LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos pamatas*

<...>

Tai, kad kiekvienas žmogus gali prašvisti, labai skiriasi nuo to, kad kiekvienas žmogus nori prašvisti. Jeigu to norite, tuomet tai įmanoma. Jeigu ieškote tiesos, tuomet nėra žemėje jėgos, kuri galėtų jus sustabdyti. Bet jeigu tiesos netrokštate, tuomet nėra jėgos, kuri galėtų ją jums duoti.

Todėl pradžioje jums reikėtų pasiklausti, ar jūsų troškimas yra realus. Jei taip, tuomet garantuota, kad kelias yra. Jei ne, tuomet nėra kelio – jūsų troškimas bus kelias į tiesą.

Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti įvade, tai, kad dažnai jūs kažko trokštate, bet nesitikite gauti. Turite troškimą, bet netikite optimistiškai jo išsipildymu. Yra troškimas, bet neturite vilties, kad jis išsipildys.

  

Jeigu pirmas žingsnis yra žengtas optimistiškai, tuomet ir paskutinis bus optimistiškas. Tai taip pat reikia suprasti: jei pirmas žingsnis žengtas be optimizmo, tuomet paskutinis baigsis nusivylimu. Jeigu norite, kad paskutinis žingsnis jus patenkintų ir būtų sėkmingas, tuomet ir pirmas žingsnis turi būti žengtas su optimizmu.

Aš sakau, kad per šias tris dienas – tai aš sakysiu tol, kol gyvensiu – jūs privalėtumėte turėti labai optimistišką nuostatą. Ar jūs suprantate, kad nuo jūsų sąmonės būsenos labai daug priklauso, ar jūsų veiksmai yra pozityvūs, ar negatyvūs? Jei jūs pradedate pesimistiškai, tai elgiatės lyg sėdėtumėte ant medžio šakos ir tuo pat metu šaką pjautumėte.

Aš jums sakau, kad šiame ieškojime labai svarbu būti atviram. Būti optimistiškam reiškia jausti, kad jei žemėje buvo nors vienas asmuo, kuris suprato tiesą, jei visoje žmonijos istorijoje buvo nors vienas žmogus, kuris patyrė dievišką palaimą ir taiką, tuomet nėra jokios priežasties, dėl kurios jūs negalėtumėte to patirti.

Nežiūrėkite į milijonus žmonių, kurių gyvenimas pilnas tamsos, kurių viltys niekuomet nematė dienos šviesos: žiūrėkite į tuos žmones, kurie patyrė tiesą. Nežiūrėkite į sėklas, kurios niekuomet neišdygo ir netapo medžiais, kurios supuvo ir sunyko: žiūrėkite į tas kelias, kurioms pasisekė ir kurios patyrė dieviškumą. Atsiminkite, kad tai, kas buvo įmanoma toms sėkloms, įmanoma kiekvienai sėklai. Tai, ką gali patirti vienas žmogus, gali patirti ir kiekvienas kitas žmogus.

Jūsų sėklos geba yra tokia pat kaip Budos, Mahaviros, Krišnos ar Kristaus. Kiek tai susiję su prašvitimu, gamta nerodo jokio palankumo; kiekvienas žmogus turi tą pačią galimybę. Taip neatrodo todėl, kad daugelis mūsų niekada nebandė šią galimybę paversti realybe.

Būti optimistiškam yra bazinė būtinybė. Eikite įsitikinę, kad jei nors vienas kada nors patyrė taiką, kad jei nors vienas kada nors patyrė palaimą, tai įmanoma ir jums. Nežeminkite savęs pesimizmu. Jaustis pesimistiškam yra savęs įžeidimas. Tai reiškia, kad jūs neįžiūrite savyje gebos patirti tiesą. Aš sakau, kad jūs to verti, kad jūs tikrai ją pasieksite.

Pabandykite tai ir žiūrėkite! Jūs visą savo gyvenimą gyvenote lydimas beviltiškumo jausmo, dabar šias tris meditacijos stovyklos dienas maitinkite šį jausmą optimizmu. Būkite tiek optimistiškas, kiek įmanoma, tikėkite, kad atsitiks aukščiausia, kad tai iš tikrųjų atsitiks. Kodėl? Išoriniame pasaulyje įmanoma, kad optimizmas, nukreiptas į ką nors, neatneš sėkmės. Bet vidiniame pasaulyje optimizmas yra labai naudingas. Kai jūs pilni optimizmo, kiekviena jūsų kūno ląstelė pilna optimizmo, kiekviena jūsų odos pora užpildyta optimizmo, kiekvienas įkvėpimas pilnas optimizmo, kiekviena mintis nušviesta optimizmo, jūsų gyvybės jėga tvinkčioja optimizmu ir širdies plakimas pilnas optimizmo. Kai visa jūsų būtis pilna optimizmo, susidarys klimatas, kuriame gali atsitikti aukščiausia.

<...>

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Meditacijos kelias" galima rasti.  

 

Atnaujinta 2017-10-16


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos