LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Lietuva serga: sveikumo šaknys - individas ir apsijungimas

Lietuva, toliau šypsantis politikos ir dvasios vadams, rieda į pražūtį, nyksta.  Lietuvoje tarp verslo, tikėjimų ir politikų šou retai išgirsi sąmoningesnį žodį. Rūpestį išreiškė ir psichiatras D.Pūras Delfi 2013 m. vasario 20 d. kalboje apie vaiko ir šeimos krizes, jų priežastis ir gydymą. Jo žodžiai humaniški, gilūs, bet vis dar nepaliečia šaknų. Nuo kūno reikia kilti iki sąmonės. O Lietuva tėra vaikiška valstybė ir nebręsta.

Lietuvos  konstitucija - ligota 
Lietuvos  konstitucija - ligota 

Tokia mano įžvalga. Lietuvai reikia rasti ligų, piktžolių šaknis, jas pašalinti ir kuo greičiau pradėti bręsti. Lietuva panaši į vaiką. Žinoma, kad vaiko sveikumui  reikalinga individuali patirtis - matymas, jautimas ir žinojimas, kad jis subręs, bus atsakingas ir todėl vientisas bei laimingas. Taip atsitiks, jei tam bus sąlygos ir šalia bus panašių žmonių. Kitaip vaikiškumo kompensacijai jame gims pasipūtimas. Taip yra ir vaikiškos valstybės atveju. Tokie dėsniai. Vaikiškos valstybės atveju kūno ir dvasios vadai yra pasipūtę. Jie negirdi žmonių, nemato savo kvailysčių. Esant tokiai akivaizdžiai Lietuvos nelaimei, reikia pasižiūrėti į Lietuvos pamatą, jos Konstituciją. Lietuvių nelaimei ją darė nevientisi tikintys asmenys ir todėl padarė ligotą konstituciją ir atitinkamai - valstybę. Prie jų darymo sveikų neprileido. Laikas gydyti tik kai ligonis nori. Čia žvilgtelėsiu tik į vieną ligos ir jos gydymo vietą. Bet labai svarbią. Bazinę, šakninę.

Plovimas - tik stebėtino nemokšiškumo, korupcijos ir pinigų plovimo priedangai

 Nemokšiškumas ir korupcija. Pradžioje pateiksiu šiandienos stebėtino nemokšiškumo, korupcijos ir pinigų plovimo keletą pavyzdžių, daromų rimtais ištįsusiais veidais. Jų fone Darbo partijos pinigai ar prezidento Rolando Pakso apkalta - tik raganos aikščiojimas fašizmo ir inkvizicijos bakchanalijos fone. Dėmesio  nukreipimui.

Lietuvoje su saulės energija galima pagaminti tiek elektros  energijos ir tokia kaina, kiek Afrikoje su Mėnulio energija

Lietuvą valdant Tėvynės Sąjungai už šimtus milijonų litų per metus pradėta statyti ir gaminti saulės elektrines, iš kurių elektros energija perkama keliasdešimt kartų brangiau nei pasaulinė savikaina. Kūno ir dvasios giminėms už kilovatvalandę mokama vidutiniškai po 170 centų, kai pasaulinė savikaina 5-7 centai. Taip ligotai įkūnijama Europos atsinaujinančios energijos įžvalga. Sveikam žmogui aišku, kad Lietuvoje su saulės energija galima pagaminti tiek elektros  energijos ir tokia kaina, kiek Afrikoje su Mėnulio energija. Oligarchinės katalikiškos šeimyninės elektros energijos kaina - keliasdešimt kartų brangesnė už mokslišką. Tam šeimos politika ir reikalinga. Todėl nekeista, kad ir meditacijos centro Ojas kaimynė katalikė užsinorėjo gaminti ir Ojui bei kitiems Lietuvos žmonėms pardavinėti keliasdešimt kartų brangesnę elektros energiją. Beliko tik Ojui duoti jai leidimą per savo sklypą pravesti kabelį ir ją pradėti penėti. Kita vertus, kam gi ir tas vargas? Galima tiesiog pakelti Ojui tiekiamos elektros kainas ar kitaip nusiskaityti pinigus. Tą nuolat ir daro LESTO, VMI ir kiti Lietuvos valdininkai su teisėtvarkos palaikymu. Kol Ojas neemigruoja, yra gražus ir sveikas tai - gyvas priekaištas merdėjančiai Lietuvai ir ant jos kūno puotaujantiems vadams.

Antras pavyzdys - Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Išleisti šimtai milijonų litų, o darbai nepadaryti. Europos Sąjunga sustabdė uždarymo darbų finansavimą. Už kiekvieno pateikto pavyzdžio iššvaistytų šimtų milijonų litų yra šimtai tūkstančių senukų, kurie galėtų gauti normalias pensijas ir šimtai tūkstančių jaunuolių, kurie galėtų įgyti normalų išsilavinimą ir uždirbti normalius atlyginimus. Sumažėtų Lietuvos emigracija ir vargai. Apgailėtina, bet tas pats vyko ir su Lietuvos elektros perdavimo tiltais, dujų terminalais. Tas pats vyko su LEO, Mažeikių nafta ir pan. Tas pats vyko ir teisėtvarkos, švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos sistemose. Lietuva fiziškai, psichiškai ir dvasiškai  serga. Nuo ko pradėti gydymą? Nuo savęs, nuo kiekvieno iš mūsų ir nuo teisingo apsijungimo. Kūne, prote ir dvasioje.

Ligos šaknys Konstitucijoje. Pagrindinė atsilikusios Lietuvos ir jos Konstitucijos žaizda, nuo kurios reikėtų pradėti gydytis, - 38 straipsnis: Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai klaida. Šeimą sudaro du asmenys ar individai. Kol jie nėra stabilūs, savarankiški ir harmoningi, neįmanoma darni šeima ir visuomenė. Negali darniai apsijungti nemokšiški egoistai. Paleiskime tikėjimus ir paieškokime patikimų ilgalaikių ir stabilių faktų. Nuo Visatos ir ląstelės iki žmogaus. Milijardams metų. Jei jie yra, tai galėtų būti pamatu ilgalaikei transformacijai ir laimei. Visatai, gamtai ir žmogui.

from www.rootninja.com
Apsijungiant vandenilio atomams kuriama daugiausiai energijos visoje Visatoje.

Visatos sveikumas - atomuose ir apsijungime. Visatos evoliucijos pradžioje blaškėsi, formavosi ir gimė paprasčiausias vandenilio atomas - pirma stabili ir darni dalelė. Toliau per milijardus metų šios stabilios ir savarankiškos dalelės transformavosi, apsijungė ir  sudarė visus kitus sudėtingesnius stabilius cheminius elementus.  Virš šimto. Ne tik sudarė elementus, bet ir sukūrė energiją, aplink kurią šiandien Žemėje vyksta tiek daug korupcijos ir pinigų plovimo. Mat apsijungiant atsilaisvina labai daug energijos. Tiek atomuose, ląstelėse, tiek ir žmonių bendruomenėse. Bereikia ją paimti ir pelningai pardavinėti. Lengva tai daryti, kai žmonės yra mažai išsilavinę ir tiki vadais. Stebina veidmainystė ir nemokšiškumas, su kuriuo, šiandien Saulėje kuriama energija apsijungiant vandenilio atomams, Žemėje pardavinėjama skaldant bendruomenes ir šalis. Apsijungiant, būtent apsijungiant vandenilio atomams kuriama daugiausiai energijos visoje Visatoje. Kol kas per beveik keturiolika milijardų metų joje apsijungę tik apie ketvirtadalis vandenilio atomų. Dideli rezervai, didelės ateities galimybės. Milijardams metų į priekį. Iš čia didinga įžvalga - dabar Visatos evoliucijos kryptis - laisvas ir harmoningas apsijungimas. Tokia kryptis tinka ir Žemei, Lietuvai bei kiekvienam individui.

Gamtos sveikumas - ląstelėse ir jų apsijungime. Saulė ir žemė susiformavo prieš maždaug penkis milijardus metų. Lietuviškose vadovėliuose dažnai mėgsta sakyti - iki Kristaus. Žemės evoliucijoje per pirmus kelis milijardų metų iš cheminių elementų susidarė savarankiški vienaląsčiai organizmai - ląstelės ir tik dar po maždaug milijardo metų kovų, bendradarbiavimo ir mokymosi jos sugebėjo apsijungti į daugialąstes bendruomenes - augalus ir dar vėliau, per paskutinius kelis šimtus milijonų metų - į gyvūnus. Šito, deja, mokyklose nemoko, nors būtent ląstelių  veiklos ir jų apsijungimo pažinimas labai padėtų žmonėms gyventi. Priminsime, kad ląstelė atlieka visas pagrindines žmogaus funkcijas - gimsta, maitinasi, dauginasi, valosi, juda, jungiasi, skiriasi ir pan. savarankiškai. Joje vyksta tokie sudėtingi procesai, kad jos suvaldyti negali net ir tūkstančiai greičiausių šiandieninių superkompiuterių. Bet nuostabiausia, kad žmogaus organizme sugeba darniai veikti kartu su sąmone iki100 tūkstančių milijardų individų - ląstelių. Individų, bet ne asmenų. Tai keliolika tūkstančių kartų daugiau nei Žemėje yra gyventojų. Vadinasi ir visi Žemės žmonės gali nesprogdinti vieni kitų, o apsijungti.

Apsijungus dviem asmenims kelionė gaunasi ne tik dvigubai pigesnė, bet ir greitesnė, patogesnė bei ekologiškesnė

Paprasčiausiu labai geru žmonių apsijungimo pavyzdžiu gali būti JAV ir D.Britanijos kelių greitosios juostos, kuriose galima važiuoti tik apsijungus mažiausiai po du. Kelionė gaunasi dvigubai pigesnė. Ir greitesnė bei patogesnė, nes ta juosta laisvesnė ir ja patogiai galima važiuoti greičiau. Didesnis apsijungimas duoda dar didesnę naudą ir daugiau džiaugsmo. Apsijungimo naudą įrodo visa evoliucionuojanti Visata, gamta ir sąmonė. Tą patiria ir meditatorius.

Sveikame žmoguje - sveikas protas. Gyvybei, sveikatai ir apsijungimui trukdo įvairios infekcijos, egoistinės vėžinės ir parazitinės ląstelės. Jas reikia aptikti ir šalinti. Kitaip organizmas sirgs, skaudės, mirs.  Panašiai, kaip dabar mirinėja Lietuva. Meditatoriai asmeninius parazitus šalina labai humaniškai - tiesiog jų nepalaiko per tikėjimus ir mintis. O švarus ir ramus protas juos natūraliai išvalo ir iš kūno. Kaip tekantis upės vanduo - upę. Protą išvalo prabudusi siela iš vidaus per meditaciją ir meditatyvų gyvenimą. Aš specialiai šiemet stebėjau Lietuvos ir meditatorių sveikatą per gripo epidemiją. Nė vienas Oje medituojantis meditatorius nesusirgo tikintiesiems pavojingomis ligomis - gripu ir kitomis infekcinėmis kvėpavimo takų bei jas lydinčiomis ligomis. Tikėkite ir susirgsite, nes tikėjimas užšaldo mintį ir ji tampa kliūtimi energijos ir medžiagų tekėjimui. Kaip trombas kraujagyslėje.  Aš jau per 20 metų nesusergu tikintiesiems ir kitiems nešvaraus proto ir kūno šeimininkams būdingomis ligomis, nors, kol buvau tikintis, kasmet sirgdavau po kelias savaites. To būtų galima nesakyti, bet tai žinant, galima tuo pasinaudoti. Protą išvalyti ir nuraminti galima kartais per kelis dešimtmečius, kartais per kelis gyvenimus. Amžinoje sielos kelionėje tai tik kelios prasmingos akimirkos. Oje tai vyksta praktiškai. Valymasis ir apsijungimas.

Sveikos ir šiuolaikiškos bendruomenės, taigi ir sveikos šeimos bei visuomenės ir valstybės pamatu gali būti tik individas

Laimės šaknys - individas ir meditacija. Sveiką kūną sudaro sveikos laisvanoriškai apsijungusios ląstelės. Ypač jautriai jos atsako į meilės ir sąmonės impulsus. Tai aiškiai patiriama meditacijoje. Todėl ir sveikos bei šiuolaikiškos bendruomenės, taip pat ir sveikos šeimos bei visuomenės ir valstybės pamatu gali būti tik individas. Iš vidaus, iš amžinos sielos veikiantis ir keliaujantis iš gyvenimo į gyvenimą, iš šeimos į šeimą, iš bendruomenės į bendruomenę ir iš šalies į šalį individas. Šeima, bendruomenė ir valstybė sielos atžvilgiu tėra trumpi dariniai, kelionės priemonės ir stotelės. Ne vežimas ar kelias svarbu, o vežėjas, keliautojas. Tai labai akivaizdu, logiška, natūralu. Individu negimstama, o virstama tik atsakingai elgiantis. Ilgai atsakingai elgiantis ir medituojant - virstama meditatoriumi. Nuostabu elgtis atsakingai, nes iš to gimsta darna su savimi ir pasauliu. Visa gamta yra atsakinga. Išskyrus tikintį žmogų. Šis perduoda atsakomybę šventiesiems, mesijams ir dievams. O su atsakomybe ir gerovę bei laisvę. Meditatoriui  yra būdinga branda, jį kaip šešėlis lydi vaisiai, sveikata ir laimė. Net ir Lietuvoje. Po meditatoriaus apsilankymo visuomet lieka mažiau įsakymų ir draudimų, daugiau sveikatos, grožio, tiesos ir laisvės.

 Viena vertus, nuostabu, kita vertus, ir natūralu, kad Oje susirinko bręstantys individai. Su dauguma iš jų einu ne vieną gyvenimą. Brandai labai padeda meditacija. Ji duoda akis apsijungimui ir meilei. O tinkamai apsijungus viskas daroma daug ekonomiškiau, ekologiškiau ir atlieka daug energijos vidiniam augimui, laimei ir meilei.

Žinoma, nebūtina apsijungti visiems. Galima evoliucionuoti ir lėčiau ar net išnykti. Juk 99 proc. žemės gyvybės rūšių išnyko. Todėl žemės gyvybės formos ir šalys primena laiptus, kai kada statinius ar net organizmus. Kažkas yra apačioje, kažkas viršuje. Vieni primena bakterijas ir roplius, kiti - paukščius ir žmones. Bet galvos ir ypač protingųjų galvos visuomet yra viršuje. Tokie dėsniai. Taip teka energija, meilė ir dvasia. Žemėje yra daug neturtingų ir nelaimingų žmonių ir šalių, kuriose valdo net ne sąmoningi individai ar protingi asmenys, o tik nesąmoningi tikintieji. Žvelgiant į valstybių valdymą ir gerovę matoma, kad apačioje yra gentys ir animistinių tikėjimų šalys. Aukščiau - islamo, po to katalikiškos šalys. Šiandien ekologiškiausios, turtingiausios ir humaniškiausios šalys yra protestantiškos ir budistiškos. Meditatoriškos įmanomos tik ateityje.

Vaikas pirmiausiai  yra individas. Jis nėra nei šeimos, nei valstybės nuosavybė

Sveikos šalies - sveika konstitucija. Kadangi humaniškos ir laisvai apsijungusios bendruomenės pamatu gali būti tik individas, tai taip ir yra pažangiose šalyse - Olandijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Japonijoje, JAV ir pan. Taip nurodyta ir jų konstitucijose. Sveikesnė konstitucija, sveikesnė ir valstybė. Egzistencinę ar sveiką šeimą, kurioje gimsta ir auga sveiki ir laimingi vaikai, gali sukurti tik individai. Psichiatras Dainius Pūras pastebi, kad: " Visgi reikia nepamiršti, kad Vaiko teisių apsaugos konvencija teigia, kad vaikas yra pirmiausiai žmogus. Jis nėra nei šeimos, nei valstybės nuosavybė. Šeima pagal svarbą gali būti tik po vaiko." Tiesa, kad iš vaiko gali išaugti individas, bet Lietuvoje dažniausiai taip nėra - išauga tik asmuo. Kad vaikui virsti individu netrukdytų šeima, mokykla ir tikėjimai, būtina keisti konstituciją. Ne tik 38 straipsnį. Ir 43, kuriame katalikybė prilyginta sovietmečio komunistų partijai, o keli kiti seni tikėjimai - sovietinėms profsąjungoms ir panašiai. Ir daugiau. Kol tai neįmanoma, reikia patiems transformuotis į individus iki susidarys kritinė masė pažangai arba Lietuva išnyks. Viena vertus, individui yra sunkiau atsilikusioje valstybėje, kaip ir mokslininkui inkvizicinėje, bet kita vertus, jis augina savo šaknis, išlieka ir žino, kad išlieka, išnykus valstybei. Daugiausiai šansų Lietuvai išlikti ir sužydėti - sukurti žmonių lygybę, keisti konstituciją ar pradžioje bent jau įstatymus, priimti pažangą, labiausiai tarp jų mokslą ir meditaciją. Žmonių individualumas ir lygybė yra svarbiausi dalykai gerovei, humanizmui ir pažangai.

Žodis "individas" yra labai gražus ir tinkamas. Jis parodo, kad viduje individas yra padalintas, dar nėra visiškai vientisas, bet yra pusiausvyroje, neutralus, kaip ir atomas, ir neatskirtas nuo egzistencijos. Atomą sudaro teigiami protonai, neigiami elektronai ir neutralūs neutronai. Tai ir lemia atomo neutralumą ir balansą. Bet taip nėra įvairiose sistemose ir gyvybės formose ir žmoguje. Tikrą subalansuotą neutralumą ir individualumą sukuria ir pajunta tik meditatorius. Tai yra ir natūralios ilgalaikės lygybės ir tolerancijos pamatas. Pradžioje balansą turime sukurti savo prote, širdyje, viduje, o po to tai išreikšti išorėje. Kitaip, tai tik laikina poza. Lietuvoje iki naujos premijos ar posto, islamo šalyse - iki kito sprogdinimo ar karo.

Individų laisvanoriškas apsijungimas - gerovės, pažangos ir humanizmo šaknys ir šakos

Evoliucijos kryptis - individų apsijungimas. Gyvenimas ir mokslas rodo, kad žemė, gyvybė ir žmogus turi didelius rezervus. Ar toliau keliausime su akmeniu rankose, ar su prakąstu obuoliu - pažinimo ir amžinumo simboliu? Ar toliau drausime, kovosime, įsakinėsime ir pardavinėsime žmonėms jų pačių žemę, orą ir saulę, kaip tai daroma Lietuvoje, ar pakeisime savo nemokšiškus asmeninus tikėjimus, protus ir konstitucijas į naujus humaniškesnius ir sąmoningesnius?  Apsijungti, išlikti, augti ir toliau evoliucionuoti kūnu, protu ir sąmone gali tik individai ir tik laisvanoriškai apsijungę. Apsijungę į šeimas, bendruomenes ir šalis. Neapsijungę liks tik apačioje arba išnyks. Tai džiuginanti tiesa. Nors ir ji įsikūnija tik per pastangas ir supratimą. Ženkime ne parapinio ar kolūkinio, o laisvanoriško, nuoširdaus ir sąmoningo - vadinasi beminčio apsijungimo keliu. Gili individo pusiausvyra pasižymi bemintiškumu. Tai gali būti orientyru sudėtingame, bet tuo pat metu ir ekstaziškame gyvenimo kelyje.

Dar šiek tiek apie asmeniškumą ir individualumą, nes juos atpažinti ir ypač išsiugdyti nėra lengva. Ypač individualios evoliucijos pradžioje. Asmuo ieško asmeninio dievo. Asmens pamatu yra protas, individo - prabudusi siela. Asmuo yra nedarnus, nuolat besiblaškantis prote arba įsikibęs į tikėjimą ir jo dogmas egoistiškas individas. Atsakingo individo arba meditatoriaus protas yra tylus ir darnus. Individo veiksmai ateina iš vidaus, iš individualios patirties. Kitų žodžiai, tikėjimai ir mintys jį veikia, kaip ir rąstas ar šaka. Jie gali būti priemone jam atsisėsti, pailsėti ar pasišildyti. Trilijonai jo minčių veikia kaip trilijonai kūno ląstelių. Visiškoje tyloje ir visiškoje darnoje. Vieningiausiai, ekonomiškiausiai, ekologiškiausiai ir humaniškiausiai. Meditatoriuje kiekviena ląstelė liečia ir junta tiesiogiai individualią ir Kosminę sąmonę. Kaip ir atvirkščiai. Viduje vyrauja tylus dialogas, meilės dialogas, multilogas. Meditatorius - sąmoningas individas. Medituojant juntama, kaip kiekviena ląstelė atsako į meilės, sąmonės ir vienovės impulsus. Juntama, kaip persitvarko genai, kaip gimsta vienovė, meilė, kaip individas tirpsta vienovėje su visuma. Be įsakymų, dokumentų ir registracijų bažnyčiose ir valdininkijose. Lyg lašas - okeane, sėkla ar šaka - medyje, pora - meilėje ar siela - budoje.

Prembuda, 2013-02-21

 

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos