LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Lietuvos valdžia draudžia tiesą ir šviesą

Sakydami tiesą gerai jaučiamės, atsipalaiduojame. Palaipsniui susikuriame džiaugsmą, laimę, aukštos kokybės gyvenimą. Visi gyviai gali išlikti ir būti laimingi tik gyvendami pagal tiesą, pagal savo prigimtį. Kas nesilaiko tiesos, pradeda pamiršinėti faktus, įsitempia, negali atsipalaiduoti, pradeda vis blogiau ir blogiau jaustis, dažniau sirgti, sunkiau suprasti, blogiau matyti. Melas visų pirma įtempia akių raumenis. O tai pablogina matymą. Meluojantis nejaučia ir žmonių; ypač tų, kuriems melavo. O vėliau ir visų kitų. Užsidaro ir melagio širdis.

Gyvenimas tampa vis sunkesnis ir nelaimingesnis, o veidą uždengia liūdesys arba dirbtinė šypsena. Kaip Deil'o Karnegi'o, kuris mokė kaip įsigyti draugų ir juos valdyti. Tai prisidėjo prie to, kad jis galiausiai nusižudė.

Tikintieji jaučiasi panašiai. Todėl ir Lietuvos vyskupai pareiškė, kad tikintis negali rasti laimės žemėje. Nėra tikinčių atsipalaidavusių, patikimai jaučiančių džiaugsmo, meilės, kitų vitalinių energijų tekėjimo.

Tiesos žmogui dievas nereikalingas. Puiki savijauta, atsipalaidavimas, džiaugsmas, visko, kas reikalinga, buvimas, bemintiškumas, širdyje meilė, dievo ir mesijų nereikalingumas, praėjusių gyvenimų prisiminimas ir aiški ateities vizija nurodo, kad einama tiesos keliu. Tiesa atneša ir šviesą. Bet sėkla auga ir akys mato iš tamsos.

Kiekvienam kūdikiui, vaikui ir suaugusiam tiesa ir šviesa yra būtinybė. Tai net ir Lietuvos himne paminėta. Prie šviesos ir tiesos priklauso ir žinios, ypač bazinės žinios. Žinios apie save. Iš kur atėjome, į kur einame, ar teisinga mūsų kelio kryptis. Tie, kurie nežino, iš kur atėjo, nežino, ir į kur eiti. Tie – mankurtai, zombiai. Natūralu, kad tiesos ir šviesos nešėjai veršis sužinoti, iš kur jie, ir tuo dalinsis su kitais. Tai sudarys prielaidas rasti tinkamą dirvą, priemones išskleisti visą savo prigimtį, visą savo potencialą, rasti savo laimę, meilę, savo kelią. Juk dažnai paukščiui užtenka tik kartą neišskristi į šiltuosius kraštus ir jis pamiršta kelią.

Tik vertelgos, oligarchai, tikintieji, savanaudžiai, nusikaltėliai, išnaudotojai slėps savo ir kitų tikrąsias šaknis, savo kelią, istoriją. Tik didžiausi išnaudotojai tai draus žinoti. Kiti jų ieškos, eis, keliaus, skris.

Labai stebina ir kenkia ypač tie, kurie išrinkti ir paskirti skleisti žinias, tiesą ir šviesą, jas slepia ir draudžia. Tai Lietuvos valdžia ir kunigija, kuri neprileidžia mokinių iki 16 metų prie jiems tiesiog būtinų tiesų, prie žinios, kad kiekvienas nėra sukurtas, o atėjo iš praeities, iš praėjusių gyvenimų ir gali patirti, kas jam buvo svarbu, ką jis išmoko, ką jam labai aktualu išmokti šiame gyvenime. Tibetiečiai sako, pažiūrėk į savo kūną, kūnišką aplinką ir suprasi, ką galvojai praėjusiame gyvenime. Pasižiūrėk į savo mintis ir suprasi, koks bus tavo kitas gyvenimas.

Neseniai 2011 m. rugsėjo mėnesį Vilniaus dokumentinių filmų festivalyje buvo pristatytas filmas „Mano reinkarnacija“. Kas gali būti nuostabesnio už bazinę tiesą, žinias, kurios atveda mus prie savų šaknų. Žiūrėjau tą filmą ir girdėjau, mačiau daug tiesų, radau daug panašybių su savo gyvenimu. Mano gyvenimas nuo pagrindinio filmo herojaus Ješio skyrėsi nebent tuo, kad aš iš vaikystės žinojau, dar vaikystėje prisiminiau, kad atėjau iš praėjusių gyvenimų ir yra tik laiko klausimas, kada tam ateis laikas išsiskleisti.

Kūrėjai ir dokumentikos organizatoriai taip pristatė filmą:

„„Mano reinkarnacija“ („My Reincarnation“);
Režisierius Jennifer Fox
Žanras dokumentika;
Filmo kilmės šalis JAV, Olandija, Vokietija, Kinija;
Filmo sukūrimo metai 2010;
Filmo trukmė 100 min.;
Filmo kalba originalo;
Titrų kalba lietuvių;

Trumpas filmo aprašymas : Dvidešimt metų dokumentinio kino kūrėja Jennifer Fox stebėjo didį Tibeto mokytoją Namkhai Norbu Rimpočę ir jo Italijoje gimusį sūnų Ješį. Iš to gimė intymus dokumentinis pasakojimas apie vieną paskutinių Tibete dar besimokiusių atgimusių lamų ir jo užsispyrusį sūnų, nenorintį žengti tėvo pėdomis.

1959 metais Rimpočė pabėgo į Italiją, kur vedė ir susilaukė dviejų vaikų. Pirmagimis Ješis buvo atpažintas kaip garsaus dvasios mokytojo, mirusio, kai Kinija įsiveržė į Tibetą, įsikūnijimas. Tačiau Ješis – Vakarų pasaulio vaikas, trokštantis gyventi kaip paprastas šiuolaikinis žmogus. Ar tėvui pavyks įtikinti sūnų priimti jam suteiktą dvasinę dovaną?

Amsterdamo dokumentinių filmų festivalyje pelnė publikos simpatijų prizą. ( N-16

Ješis patikrino ir prisiminė savo praeitį ir sugrįžo prie savo šaknų, prie artimų žmonių ir širdies.

Didžiausia nelaimė tame pristatyme yra filmo indeksas N-16. Pagal Lietuvos kino įstatymo 12 straipsnį:

„ 12 straipsnis. Filmų indeksavimas pagal žiūrovų amžiaus cenzą

1. Visi platinami ir rodomi kino teatruose, kino salėse (videosalėse) filmai turi būti indeksuojami pagal žiūrovų amžiaus cenzą.

2. Indeksus, kurie turi būti nurodomi filmų afišose, kitoje reklamoje ir bet kokio pobūdžio informacinėje medžiagoje, skirtoje filmams anonsuoti, suteikia Filmų indeksavimo komisija. Jos sudėtį ir nuostatus Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsakingos už valstybės politiką kino srityje, teikimu tvirtina bei Komisijos narių teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė . <..>“ Filmai indeksuojami per 7 darbo dienas. Vyriausybės suteiktas indeksas „N-16“ nurodo, kad į filmą draudžiama įleisti žiūrovus iki 16 metų. Lietuvos vyriausybės sprendimu juos įleis tik tuomet, kai jie taps mankurtais, nebus įgalūs prisiminti ir išgyventi praeities.

Geriausiai praėjusieji gyvenimai prisimenami nuo trijų iki penkerių metų. Tame amžiuje praeities dar neužgožia naujas gyvenimas ir jau prasiskleidžia praeities žiedai - yra pakankamas vaiko sąmoningumas suprasti ką jis mato, kas vyksta. Todėl būtų geriausia vaikui nekišti jokio tikėjimo iki septynerių metų, o jei kišama, tai bent po septynerių. Iki tol jis turėtų augti ir žiūrėti iš vidaus. Kaip ir visa gamta, visa egzistencija.

Žinomos vaikų istorijos, kai jie keletą kūdikystės ar vaikystės metų gyveno su vilkais ar kitais žvėrimis. Po to jie net ir atsidūrę labai humaniškose situacijose, nesugebėjo mokytis, suprasti elementarių dalykų, būti laimingi ir tiesiog gyventi tarp žmonių. Panašiai yra su visais vaikais, jų bazinėmis žiniomis, jei jos neprisimintos, nepatirtos ir nepragyventos atitinkamame amžiuje. Panašiai elgiasi kinų partorgai ir vadai su tibetiečių vaikais, tibetiečiais ir Dalai Lama.

Apgailėtina, kad kunigai ir krikščioniška Lietuvos valdžia naudoja senus savo metodus – drausti pažinimą ir nemirtingumą. Žinia, šie du centriniai rojaus pažinimo ir nemirtingumo medžiai uždrausti jau krikščionių biblijoje, o jų draudimo vaisiai, deja, ir toliau nuodija Lietuvos vaikų, jaunuolių ir net suaugusių žmonių gyvenimą. Jie iš čia emigruoja, evakuojasi.

Sužinoti elementarią tiesą, kas nutinka jaunuoliui, kuris nenori prisiminti savo praeities, savo vakarykštės dienos, būtina kiekvienam. Būtina, kad netaptum mankurtu, zombiu, alzheimeristu, nes, mano įžvalga, tie dalykai yra tiesiogiai susiję. Negirdėta, kad prisimenantys savo praeitį sirgtų alzheimeryste. Ir sunku analogiškų negalių išvengti, nebūnant nuoširdžiu, tiesiu, neigiant praėjusius gyvenimus.

Žinant šias tiesas ir panašius faktus, galime išvengti daug nelaimių. Tai mane skatina atskleisti ir daugiau nuorodų.

Mano įžvalga, buvusio JAV prezidento Ronaldo Reigano alzheimerystė žymiu laipsniu buvo susijusi su kova prieš tiesą, prieš praėjusius gyvenimus, prieš budą Ošo. Ošo ir Ošo Tarptautinis Meditacinis Resortas nurodo, kad Ronaldas Reiganas ir popiežius Jonas Paulius II sutarė ir pavedė savo pavaldiniams JAV suimti dvasios meistrą Ošo, kalėjime apnuodyti ir vėliau išsiųsti iš JAV. Taip jų tikėjimu, bus sumažintas jo ir tiesos pavojus krikščionybei. O popiežius Jonas Paulius II atsilygindamas R.Reiganui už katalikybės plėtojimą pažadėjo padėti išardyti Sovietų Sąjungą.

Vėliau anglų ekspertai patvirtino, kad Ošo negalios požymiai ir mirtis sutampa su apnuodijimo taliu požymiais. Nuodytojams talis tuo parankus, kad greitai pasišalina iš organizmo, palikdamas tik pasekmes. Spauda teigia, kad panašiai buvo apnuodytas ir mirė Anglijoje rusų šnipas Aleksandras Litvinenka.

Vienintelis panašių senų ir naujų žemės ir dangaus dievų draudimų ir manipuliacijų nuodų priešnuodis yra laisvas pažinimas ir meditacija. Meditacijoje atrandame ne tik savo šaknis, vidines akis, bet ir žiedus bei vaisius, kuriais dalijamės su egzistencija. Dalijamės ir meile, sąmone, bei iš vidaus gimstančiu balansu ir evoliucija.

Prembuda, 2011-11-05


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos