LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacija - gyvenimo transformacijos mokslas*

 

Jums buvo pasakyta tikėti šventraščiais, tikėti Dievo žodžiais, tikėti religijos mokytojais. Aš visai to nesakau. Aš sakau: tikėkite savimi. Tik pažindami save jūs galite pažinti tai, kas yra šventraščiuose, kokie yra Dievo žodžiai. Tas, kuris netiki savimi, aptinka, kad visi kiti jo tikėjimai yra beprasmiai. Argi galite stovėti ant kieno nors kito kojų, jeigu negalite stovėti ant savų? Buda pasakė: „Būkite šviesa sau. Būkite savo paties prieglobsčiu. Nėra tinkamo prieglobsčio, išskyrus savasties prieglobstį.” Aš sakau tą patį dalyką.  <…>

Vieną kartą kažkas paklausė vienuolio: „Kas yra meditacija?” Jis atsakė: „Meditacija yra buvimas tame, kas yra arti.”

Kas yra arti jūsų? Argi visa kita, išskyrus savastį, nėra nuo jūsų per atstumą? Tik jūs esate arti savasties. Palikę save, jūs visada esate kur nors kitur – jūs visada esate kažkur kaimynystėje. Bet jūs neturėtumėte būti kaimynystėje, jūs turėtumėte būti savo viduje. Tai yra meditacija. Kai jūs nesate niekur kitur ir kai jūsų protas nėra niekur kitur, netgi tuomet jūs kažkur esate. Tas kažkur buvimas yra meditacija.

Kai jūs esate niekur, jūs esate savastyje. Ir tai nėra buvimas kaimynystėje: tai nėra išvykimas. Tai yra vidujiniškumas; tai yra artumas, intymumas. Tik būnant ten, pabundama tiesoje. Būdami kaimynystėje jūs viską prarandate, o būdami savastyje visa tai vėl atgaunate.

 

Aš nekviečiu jūsų atsižadėti pasaulio, aš kviečiu jus transformuoti save. Neigdami pasaulį jūs nepasikeisite, bet kai jūs pasikeičiate, pasaulis liaujasi jums buvęs pasauliu. Tikroji religija nėra pasaulio atmetimas, o savęs transformavimas. Galvokite ne apie pasaulį, o – apie savo požiūrį į pasaulį. Jūs turite tai pakeisti. Tik dėl jūsų požiūrio yra pasaulis ir jame yra vergovė. Vergovė yra ne pasaulyje, o jūsų požiūryje. Kai tik pasikeičia jūsų požiūris, jums pasikeičia visa egzistencija. Pasaulis dėl to nėra kaltas. Klaida yra jumyse ir jūsų požiūryje.

 

Gyvenimo transformacijos mokslas yra vadinamas meditacija. Per analizę fizikos mokslas pasiekia atomą ir atomo galią, o meditacija pasiekia sielą ir sielos galią. Pirmuoju būdu yra atrandama materijoje esanti misterija; antruoju būdu yra atskleidžiama savastyje esanti visata. Tačiau pastaroji yra svarbesnė už pirmąją, nes egzistencijoje nėra nieko svarbesnio už savastį.

 

Žmogui, kaip ir medžiui, gyvybiškai svarbus pusiausvyros radimas

 Žmogus prarado pusiausvyrą, nes jis daug žino apie materiją, o nieko apie save. Jis išmoko įnerti į neišmatuojamas vandenyno gelmes ir skristi į nuostabias kosmoso aukštybes, bet jis visiškai užmiršo, kaip įeiti į savastį. Tai yra savižudiška būsena. Būtent dėl to mes kenčiame. Meditacija gali išlaisvinti jus iš šito disbalanso. Jos reikia mokyti. Iš tikrųjų tik per meditaciją gali gimti naujas žmogus ir gali būti padėti naujos žmonijos pamatai.

 

Mokslas paskelbė, kad žmogus užkariavo materiją, dabar žmogus taip pat turi užkariauti ir save. Materijos užkariavimas padarė būtina, kad dabar jis pažintų ir užkariautų save. Kitaip jo materijos begalinės jėgos užkariavimas taps jo paties susinaikinimu – nes jėga nemokšiškumo rankose visuomet yra nuodinga ir savižudiška. Jeigu mokslas yra nemokšos rankose, šis junginys yra destruktyvus. O jeigu mokslas yra savastį pažinusiojo rankose, tuomet tai atves į negirdėtai kūrybiškos energijos gimimą, ir ji gali šią žemę transformuoti į rojų.

 

Štai kodėl aš sakau, kad dabar žmogaus likimas ir ateitis yra meditacijos rankose. Meditacija yra ateities mokslas, nes tai yra žmogaus mokslas.

 

 

* - Meditacijos centro Ojas išverstą ir išleistą Ošo knygą "Tobulumo kelias" galima rasti.    

 

Atnaujinta 2014-02-24


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos