LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos žydėjimas *

Meditacija nėra indiškas metodas, tai tiesiog ne technika. Jūs negalite jos išmokti. Tai augimas: tai jūsų gyvenimiškumo augimas iš jūsų totalaus augimo. Meditacija nėra tai, kas gali būti pridėta prie jūsų tokių, kokie esate. Ji negali būti pridėta prie jūsų, ji gali įeiti tik per bazinę jūsų transformaciją, mutaciją. Tai žydėjimas, augimas. Augimas visuomet yra iš visumos, tai ne priedas. Panašiai kaip meilė, ji negali būti pridėta jums. Ji auga iš jūsų, iš jūsų totalumo. Jūs turite augti link meditacijos.

Didinga tyla

Paprastai tyla suprantama kaip kažkas negatyvaus, kažkas tuščio, kai nėra garsų ar triukšmo. Toks nesusipratimas vyrauja, kadangi tik keletas žmonių tėra patyrę tylą.

Visa, ką žmonės yra pergyvenę vadinamoje tyloje, yra triukšmo nebuvimas. Bet tyla yra visiškai skirtingas fenomenas. Ji absoliučiai pozityvi. Ji netuščia, ji egzistenciška. Tai muzikos, kokios jūs niekad nesate girdėję iki tol, perteklius su tokiu žavesiu, kuris jums visiškai nepažįstamas, su tokia šviesa, kuri gali būti matoma tik vidinėmis akimis.

Tai nėra išgalvota, tai realybė, kuri jau yra kiekviename, tiesiog mes niekada nežiūrėjome vidun.

 

Jūsų vidinis pasaulis turi savo skonį, savo aromatą ir savą šviesą. Jis visiškai tylus, be galo tylus, amžinai tylus. Jame niekuomet nebuvo jokio triukšmo ir jame niekuomet nebus jokio triukšmo. Joks žodis negali patekti ten, bet jūs galite įeiti.

Pats jūsų būties centras yra ciklono centras. Viskas, kas atsitinka aplink, neveikia jo. Tai amžina tyla: dienos ateina ir nueina, metai ateina ir nueina, amžiai ateina ir nueina. Gyvenimai ateina ir nueina, bet jūsų būties amžina tyla išlieka visiškai ta pati – ta pati begarsė muzika, tas pats dieviškumo žavesys, ta pati visko, kas mirtinga ir momentalu, transcendencija.

Tai ne jūsų tyla.

Tai jūs.

Tai ne kažkas, kas yra jūsų nuosavybė; jūs esate jo nuosavybė ir tai yra didinga. Net jūsų ten nėra, nes jūsų buvimas ten būtų trukdymas.

Tyla yra tokia gili, nes ten nieko nėra, net jūsų. Iš tos tylos ateina tiesa, meilė ir tūkstančiai kitų palaiminimų jums.

Sensityvumo augimas

©Foto iš Ojas archyvo 
©Foto iš Ojas archyvo 

Meditacija išugdys jumyse sensityvumą, didingą priklausymo pasauliui jausmą. Tai mūsų pasaulis, mūsų yra žvaigždės, mes čia nesame svetimšaliai. Vidiniai mes priklausome egzistencijai. Mes jos dalis, mes jos širdis.

Jūs tapsite toks sensityvus, kad net mažiausias žolės lapelis turės jums nepaprastą reikšmę. Jūsų sensityvumas padės jums suprasti, kad mažiausias žolės lapelis yra tiek pat svarbus egzistencijai, kaip ir didžiausia žvaigždė, be šio žolės lapelio egzistencija būtų mažesnė negu yra. Mažas žolės lapelis yra unikalus, nepakeičiamas, jis turi savo individualumą.

Dėl šio sensityvumo jūs įgysite naują draugiškumą – draugiškumą medžiams, paukščiams, gyvūnams, kalnams ir upėms, vandenynams ir žvaigždėms. Kai meilė auga, kai draugiškumas auga, gyvenimas tampa turtingesnis.

Meilė – meditacijos aromatas

Jeigu jūs medituojate, tai anksčiau ar vėliau ateisite iki meilės. Jeigu jūs medituojate, anksčiau ar vėliau pradėsite jausti kylančią didelę meilę, kokios jūs niekuomet iki tol nepažinote – naują jūsų būties savybę, atsidarančias naujas duris. Jūs tapsite nauja liepsna, po to norėsite ja dalintis.

Jeigu jūs giliai mylite, tai žingsnis po žingsnio įsisąmoninsite, kad jūsų meilė tampa vis meditatyvesnė. Jumyse atsiras subtilios kokybės tyla. Mintys pradeda dingti, atsiranda tarpai... tyla! Jūs pradedate liesti savo paties gylį.

©Foto iš Ojas archyvo
 ©Foto iš Ojas archyvo

Dėl meilės jūs tampate meditatyvesnis, lyg tai būtų ta pati linija.

Dėl meditacijos jūs tampate labiau mylintis, lyg tai būtų ta pati linija.

 

Jūs ieškote meilės, gimstančios iš meditacijos, ne iš proto. Tai meilė, apie kurią aš nuolat kalbu. Pasaulyje milijonai porų gyvena lyg jie mylėtų. Jie gyvena pasaulyje su „lyg ir”. Žinoma, kaip jie gali būti džiaugsmingi? Jie išsėmė visą energiją. Jie bando gauti kažką iš dirbtinės meilės; tai negali atnešti gera. Su vilčių žlugimu, su nuolatiniu nuoboduliu, nuolatinėm priekabėm ir kova tarp mylimųjų. Jie abu bando padaryti tai, kas neįmanoma: jie bando padaryti savo meilės nuotykį amžiną, o to negali būti. Ji atsirado iš proto, o protas negali duoti jokio amžinybės blyksnio.

Pirmiausia eikite į meditaciją, kadangi meilė ateis iš meditacijos – tai meditacijos aromatas. Meditacija yra žydėjimas, meditacija yra tūkstantžiedžio lotoso žydėjimas. Tegul jis atsiveria. Tegul jis juda vertikalia, ne proto, ne laiko dimensija, ir netikėtai jūs aptiksite jos aromatą. Tai amžina, tai nesąlygota. Tuomet jis nėra į nieką nukreiptas, jis negali būti net truputį į ką nors nukreiptas. Tai ne santykis, tai daugiau kokybė, kuri jus supa. Tai nesusiję su kitu. Jūs mylite, jūs esate meilė; tai amžina. Tai jūsų aromatas. Ji buvo aplink Budą, aplink Zaratustrą, aplink Jėzų. Tai visiškai skirtinga meilės rūšis, tai kokybiškas skirtumas.

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "MEDITACIJA – PIRMOJI IR GALUTINĖ LAISVĖ. Senovės ir šiuolaikinių meditacijų praktinis vadovas." galima rasti.  

 

Atnaujinta 2015-09-01


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos