LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meher Baba apie karmos ir likimo keitimą

Karmos veikimas gyvenimų sekai*

3 dalis iš 3

Kurianti karma yra galima tik fiziniame kūne. Jei karmos pobūdis žemiškame gyvenime yra apibrėžiamas įspūdžių, saugomų ego-prote, tai jie yra apibrėžti ir atvirkščia kryptimi.  Įspūdžiai ego-prote ir karmos pobūdis yra tarpusavyje priklausomi. Žemėje karma vaidina svarbią rolę formuojant ir performuojant įspūdžius ego-prote, ir duodant jam energijos impulsą, kuris apsprendžia individo likimą. Būtent žemiška egzistencija yra ta arena, kurioje kūrybiška ir veiksminga karma gali pasireikšti per fizinį kūną.

 

Tapimas likimo šeimininku. Tinkamas karmos dėsnio supratimas ir naudojimas įgalina žmogų tapti savo likimo šeimininku per inteligentišką ir išmintingą veikimą. Kiekvienas asmuo yra savo paties sukauptų veiksmų pasekmių suma; ir būtent keisdamas savo veiksmus jis gali performuoti save pagal širdį, ar galutinai išsilaisvinti iš apibrėžtos karmos, kurios rėmuose yra praeinant gyvenimą ir mirtį.

 

Atrišanti karma. Plačiai kalbant, karma yra dviejų rūšių: surišanti ir ta, kuri padeda judėti link išsilaisvinimo ir savi-realizacijos.  Gera, kaip ir bloga, karma suriša, jei ji prasideda iš ego-proto ir jį maitina. Bet kai karma prasideda iš teisingo supratimo, ji tampa ir energija išsilaisvinimui. Teisingą supratimą šiuo atžvilgiu geriausiai perteikia tie Meistrai, kurie žino tikrąją sielos prigimtį ir likimą, kaip ir karminių dėsnių sukeltas komplikacijas.

 

  

Karma prasideda su gėrio-blogio atskyrimu. Karma, kuri iš tikrųjų svarbi, pradeda veikti, kai asmuo išvysto pojūtį tarp gero ir blogo. Per pirmus septynerius vaikystės metus pasireiškiantys įspūdžiai yra labai blankūs. Jie taip pat lemia, kad sąmonė mažiau atsako į pasaulio skirtingumus. Todėl vaikų iki septynerių metų veiksmai nepalieka stiprių ar veiksmingų įspūdžių ego-prote, ir jie nevaidina svarbaus vaidmens formuojant jų ateitį. Tikra ir veiksminga karma, kuri formuoja ego-protą ir jo ateitį, prasideda, kai siela išlavina atsakingumo jausmą. Šis atsakingumo jausmas priklauso nuo pojūčio, kas yra gerai ir kas blogai, kuris paprastai pilnai pabunda, kai siela praleidžia keletą vaikystės metų.

 

Karmos palyginimas su priežasties ir pasekmės dėsniu. Karmos dėsnis vertybių pasaulyje yra analogiškas priežasties-pasekmės dėsniui, kuris veikia fiziniame pasaulyje.  Jei nebūtų priežasties-pasekmės dėsnio fiziniame pasaulyje, jame būtų chaosas, ir žmonės nežinotų, po kokio dalyko ko galima tikėtis. Tokiu pat būdu, jei vertybių pasaulyje nebūtų karmos dėsnio, būtų visiškas netikrumas dėl rezultatų žmonių siekiamų vertybių pasaulyje, ir žmonės nežinotų - laukti gerų ar blogų savo veiksmų pasekmių. Fiziniame pasaulyje yra energijos tvermės dėsnis, pagal kurį energija niekada nedingsta. Vertybių pasaulyje yra dėsnis, kad kartą susikūrus karmai, ji niekur mistiškai nedingsta nepalikdama natūralių savo rezultatų, bet išlieka tol, kol atneša savo vaisius arba yra anuliuojama per subalansuojančią karmą.  Geri veiksmai veda į gerus rezultatus, o blogi veiksmai – į blogus.

 

Karmos dėsnis palaiko visatos moralinę tvarką. Moralinė visatos tvarka vertybių pasaulyje yra palaikoma per priežasties ir pasekmės sisteminę sąveiką. Jei karmos dėsnis galėtų kaip nors neveikti, apsiversti ar turėti išimčių, nebūtų tiksliai taikomas vertybių sferoje, visatoje nebūtų moralinės tvarkos, o žmogaus egzistencija būtų nepatikima vertybių požiūriu. Visatoje be moralinės tvarkos, žmogaus pastangos būtų nuolat pilnos abejonių ir netikrumo. Negali būti jokio reikšmingo vertybių siekimo, jei nėra ryšio tarp pradžios ir pabaigos, ar jei karmos dėsnis gali būti atidėtas į šalį. Karmos dėsnio nepažeidžiamumas yra sąlyga reikšmingiems žmogaus veiksmams, kurie būtų visiškai neįmanomi, jei karmos dėsnis galėtų būti saugiai ignoruojamas ar pažeidinėjamas.

 

Karma ir atsakingumas. Savo nepažeidžiamumu, karmos dėsnis yra panašus į kitus gamtos dėsnius. Tačiau, karminių dėsnių griežtas veikimas neateina sielai kaip slegianti išorinė ir akla jėga, bet - kaip racionali gyvenimo įvykių pasekmė. Karminis apibrėžtumas yra tikro atsakingumo sąlyga.  Tai reiškia, kad žmogus pjaus, ką sėja. Ką žmogus patiria, yra tiesiogiai susiję su tuo, ką jis daro.

  

 

 

Karmos dėsnis kaip teisingumo išraiška. Jei asmuo padarė bloga kitam, jis turi priimti atpildą už tai ir pageidauti subalansuojančio grįžtančio blogio. Jei jis padarė gerą poelgį kitam, jis turi priimti atpildą ir džiaugtis jam grįžtančiu gėriu. Ką jis daro kitam, jis taip pat padarė ir sau, nors gali prireikti laiko suprasti, kad būtent taip yra. Todėl karmos dėsnį galima pavadinti teisingumo išraiška arba gyvybės vienovės atspindžiu dualumo pasaulyje.

 

 

 

 

 

 


* Ištrauka iš Meher Baba. Discourses 6. Vol3. Reincarnation and Karma. Part VI
 
Vertė Meditacijos centras Ojas, Ma Ahina

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos