LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Mylimasis meistre, ar ieškotojas savo kelyje neišvengiamai turi kentėti?*

I dalis

 

Deva Luis, kaip čia pasakius. Pats augimas savyje neturi kančios. Kančia kyla iš jūsų priešinimosi augimui. Jūs sukuriate kančią, nes nuolat priešinatės, jūs neleidžiate jam atsitikti. Jūs bijote eiti totaliai su augimu, jūs einate tik pusiau nuoširdžiai. Iš to atsiranda kančia, nes jūs tampate pasidalinę, susiskaldę. Viena jūsų dalis bendradarbiauja, o kita priešinasi, nepasiduoda augimui. Šis konfliktas jūsų viduje sukuria kančią. Taigi, paleiskite idėją, kurios daugelis laikosi, kad norint augti reikės kentėti. Tai yra gryna nesąmonė. Jeigu jūs totaliai kooperuositės, visai nebus kančios. Jeigu jūs paleidinėsite vietoj to, kad kentėtumėte, jūs džiūgausite. Kiekviena augimo akimirka bus palaimos ir palaiminimo akimirka. Taigi, nenumeskit atsakomybės augimui. Mūsų protas yra labai suktas ir klastingas – jis visuomet atsakomybę numeta kitam asmeniui, įvykiui, jis niekuomet neprisiima atsakomybės. Tu esi kančios priežastis.

  

Jeigu gali atsiminti, trys dalykai...

Pirma, jeigu nori augti, paleisk praeitį. Iš praeities kyla pasipriešinimas. Tu visuomet vertini iš praeities. Praeities nebėra, ji absoliučiai neturi ryšio, tačiau ji nuolat įsikiša. Tu vis sprendi pagal ją, tu sakai: „Tai yra gerai, o tai – blogai“ ir visos tos idėjos apie tai, kas gera ir bloga, visi tie vertinimai kyla iš kažko, kas jau yra mirę. Tavo mirusi praeitis taip tave slegia, kad ji neleidžia pajudėti. Visiškai paleisk praeitį ir tu nustebsi – didžioji dalis kančios išnyks.

Antra, ką reikėtų atsiminti, nekurk lūkesčių ateičiai. Jeigu tu tikėsiesi, tu vėlgi kursi kančią, nes įvykiai nesiklostys taip, kaip nori, jie klostysis pagal visumą. Banga, maža bangelė vandenyne negali spręsti. Vandenynas sprendžia. Banga turi paleisti. Jeigu banga nori ristis į rytus, tuomet bus vargo, tuomet bus skausmo. Jeigu vėjai nepūs į rytus, jeigu vandenynas nenori, tuomet ką gi darys banga? Ji kentės. Ji vadins tai likimu, ji vadins tai aplinkybėmis, socialinėmis aplinkybėmis, ekonomine santvarka, kapitalistine visuomene, buržuazijos kultūra, froidiška pasąmone... ir dabar jūs tai vadinsite augimo skausmais. Tačiau jūs paprasčiausiai perkeliate atsakomybę.

Iš tikro jūs kenčiate nuo savo lūkesčių. Kai jie nėra patenkinti, o jie niekuomet ir nebus patenkinti, kyla nusivylimas, nesėkmė ir jūs jaučiatės apleisti, tarsi egzistencija jumis nesirūpina.

Paleiskite lūkesčius ateičiai. Likite atviri, likite prieinami viskam, kas atsitinka, bet neplanuokite pirmyn. Nekurkite jokių psichologinių, fiksuotų idėjų apie ateitį, kad dalykai turėtų kažkokie būti, ir išnyks dar daugiau kančios. Šios dvi yra šakninės kančios priežastys.

Trečia, žmogiškojo potencialo judėjimui trūksta kažko esminio. Jis mėgina jums padėti augti, tačiau jam nepavyko jumyse sukurti meditatyvios erdvės. Taigi, vyksta nuolatinė kova, dedamos pastangos, valia, tačiau nėra atsipalaidavimo, poilsio. Todėl atminkite trečia ir pradings visa kančia – kurkite meditatyvią energiją, kurkite meditatyvią erdvę savyje.

*Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Volume 11. Discourse 3

 

Atnaujinta 2018-10-22


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos