LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Mylimasis meistre, ar išties nėra skirtumo tarp paprasto žmogaus ir to, kuris yra prašvitęs?

 

Narendra, kiekvienas gimsta prašvitęs. Kiekvienas gimsta visiškai nekaltas, visiškai grynas, visiškai tuščias. Tačiau tas nekaltumas, grynumas, tuštuma neišvengiamai bus prarasti, nes jie nėra sąmoningi. Reikia tai susigrąžinti, reikia tai sąmoningai atgauti. Tai yra vienintelis skirtumas tarp paprasto ir prašvitusio žmogaus.

Paprastas žmogus gimsta su ta pačia potencija, jis tebeturi tą pačią potenciją, tačiau jis dar jos neįgyvendino. Prašvitęs žmogus ją prarado ir vėl susigrąžino. Paprastas žmogus yra prarasto rojaus būsenoje, o prašvitęs – susigrąžinto rojaus būsenoje. Jūs galite ją susigrąžinti bet kurią akimirką, tai priklauso nuo jūsų. Niekas negali jums sutrukdyti prašvisti.

  

Tai nėra ypatingo talento klausimas. Ne kiekvienas yra muzikantas ir ne kiekvienas gali būti muzikantu, tai yra talento klausimas. Tik keli yra muzikantai. Tikri muzikantai gimsta muzikantais. Jūs galite išmokti technikos. Jeigu nuolat lavinsitės muzikoje, anksčiau ar vėliau galėsite groti, bet jūs vis tiek nebūsite muzikantas. Jūs tebūsite technikas – tas, kuris žino, kaip groti, bet neturi įkvėpimo, nėra darnoje su egzistencijos muzika. Muzika neteka per jus natūraliai, spontaniškai.

Ne kiekvienas gali būti poetas, mokslininkas ar matematikas. Tai yra talentas. Tačiau prašvitimas nėra talento klausimas. Kiekvienas yra prašvitęs, pakanka būti gyvu. Pats gyvenimas yra tai, ko reikia, vienintelė sąlyga. Jeigu nesate mirę, jūs vis dar galite prašvisti. Jeigu esate mirę, tuomet, žinoma, laukite kito ciklo, tačiau niekas nėra miręs. Žmonės yra 99 proc. mirę, tačiau pakanka to, kad esi gyvas bent 1 proc. Tiek pakanka, tai gali įsižiebti, tai gali padėti. Tą galima naudoti kūrybai, įžiebti jumyse daugiau ugnies.

Skirtumas tarp prašvitusio ir paprasto žmogaus nėra talento skirtumas. Tai yra pirma, ką reikėtų prisiminti, nes daugelis mano, kad tai yra talento klausimas. „Jėzus buvo talentingas, Buda buvo talentingas, mes nesame tokie talentingi. Kaip mes galime prašvisti?“ Ne, tai visai nėra talento klausimas. Jūs negalite tapti Mikelandželu, Šekspyru, jeigu tokiais negimėte, tačiau jūs galite tapti kristumi, buda. Kiekvienas turi tokią teisę, tai kiekvieno prigimtinė teisė, tačiau jūs ją turite susigrąžinti. Reikalingos sąmoningos pastangos. Jūs tą praradote, paprasčiausiai dėl to, kad nebuvote sąmoningi. Jeigu jūs liksite nesąmoningi, tuomet skirtumas liks. Skirtumas yra tik nesąmoningume.

Buda yra toks pat paprastas kaip ir jūs, tačiau jis sklidinas savo paprastumo sąmoningumo. Dėl sąmoningumo, jo paprastumas tampa nušviečiantis. Jis gyvena tokį pat paprastą gyvenimą, prisiminkite tai. Tai yra dar viena iliuzija, kurią savyje nešiojasi žmonės, kad Buda turi būti neįprastas, Jėzus turi vaikščioti ant vandens. Jūs negalite eiti ant vandens, kaip jūs galite būti Jėzumi? Buda turi būti ypatingas, nuo pat pradžių.

Pasakojama, kad prieš gimstant Budai, jo mama sapnavo kelis sapnus. Tie sapnai yra būtinai reikalingi. Jeigu mama būtų to nesusapnavusi iki jo gimimo, tuomet asmuo negalėtų būti buda. Tai yra gryna kvailystė. Budos sujungimas su jo mamos sapnais yra gryna nesąmonė, kvailesnės idėjos negali būti.

O kokie tai buvo sapnai? Džainai turi skirtingus sapnus. Prieš gimstant Mahavirai, jo mama sapnavo kelis sapnus. Juose regėjo vieną baltą dramblį – tai yra privaloma. Prieš kiekvieno tirtankaros, džainų pranašo gimimą jų mamos turi susapnuoti baltą dramblį, tarsi jos sūnus gims baltu drambliu.

Budos mama turėjo sapnuoti kelis sapnus, epizodus... Tai yra tik išgalvotos istorijos, kurias vėliau sugalvojo mokiniai. Yra istorija pasakojanti, kad budos mama turi mirti nedelsiant gimus budai, ji negali gyventi. Kaip ji gali gyventi po tokio didelio fenomeno? Jis yra toks platus ir didelis, patirtis yra tokia, kad ji yra didesnė už mirtį, motina tiesiog išnyksta. Tačiau Mahaviros motina gyveno, Jėzaus mama gyveno, ten jie neturėjo tokios idėjos. Tačiau jie turi kitų idėjų – kad kai Jėzus gimė, jis turėjo gimti iš nekaltos mergelės.

Žmonės gali prieiti iki absurdo, iki paties absurdo kraštutinumo tik tam, kad savo protuose įtvirtintų, jog Jėzus yra ypatingas, o jūs esate paprasti. Kur dabar jūs rasite nekaltą mergelę?  Jūs jau praleidote. Kitą kartą galbūt jūs vėl mėginsite surasti nekaltą mergelę, tačiau tol kol nesurengsite sąmokslo su Šventąja Dvasia, tai nebus įmanoma. Kaip jūs tai padarysite? Ir po to trys išminčiai turi ateiti ir juos turi lydėti žvaigždė. Dabar žvaigždės tuo nebeužsiima, nė viena žvaigždė to negali padaryti. Žvaigždės keliauja savo keliais, jos negali atvesti išminčių iš Rytų tiksliai į tą vietą, kur ėdžiose, vargšo namuose gimė Jėzus. Žvaigždės to negali, tai neįmanoma.

Šios fiktyvios istorijos buvo sugalvotos tik tam, kad pateiktų jums idėją, kad jūs esate paprasti, o tie žmonės yra ypatingi.

Mano visos pastangos yra paskelbti jums, kad jeigu jie yra ypatingi, tai ir jūs esate ypatingi, jeigu jie yra paprasti, tai jūs esate paprasti. Vienas dalykas yra tikras – jūs nepriklausote skirtingoms kategorijoms, jūs priklausote tai pačiai kategorijai. Stebuklas nėra vaikščioti ant vandens, stebuklas nėra vaikščioti ugnyje, stebuklas yra prabusti. Tai yra tikrasis stebuklas. Visa kita yra nesąmonė.

Prabuskite... ir jūs esate buda! Prabuskite ir jūs esate prašvitęs! Kai jūs prabusite, nebus taip, kad tapsite visiškai kitas nei įprastinis aš, jūs būsite toks pat žmogus, tačiau švytintis. Jūs  valgysite taip pat, tačiau tai nebus tas pats, bus esminis skirtumas. Jūs gyvensite senu būdu, tačiau jis nebebus senas, nes jūs būsite naujas. Jūs atnešite naują prisilietimą viskam. Kad ir ką bepaliestumėte, tai virs auksu, tai pavirs į kažką prasmingo. Iki tol tai buvo beprasmiška, dabar tai turės reikšmę ir prasmę. Metas jums prabusti!

Meistras negali priversti jūsų prabusti. Meistras tik gali sukurti situacijas, kuriose jumyse procesas gali būti įžiebtas. Bet kuri situacija gali būti naudinga.

Lao Tzu prašvito tiesiog žiūrėdamas į lapą, sausą nuo medžio krintantį lapą. Kai lapas pradėjo leistis link žemės, jis prašvito. Kaip tai įvyko? Matydamas sausą lapą besileidžiantį vėjo sparnais, jis neturėjo jokios idėjos apie save, jis buvo visiškai atsipalaidavęs, visiškai atsidavęs vėjui, jis pamatė blyksnį. Jis turėjo būti labai jautrioje būsenoje. Ir nuo to momento jis tapo sausu lapu vėjyje. Jis atsisakė savo ego, paleido prisirišimus, savo idėjas apie tai, kas turi ir ko neturi būti. Jis atsidavė visu savo protu, jis tiesiog tapo pačiu atsipalaidavimu. Ir taip jis prašvito.

Bet kas gali įžiebti procesą. Meistras tik sukuria tūkstantį ir vieną situaciją.  Kas žino, kuri situacija gali įžiebti procesą.

Čia jūs lankotės šimtuose grupių, medituojate įvairias meditacijas, nes niekas negali numatyti kuri akimirka, kuris momentas, kuri situacija įžiebs procesą. Visuomet tai atsitikdavo tokiu paslaptingu būdu. Tai nėra mokslinis reiškinys. Tai nėra priežasties ir pasekmės klausimas, priešingu atveju būtų lengviau. Pakaitinate vandenį iki 100 laipsnių ir jis tampa garais, tačiau tai nėra taip. Keli žmonės išgaruoja esant nuliui laipsnių, keletas – 100 laipsniui, keletas esant 1000 laipsnių. Žmonės nėra materija, jie yra sąmonė, žmonės yra laisvė ir niekas nežino, kas įžiebs procesą?

Netgi meistras negali pasakyti, kas įžiebs procesą. Jis gali parengti įvairias priemones ir laukti, kantriai, mylinčiai, užjaučiančiai, pamaldžiai, o jums teks judėti per įvairias priemones.

Aš kalbu jums. Bet kuris žodis gali įžiebti tai... arba galbūt tai įžiebs pauzė... ir staiga, miegas dingsta, sapnai išnyksta. Jūs atgimstate, dvasiškai atgimstate. Atgimstate antrą kartą. Jūs vėl tampate vaiku. Tai ir yra budiškumas, tai ir yra prašvitimas.

Narendra, tu manęs klausi: „Ar iš tikro nėra jokio skirtumo tarp paprasto žmogaus ir to, kuris yra prašvitęs?“

Nėra skirtumo ta prasme, kad abu priklauso tam pačiam sąmonės pasauliui. Vienas miega, o kitas yra prabudęs, čia yra skirtumas. Tačiau skirtumas yra tik periferijoje, ne centrinis, ne esminis, o antraeilis.

Gerbkite budas ir tai išmokys jus gerbti save. Gerbkite budas, tačiau nesmerkite savęs. Mylėkite save, nes jūs taip pat savyje nešiojate budą. Jūs taip pat nešiojate pumpurą, kuris taps buda. Bet kurią akimirką, bet kurią dieną. Tai gali būti dabar, tai gali būti čia.

 

Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, 12 tomas 8 diskursas, Ketvirtas klausimas

 

Atnaujinta 2019-01-28


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos