LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacija ir rytojus ar tikėjimas ir viduramžiai?

Senųjų tikėjimų atstovai - sentikiai bijo pažangios religijos. Atsakymas, kas laimės: meditacija ir rytojus ar tikėjimai ir viduramžiai, yra mūsų rankose. Tą patvirtina ir gyvenimas. Žolininkas bijo gydytojo, kunigas – medituotojo, o vežimo važnyčiotojas – taksi vairuotojo. Pažangos bijo ir į sentikių tikėjimus atsivertę buvę komjaunuoliai ir buvę komunistai. Tai taip pat lengva suprasti, nors pakeitus koją šokinėti lengviau. Anksčiau jie naudojo vieną kairę koją, dabar naudoja vieną dešinę koją. Bet eiti su viena koja, kad ir dešine, nė kiek ne geriau. Anksčiau jie galvojo dešiniuoju pusrutuliu, o dabar – kairiuoju. O skristi vienu sparnu iš viso neįmanoma. Todėl galima suprasti visų pusrutulinių žmonių sunkumus, nemokšiškumą ir nepasitenkinimą. Faktiškai pusrutulinis gyvenimas yra dvasinė liga.

Vienas didelis dešiniųjų vadovas be reikalo su pasididžiavimu paskelbė, kad dabar galvos tik dešiniuoju pusrutuliu. Atsiminkime: kairieji galvoja dešiniuoju pusrutuliu, dešinieji – kairiuoju. Taip evoliucionavo gamta. Tame yra didelė tiesa. Taip yra geriau. Medituotojai naudojasi abiem pusrutuliais. Tai normalu ir praktiška. Netgi dvasinga. Tuomet patiriama taika ir bemintiškumas. Faktiškai jei jumyse gimė atsipalaidavimas, paprastumas, aiškumas ir bemintiškumas, tai rodo, kad dabar pradėjote naudotis abiem pusrutuliais. Iki tol buvote pusrutulinis. Dabar ir galvojimą pakeičia matymas. Kas turi akis, tai mato.

Viduramžišką, pusinį ir represinį požiūrį savo 2007-12-21 straipsnyje „Kitatikiai miesto prieigas verčia savo bastionais“ propaguoja į sentikių tikėjimą atsivertę komjaunuoliai „Lietuvos ryto“ priede „Sostinė“ ir jo autorius žurnalistas Arūnas Dumalakas. Jie nežino, kad meditacija nėra tikėjimas. Vienu pusrutuliu to nepatirsi, taigi ir nesuprasi. Pats straipsnis propagandinis ir bent jau apie meditacijos centrą Ojas (toliau Ojas) melagingas ir šmeižikiškas. Tik viename kitame sakinyje yra šiek tiek tiesos. Tiesą pasakius, šiandien „Lietuvos rytas“ perėmė anksčiau kitam dienraščiui priklausiusį dvasinės retrogradijos ir inkvizicijos šauklių vėliavą.

Sentikiai po melu ir propaganda slepia orgijas

Ojas "milžiniška" tvora

Petro ir Povilo bažnyčios
maža katalikiška tvora

2007-12-21 dienos straipsnis „Sostinėje“ - propagandinis ir melagingas. Laikraštyje Ojas tvoros nuotrauka padaryta iš bent dešimt kartų mažesnio atstumo nei kiti statiniai, todėl atrodo keliasdešimt kartų didesnė. Jos palyginimą su „maža“ katalikiška Petro ir Povilo bažnyčios tvora galima pamatyti nuotraukose.

Sentikiai (katalikai, protestantai liuteronai ir kiti tikėjimai, kurių dogmos nekito nuo viduramžių ir inkvizicijos laikų) bando savas orgijas susieti su Ojas. Tačiau tokių faktų nėra. Ojas niekaip nesisieja su katalikus ir Lietuvos rytą apsėdusiomis haliucinacinėmis orgijomis. Mums nežinomi ir jokie Ošo sekėjų seksualiniai iškrypimai. Nebent kas pateiktų tokius faktus.

Orgijų ir pedofilijos reikia ieškoti ten, kur jos yra. Šiandien daugiausiai iškrypusio seksualumo, prostitucijos, orgijų ir pedofilijos yra katalikiškame pasaulyje, Lietuvoje. Tai pamatyti užtenka pasižiūrėti per TV rodomas žinutes, peržiūrėti spaudą, internetą. Neteisingai ir gudriai užmaskuotai ant kitų metamos haliucinacinės sentikių orgijos yra alzheimerystės, parkinsonizmo ir kitų panašių ligų pradžia. Tomis ligomis sirgo JAV prezidentas R.Reiganas ir Popiežius Jonas Paulius II. Mano įžvalga, žmonių parkinsonizmo, alzheimerystės, išsėtinės sklerozės ir net labai sukūprintos nugaros priežastys dažniausiai yra jų mele ir tikėjime. Tai dėsnis. Žmonėms patinka melas, kad jie teisūs. Bet, jei žmogaus žodžiai ir veiksmai yra melagingi, tai jie besąlygiškai veikia ir sukelia fizines ir psichines negalias.

Popiežius Jonas Paulius II ir R.Reiganas

Mes negalime pakeisti dėsnių, tiesos. Bet mes galime palikti melą, pakeisti senus tikėjimus naujais, pažangesniais ar net pažangiais. Mūsų sveikata, gerovė ir laimė yra mūsų rankose.

Pateiksiu pavyzdžių. Tame pačiame 2007-12-21 „Lietuvos ryto“ numeryje sentikiai rašo ir apie tai, kad pradėjo sirgti gripu jie ir jų vaikai. Gripo virusas daug dažniau užkrečia sentikius ir aplenkia medituotojus. Švariame kūne nėra šiukšlyno virusams. O kūno švara yra vidinės higienos - švaraus proto, tikro nuoširdumo ir aukštos vidinės moralės pasekmė.

Gili katalikė, studijuodama teologiją Vytauto didžiojo universitete, dėl vaikystės represinio auklėjimo ir represinio tikėjimo pradėjo jausti emocinius protrūkius, kuriuos psichiatrai priskyrė ūmios psichozės požymiams. Požymiams pasikartojus motina kartu su psichiatrais merginą per apgaulę ir prievartą net uždarė į psichiatrinę. Taip jie neva norėjo ją apsaugoti nuo psichozės. Kelių mėnesių teisingų meditacijų pakako, kad visi įtariamos ligos požymiai dingtų ir nė iš tolo nepasirodytų jau bent ketverius metus.

Meditacijos "Be krypties" momentas

Tai lengvai paaiškinama. Meditacinėje įžvalgoje matosi, kad bet kokia neteisinga, vitališkumui nelaidi mintis ar tikėjimo dogma, įkritusi ar priimta tarp kūno ir proto ar tarp proto ir sielos, trukdo tekėti vitališkumui ir dvasiai tekėti tarp kūno, proto ir sielos. Nelaidi mintis ar dogma turi didelę varžą ir nepraleidžia nei vitalinės, dvasinės energijų, nei su jomis perduodamų impulsų ir informacijos. Tai yra ir daugybės šiuolaikinių naujų fizinių ir psichinių ligų priežastimi.

Minėtame straipsnyje Ojas neteisingai kaltinamas neva būsimu spaudimu parduoti kaimyno gyvenamąjį namą. Tai niekuo nepagrįstos komjaunuolių, atsivertusių į sentikius, sąmokslo teorijos. Medituotojai niekada nenaudoja jokio spaudimo, nes jie žino, kad tai suardo ir meditaciją, ir tekėjimą, ir matymą. Užtenka tik šiek tiek susipažinti su dvasiniu mokslu ir meditacija ir tokios inkvizicinės nesąmonės atkrinta. Panašiai atkrinta, kaip ir kreacionistinės nesąmonės susipažinus su gamtos ir evoliucijos mokslu.

Meditacinis dalijimasis

Be to, Ojas kaltinamas neva slaptumu, matyt, tam, kad sukurtų nepasitikėjimą naująja religija. Ojas yra visiškai atvira bet inteligentiška religinė bendruomenė. Čia negalima įeiti išgėrus, pavartojus narkotikų, nehigieniškais rūbais. Čia vyksta vidinės operacijos, kuriose pats individas gydo ir kuria save. Čia kuriamas ir palaikomas budalaukas - vitališkumo, meilės ir sąmonės erdvė, kurioje lengviau ir saugiau judėti vidun, rasti save ir būti savimi. Tai nutraukia vidines represijas, vidinius karus ir įkvepia.Ojas informacija, 2007-12-25  


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos