LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Mylimasis meistre, ar ieškotojas savo kelyje neišvengiamai turi kentėti?*

II dalis

 

Vakarietiškiems metodams trūksta kažko labai esminio. Štai todėl čia, mano komunoje mėginama panaudoti visus vakarietiškus metodus greta visų rytietiškų metodų. Tai gali būti vienintelė vieta visame pasaulyje šiandien, kur Rytai ir Vakarai išties susitinka, susitinka ne diplomatiniu būdu, kaip jie susitinka Jungtinių tautų organizacijoje. Čia jie išties susilieja – ne politiškai, ne diplomatiškai, nes diplomatinis susitikimas nėra susitikimas, tai tik fasadas, tai netikra. Čia vyksta meilės susitikimas. Pirmą kartą Rytai ir Vakarai patiria meilės nuotykį.

  

Vakarai užaugino keletą labai svarbių metodų: geštaltas, psichoterapija, pirminė terapija, bioenergetika ir daugelį kitų. Rytai tai pat užaugino daug metodų: zazen, vipasana, sufijų sukimasis, joga, tantra. Jų būdai yra skirtingi, tokie skirtingi, kad abu yra tik vienos visumos pusės, todėl abiems kažko trūksta. Rytietiški metodai gali sukurti meditatyvią erdvę, tačiau jie gali jus padaryti tokiais intravertais, kad jūs pradėsite bėgti nuo gyvenimo. Visi rytietiški metodai pasirodė, kad praeityje buvo eskapistiniai (bėgantys iš gyvenimo). Jūs norite eiti į vienuolyną, jūs norite keliauti į Himalajus, jūs norite įlįsti kur nors į uolą ir gyventi vienas. Jie moko, kaip būti vienam, laimingai vienam, tačiau tuomet kažko trūksta.

Gyvenimas taip pat yra santykiai, gyvenimas taip pat yra buvimas kartu, gyvenimas yra komunija. Gražu būti palaimingu, kai esi vienas, tačiau tai yra tik dalis, tu turi taip pat būti palaimingas, kai esi kartu su kuo nors. Kai esi palaimingas su kuo nors kitu, palaima pasiekia aukštesnę viršūnę. Kai esi vienas, esi panašus į muzikantą, grojantį solo fleita, o kai esate kartu palaiminti santykyje, muzika labiau panaši į orkestro.

Vakarai sukūrė metodus, kurie suteikia jums daugiau impulsų būti ekstravertais. Jie davė jums metodų, įgūdžių, kaip artimai bendrauti, mėgautis santykiais. Tai yra meilės metodai, tačiau kažko trūksta. Jūs mėgaujatės santykiais, tačiau kai esate vienas... jūs iš esmės esate vienas. Jūs gimėte vienas ir jūs mirsite vienas, o giliausioje savo būties šerdyje jūs visuomet esate vienas. Taigi, paviršiuje jūs esate laimingas, tačiau giliai viduje sruvena subtili kančios srovė. Jūs negalite susitikti su savimi, jūs negalite savęs pamatyti, jūs negalite su savimi susitikti. Vakarams nepasisekė, nes visa, ką jie sukūrė yra nukreipta į išorę. Rytams nepavyko, nes visa, ką jie sukūrė yra nukreipta į vidų. Žmogus nėra nei intravertas, nei ekstravertas.

Norėčiau, kad tą pažymėtumėte, jog Karlo Gustavo Jungo tipologija yra absoliučiai klaidinga. Žmogaus negalima taip lengvai suskirstyti į kategorijas, kad kažkas yra ekstravertas, o kažkas intravertas, nes žmogus yra visuma, visumiškumas. Jis turi vidų ir išorę, abi pusės turi būti maitinamos ir patenkintos.

Taigi, jeigu vadovausitės tik vakarietiškais metodais, patirsite daug skausmo, nes juos naudojant jums nepavyks savyje sukurti meditatyvios erdvės. Jeigu seksite tik rytietiškais metodais, jums pavyks sukurti meditatyvią erdvę, tačiau pasaulyje tapsite visiškai nenaudingais ir jums trūks turtingumo, kuris kyla iš bendravimo su kitomis žmogiškomis būtybėmis.

Aš mėginu sukurti pirmąją sintezę tarp ekstravertiškumo ir intravertiškumo ir padėti žmogui būti gebėti kartu, tuo pat metu, labai lengvai judėti nuo ekstravertiškumo į intravertiškumą ir nuo intravertiškumo į ekstravertiškmo, kad nereikėtų žmogaus skirstyti į šias kategorijas. Žmogus gali tapti labai takus.

Tai yra taip paprasta kaip išeiti iš savo namų - tu nepagalvoji, kad tampi ekstravertu, kai išeini iš savo namų. Kai jauti, kad viduje šalta, o išorėje giedra ir saulėta, tu išeiti, tačiau tu visai nepagalvoji. Tu nenusprendi: „Dabar aš noriu būti ekstravertas“. Arba kai saulė tampa per karšta arba tau pasidaro karšta, tu apgalvotai nenusprendi: „Aš turėčiau eiti vidun. Dabar aš noriu būti intravertas.“ Ne, kai saulė pradeda kepinti, jūs tiesiog judate vidun. O kai viduje pasidaro šalta, jūs išeinate. Išeiti iš namo arba į jį grįžti visai nėra problema, nes jūs esate laisvas nuo vidaus ir nuo išorės.

Aš mėginu jums padėti būti laisvu nuo vidaus ir nuo išorės, nes jūs nesate nei vidus, nei išorė, jūs esate kažkas, kas abu peržengia. Vidus ir išorė yra tik jūsų asmenybės dalys, tai namas, kuriame jūs gyvenate, kuris turi vidų ir išorę, tačiau jūsų sąmoningumas neturi nei vidaus, nei išorės.

Taigi, atminkite tuos tris dalykus: paleiskite praeitį, paleiskite ateities lūkesčius ir, trečia, sukurkite sintezę tarp ekstravertiškumo ir intravertiškumo... tuomet dingsta visa kančia.

Deva Luis, nėra neišvengiama, kad dvasinis ieškotojas kentėtų. Tu kenti, nes neįsisąmonini savo atsakomybės. Tu kenti ne todėl, kad augi. Tu kenti, nes neįsisąmonini savo pasipriešinimo, savo orientacijos į praeitį, savo ateities lūkesčių ir tu nežinai, kad savyje neturi meditatyvios erdvės.

*Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Volume 11. Discourse 3

 

Atnaujinta 2018-10-29


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos