LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

LAIMINANTIS EVOLIUCIJOS, MOKSLO IR MEDITACIJOS POVEIKIS ŽMOGUI

Gyventi gerai ir laimingai. Bet kuriam gyvam individui svarbiausia yra pragyventi gyvenimą gerai ir laimingai ir rasti savo vietą egzistencijoje. Tam reikalinga ne tik suprasti pagrindinius gyvybės ir gyvenimo principus bei orientyrus, bet ir mokėti jais naudotis. Man pavyko tai atrasti ties savo gyvenimo pusiaukele ir dabar žiūrint atgal matosi, kaip yra svarbu juos rasti ir sugebėti jų laikytis. Tuomet kuo toliau, tuo gyvenimas  laimingesnis ir turtingesnis.

Viena iš tokių orientyrų grupė, labiausiai laiminančių ir gerinančių žmogaus gyvenimą, yra evoliuciniai kūno, proto ir sąmonės dėsniai ir principai. Vien tik pamačius ir supratus, kokie jie ir kaip veikia visas gamtos ir individo kūno puses, galima daug lengviau kurti gerą ir laimingą gyvenimą.

 Pav.1. Rega auga panašiai kaip šakos
  Pav.1. Rega auga panašiai kaip šakos

Evoliucijos poveikis regėjimui. 1988 metais pradėjau darbuotis visiškai man naujoje bet dominančioje regimojo suvokimo srityje ir pamačiau multidimensinio evoliucijos poveikio pradžioje žmogaus regos sistemai (ŽRS) [1, 2], o po to ir visoms kitoms kūno, proto ir sąmonės pusėms pasekmes. Dėl šio supratimo man pavyko ne tik sukurti metodą ir prietaisą matuoti bei ištreniruoti stereoregą [3, 4], bet sukurti ir kitus nuostabius metodus regimojo suvokimo tyrimui ir sujungti kūną, protą ir sąmonę gyvenimo gerinimui. Publikacijose [1, 2] yra pateikta, kaip evoliucionavo ŽRS, kintant akių receptorių – lazdelių ir kolbelių spektrinėms bei kitoms charakteristikoms. Lazdelių ir kolbelių dažninės charakteristikos pateiktos paveikslėlyje 1 (rods ir cones angl. – lazdelės ir kolbelės). ŽRS iš lazdelių ir trijų tipų kolbelių susidarė trys regėjimo kanalai: kamieninis – achromatinis ir du spalviniai oponentiniai – geltonos-mėlynos (y-b – yelow-blue) ir raudonos-žalios (r-g – red-green) kanalai. Panašiai natūraliai auga ir šakojasi medis. Dėl to, natūraliai kyla hipotezė, kad tam tikri pagrindiniai dauginimosi, augimo ir evoliucijos principai tęsiasi net nuo augalų iki žmogaus.

Nuostabu yra ir tai, kad tas tiesos ieškojimas ir taikymas vyko, kai mano, Lietuvos ir net pasaulio gyvenimas ėjo per didingus transformacijos procesus. 1988-1992 metų laikotarpiu aš dirbau Vilniaus universitete mokslo darbuotoju regimojo suvokimo srityje, o Tarybų Socialistinė Respublikų Sąjunga (TSRS) virto iš diktatūros į keliolika nepriklausomų demokratinių respublikų.

Deja, tolesniems turiningiems ir sėkmingiems žmogaus regos sistemos tyrimams nepriklausomoje Lietuvoje neliko nei patalpų, nei kompiuterio, nei pinigų. Įsitvirtinus naujai valdžiai viską skubiai pasiėmė. Tarp jų – patalpas Čiurlionio gatvėje Vilniuje – Vilniaus universiteto rektorius Rolandas Pavilionis su žmona Marija Aušrine Pavilioniene. Tyrimus atnaujinau labai palankiai susiklosčius aplinkybėms 2011 m. Pasirodė, kad mano sukurti ŽRS tyrimo ir lavinimo metodai ir prietaisai per 20 metų liko nepranokti, o pasaulis pribrendo jų supratimui ir naudojimui.

Evoliucija vyksta nuo dantų iki akių ir psichikos. Čia pateiksiu dar keletą laiminančio evoliucijos poveikio ŽRS ir kitoms žmogaus sistemoms nuorodų. Pirma, ŽRS evoliucionavo iš žinduolių regos sistemos. Antra, evoliucija reiškia, kad laike palaipsniui gerėjo matymas – receptorių daugėjo, jie tapo jautresni, susidarė skirtingoms šviesos bangų ilgiams jautrios ląstelės, dėl ko gimė spalvinis matymas ir pan. Bet evoliucijos poveikis yra stebimas ne tik žmogaus jautriausiai pusei – regos sistemai, bet ir kiečiausiai – dantims. Dėl to, kad vis mažiau naudojami krūminiai aštuntieji dantys, jie nyksta. Nyksta tai, ko reikia mažiau, ir atsiranda tai, ko reikia labiau. Todėl natūraliai gimsta hipotezė, kad treniruojant galime ne tik atkartoti nesąmoningą evoliuciją ir jos pasiekimus, bet ir ją pranokti, jei pridėsime sąmoningumo. Pavyzdžiui, ne tik tiesinsime žvairuojančias akis, bet ir tiesinsime kreivus dantis vaikams ir suaugusiems greitai bei efektyviai. Tik su aukštesniu sąmoningumu galima taisyti gamtos klaidas genome ir ne tik apsaugoti būsimą žmogų nuo ligų, bet ir padidinti jo atsparumą išoriniams poveikiams bei infekcijoms. Ir tai jau yra daroma. Akivaizdu, kad galimos klaidos, bet jas mokslas gali ir ištaisyti daug greičiau nei akloka gamta. Tai liečia visas gamtos būtybes.

Be to, milžiniška geba tobulėti turėtų būti ir likti po gimimo ne tik kūne, bet ir psichikoje bei sąmonėje. Tai atveria visiškai naujas perspektyvas kiekvienam individui ir visai žmonijai.

Kai kada pažangai ir evoliucijai pakanka ir žemesnio sąmoningumo, kai kada jis turi būti aukštesnis. Pagal tai ir mūsų laimė, sveikata bei turtai. Pavyzdžiui, tinkamam dantų ištiesinimui iš esmės pakanka tik odontologo gebos, šiek tiek kliento noro ir lėšų, tai ištiesinti akis ir ištreniruoti stereoregą absoliučiai būtinas ir individo sąmoningumas. Pradžioje lavinamas abiem akimis matomų vaizdus suliejimas į vieną plokščią vaizdą, o po to į perspektyvinį stereovaizdą. Įskaitant, kad stereoregos neturi apie 2-3 proc. žmonių, o nepakankamą stereoregą turi apie 10-15 proc. pasaulio žmonių ir tai šiuo metu sudaro nuo 140 milijonų iki 700 milijonų ir net iki vieno milijardo žemės žmonių, matosi, kad yra ką veikti ir laiminti.

Pirmasis ištreniruotos stereoregos potyris sukelia susižavėjimą. Tačiau pasaulyje net ir dabar per operaciją išstačius akis tiesiai dažniausiai stereorega neprasideda. Funkcionaliai tokie žmonės lieka vienaakiai, nors išsitreniruoti stereoregą bent jau su stereometru VISUS-4D ir pritaikius tinkamą metodiką gali beveik visi.

Stereoregos stoka labai padidina avarijų kiekį ir sumažina gyvenimo kokybę. Ypač, jei asmuo nežino, kad stereoregos neturi, o viskas numatyta turintiems stereoregą.

Nuo nesąmoningo veiksmo ir evoliucijos į sąmoningą. Tai nuostabių iššūkių ir galimybių sritis. 1990 metų laikotarpyje vyravo nuomonė, kad akių ištiesinti suaugusiems neįmanoma. Taip teigė net regėjimo tyrimo srityje vieni iš keleto gavę Nobelio premiją mokslininkai D.H.Hubel ir T.N.Wiesel. Vėliau jų nuomonė gerokai keitėsi. Tuo metu man kilo drąsi hipotezė, kad jei pavyktų išugdyti stereoregą ir suaugusiems, tai gal ir sielą būtų galima pakeisti, nes akys yra arčiausiai jos. O nuo dantų čia pat ir materija. Sujungti, atrodo, negyvas molekules, kurios yra žmogaus genome ir vėliau pasireiškia per individo, tarp jų ir jo regos sistemos bei dantų ontogenezę, su siela, gyvenimu ir materija, yra tikras iššūkis bet kuriam asmeniui ir mokslininkui. Bet jei tai vyksta nesąmoningai, tai kodėl tai negalėtų vykti geriau ir greičiau sąmoningai?

Aukščiau trumpai kalbėjome apie ŽRS evoliuciją, per jos palyginimą su medžio ir jo šakų augimu. Tai ganėtinai nesąmoningos evoliucijos pavyzdys. Galima pateikti ir sąmoningesnio veiksmo su evoliucija palyginimą. Jei galimas toks veiksmas, tai galima ir sąmoningesnė evoliucija.

Pradžioje pažiūrėkime, kaip veikia žmogus, kai jis neša rąstą vienas (Žr. pav.2). Akivaizdu, kad toks rąstą nešantis žmogus yra bent minimaliai sąmoningas. Jis jį neša paėmęs per vidurį. Pirmo achromatinio kanalo spektras irgi yra per matomo spektro vidurį (Žr. pav.1). Jei šalia yra kitų žmonių, tai natūralu, kad jam gali padėti kitas žmogus ir jie jį neš paėmę už galų. Jei rąstas yra dar sunkesnis ir tai mato kiti žmonės, tai jį gali nešti ir trys, ir keturi asmenys. Tuomet, jei žmonės mato vienas kitą, jie pasiskirsto maždaug proporcingai jo svoriui, kaip parodyta paveikslėlyje. Tai vėlgi labai primena spalvinių kanalų receptorių dažnines charakteristikas.

Pav. 2. Jei žmonės mato vienas kitą ir supranta, kad geriau yra atlikti darbą kooperuojantis, tai jie nešdami rąstą veiks taip, kaip parodyta paveikslėlyje; panašiu geriausiu būdu galėjo vykti ir regos evoliucija.
 Pav. 2. Jei žmonės mato vienas kitą ir supranta, kad geriau yra atlikti darbą kooperuojantis, tai jie nešdami rąstą veiks taip, kaip parodyta paveikslėlyje; panašiu geriausiu būdu galėjo vykti ir regos evoliucija.

Juk panašiai būriais plaukioja žuvys ir skraido paukščiai. Nuostabu žiūrėti, kaip jie vieningai daro posūkius. Gal ir neaišku, kaip jie tai sugeba, bet aišku kad sugeba ir daro.

Akivaizdu, kad nešant rąstą toks nešikų pasiskirstymas yra geriausias. Jei panašiai kooperuojasi tiek nesąmoningo medžio ląstelės, tiek, matyt, ir nelabai sąmoningos akies ląstelės, tiek ir sąmoningi visuomenės individai, tai visiškai pagrįsta numatyti, kad taip vyko ir ŽRS spalvinio matymo evoliucija ir taip gali kooperuotis visi žemės individai.Būtina pažymėti bene svarbiausią kooperacijos ir evoliucijos sąlygą – justi ir matyti, dar geriau ir jausti, kas vyksta aplink, likti atviru išoriniams poveikiams ir sekti vidinėmis paskatomis. Juk net ir ląstelės Petri lėkštelėje kooperatyviai juda nuo nuodų ir link maisto. Kooperacijos pasekmė bus geresnis rezultatas ir laimingesnė būsena. Šiuose pavyzdžiuose mes galime beveik pajusti sąmoningą evoliuciją, nes esame dalyvavę panašiose situacijose. Panašiai vyko ir stereoregos bei kitų organizmo sistemų evoliucija, nes to reikėjo įvairių rūšių individų išlikimui ir jų geresniam gyvenimui. Išliko ir dauginosi tie, kurie galėjo tiksliai nustatyti kabančio vaisiaus, plėšrūno ar aukos atstumą ir vietą.

Evoliucija ir treniruotės pranoksta lūkesčius ir tikėjimus. Bandydami sulieti du atskirai matomus suliejamus objektus mano sukurtame stereometre VISUS-4D galime justi, kaip dirba akių ir rankų raumenys ir vienus iš jų įtempiame, kitus atpalaiduojame taip, kad matymas, judesys ir savijauta būtų geriausi. Taip gimsta suliejimas, stereorega ir juos atitinkantis veiksmas. Taip vyksta ir evoliucija. Išlavinti stereoregą po gana neilgų treniruočių gali visi vaikai ir suaugę žmonės. Panašiai galime ir viena ranka liesti kitą arba abiem rankomis paimti daiktą ir su juo dirbti. Pastebėkime, kad to negali beveik visi gyvūnai. Jie tik gana nerangiai daro paprastus kooperuotus veiksmus priekinėmis galūnėmis.

Dar naudinga pastebėti, kad abi rankas lavinti kartu yra lengviau ir linksmiau, pavyzdžiui, žaidžiant krepšinį. Todėl treniruojant stereoregą irgi pasirodė, kad efektyviau ne tiek dengti stropią geriau matančią akį, kad pradėtų dirbti tingioji, kiek naudoti abi akis. Tai teikia daugiau džiaugsmo, motyvuoja ir rezultatai pasiekiami greičiau. Galiausiai reikia paminėti ir tai rodo įvairių optometristų ir ortoptistų rezultatai bei diagnostika ir stereoregos treniruotės su VISUS-4D, kad Nobelio premijos laureatai D.H.Hubel ir T.N.Wiesel nebuvo teisūs laikydamiesi nuomonės, kad stereoregą gali ištreniruoti tik vaikai ir negali suaugusieji, kuo vis dar tiki bene dauguma pasaulio oftalmologų. Evoliucija ir sąmoningos treniruotės pranoksta net ir geriausių specialistų lūkesčius bei tikėjimus [5, 6].

Aršiausia kova vyksta tarp gentainių. Stereotipai ir tikėjimai visur susiduria su evoliucija ir naujovėmis. Dalyvaujant Tarptautiniame Ortoptistų kongrese IOC-XIII Roterdame, Olandija, kuris vyko 2016 birželio 26-30 d. [7] prie mūsų pranešimo stendo priėjo Britanijos ir Airijos ortoptistų bendrijos pirmininkė Rowena McNamara (Rowena McNamara, Chair of BIOS - The British & Irish Orthoptic Society) ir pareiškė, kad jie panašius tyrimus darė prieš 30 metų ir įrodė, kad išugdyti stereoregos suaugusiems neįmanoma. Aš ir profesorius I.Rabičevas patvirtinome, kad tai galima ir mums tai gaunasi. Dar daugiau. Aš parodžiau į šalia stovinčią mano darbo kolegę Estetinės odontologijos centro VivaDens Gydymo sk. vedėją Ahiną Šnipaitę ir patvirtinau, kad ji yra viena iš dviejų, kurios lavino Lietuvoje stereoregą su VISUS-4D ir išlavino. Ahina taip pat tai patvirtino ir pasakė, kad taip ir yra, ir tai galima čia pat prie mūsų stendo patikrinti. Ji pradėjo treniruoti stereoregą pas prof. I.Rabičevą binarimetru ir stereometru VISUS-4D prieš kelis metus pastebėjusi dvejinimąsi. Ji sako: "Stereoregos išlavinimo poveikis: nebesidvejina vaizdai, vaizdas tapo giluminis – pasaulis atrodo daug gražiau, įspūdingiau; lengviau vairuoti, nes geriau juntu atstumus." Plačiau apie tai galima rasti [8]. Dar viena išlavinusi stereoregą yra duktė Agnė. Stereoregos treniruočių rezultatai labiausiai priklauso nuo treniruojamojo asmens sąmoningumo, veiksmų, treniravimo terminų ir naudojamos metodikos bei prietaiso. Dėl tam tikro sąmoningumo lygio poreikio treniruotes galima pradėti tik nuo 3-5 metų amžiaus.

Išlavinti Ahinai stereomatymo nepavyko vaikystėje tiek Tarybų Sąjungos, tiek vėliau  nepriklausomos Lietuvos laikotarpio oftalmologams. Tai buvo jų senamadiško mąstymo naudojimo ir mano sukurto naujoviško stereometro VISUS-4D atmetimo pasekmė. Taip atsitiko ir taip yra tūkstančiams dabartinės Lietuvos vaikų. Prof. I.Rabičevas patvirtino, kad Ahinos rega ir stereorega galėjo būti dar geresnė, jei geriausi treniruočių terminai nebūtų praleisti.

Daugumai pasaulio oftalmologų, optometristų ir ortoptistų ištreniruoti stereoregos vis dar nepavyksta, nes jie eina su senais stereotipais ir tikėjimais. Faktiškai senamadiški oftalmologai, optometristai ir ortoptistai vis dar kovoja prieš evoliuciją ir naujas galimybes, bet jau įvykusi evoliucija ir tinkami metodai bei prietaisai stereoregą ištreniruoti leidžia. Jų senamadiškos kovos užkulisius Lietuvoje ir pasaulyje galima rasti paguglinus [9,10,11]. Daug ką pasako vien jų 2005 m. publikacijų pavadinimai "Oftalmologams nerimą kelia optometristų invazija", "Medicinos aktas: optometristų savivalės pabaiga", "Užkarda optometristų savivalei – Medicinos aktas".

Moksle atrasta, kad aršiausia kova vyksta tarp gentainių, nes jų poreikiai sutampa. Tai ir dabar vyksta Lietuvoje oftalmologijoje, odontologijoje [12] ir Seime. Reikia pabrėžti, kad Lietuvoje senamadiškumas, stereotipai ir tikėjimai vis dar dažniau laimi. Pažangesni mokslininkai dėl to dažniausiai palieka mokslo įstaigas ir Lietuvą. Aš visų pirma dėl to palikau Vilniaus universitetą. Prisimenu, kad Lietuvos nepriklausomybės pradžioje bent trys pradėti moksliniai darbai baigėsi pinigų išleidimu. Mano viršininkas Vilniaus universitete tuo metu buvo Lietuvos Komunistų Partijos centro komiteto narys Andrius Meškauskas vėliau ilgai dirbęs LR prezidentų kanceliarijos vadovu. Stebuklai vyksta mūsų akyse.

Kongrese BIOS pirmininkei dar pridėjau, kad jos žodžiai ir rezultatai patvirtina, kad jie taikė netinkamas metodikas ir netinkamus prietaisus, o galima sukurti ir aš sukūriau prietaisą VISUS-4D su tinkama metodika, o prof. I.Rabičevas dirbantis Maskvoje ją ištobulino taip, kad su tinkamu prietaisu ir metodika galima patikimai ištreniruoti stereoregą beveik visiems vaikams ir suaugusiems. Žinoma, jei jie to nori, yra pakankamo sąmoningumo, turi galimybes ir daro atitinkamus pratimus.

 Minčių ir emocijų matymas. Bene nuostabiausia stereoregos diagnostikos ir ugdymo procese su VISUS-4D yra tai, kad mes patys galime prisiimti atsakomybę už savo gebas ir gyvenimo kokybę ir jas išlavinti beveik beribiai. Tarp jų, naudojantis stereometru VISUS-4D, galime išmatuoti ir pamatyti, kaip tiksliai sugebame sekti erdvėje vedamu testiniu objektu bazinį objektą ir kaip tam trukdo emocijos ir mintys [6"]. Tyrimas vyko Maskvos pedagoginiame universitete. Čia pateiktos tiriamojo atsako į bazinio objekto judesį laikinės charakteristikos 60 sek. laikotarpyje rodo, kad jis turi stereoregą, o reakcijos, geriau sakyti tiriamojo atsako, trukmė į bazinio objekto judesį yra 0,45-0,6 sek. Profesionalaus vairuotojo atsako trukmė turėtų būti apie 0,3-0,4 sek.

Atidesnė pateiktų duomenų analizė rodo, kad tiriamasis gali vesti objektą 0,3-0,5 cm tikslumu; tai leidžia jo biologinės savybės ir įranga, ir tai yra geras rezultatas. Tačiau keliolika kartų per minutę jis po 1-2 sekundes užsigalvoja, to neįsisąmonina ir dėl to tiksliai neatsako į bazinio objekto judesį. Vadinasi, nors objektas juda erdvėje tolyn-artyn 7,5 cm amplitude 20 sek. periodu, jis nemato augančio atstumo tarp bazinio ir testinio objektų ir jautriai nesureaguoja. Be to, 51 sekundę šis atstumas išauga virš 7 kartų iki 2,747 cm ir tik tada tiriamasis pamato paklaidą. Nepakankamo matymo ir atsakymo uždelsimo trukmė yra apie 2 sek. Per tokį laikotarpį vairuotojas, važiuodamas 90 km/val greičiu, nuvažiuoja 50 m. Akivaizdu, kad šias dvi sekundes klaidos ir avarijos tikimybė yra žymiai išaugusi. Šį ryšį dar reikia tirti, bet jau yra žinoma, kad blogesnė stereorega didina autoįvykių tikimybę.

Tiriamųjų rezultatai būna ir gerokai blogesni, kas rodo padidėjusią tiriamojo klaidos ir avarijos tikimybę. Darant testą veikia loginio mąstymo ir matymo mechanizmai. Iš testų galima nustatyti, ar asmuo tinka didesnio atidumo ir trukmės darbui. Šiuo metu tokiomis stereometro VISUS-4D galimybėmis tiksliai erdvėje ir laike nustatyti operatoriaus veiksmus ir paklaidas domisi ir pilotų bei kosmonautų paruošimo centrai [13]. Iš testų taip pat galima nustatyti, ar asmuo galvoja, emocionuoja, ar galvoja, kaip mato, ir mato, kaip galvoja ir panašiai. Labai gerai, kad tiriamasis pats gali justi potyrius, matyti rezultatus ir keisti elgesį bei rezultatus - treniruotis.

Pagaliau stereometras VISUS-4D leidžia ir pagerinti sąlygas pamatyti tas trukdančias emocijas ir mintis bei jų priežastis, ir jas pašalinti. Minčių ir emocijų matymas atveria tolesnes neregėtas galimybes mūsų laimei ir gyvenimo kokybei. Žinoma, stereometro VISUS-4D monitoriaus ekrane mes matome emocijas ir mintis ne tiesiogiai, bet jų pėdsakus. Bet tuo pam metu pagal juos daug ką galime pasakyti apie kylančių mūsų emocijų ir minčių pasekmes gyvenime ir apie tam tikrus vidinius tiriamojo potyrius.

Evoliucijos, mokslo ir sąmonės perspektyvos. 1981 m. Nobelio premijos laureatas D.H.Hubel knygoje [14, p. 226] rašo, kad mokslui šiandien visiškai neaišku, kas ir kur smegenyse surenka visą išbarstytą informaciją į bendrą vaizdą, nes objekto judesys, spalva ir trimatiškumas suvokiami skirtingose smegenų vietose. Apie tai, kur tai surenkama ir kaip, mes neturime nei mažiausio supratimo. Vis tik čia turėčiau pasakyti, kad tai yra patiriama ir patyrus galima atsakyti, kad tai vyksta sąmonėje. Tiksliau - bemintėje sąmonėje, nes matymui tiek erdvėje, tiek ir sąmonėje jos turi būti tuščios. Taip gimsta įžvalga. Per žvilgsnį mes galime matyti, kad išorinėjė erdvėje prieš akis yra ar nėra daiktų ir vėjo ar veikančios jėgos, o per įžvalgą galime matyti, kad vidinėje erdvėje ar sąmonėje yra arba nėra minčių ir emocijų ar veikiančių energijų. Veiksmai tokioje sąmoningoje būsenoje vedant testinį objektą paskui bazinį (žr. stereometro schemą [5, 6], taip pat atsispindi stereometro monitoriaus ekrane. Paklaidos sumažėja, o paklaidos linijos tampa artimos nuliui ir daug lygesnės. Tokioje sąmoningoje būsenoje ir klaidų ar avarijų rizika yra daug mažesnė, o įžvalgų ir veiksmų rezultatai daug geresni. Kita vertus, kūnas daug lengviau seka ramią sąmonę, bet ir tuomet jo veiksmų tikslumui reikia įgūdžių ir treniruočių.

Nors mokslas jau pasiekė anksčiau nematytas aukštumas, bet vis tik mokslininkai nėra sąmoningi savo minčių, emocijų ir jausmų atžvilgiu. Štai Robert Winston fundamentalioje knygoje "ŽMOGUS" [15] apie įžvalgą ir mintis p. 292 rašo, kad: "Kitas svarbus dalykas – meditacija, kai pasineriama į mintis siekiant įžvalgos." Kaip neriant į vandenį nerasi oro, taip ir neriant į mintį nerasi meditacijos. Meditacija yra, kai neriama ne į mintį, o į erdvę anapus minties ar į tuštumą. Toje tuštumoje įžvelgiama minties prigimtis ir poveikis. Taip ir skrendant į orą nerasi ramybės. Bet skrendant su oru, kaip ir su raketa ar planeta, ramybę gali rasti.

Laimę lemia sąmoningumas. Bemintėje sąmonėje susirenka vaizdas ir potyris iš visų pojūčių ir visų psichikos vietų panašiai, kaip susirenka saulės spinduliai lęšiu. Tai primena holografiją, yra matoma ir treniruojama. Sąmoningumas labiausiai laimina ir gerina gyvenimą, supratimą ir savijautą. Akivaizdu, kad su evoliucija ir kooperacija sąmoningumas auga. Tiksliau auga, jei jį ugdome. Po to belieka juo ir jo veikos pasekmėmis džiaugtis ir tinkamai naudoti visose gyvenimo srityse.

Evoliucijos, mokslo ir sąmonės perspektyvoje atsakymas yra visiškai aiškus – arba individualiai ir kartu su visa Lietuva bei pasauliu neevoliucionuojame ir vargstame bei, galimai, išnykstame, arba evoliucionuojame ir turtingėjame, bei augame ir laimingėjame.

 

 1. Evoliucinio principo poveikis žmogaus regos sistemai
 2. Влияние на систему зрения человека принципа эволюционности 1991
 3. Stereomatymui lavinti 1991, Mokslas ir gyvenimas
 4. Visi gali ištiesinti akis ir matyti stereooptiškai
 5. VISUS-4D pasaulinis pripažinimas ARVO
 6. VISUS-4D pasaulinis pripažinimas ARVO 2016
 7. Stereometras VISUS-4D pripažintas Tarptautiniame Ortoptistų Kongrese IOC-XIII
 8. Ahinos atsiliepimas apie stereotreniruotes.
 9. Oftalmologams nerimą kelia optometristų invazija (PDF kopija)
 10. Medicinos aktas: optometristų savivalės pabaiga (PDF kopija)
 11. Užkarda optometristų savivalei– Medicinos aktas (PDF kopija)
 12. M.Vrubliauskas. GESO dialogas: nuo parodijų ir pamokslo link meno ir mokslo
 13. Stereometro VISUS-4D naudojimas aviacijoje ir kosmonautikoje
 14. Д.Хьюбел. Глаз, Мозг, Зрение; Издательство Мир, 1990
 15. Iliustruotas žinynas; ŽMOGUS, vyriausias redaktorius Robert Winston, Alma Litera, 2005.

T.dr. Mečislovas Vrubliauskas, 2017-08-25; numatoma papildyti

 


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos