LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacija ir psichiatrija*

Nė viena psichoterapija neturi meditacijos privalumų, nes jokia psichoterapija neprodukavo nė vienos prašvitusios būties. Jų pradininkai nebuvo prašvitę, ir nė viena prašvitusi būtis Rytuose niekada nesirūpino jokia psichoterapija. Jie niekada net nesivargino proto psichologija, nes jiems visuomet labiau rūpėjo ne kaip išspręsti proto problemas, o kaip ištrūkti iš proto, nes tai lengviau. Tuomet visos problemos baigiasi, nes kartą ištrūkus iš proto, jis neturi maitinimo toliau kurti problemas; kitaip tai nesibaigiantis procesas. Nėra jokio skirtumo, ar jūs atliekate psichoanalizę senu, ar nauju būdu, tai tik to paties dalyko skirtingos variacijos. Po psichologinės sesijos jūsų protas jaučiasi truputį atsigavęs, nes nusimetėte šiek tiek naštos. Truputį išauga ir proto supratingumas – tai ir palaiko jus normaliu. <...>

Psichoterapeuto darbas yra išvalyti jūsų protą. Tai viena iš jūsų mechanizmo tepimo rūšių – jis truputį geriau funkcionuoja, ir jūs truputį daugiau suprantate apie savo proto funkcionavimą, nors tai neatneša jokių revoliucinių pokyčių. Tikėtina, kad išspręsite vieną problemą, bet jūs nepašalinsite priežasties. Protas pats savaime yra problema. Taip jūs galite pašalinti vieną problemą, o protas sukurs kitą problemą…

Tai panašu į medžio apkarpymą: jūs nukerpate vieną lapą, o medis lyg tik iš savigarbos ir orumo toje vietoje, kur buvo vienas lapas, užaugins tris lapus. Štai kodėl sodininkai toliau apkarpinėja, o tai medžiams duoda daugiau lapijos, daugiau lapų.

Tokia pat situacija yra su protu: jūs suprasdami galite pašalinti vieną problemą ir tai yra labai brangu, bet protas, kuris ir sukūrė problemą, yra toje pačioje vietoje, o psichoanalizė neveda anapus proto ribų. Protas sukurs naują problemą, sudėtingesnę, negu ta, kurią išsprendėte. Natūralu, jog dėl proto supratingumo jūs galite išspręsti tam tikros rūšies problemą, tai jis sukuria kažką naujo, sudėtingesnio, vešlesnio.

Meditacija yra visiškai kitoks dalykas negu psichoanalizė ar kitos terapijos, kurias apriboja pats protas. Tai tiesiog šuolis iš proto: „Jūs turite savo problemų – aš einu namo.“ Kadangi protas neturi nuosavos egzistencijos, tai jis yra parazitas. Viduje jam reikalingi jūs, tuomet jis toliau gali ėsti jus ir jūsų galvą. Kartą jums iš to iššokus, protas tampa kapinėmis. Visos tos problemos, kurios buvo per didelės, kad atkristų, paprasčiausiai krinta negyvos.

Meditacija yra visiškai kitokia dimensija: jūs paprasčiausiai stebite protą ir stebėdami išeinate iš jo. Po to iš lėto protas su visomis savo problemomis dingsta; priešingu atveju protas toliau kurs keistas problemas…

Protas yra vienintelė jūsų problema – visos kitos problemos yra tik proto daigai. Meditacija nukerta protą iš pačių šaknų. O visos tos terapijos – Geštaltinė (Gestalt), Balso dialoginė (Voice Dialogue), Frico Perlso (Fritz Perls) – mes galime jas taikyti tiems, kurie dar nepasinėrė į meditaciją, tam, kad jie šiek tiek susipažintų su protu, kad rastų duris, pro kurias galima išeiti. Mes naudojame daugelio rūšių terapiją, kuri yra naudinga, bet tik ne meditatoriams. Ji yra naudinga tik pradžioje, kol jūs dar neįpratote prie meditacijos. Kartą tapus meditatyviu, jums nereikalinga jokia terapija, tuomet jokia terapija nebus naudinga. Bet pradžioje ji gali būti naudinga ir ypač Vakarų sanjasinams…

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Nuo medicinos į meditaciją" galima rasti.  

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos