LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

LYGYBĖ – MORALĖS IR GEROVĖS, LAISVĖS IR LAIMĖS PAMATAS IR ŠAKNYS

Lygybės eitynės ir sąmonė. 2016-06-18 Ojas Meditacijos Centro atstovai dalyvavo Lygybės eitynėse Vilniaus Gedimino prospekte kartu su lygybę remiančiais dalyviais iš viso pasaulio. Gyvos ir įkvepiančios eitynės tęsėsi apie valandą. Žmonės jaučia, kad lygybė yra gerai, lygybė puoselėja gyvybę, džiaugsmą, laimę poroje, šeimoje, visuomenėje ir visame pasaulyje. Pasaulio jūrų vandens lygis ir atmosferos slėgis visur yra tas pats, bet mažai kas suveda, kad čia veikia tas pats lygybės dėsnis, kuris yra toks pats materijoje, prote ir dvasioje. Kol kas absoliuti žmonių dauguma nebandė suprasti ir nežino lygybės poreikio, pasekmių ir šansų, kuriuos ji suteikia. Faktiškai tai suprasti gali tik tas, kuris labai jautriai ir centruotai junta nelygybę ir į ją atsako sąmoningai, t.y. bemintiškai arba meditatyviai. Tas, kurio kūnas klauso, yra sąmoningas kūno atžvilgiu. Tas, kurio sąmonėje blaškosi mintys nėra sąmoningas proto ir minčių atžvilgiu. Absoliuti žmonių dauguma yra tokie. Tuomet kalbėti apie pačios sąmonės įsisąmoninimą netenka. Sąmonė tampa beminte, kai ji įsisąmonina ir palaiko lygybę nuo kūno iki sielos.

Lygybė ir moralė. Lygybę jautė Jėzus ir lygybę turėdamas omenyje sakė: „Romieji paveldės žemę.“ Lygybės suvokimas ir jautimas geriausiai tinka praėjimui per protą iki širdies. Gautama Budos atnešta sentencija, elkis su kitais, kaip norėtum, kad būtų elgiamasi su tavimi, yra lygybės dėsnio suformulavimas žmonių elgesiui pasaulyje ir vadinamas auksine taisykle. Tačiau taip bus tik elgiantis iš sąmonės. Iš sąmonės tai yra natūralus savaiminis elgesys. Į širdį ateinama tik einant su lygybe. Kadangi tikintieji labiau myli savo artimą ir visuomet nemėgsta kitatikių, tai jie eina su nelygybe ir niekuomet nepatenka į širdį.

Logika yra lygybė prote. Meditacija yra lygybė sąmonėje. Su lygybe einant per protą, gimė logika ir tūkstančiai mokslo lygybių nuo matematikos, fizikos ir biologijos iki socialinių mokslų. Visi pažangiausi mokslininkai ėjo su lygybe. Didingu mokslininku gali tapti tik einant su lygybe. Su lygybe eiti atrodo labai paprasta, bet lygybė nėra juntama. Juntama yra nelygybė. Lygybę galime nustatyti tik logiškai. Klausimas yra toks – kokį nelygybės mąstą juntame į kurį mokame lygiai atsakyti. Sąmoningai atsakyti.

Sąmoningas atsakymas visuomet yra ne iš proto ir ne iš minties. Tik iš sąmonės. Bemintės sąmonės. Pagal lygybę nėra svetimų, nėra artimų ir tolimų. Einant su lygybe atsipalaiduojame ne tik kūne, bet prote ir sieloje. Tuomet tampame jautrūs visiems. Ne tik žmonių gyvybei, bet – visai gyvybei. Tuomet nenaikiname gyvūnų embrionų ir kūdikių, kad pamaitintume žmogiškuosius. Nors mėsą gali valgyti ir meditatorius bei buda, bet jie visuomet eina mažesnės kančios gyvūnams ir žmonėms keliu. Meditatorius ir buda jaučia nelygybės įtampą ir kančią, ir eina ne su kančia, o su visumine gerove ir laime. Tikrai moralei to pakanka.

Viskas, kas ateina iš lygybės yra moralu ir viskas, kas ateina ir nelygybės, yra amoralu. Tai ir yra visa moralė, visos moralės pamatas. Nuostabiausia yra tai, kad tai yra logiška ir moksliškai patikrinama bei patvirtinama. To dar niekas taip nekalbėjo. Mane įkvėpė šios įžvalgos. Aš jas supratau tyrinėdamas akis ir regėjimą ir dalyvaudamas pasaulinėse ARVO ir IOC konferencijose. Akys yra arčiausiai sielos, o regi siela. Regi ir džiaugiasi. Ne tik regi, bet ir junta bei jaučia. Taip susitinka protas ir širdis, kūnas ir siela. Susitikus sveiksta, tiesinasi ir gražėja ne tik akys ir dantys, bet ir visas kūnas. Visi kūnai. Aš medituoju ir tyrinėju bei dirbu ne tik su akimis, bet ir su dantimis, ir tai duoda gilų dugną bei aukštą dangų, šaknis ir viršūnes. Tuomet gyvenimas tampa sveikas, turtingas ir laimingas. Be ribų.

Nelygybė ir jos transformacija. Kita vertus, pasaulyje dar yra daug ir nelygybės ir galime matyti jos pasekmes, nelygybę palaikančių įtampas, ligas, vargus ir kančias. Visi diktatoriai palaiko nelygybę, visi tikėjimai ir jų dievai palaiko nelygybę, visi kurie yra prote ir elgiasi pagal mintis – palaiko nelygybę. Per keletą dešimtmečių matėme daugelio diktatorių likimus. Tarp jų Rumunijos – Čaušesku, Irako – Huseinas, Libijos – Kadafi. Visi, kurie palaiko nelygybę išnaudoja kitus ir kariauja. Tiek tikėjimai ir diktatoriai, tiek artimieji ir kaimynai. Visi.

Diktatoriai ir išnaudotojai logikos ir lygybės nemėgsta. Praėjimui per protą ir mintis galime naudotis logika iki tokio mąsto, iki kurio pažįstame pasaulį, mokslą ir meną ir juntame nelygybę. Jusdami nelygybę galime labai tinkamai į ją atsakyti ir ją transformuoti, pasaulį išlyginti. Namuose, gatvėje, darbe, pasaulyje. Ir mažiausias išminčius gali valdyti didžiausią mechanizmą su mokslo ir technologijų pagalba. Išlavintas protas suteikia turtus ir galią. Bet mes protą turime sukurti taip, kad jis visuomet klausytų ir tekėtų pagal širdį ir lygybę. Kaip vairas ir didžiausia mašina – vairuotoją. Taip dar nėra. Mažiausias galios panaudojimas pagal nelygybę įmeta žmogų į kūno ir proto įtampas ir pragarą. Taip atsitiko JAV prezidentui Ronaldui Reiganui, Didžiosios Britanijos premjerei Margaret Thatcher ir popiežiui Jonui-Pauliui II prieš mirtį. Jie buvo prieš meditaciją ir įmetė Ošo į JAV kalėjimą. Ošo sako, kad ten jį ir apnuodijo dėl ko mirė nesulaukęs 60 metų. Lietuvoje prieš meditaciją ir meditatorių lygybę kovojo teisėja Neringa Venckienė ir religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius. Kančios visuomet yra proporcingos kuriamai ir palaikomai nelygybei.

Tegul kiekvienas eina pagal savo vidų. Visi keliai, kurie eina su lygybe yra geri. Lygybė veda į tiesą. Lygybė yra pirminė, tiesa antrinė. Tiesos šaknys yra lygybė. Lygybė išlaisvins. Lygybė išlaisvins nuo visų ligų, visų nelaimių ir žemės bei dangaus išnaudotojų. Lygybė visuomet laisvino ir toliau laisvina. Lygybė laikosi savaime. Nelygybę reikia palaikyti. Bet kurią nelygybę galime transformuoti į lygybę ir panaudoti gyvybei bei lygybei puoselėti. Pavyzdžiui upės tekėjimą. Jis gimsta iš nelygybės besiveržiančios į lygybę, iš kalnų upės besiveržiančios į okeaną. Vandens ir oro srauto judėjimą, kuris prasideda dėl nelygaus slėgio, galime panaudoti energijos kūrimui ir gamtos apsaugai. Visas nelygybes galima panaudoti energijos, džiaugsmo ir laimės kūrimui. Nelygybė lengvai kūne, prote ir sieloje transformuojasi į lygybę palikdama gėrio, džiaugsmo ir laimės pėdsakus. To reikia mokytis. Taip vyksta kūno, proto ir sąmonės evoliucija.

Galime nelavinti proto ir naudotis nelygybės transformacija į lygybę tik širdimi. Bet tuomet gyvenimas nebus įšaknytas, turtingas. Taip buvo Gautama Budos laikais. Gautama ėjo su lygybe, bet nėjo iki kūno. Šiek tiek link kūno ėjo buda Pitagoras ir daug toliau buda Ošo. Eiti iki kūno be mokslo nebuvo įmanoma. Žmogus, koks yra dabar, evoliucionavo tik prieš du – tris šimtus tūkstantmečių; mokslas – prieš du – tris šimtmečius.

Lygybė fizikoje ir moksle. Moksle šimtmečiais buvo laikoma, kad gamta nemėgsta tuštumos ir dėl to žemėje nėra vakuumo. Bet vakuumo nėra žemėje dėl lygybės. Oras pasiskirsto tolygiai ir vakuumui tiesiog nelieka vietos, kaip ir nelygybės materijoje. Vakuumą galima sukurti, bet tuomet jį reikės palaikyti. Mokslo pamatas yra tūkstančiai lygybių fizikoje, chemijoje, biologijoje, visose mokslo srityse.

Fizikoje Einšteino formulė e=mc**2 yra lygybė ir parodo, kiek daug energijos yra materijoje, jei mokame ją išlaisvinti. Visos matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir visų kitų mokslų lygybės gimė iš fundamentinės egzistencinės lygybės. Visos jos parodo, kad galima beveik viską transformuoti į viską. Viską veikia ir turi būti ne tik horizontali lygybė kūne, prote ir sieloj, bet ir vertikali nuo kūno iki sielos ir atvirkščiai. Per lygybę net ir tai kas atrodo negyva tampa gyva.

Lygybė turėtų būti ne tik kūne, bet ir prote bei dvasioje, socialiniuose ir dvasiniuose moksluose ir gyvenime. Bet taip dar nėra. Pasaulyje dar per daug vyrauja įsakymai, prievarta ir diktatūros.

Nelygybė ir tikėjimai. Pagal lygybę žmonės gali tikėti, gali netikėti, gali keisti tikėjimą arba nekeisti. Pagal nelygybę, pagal judaizmo, krikščionybės ir islamo pagrindinį įstatymą – Senąjį testamentą, tikintįjį pakeitusį tikėjimą reikia užmušti. Musulmonai dažnai taip daro ir dabar. Pagal tikėjimų nelygybę, vaikus galima lupti, nors net gyvūnai to nedaro. Moteris irgi. Induistai dar 20 a. pradžioje žmoną sudegindavo kartu su mirusiu vyru. Visi tikėjimai atėjo iš nelygybės ir nėra moralūs. Elgiantis iš tikėjimo ar minties, visuomet bus nelygybė, kurią reikės palaikyti ir kuri visuomet sekins ir galiausiai pribaigs palaikantįjį nelygybę. Dėl to tikintieji tiki, kad žemė yra kančių vieta, kai tuo tarpu meditatorius čia kuria ir randa rojų.

Judaizmas, krikščionybė ir islamas yra diktatoriniai tikėjimai, nes juose vyrauja vyrai, įsakymai, prievarta ir jėga. Jie įsakinėja net gamtai ir vaikams. Panašiai yra ir induizme bei budizme. Bet augalą ir gyvūną, kūdikį ir vaiką reikia auginti, mokyti ir vesti, o ne diktuoti ir įsakinėti. Mamos yra daug žmoniškesnės už vyrus ir jų tikėjimus. Krikščionių dekalogas yra žmonijos nelaimė, nes tai kas gali ir turi būti perduota jautrumu, širdimi ir meile, pravaroma jėga ir prievarta.

Religijoje neturi būti nė vieno įsakymo ar prievartos. Kitaip, tai ne religija, o tikėjimas, gauja ir diktatūra. Tikroje religijoje visi yra lygūs. Kaip ir moksle. Kuo aukščiau atneši lygybę, tuo geriau, sveikiau ir laimingiau gyveni.

Lygybė ir gyvybė. Gyvybės pamatas yra lygybė nuo mažiausio evoliucijos pradžioje iki didžiausio. Pradžioje buvo tik organiniai dariniai, vėliau virusai ir bakterijos, dar vėliau ląstelės ir galiausiai daugialąstelinės būtybės. Evoliucijoje dydis ir jėga pralaimėjo protui. Didžiausi neprotingi gyvūnai turėjo išnykti. Kuo aukštesnis sąmoningumas, tuo aukštesnė lygybė ir gyvenimo kokybė.

Nelygybės palaikymas kūne, prote ar dvasioje iš karto sukuria juntamą įtampą, kuri galiausiai išsekina, išardo, susargdina ar numarina ir pan. Lygybės palaikyti nereikia, nes ji laikosi savaime. Ėjimas su lygybe kūne, prote ir dvasioje turtina, sveikatina ir laimina iki tokio masto, iki kokio pageidaujame ir anapus jo. Meilė, meditacija ir prašvitimas yra lygybės atnešimo iki širdies, sielos ir dvasios centrų individe pasekmė.

Lygybė yra gyvybės, meilės ir sąmonės pamatas ir šaknys. Lygybė yra ir tiesos bei laisvės pamatas. Lygybė yra ir ramybės, tylos bei meditacijos šaknys. Medyje yra lygybė. Aukščiau kyla ta dalelė ir molekulė, kuri yra lengvesnė. Medis ir meditacija parodo kaip ir kokia kryptimi reikia judėti į darną ir gerovę, į laisvę ir laimę. Lygybės eitynės Vilniuje buvo viena iš pakopų darnos ir gerovės, atsakingos laisvės ir laimės kryptimi, kiekvienam pradedant nuo ten, kur yra.

Prembuda, 2016-06-26

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos