LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacinio rezidentinio kurso 'Žmogaus kūnų ir energijų jutimas ir transformacija' aidai

Ojas, 2017.06.23-30

Kurso pristatymas

    AIDAI, Įžvalgos

     

    Kurse dalyviai meditavo, praktikavo, dalijosi ir žaidė palaipsniui augdami, keisdamiesi ir busdami vis aukštesniame centre ir kūne. Tai darė judėdami rezonansiškai vidun-išorėn pavieniui, porose ir grupėse.

Man labai patiko kursai. Jie šįkart labai greitai praėjo. Pradžioj buvo nelabai aišku, kur žiūrėti ir ko ieškoti. Vėliau pamačiau kai kuriuos stereotipus-modelius, kurie visur gyvenime yra – tiek darbe, tiek santykiuose, tiek asmeniniam ar kolektyviniam gyvenime, ir kai kuriuos savo modelius paleidau. Aš pasižiūrėjau, kad man reikia daugiau centruotumo, ieškot atsipalaidavimo – ar veikiu ir pasiekiu atsipalaidavimą, ar kažką darau atsipalaidavus ir gilinu atsipalaidavimą. Labai ačiū. Agnė

 

Man, kaip visada, labai patiko ir labai buvo naudinga. Pačiomis pirmomis dienomis daug energijos išsijudino, dvi su puse dienos buvo kaip ir pragaras. Paskutinę kursų dieną prieš ir per dinaminę, mačiau, kad atsitraukiau giliau vidun. Jaučiuosi geriau, bet dar nesusijungiau viduj. Vienoj pusėj jaučiuosi gerai, kitoj pusėj – dar vis tiek nepraleidžiu energijos. Kanta

 

Prembudos komentaras: Vienoj pusėj jautiesi, būna, gerai, kitoj pusėj matai potenciją. Potencija, tai reiškia yra įtampa, kuri gali virsti dar geresniu jutimusi, bet dar nevirto.

Man šie kursai kaip laboratorinis darbas, kaip operacinė. Ateini ir ieškojimo procesas. Kryptis pradžioj nelabai aiški. Žinai, kad blogai, kažkas gali būt geriau, gyvent geriau, bet pirmom dienom nelabai aišku, kur judėt, kaip. Ir paskui gal į trečią dieną, kai pradėjom peržiūrinėt stereotipus, tada aiškumas atsirado, iš kur tos mano pagrindinės problemos ateina. Gyventi prote atrodo saugu, bet nuobodu. Ir kas gerai, kad taip kursuose žiūrint, ieškant, atsakymai vis tiek ateina. Kur trūksta pačiam sąmoningumo, visą laiką galima kreiptis į sąmoningesnį, į Prem. Ir atsakymai yra. Kai dabar kažkiek aiškiau, jaučiuosi tikrai geriau, įkvėpimas yra, įdomumas gyventi. Kundan

 

Kursų metu galiu pajusti amžinybės pojūtį arba kai viskas yra šitam momente, ir tai, kas buvo praeity  yra dabar ir kad nebūtina prisiminti kas buvo praeity, tiesiog esmė yra augti – tas matosi. Bet kartu yra ir baimių pereiti į tą naują... arba nebūti ten, kur aš anksčiau buvau, arba nebūti standartinėj būsenoj, kur aš esu, o būti tame amžinybės tekėjime. Malonu tame būti. Kursų metu jutau, kad buvo momentų, kai aš savo ego paleidžiu. Ir tada taip gera - draugiškumo jausmas. Ačiū, kad tu, Prembuda, vedei ir kiti buvo. Šaida

Prembudos komentaras: Dabartiniam momente yra visa praeitis. Visai nebūtina fragmentuoti ir pabūti užpernykščiame, praeito gyvenimo ar kelių metų praeities momente. Visa tai yra. Nebūtina išskirti, nebent ten kas nors likę, esam užsikabinę, reikia atsirišti. <...> Žinot, koks yra begalybės simbolis?  ∞ -  pirmas apskritimas yra praeitis, begalybė, antras apskritimas – ateitis, o per vidurį – balansas. Iš amžinybės į amžinybę.

 

Man kursai padėjo pamatyti, kaip mano turimas stereotipas mane pačią žaloja. Aš kartais jaučiuosi nelaiminga, liūdna, trūksta įkvėpimo. Bet kursuose, pamačiau, kad aplinkui yra erdvė, kur yra meilė, laimė, sveikata, turtas. Ir labai paprasta atrodo – paimi tą stereotipą, padedi į šoną, išsitiesi ir keliauji per gyvenimą. Ir labai įkvepia ši Meditacijos centro erdvė, ir tai, kad čia mane priima tokią, kokia aš esu. Visuomenėj to labai trūksta. Tas atvirumas taip atpalaiduoja. Atpalaiduoja ir labai padeda pamatyti. Reikia dabar gyvenime  pamatymus įkūnyt. Labai ačiū visiems. Sangit

Prembudos komentaras: Gyvenime jauti, kad teka pro šalį, energijos pro šalį, meilė pro šalį teka, laimė pro šalį. O čia nuo stereotipo atsitrauki ir pradedi plačiau, be stereotipo gyventi, daryti. Ar nėra taip, kad tu padarai net geriau negu iš tavęs čia tikisi? Nes tu laisvai darai. Tu paleidi stereotipus. Tu atskleidi visą potenciją. Visi tikisi, bet tu padarai daugiau. Tikėjimas visuomet mažiau nei potencija.

 

Per kursus pradėjau matyti savo stereotipus. Paskui lyg ir transformuojasi šiek tiek ego. Kitą dieną vėl situacija, ir vėl išlenda ego, stereotipas... Tokie pakilimai, nusileidimai, bet labai gražu, kad transformuojasi, keičiasi. Iš tikrųjų šitų kursų didelis privalumas ir stebuklas yra tai, kad įmanoma tokia transformacija. Supratau, kad man reikia daugiau būti, ten, kur aš bijau būti, ego bijo būti, atvažiuoti į Meditacijos akademiją, į meditacinius kursus, kad darniau dalinčiausi. Ir tada bus augimas. Esu labai dėkingas visiems. Ačiū. Dhyan

 

  

Man panašiai kaip Kantai – pačioj pradžioj chaosas, visai neaišku, kaip, kur žiūrėti, kaip ieškoti. Išeitis – paprasčiausiai paleisti viską. Neaišku, o kas bus? Bet ta kryptis,  į tą pusę – lengvumas. Ir aš ta kryptim judėjau ir apie ketvirtą-penktą dieną aiškiau – didesnė ramybė viduj. Ir aš suprantu, kad čia į tą pusę. Po to pradėjo lįsti seni modeliai, stereotipai, klaidos, aiškiau pradėjau matyti. Pradėjau į juos žiūrėti. Ir tikrai yra tos vietos, į kur galima pažiūrėti ir pakeisti, ir kitaip pradėti veikti. Ir tada lengvumas atsiranda. Ir aš tai numatęs įkūnyti. Gatyo

 

Jau kursai baigias, jaučiu, kad aš grįžtu į savo kažkokią tai erdvę ir man to per mažai. Bet bendrai kursuose yra labai gera. Esu labai dėkinga Prem už tą patyrimą. Jivan

Prembudos komentaras: Čia jūs sprendžiat, ar grįžti į senus stereotipus, tikėjimus ar ne. Jūs galit juos paleisti. Tada miego mažiau reikės. Kita vertus naujumą reikia įkūnyti. Jei neradot atsakymo, kaip nespausti, tai spaudžiant sekina. Tada, kad pritekėtų vėl energijos, reikia laiko. Tai vėl sena erdvė, sunkumas.

 

Aš šituose kursuose prisijungiau maksimaliai budėti virtuvėje  – visas dienas, per pusryčius, pietus, vakarienę ir prieš, ir gaminant, ir paskui sutvarkant. Vėliau, kursų vidury su tavim Prembuda dalinausi apie tai, ir tu išsakei, kad ne "maksimaliai", o "optimaliai" prisijungti būtų geresnis sprendimas. Tas "optimaliai" man taip rezonavo, kad ne tiktai virtuvėj, bet visur taip elgtis. Aš nespėju, pavyzdžiui, darbe padaryti. Tai matau, kad darau ne taip, ne tai, ne iš tos vietos. Kryptis po šitų kursų man būtų to optimalumo ieškojimas, žiūrėti kiek, kur, kaip... Aišku, kad tai anapus proto. Traukia rasti vietą, iš kur tas optimalumas. Šunjam

Prembudos komentaras: Optimalumas – iš karto iš sąmonės.

 

Man šie kursai skiriasi nuo ankstesnių. Labai daug išorinio atsipalaidavimo. Tyla yra. Tyla, ir aš tos tylos, matyt, bijau, kažkiek vengiu. Ir kažkiek ta tyla yra atėjusi per šiuos kursus. Ir kaip nebūtų keista, kad jaučiu diskomfortą ne nuo įtampos, bet nuo tylos, nes aš toks visąlaik chaotiškas esu, visą laiką judesy... Bet dabar traukia ramybė. Ir prie ramybės norėtųsi prieiti su balansu. Subalansuoti reikia gyvenime visas situacijas. Pasižiūrėjau, be tylos, be ramybės nėra jokios prasmės. Devadas

Prembudos komentaras: Tai kai kada, kad tiksliau suvesti smulkmenas, gali būt, kad turi išeit šiek tiek į išorę. Po to vėl gali nert vidun. Subalansuok išorėj ir atsivers ramybė, tyla. Jeigu nebijosi, nesibaiminsi, nesivaržysi, tai ir pateksi vidun.

 

Man šiemet labai patiko budėti virtuvėje. Taip buvo lengva, kūnas buvo labai lengvas, toks kaip tuščiaviduris atrodė, tokia truputį keista būsena, bet lengvai darėsi. Atrodo, prisijungi į tą erdvę ir darai labai smagiai. Atrodytų, kad nelabai suprantu, kas keičiasi, bet iš tikro energija transformuojasi. Tiesiog lyg nieko ir nedariau, bet tai keičiasi. Gal kai viduj nėra energijos trūkumo, tada nėra ir pykčio. Per šiuos kursus buvo kitaip ir tai, kad aš anksčiau daug gulinėdavau, o šiemet visą laiką ant kojų, nebuvo poreikio gulinėti. Gyviau. Ačiū. Ahina

 

 

Šitą kursą aš vedžiau lengvai, nespaudžiant, neraginant. Daugiau tada atsipalaidavimo. Jūs jau jautresni. Kai žmonės būna nejautrūs, tai reikia truputį spausti, kad jie pajustų, į kurią pusę eiti. Jeigu žmogui šnibždi, nelieti, tai jis nežino į kurią pusę eiti, bet jeigu palieti, pavyzdžiui, per dešinį petį arba iš dešinės pusės kalbi, tai jisai žino, kad eit į dešinę. Bet jeigu jo nepaliesi arba nekalbėsi iš dešinės pusės, tai jisai tos krypties neranda.

Tai jūs labiau paaugę ir juntat patys, kuria kryptim judėti. Ir jau tai, matyt, susiję ir su Ašramo 21-mečiu, kai žmonės natūraliai beveik atsitraukinėja nuo modelių, stereotipų ir žino, kuria kryptim judėti. Kryptis viena – vidun. O iš vidaus, taip kaip – medis: kryptis aiški, judėti iš savo prigimties. Šaknys – žemyn visom kryptim, kamienas – vertikaliai aukštyn, šakos – aukštyn į visas puses. Net jeigu Saulė šviečia iš vienos pusės arba iš kelių pusių, tai vis tiek šakos į visas puses auga ir energiją iš visų pusių priima. Taip kad visos dimensijos atsiveria, bet pagrindinė – iš vidaus - lieka. Vidun ir iš vidaus. Ir buvo aišku, kad reikėtų tuos stereotipus kasdienius paleist, kad jūs darbe ir gyvenime galėtumėt gyvent sveikai, laimingai ir turtingai su visais kitais priedais ir esmėm – meile, tiesa, laisve, džiaugsmu, įkvėpimu ir t.t. Prembuda

 

Info 2017-08-06, © Ojas, 2017


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos