralumas.

  

Stebėjimas, nuolatinis savęs, nesąmoningų proto polinkių stebėjimas pabudina sąmoningumą ir sudaro sąlygas jam įsiskverbti į nesąmoningą protą. Nesąmoningumas įeina į sąmoningumą per stingulio, nebudrumo, apsinuodijimo bei neatidumo duris ir jį nugali. Mes pamatėme, kad gyvuliški instinktai ir polinkiai tampa įmanomi tik esant nesąmoningumui. Pyktis ir aistra mus užgrobia tik tada, kai esame nesąmoningi, ir tai yra priežastis, dėl kurios svaigalai mums padeda patenkinti gyvuliškus instinktus.

Sąmonė įeina į nesąmoningą protą, perskverbdama stingulį, per budrumą, pastabumą bei dėmesingumą ir jį įveikia. Mus užpildo sąmonė tuo laipsniu, kuriuo mūsų viduje auga pastabumas ir dėmesingumas, ir tuo laipsniu, kuriuo vystosi mūsų teisingas-budrumas bei mūsų polinkių, veiksmų, aistrų ir troškimų stebėjimas. Tie impulsų ir aistrų protrūkiai, tie akli, nesąmoningi impulsai išnyksta, nes jie gali egzistuoti tik nedėmesingumo, mieguistumo ir nesąmoningumo būsenoje. Jie tiesiog negali egzistuoti sąmoningume.

Turėkite omenyje, kad ligi šiol niekas nepadarė nieko blogo būdamas dėmesingas, sąmoningas. Visos nuodėmės gimsta iš nedėmesingumo, jos ir yra pats nedėmesingumas. Mano supratimu, nesąmoningumas ir yra vienintelė nuodėmė. Stebėjimas sunaikina nedėmesingumą. Todėl supraskime, kas yra stebėjimas ir kaip jį galima išsiugdyti.

Tuomet kas gi yra savistaba? Tai yra sėdėjimas ramiai – kaip aš vakar paaiškinau, kai mes aptarinėjome teisingo-budrumo eksperimentą – ir stebėjimas, žiūrėjimas į visa tai, kas benutiktų viduje. Viduje yra minčių ir aistrų pasaulis. Tas pasaulis yra stebimas; į jį žiūrima taip pat, kaip ir stovint ant jūros kranto žiūrima į bangas. Krišnamurti tai pavadino „nešališku dėmesingumu”. Tai yra visiškai nešališkas stebėjimas. Labai svarbu būti nešališkam.

Nešališkumas reiškia nesirinkimą, neteisimą. Jam esant jokia aistra ar troškimas nelaikomi nei geru, nei blogu. Tuomet nevertinamas nei gėris, nei blogis, nei dorybė ar yda. Tiesiog stebima. Tiesiog tampama liudytoju, stovinčiu atskirai ir nuošaliai, lyg ir nebūtų jokio kito tikslo, o tik dėmesingumo ir stebėjimo palaikymas. Stebėjimas pasibaigia tuo momentu, kai įsibrauna tikslas, įsiterpia pasirinkimas ar teisimas. Tuomet nustojama stebėti, tuomet pradedama mąstyti.

Pamėginkite suprasti skirtumą tarp galvojimo ir stebėjimo. Šiame procese mes neturėtume galvoti. Galvojimas yra sąmoningas veiksmas sąmonėje. Stebėjimas yra sąmonės įsiskverbimas į pasąmonę. Kai tik įsiterpia galvojimas, įsiterpia skirstymas į gėrį ir blogį, ir prasideda labai subtilus slopinimas. Tuomet pasąmonė uždaro savo duris ir mes neprieiname prie jos paslapčių. Pasąmonė atskleidžia savo paslaptis ne minčiai, bet stebėjimui, nes kai nėra slopinimo, jos impulsai ir polinkiai išnyra natūraliai, spontaniškai, visišku savo nuogumu ir realybe, ir tuomet nelieka jokio poreikio juos pridengti. Pasąmonė išnyra priešais mus nuoga, visiškai nepridengta. Kokį siaubą ji sukelia! Kaip išsigąsta žmogus, kai pamato nuogą pavidalą, kuris tūno įsikūręs giliai jo savastyje. Jam dėl to merkiasi akys. Jis atsisakinėja šio gelmių stebėjimo ir bėga atgal į paviršių.

Tai yra momentas, kai išmėginama kantrybė ir ramumas. Tai aš vadinu kvantinio šuolio momentu. Tie, kurie praeina šį momentą drąsiai ir ramiai, tampa nuostabių žinių ir paslapčių šeimininkais. Jie pamato troškimų ir aistrų šaknis ir įeina į pačią pasąmonės šerdį. Toks perėjimas atneša anapusinę laisvę.

Nuo teisingo dėmesingumo į stebėjimą, nuo stebėjimo į pažinimą, nuo pažinimo į išsivadavimą – tai yra kelias. Tai yra religijos kelias, tai – meditacija. Aš noriu, kad jūs suprastumėte šį kelią ir eitumėte juo. Tik tuomet jūs suprasite elgesio transformacijos per vidinę revoliuciją alchemiją. Tuomet jūs pamatysite, kad moralė nėra pirminė. Religija yra pirminė, moralė tėra jos pasekmė. Turi būti ištyrinėta ne moralė, o religija. Moralė seka religijos pėdsaku, kaip ir ratų vėžės seka vežimą. Jeigu jūs tai suprasite, tuomet pamatysite nepaprastai didingą tiesą ir bus išsklaidyta didelė iliuzija.

Aš matau žmogaus gyvenimo transformacijos galimybę tik per šią vidinę revoliuciją, per šį sąmonės įsiskverbimą į pasąmonę. Ant šio mokslo pamato gali gimti naujas žmogus ir galima padėti naujos žmonijos ir naujos kultūros pamatus.

Toks žmogus, kurį pabudino savirealizacija, yra natūraliai moralus. Jam nereikia ugdyti moralės. Ji nėra jo pastangų ir siekimo rezultatas. Ji sklinda iš jo, kaip ir šviesa sklinda iš žibinto. Jo harmoninga elgsena nėra nesąmoningo proto priešprieša, o kyla iš jo vidinės būties vientisumo. Jis yra totalus kiekviename savo veiksme. Jame nėra daugialypumo, o tik vientisumas. Toks žmogus yra visuminis, integralus; toks žmogus yra išsivadavęs nuo dvilypumo.

O muzika, kurią išgirsta tas, kuris pereina anapus vidinio dvilypumo, gimsta nei iš šio pasaulio, nei iš laiko. Amžina nemirtinga muzika perveria mus toje ramybėje, tame ne-dvilypume, tame nekaltume ir mes tampame viena su ja.

Mano patyrimu, Dievas ir yra tokia savirealizacija.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

 

Atnaujinta 2018-12-03


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos